25 Haziran 2010 Cuma

Eculizumab Kullanımı İçin Aşı Sertifikası

Sponsorlu Bağlantılar:

Eculizumab Kullanımı İçin Aşı Sertifikası - Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı

İndirmek için Burayı Tıklayın

Alternatif İndirme Adresi

Etkililik ve Yan Etki Geri Bildirim Formu

Sponsorlu Bağlantılar:

Etkililik ve Yan Etki/Advers Geri Bildirim Formu - (Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı)

İndirmek için Burayı Tıklayın


Trastuzumab Kardiyak Değerlendirme Formu

Sponsorlu Bağlantılar:

Trastuzumab Kardiyak Değerlendirme Formu - (Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı)

İndirmek İçin Burayı Tıklayın

Alternatif İndirme Adresi

23 Haziran 2010 Çarşamba

Trastuzumab Kullanımı İçin Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu

Sponsorlu Bağlantılar:

Trastuzumab Kullanımı İçin Hasta Onam Formu (Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı)

İndirmek için Burayı Tıklayın

Alternatif İndirme Adresi

Eculizumab Kullanımında Hasta Bilgilendirilmiş Olur Formu

Sponsorlu Bağlantılar:

Eculizumab Kullanımı Onam Formu - Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı

İndirmek için Buraya Tıklayın

Alternatif İndirme Adresi

Bevacizumab Kullanımı için Bilgilendirilmiş Hasta Onam Formu

Sponsorlu Bağlantılar:

İndirmek İçin Tıklayın - Bevacizumab Kullanımı için Bilgilendirilmiş Hasta Onam Formu (Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı)

Alternatif İndirme Adresi

Bilgilendirilmiş Olur Formu - (ENDİKASYON DIŞI İLAÇ KULLANIM)

Sponsorlu Bağlantılar:

Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Bilgilendirilmiş Onam Formu

İndirmek için Buraya Tıklayın

Alternatif İndirme Adresi

Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Talep Formu - (ENDİKASYON DIŞI İLAÇ KULLANIM)

Sponsorlu Bağlantılar:

Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Talep Formu

İndirmek için Burayı Tıklayınız

Alternatif indirme adresi.

Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Klavuzu ve Ekleri - Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Klavuzu

Sponsorlu Bağlantılar:

Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Rehberi

İndirmek için Burayı Tıklayınız.

Alternatif İndirme Adresi

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Prematürite Onam Formu

Sponsorlu Bağlantılar:

Prematürite Onam Formu (Erken Doğum Onam Formu)


LOGO
PREMATÜRİTE
(ERKEN DOĞUM)
ONAM FORMU
SERVİS:Yenidoğan Yoğ. Bakım
XHOF/ 1
Yayın Tarihi :
Değişiklik Tarihi :Normal bir gebelik 40 hafta (yani 9 ay 10 gün) sürer. Çoğu bebek 9 ay 10 günlük doğar iken bazı bebekler bu süreden daha önce doğarlar. Erken doğum (prematüre) gebelik haftası 37 haftanın altında doğan bebeklere denir. Erken doğan bebeklerde bazı sorunlarla karşılaşılabilir.  35 - 37 haftalık olan ve doğum ağırlığı 2000 gr’dan büyük bebekler annelerinin yanında izlenebilirlerken daha küçük doğan, emme problemi olan, solunum sıkıntısı olan bebeklere küvöz bakımı gerekmektedir. Erken doğan bebeklerde (özellikle 1750 gr altında doğanlarda) görülebilen bazı problemler şunlardır:

- Akciğerlerin gelişmemiş olması
- Solunum sıkıntısı
- Solunum cihazına bağlanma gereksinimi
- Erken doğmasına neden olan ek hastalıklar nedeni ile gelişen problemler olabilir
(örneğin annede tansiyon yüksekliği varsa bebek daha kötü doğabilir)
- Enfeksiyon (kana mikrop karışması) riski
- Barsak iltihabı gelişebilir
- Kan şekeri düşüklüğü
- Kanda oksijen düzeyi düşüklüğü, morarma
- Emme güçlüğü
- Sarılık
- Uzun süre oksijen alması gerekirse gözlerde görmede problem (körlük) gelişebilir.
Ancak bu durum oksijen tedavisi hiç almayan erken doğan bebeklerde bile gelişebilir.
- Beyin damarları iyi gelişmediği için beyin kanaması olabilir.
- Kalple iki büyük damarı arasında bulunan köprü damar (duktus) kapanmayabilir. (PDA)
- Kronik akciğer hastalığı (oksijene bağımlılık)

Yukarıda hastalığı ile ilgili bilgiyi okudum ve anladım. Yasal velisi olduğum (veya anne sağlık sorunu nedeni ile olmadığından ve baba hastanede şu anda olmadığı için velisi olduğum;

.................................................. kızım/oğlum/yakınım) bebek ................................................. ‘in.
X Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine yatışını, tanısı ve tedavisi için doktorların gerekli gördüğü tüm işlem ve girişimlerin yapılmasını, anlatılan ve yazılan tüm riskleri kendi rızam ile kabul ediyorum.

Tarih:                          Saat:

Yer: X Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Adı /Soyadı                             Yakını                         Şahit Adı /Soyadı                    Doktoru


İmzalar:
Word formatında İndirmek için Buraya Tıklayınız.

Alternatif İndirme Adresi

Yüksek Riskli İlaçlar Listesi İndir

Sponsorlu Bağlantılar:

Yüksek Riskli İlaçlar Listesi (Word Belgesi)

İndirmek için Buraya Tıklayın.

Alternatif İndirme Adresi

YOĞUN BAKIM TEMİZLİK TAKİP FORMU

Sponsorlu Bağlantılar:

Yoğun Bakım Temizlik Takip Kontrol Formu

İndirmek için Burayı Tıklayın

Alternatif İndirme Adresi

Cerrahi İnvaziv İşlem Doğrulama Formu

Sponsorlu Bağlantılar:

İndirmek için Buraya Tıklayınız

Alternatif İndirme Adresi

Mavi Kod Uygulaması - Word Belgesi

Sponsorlu Bağlantılar:

Mavi Kod Sisteminin Kurulması


Standart No: 35.6 Mavi Kod Uygulaması

MAVİ KOD SİSTEMİNİN KURULMASI
Amaç: Hastane de, acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulan hallerde ilgili sorumlu ekibin en kısa zamanda olay yerine ulaşmasını ve olaya müdahalesini sağlamaktır.

Mavi Kod Sistemi 2 farklı yöntemle kurulabilir:
Mavi Kod Çağrı Butonu ve Çağrı Cihazları İle Sistemin Kurulması
Çağrı Butonu ve Çağrı Cihazları Kullanılmadan Anons/Telsiz Gibi Benzeri Yöntemlerle Sistemin Kurulması

A. Çağırı Sistemi ve Çağrı Cihazları İle Sistemin Kurulması:


Gerekli Ekipmanlar: Sistem Merkezi (Kodlayıcı), Adres Kartı, Butonlar, Çağrı Cihazı ve Aktarıcı (Kablosuz sistem için).

Uygulama:
Mavi kod ekibi, mesai saatleri içi ve mesai saatleri sonrası olmak üzere iki ayrı ekip olarak kurularak kesintisiz hizmet vermeleri sağlanacaktır.
Mesai saatlerinde; anestezi, kardiyoloji, nöroloji, göğüs hastalıkları, dâhiliye, genel cerrahi uzmanlarından biri veya bu branşların bulunmadığı yerlerde, idare tarafından görevlendirilen bir tabip, ekip lideri olacaktır.
Tüm hastane personeline mavi kod uygulanması ile ilgili eğitim verilecektir.
Mavi kod ekibine CPR eğitimi verilecektir.
Hastanenin tüm katlarına mavi kod çağırı butonu konularak ilgili tüm mavi kod ekibine (doktor/hemşire v.s) çağırı cihazı verilecektir.
Mavi kod butonuna basıldığında ilgili birim veya kattan, çağrı cihazına sinyal gelecektir.
Ekip bildirilen olay yerine derhal ulaşacaktır.
Nöbet değişimlerinde çağrı cihazlarının teslim kayıtları mevcut olmalıdır.
Olaydan sonra mavi kod ekibi, olay bildirim formu düzenleyerek kalite birimine teslim edecektir.
Mavi kod sistemin işleyişinin kontrolü amacıyla belirli periyotlarla tatbikat yapılır.

Bu şekilde kurulan Mavi Kod Sistemine aşağıdaki uygulamalar eklenerek hastane için ikincil fayda da yaratılabilir:
Konsültan hekimlere çağrı cihazı ve her bir branş için ayrı bir kod numarası verilir.
Konsültan hekime ihtiyaç duyulduğunda telefondan branşa ait kod numarası çevrilir.
O branş hekimin çağrı cihazında aranan numara görünür.
Branş içi nöbet değişimlerinde çağrı cihazlarının teslim kayıtları mevcut olmalıdır.
Aynı yöntem hastanede sabit yerde bulunmayan kişiler içinde (Başteknisyen, elektrik teknisyeni vb.) kullanılabilir.


Dökümanı indirmek için Buraya Tıklayınız

Alternatif İndirme Adresi

Kan Transfüzyonu Onam Formu

Sponsorlu Bağlantılar:

Kan Transfüzyonu Bilgilendirilmiş Onam Formu

İndirmek için Buraya Tıklayınız.

Alternatif İndirme Adresi

22 Haziran 2010 Salı

Genel Cerrahi Onam Formları

Sponsorlu Bağlantılar:

Tek Word Belgesi Halinde Genel Cerrahi'ye ait Onam Formları Bulunmaktadır.

İndirmek İçin Burayı Tıklayınız.

İçindekiler:


1-  AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
2-  MODİFİYE RADİKAL MASTEKTOMİ ONAM FORMU 
3-  TİROİDEKTOMİ ONAM FORMU 
4-  KOLESİSTEKTOMİ AMELİYATI ONAM FORMU 
5-  KASIK FITIĞI AMELİYATI ONAM FORMU 
6-  AMELİYAT FITIĞI ONAM FORMU 
7-  LOW ANTERİOR REZEKSİYON  AMELİYATI ONAM FORMU 
8-  KOLON REZEKSİYONU AMELİYATI ONAM FORMU 
9-  SAĞ KOLON(KALIN BAĞIRSAK) TÜMÖRÜ AMELİYATI ONAM FORMU 
10- HEMOROİDEKTOMİ AMELİYATI ONAM FORMU 
11- LONGO AMELİYATI ONAM FORMU 
12- LATERAL İNTERNAL SFİNKTEROTOMİ AMELİYATI ONAM FORMU 
13- FİSTÜLOTOMİ AMELİYATI ONAM FORMU 
14- KİSTEKTOMİ  AMELİYATI ONAM FORMU 

21 Haziran 2010 Pazartesi

Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Materyal Sıçramalarının Dağılımı Formu

Sponsorlu Bağlantılar:

İndirmek için Buraya Tıklayınız

Kesici Delici Alet Yaralanmaları Genel Bakış Formu

Sponsorlu Bağlantılar:

İndirmek için Buraya Tıklayınız

İş Kazaları Genel Bakış Formu

Sponsorlu Bağlantılar:

İndirmek için Buraya Tıklayınız

Çalışan Güvenliği Formu

Sponsorlu Bağlantılar:

İndirmek için Burayı Tıklayınız.

Ambalajı Benzer İlaçlar Listesi

Sponsorlu Bağlantılar:

Listeyi indirmek için Buraya Tıklayınız.

Benzer İsimli İlaçlar Listesi

Sponsorlu Bağlantılar:

İndirmek için Buraya Tıklayınız

T.C. Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları Kitapçığı

Sponsorlu Bağlantılar:

Kitapçığı indirmek için Buraya Tıklayınız. 

Body Fat Calculator v.1.2

Sponsorlu Bağlantılar:

Click Here for download.

Blood Sugar Level Chart - Kan Şekeri Seviyesi Grafiği

Sponsorlu Bağlantılar:

Click Here for download. Buraya Tıklayarak indirebilirsiniz.

Blood Pressure Chart

Sponsorlu Bağlantılar:

Click Here for download.

Biorythm chart - Biyoritm Grafiği

Sponsorlu Bağlantılar:

Click Here for download. Buraya Tıklayarak İndirebilirsiniz.

Medical Plan Calculator

Sponsorlu Bağlantılar:

The medical plan calculator will provide you with the annual estimated costs by plan level. Click Here for download.

List of food for health

Sponsorlu Bağlantılar:

Click Here for download

ACİL ARABASI (CRASH CARD) KULLANIM TALİMATI

Sponsorlu Bağlantılar:

Acil arabası (Crash Card) Kullanım Talimatı - İndirmek için Burayı Tıklayın

HASTANE TEMİZLİK VE HAŞERE İLE MÜCADELE TALİMATI

Sponsorlu Bağlantılar:

Hastane Temizlik ve Haşere ile mücadele talimatını indirmek için Buraya Tıklayın (zipli dosyadır)

20 Haziran 2010 Pazar

Intrauter'in baş çevresi grafiği (Head Circumference Charts for Intrauter)

Sponsorlu Bağlantılar:

Buraya Tıklayarak (Click Here)  indirebilirsiniz. (MS Excel formatındadır).

Ambulans servisi ve hasta muayene gözlem formu

Sponsorlu Bağlantılar:

Formu Buraya Tıklayarak indirebilirsiniz.

--> BİLGİ FORMLARI ANA SAYFASINA DÖN <--

Sosyal Güvenlik Kurumu Fatura İnceleme ve Usül Esasları

Sponsorlu Bağlantılar:

İlgili dosyayı Buraya Tıklayarak indiriebilirsiniz. Dosya pdf formatındadır. Açmanız için Acrobat Reader veya Foxit Reader vb bir programın bilgisayarınızda kurulu olması gerekmektedir.

All information and documents related to the hospital to share... Hastaneler ile ilgili tüm bilgi ve dökümanları paylaşmak.

Sponsorlu Bağlantılar:

Bloğumuzda çok yakında tüm hastaneler ile ilgili bilgi ve döküman paylaşımı yapılacaktır.