30 Eylül 2010 Perşembe

DOKTOR YAKLAŞIMLARI ANA SAYFASI

Sponsorlu Bağlantılar:

DOKTOR YAKLAŞIMLARI ANA SAYFASI

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Baş ve Boyun)


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Büyüme ve Gelişme)


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Fetüs, Neonatal, İnfant)


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Hematoloji ve Onkoloji)


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Nöroloji)


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Romatoloji, İmmünoloji, Allerji)


Dermatoloji (Cildiye) Doktor Yaklaşımları


Genetik Doktor Yaklaşımları


Hastalıklar ve Belirgin Bulguları ( A-B-C )


Kardiyovasküler


Karışık Tıbbi Sorular ve Cevapları 1. Bölüm


Karışık Tıbbi Sorular ve Cevapları 2. Bölüm


Karışık Tıbbi Sorular ve Cevapları 3. Bölüm


Karışık Tıbbi Sorular ve Cevapları 4. Bölüm


Karışık Tıbbi Sorular ve Cevapları 5. Bölüm


Karışık Tıbbi Sorular ve Cevapları 6. Bölüm


Karışık Tıbbi Sorular ve Cevapları 7. Bölüm


Karışık Tıbbi Sorular ve Cevapları 8. Bölüm


Obstetri ve Jinekoloji


Radyoloji


Sedasyon ve Analjezi


Transplantasyon

Karışık Tıbbi Sorular ve Cevapları 8. Bölüm

Sponsorlu Bağlantılar:

Aseptik nekrozun en sık görüldüğü yer neresidir?

Kalça.

Tenisçi dirseğinde hangi epikondil tutulur?

Lateral epikondil.

Enfeksiyöz artritin en sık görüldüğü yer neresidir?

Diz, ardından kalça. Stafilokoklar en sık etkendir.

Tarsal tünelde hangi sinir bulunur?

Tibial sinir.

Bir hasta çömelmede ve ayağa kalkmada zorluk çekiyor. En muhtemel spinal patoloji nedir?

Kuadriceps tutulumu ile L4 kök basısı.

Obturatör kalça dislokasyonu ile ilişkili bacak pozisyonunu tarif ediniz.

Eksternal rotasyon, fleksiyon ve abdüksiyon.

Pozitif bir TB testi hangi tip reaksiyondur?

Tip 4- hücre aracılı, gecikmiş hipersensitivite, ve ne kompleman ne de antikorlar yer alır.

Erythema multiforme’ye sıklıkla neden olan ilaçlar hangileridir?

Karbamazepin, penisilin, sulfa, pirazolon, fenitoin ve barbitüratlar.

Cilt abselerinde en sık hangi aerob saptanır?

Staphylococcus aureus.

Cilt abselerinde en sık saptanan Gram-negatif aerob nedir?

Proteus mirabilis.

Staphylococcus aureus’un gram boyamadaki görünümünü tarif ediniz.

Üzüme benzeyen kümeler şeklinde gram-pozitif koklar.

Erizipel nasıl tedavi edilir?

Penisilin - veya allerjik hastalarda eritromisin ile.

Bir çocuk acil servise ateş, konjunktival hiperemi, müköz membranların eritem ve soyulması öyküsü ile başvuruyor. Tanınız nedir?

Kawasaki hastalığı. Kawasaki hastalığının erythema multiforme’yi andıran lezyonları olabileceğini hatırlayınız.

Gram pozitif ve anaerob olan Clostridium tetanus bir nörotoksin üretir. Bu bir endotoksin mi ekzotoksin midir?

Tetanospazmin bir ekzotoksindir. Ön boynuz hücrelerinde inhibitör nöronların geçişini engeller, sonuçta motor sistem inhibisyonunu baskılar.

Hangi bulgular rapidly progressif glomerülonefritli bir hastanın prezentasyonunu gösterir?

Hematüri (en sık), ödem (periorbital), HTN (hipertansiyon), assit, plevral effüzyon, raller ve anüri.

Hangi aritmiye sıklıkla diyaliz esnasında rastlanır?

Hipokaleminin indüklediği ventriküler fibrilasyon.

Priapizmin sebepleri nelerdir?

Uzamış seks, lösemi, orak hücre traiti ve hastalığı, kan diskrazileri, pelvik hematom veya neoplazm, sifiliz, üretrit ve ilaçlar (fenotiazin, prazosin, tolbutamit, antikoagülanlar ve kortikosteroitler).

Hafif kaşıntı ile yeşilimsi-gri köpüklü bir vajinal akıntıya neden olan etken nedir?

Trichomonas vaginalis. Fizik muayenede, olguların %20’ sinde servikste çilek görünümü saptanır.

Gardnerella vajiniti olan bir hastanın prezentasyonunu tanımlayınız.

Fizik muayenede, köpüklü, grimsi-beyaz renkte, balık kokulu bir vajinal akıntı saptanır. Wet smear (ıslak lam tekniği ile yayma) ’clue’ (anahtar) hücreleri (epitelyal hücrelerin yüzeyindeki basil kümeleri) gösterebilir.

Sulfametoksazol ...................... olan bir hastada hemolize sebep olabilir.

G6PD eksikliği.

Fetal kalp ne zaman oskülte edilebilir?

Ultrason: 6. hafta.
Doppler: 10-12. hafta.
Steteskop: 18-20. hafta.

Brudzinski bulgusunu tanımlayınız.

Boynun fleksiyonu dizlerin fleksiyonuna neden olur.

Kernig bulgusunu tanımlayınız.

Uyluk fleksiyonda iken dizlerin ekstansiyona getirilmesi güçlü pasif dirençle sonuçlanır.

Fenobarbital hangisi tarafından daha hızlı metabolize edilir; çocuklar mı, erişkinler mi?

Erişkinler. Yenidoğanlar fenobarbitali metabolize etmede özellikle yavaştır.

Fenitoin kullanımı ile hangi aşırı duyarlılık deri döküntüleri görülür?

Lupus-like ve Stevens- Johnson sendromu.

Fenitoinin kardiyak etkileri nelerdir?

Sodyum kanallarını bloke eder, Pukinje liflerinde efektif refrakter periyot ve otomatisiteyi azaltır. QRS genişliği veya aksiyon potansiyel süresi üzerine etkisi azdır.

Endokarditte en sık tutulan kalp kapağı hangisidir?

Mitral › Aortik › Triküspit › Pulmoner.

--> DOKTOR YAKLAŞIMLARI ANA SAYFASINA DÖN <--

Karışık Tıbbi Sorular ve Cevapları 7. Bölüm

Sponsorlu Bağlantılar:

Aort koarktasyonun diagnostik özellikleri nelerdir?

Röntgende görülen kosta çentiklenmesi ve üst ve alt ekstremitelerden ölçülen kan basıncı arasında anlamlı fark olması.

Aortik regürjitasyonun ilginç tanısal özelliği nedir?

Başın aşağı  yukarı sallanması.

Dijital ile ilişkili olarak en sık görülen aritmi hangisidir?

PVC (prematür ventriküler kontraksiyon) (%60),  ektopik SVT (%25) ve AV blok (%20)

Furosemidin kalsiyum atılımı üzerine olan etkisi nedir?

Furosemid idrarla kalsiyumun atılımını arttırır

Mitral stenozda en sık görülen aritmi hangisidir?

Atrial fibrilasyon.

Normal kalp boyutu olan pulmoner ödemin ayırıcı tanısında neler vardır?

Konstriktif perikardit, masif MI, kardiyojenik olmayan pulmoner ödem ve mitral darlık (mitral yetmezlik değil).

Dobutaminin dopaminden farkı nedir?

Dobutamin afterload’u azalttığı için taşikardi yapma eğilimi daha azdır

Kerley A ve B çizgilerini tanımlayınız

Kerley A çizgileri üst akciğer alanlarında olan düz, dallanmayan çizgilerdir. Kerley B çizgileri ise alt akciğer alanlarının periferinde olan horizontal, dallanmayan çizgilerdir.

Valsalva manevrasının kalbe olan etkisi nasıldır?

Valsalva hem sol hem de sağ ventriküle kan dönüşünü azaltır. İHSS dışındaki tüm üfürümlerin şiddeti azalır.

15 yaşında kız hasta mental durum değişikliği ve 105˚F ateş ile geliyor. Kas rijiditesi mevcut. Gövdesinde aşırı sıcaklık hissediyor, ama ekstremiteleri soğuk. Olası tanı nedir?

Nöroleptik malign sendrom. CPK bakılmalı.

Nöroleptik malign sendromlu bir hasta nasıl tedavi edilmelidir?

1.Koltuk altı ve kasıklara buz paketleri
2.Soğutucu battaniyeler
3.Fan
4.Soğuk buhar
5.Dantrolen.  6 saatte bir 0.8-3 mg/kg  İV, toplam dozu 10 mg/kg olacak şekilde

Pediatrik hastalarda entübasyon öncesi neden atropin verilmesi düşünülmelidir?

Birçok çocuk hasta entübasyon nedeniyle bradikardiye girmektedir, uygulama öncesi atropin verilmesi (0.01mg/kg) bu durumu engelleyebilir

Bir çocuk hastada ketaminin etkileri nelerdir?

Çocuğun gözleri donuk bir bakışla birlikte tamamen açıktır. Nistagmus, flushing ve hipersalivasyon olur. Kalp atım hızında hafif bir artış da olabilir. Ketaminin çok nadir bir komplikasyonu laryngospazmdır. 10 yaş üzerindeki çocuklarda halüsinasyon sık görülen bir yan etkidir. Sonuçta ketamin kullanımı sadece 10 yaşın altındaki çocuklarda kullanılacak şekilde kısıtlanmalıdır.

Kısa not: Ketamin, intrakranial basıncı artıran sempatik stimülasyona ve gelişigüzel baş ve ekstremite hareketlerine neden olabilir. Bundan dolayı CT çekilecek çocukların sedasyonu için iyi bir sedatif değildir.

TAC’ın kontrendikasyonları nelerdir?

Müköz membranlar, yanıklar ve geniş abrazyonlar. TAC dile ve mukus membranlara uygulanırsa status epileptikusa neden olur ve hasta ölür

Kinolonlar çocuklarda neden kontrendikedir?

Kinolonlar çocuklarda kıkırdak gelişimini bozar.

Paresteziyle birlikte birkaç günden beri artan simetrik güçsüzlükle başvuran hastada reflekslerin azaldığı izlenmekte. Tanınız nedir?

Guillain-Barre sendromu. Diğer belirti ve bulgular reflekslerde azalma, minimal duyu kaybı, paresteziler ve bacaklarda güçsüzlüktür

Guillain-Barre sendromuna acil serviste nasıl tanı nasıldır?

Belirti ve bulguların temelinde bu tanıdan şüphelenin, fakat kesin tanı için hastaneye yatırılarak sinir iletim çalışmaları yapılması gerekmektedir


Hangi durumlar end-tidal CO2 monitörünün hatalı ölçüm yapmasına neden olabilir?

Monitör, lidokain-HCl ve epinefrin-HCl gibi asid sulandırıcıların ve ilaçların kontaminasyonuna bağlı olarak hatalı sararmış olabilir. Kusmuk veya asit sulandırıcıların bulaşması da yanlış okumalara neden olabilir.

Hangi durumlarda nörojenik pulmoner ödem oluşur?

Nörojenik pulmoner ödem sıklıkla kafa içi basınç artışı ile ilişkilidir. Genellikle kafa travmasında, subaraknoid kanamada ve hatta nöbetler esnasında görülür.

Hangi anesteziklerin amid ve hangi anesteziklerin ester olduğunu hatırlamakta zorlanıyorsunuz. Bu iki ayrı sınıflandırmayı saymanın kolay yolu nedir?

“kain” son eki hariç tutulursa, sadece amid olan anesteziklerde “i” harfi vardır.

Amidler:
Lidokain (xylocaine)
Bupivakain (marcaine)
Mepivakain (carbocaine)

Esterler:
Prokain (novocain)
Kokain
Tetrakain (pontocaine)
Benzokain

Adrenal yetmezliğin klasik belirti ve bulguları nelerdir?

Bitkinlik, güçsüzlük, gastrointestinal semptomlar, iştahsızlık, hipotansiyon ve dehidratasyon. Klasik ipucu kronik steroid kullanımı hikayesidir. Plazma kortizol seviyesine bakın. Unutmayın: kortizol seviyesine steroid tedavisi başlamadan önce bakılmalıdır.

Adrenal yetmezlikte başlangıç tedavisi nedir?

Sıvı ve 100-200mg dozunda İV hidrokortizon.

Genç bir artistik patinajcı antreman sonrasında jeneralize güçsüzlük şikayeti ile başvuruyor. Tanı ne olabilir?

Hipokalemik paralizi bir akut güçsüzlük sebebidir.

Dirsek bölgesinin en sık gözden kaçan kırığı nedir?

Radius başı kırığı. Navikular fraktür gibi, radius başı fraktürü de yaralanmadan sonra günlerce radyografik bulgu vermeyebilir. Pozitif bir yağ yastığı bulgusu bu kırığı düşündürebilecek tek bulgu olabilir.

Yenidoğanın entübasyonunda yapılan en sık iki hata nedir?

1.Boyunu hiperekstansiyona almak; bu hareketle kordlar daha öne gider.
2.Laringoskobun çok ileriye yerleştirilmesi.

Besinlerle bulaşan viral gastroenteritin en sık etkeni nedir?

Norwalk virüsü genellikle kabuklu deniz hayvanlarında bulunur.

Topallama veya yürüme anormalliği olan bir çocuğun ayırıcı tanısında sıklıkla hangi hastalıklar düşünülmelidir?

Legg-calve-perthes hastalığı (femur başının avasküler nekrozu), Osgood-Schlatter hastalığı, tibial tüberkülün avülsiyonu, enfeksiyon, toksik transient tenosinovit, patellofemoral subluksasyon, patella kondromalazisi, femur başı epifiz kayması, septik artrit, metatars kırığı, proksimal stres kırığı ve toddler kırığı (spiral tibia kırığı).

Hangi bulgular HİV pozitif bir hastanın PCP gibi fırsatçı enfeksiyonlar açısından yüksek riski taşıdığını gösterir?

200 den az mutlak CD4 sayısı ve  %20 den az CD4 lenfositik oranı olanlar

Cerrahi olarak dokunulmamış hastada ince barsak obstruksiyonun en sık sebebi nedir?

İnkarsere herni

Vücut ısısı 29˚C olan bir hastada ventriküler fibrilasyon gelişiyor. Defibrilasyonun başarılı olması muhtemel mi?

Defibrilasyon denenmelidir, fakat 29˚C nin altındaki ısılarda başarılı olması muhtemel değildir.

Doğru/Yanlış: İntravenöz ilaç kötüye kullanımı olan bir hastada enfektif endokarditin prezentasyonunda genellikle üfürüm olmaz.

Doğru. Hastaların yarısından daha azında üfürüm vardır

Bir infantın düz grafisinde retrofarengeal abse nasıl tanınır?

Prevertebral yumuşak doku kalınlığına bakılır. 3 mm den fazla olması retrofarengial abse ihtimalini düşündürür.

Düz blade (miller) hangi yaşın altındaki çocukların entübasyonunda tercih edilir?

4 yaş.

Çocuk yanıklarının tedavisinde kullanılan Parkland formülü nedir?

Ringer laktat  4ml/% BSA/kg 24 saatin üzerinde gidecek şekilde, ilk 8 saatte yarısı verilir

5 yaşından küçük çocuklardaki geniş yanıklarda gereksinim olabilir:

Kolloid (%5 albümin veya taze donmuş plazma) 1ml/% BSA/kg/gün.

Yanığı olan pediatrik hasta Parkland formülüne göre sıvı alıyor. İdame tedavisi için ne kadar ek mayi verilmelidir?

10 kg’a kadar 100ml/kg/gün + 10-20 kg arası her kg için 50 ml/kg/gün + 20 kg üstünde her kg için 20ml/kg/gün.

Retrofarengeal abselerin değerlendirilmesinde, hastaların genel yaş ortalaması nedir, ne şekilde doktora başvururlar, hangi tanısal testler yapılır ve önerilen tedavi yöntemleri nelerdir?

Retrofarengeal abse en sık 4 yaşın altındaki çocuklarda görülür. Genellikle disfaji, ses boğukluğu, stridor ve boğazda bir yumru hissi ile kendini gösterir. Hastalar sıklıkla sırtüstü yatmayı tercih ederler. Tanı, ödem ve hava-sıvı seviyelerini gösterebilen yumuşak doku lateral boyun filmi ile konur. Bilgisayarlı tomografi de faydalı olabilir. Tedavi, havayolunun açık tutulmasını, intravenöz antibiyotikleri ve Yoğun Bakım Ünitesi’nde takibi içerir. Entübasyon absenin rüptürüne sebep olabilir.

3 yaşın altındaki çocuklarda görülen fasiyal selülitin alışılagelmiş nedeni nedir?

H.influenzae.

Astmatik bir hasta aniden supraventriküler taşikardiye giriyor. Kan basıncı normal ve QRS kompleksi de dar. Hangi tedavi en uygundur?

Verapamil. Göreceli olarak kontrendike olduğundan ve astmatik hastalarda bronkospazmı şiddetlendirebildiğinden Adenozin kullanmaktan kaçının. Beta blokerlerden de kaçının.

Bir hastanın kan gazı miks metabolik asidoz ve solunumsal alkalozu göstermektedir; akla ilk gelen sebep nedir?

Salisilat zehirlenmesi.

Nöbet geçirmekte olan bir hastaya entübasyon gerektiğinde, kullanılacak uygun paralize edici ajan nedir?

Pancuronium (Pavulon) kullanın, çünkü süksinilkolinin serum potasyum düzeyini ve kafa içi basıncını arttırmaya daha fazla eğilimi vardır.

Hangi nörolojik bozukluk, odun kenesi ısırığının yol açtığı semptomlara benzer şekilde kendini gösterir?

Guillain-Barré. Kene felcinde, klinik bir bulgu olarak difteri ekzotoksiniyle de ilişkili olabilen azalmış veya kaybolmuş derin tendon refleksleri olabileceğini hatırlayın.

Dilin ön 2/3’lük kısmının tat duyusunu, tükrük ve gözyaşı bezlerinin innervasyonunu sağlayan sinir hangisidir?

VII. kraniyal sinir.

Myasthenia gravis hastalarında hangi antibiyotiklerden kaçınılması gerekir?

Polimiksin ve aminoglikozitlerin bu hastalarda felce neden olabilecek olan kürar benzeri özellikleri mevcuttur.
Bir hasta merdiven çıkmaya çalıştığında belirgin bir güçsüzlükten yakınıyor ve hatta diş fırçalama gibi basit işlemleri yaptığında bile yorgun düşüyor. Tanınız nedir?

Myasthenia gravis

Myasthenia gravis’ in tedavisi nedir?

Steroidler, timektomi, immünsüpressif ilaçlar, plazmaferez ve pridostigmin gibi kolinerjik ajanlar.

Şalazyon nedir?

Bu, konjunktivitin bir komplikasyonu olan Meibomian bezi granülomudur. Şalazyon gözkapağını deforme ederek körlüğe sebep olabilir.

Şalazyon nasıl tedavi edilmelidir?

Cerrahi küretaj.

Hasta size göz ağrısıyla başvuruyor. Daralmış bir pupillası, siliyer kızarıklık ve limbusta kırmızı enjekte sklerası mevcut. Tanınız nedir?

Akut irit.

Hasta size santral görme kaybı ile geliyor. Muhtemel tanınız nedir?

Retrobülber nörit olabilir. Multipl skleroz, retrobülber nörit vakalarının yaklaşık %25’ i ile ilişkilidir. Maküler dejenerasyon ve santral retinal ven oklüzyonu da merkezi görme kaybına yol açabilir.

Hasta size ateş, boyun ağrısı veya ense sertliği ve trismus ile başvuruyor. Fizik muayenede, tonsillerin yer değiştirdiği farengeal ödem ve parotis bölgesinde ödem saptıyorsunuz. Tanınız nedir?

Parafarengeal abse.

Hasta size işitme kaybı, nistagmus, fasiyal güçsüzlük ve diplopi ile başvuruyor. Ani hareketle vertigo oluşuyor. Lomber ponksiyon artmış protein düzeyini gösteriyor. Hangi tanıdan şüphelenirsiniz?

Akustik nöroma.

Bir parafarengeal abse, parotis bezi bölgesinde ödem bulgusu ile birlikte olabilir mi?

Evet.

Stevens- Johnson sendromunu tanımlayınız.

Erythema multiforme’nin müköz membranları tutan bir büllöz formudur. Korneal ülserasyon, anterior üveit veya körlüğe neden olabilir.

TEN’e en sık neden olan ilaçlar hangileridir?

Fenilbutazon, barbitüratlar, sulfa ilaçları, antiepileptikler ve antibiyotikler.

--> DOKTOR YAKLAŞIMLARI ANA SAYFASINA DÖN <--

Karışık Tıbbi Sorular ve Cevapları 6. Bölüm

Sponsorlu Bağlantılar:

Trombotik trombositopenik purpuranın (TTP) bazı belirti ve bulguları nelerdir?

Trombositopeni, purpura ve mikroanjiyopatik hemolitik anemi. TTP’li hastalar ateş, değişken nörolojik bulgular ve renal komplikasyonlarla ortaya çıkar. Eğer hastalık tedavi edilmezse vakaların hemen hemen daima ölümcüldür. Tedavi steroidleri, splenektomiyi, plazmaferez ve exchange’i, ve dipridamol ve aspirin gibi antitrombosit ajanları kapsar.

Hangi tip hastalarda stafilokoksal pnömoni olasıdır?

Hastanede yatan, düşkün veya ilaç kötüye kullanımı olan hastalar

Trombosit sayısı kaçın altında olanlarda spontan kanama ihtimali vardır?

50.000/mm3 ün altında spontan kanama oluşabilir. Santral sinir sistemi kanamaları genellikle trombosit sayısı 10.000/mm3 ün altına düşene kadara görülmez.

Heparinin veya warfarinin doz aşımının protrombin zamanı (PT) ve parsiyel tromboplastin zamanı (PTT) üzerinde ne etkisi olur?

Aşırı dozlarda uygulandığında her ikisi de PT ve PTT’de artışa yol açarlar.

DİC’in beş temel laboratuar bulgusu nedir?

1. PT’de artma
2. PTT’de artma
3. Fibrin yıkım ürünlerinde artma
4. Fibrinojen seviyesinde azalma
5. Trombosit sayısında azalma

Shaken baby (hırpalanmış bebek) sendromunun klasik bulguları nelerdir?

1. Gelişme geriliği
2. Letarji
3. Nöbetler
4. Retinal kanamalar
5. CT’de subaraknoid kanama veya köprü venlerinde yırtılma sonucu oluşabilen subdural hematom saptanabilir

Spondilolizisi tanımlayınız?

Spondilolizis, pars interartikularis’deki defekttir

Doğru/Yanlış: Bakteriyel pnömonili yenidoğanlarda yüksek ateş genellikle genel bir huzursuzluk hali ve beslenme azlığı periyodunu takip eder.

Doğru.

Klamidya pnömonisinin yenidoğanlarda genellikle kaç haftalıktan sonra görülmesi daha muhtemeldir?

3 hafta.

Konjonktivit, klamidya pnömonisi olan yenidoğanların yaklaşık ne kadarı ile ilişkili bir bulgudur?

Yaklaşık %50.

Klamidya pnömonisi olan yenidoğanlarda genellikle kötü bir öksürük ve takipne vardır. Bu hastaların ateşi olur mu?

Genellikle olmaz

Kalçanın septik artritine en sık neden olan bakteri nedir?

Staphylococcus aureus.

Yenidoğanlardaki kilo kaybının doğumdan kaç gün sonra durması gerekmektedir?

Yaklaşık 6 gün.

Doğru/Yanlış: yenidoğanın gaytasının rengi önemli bir bulgu olabilir.

Yanlış. Gaytada kan olmadıkça, renk önemsizdir.

Kusma ile regürjitasyon arasındaki fark nedir?

Oldukça küçük. Kusma diafragmatik ve abdominal kasların güçlü kontraksiyonu sonucu oluşur. Regürjitason ise eforsuz oluşur.

Gelişimi iyi olan yenidoğanlarda regürjitasyon tehlikeli midir?

Hayır. Fakat gelişme geriliği veya respiratuar sorunları olan yenidoğanlarda tehlikeli olabilir. Bu bulgular kronik aspirasyonla ilişkili olabilir.

Yenidoğanlardaki projektil kusma genellikle pilor stenozu ile ilişkilidir. Böyle bir vakada kusma ne zaman belirgin bir bulgu haline gelir?

2-3. haftalarda.

Sepsis, otitis media, üriner sistem enfeksiyonu veya diğer sistemik hastalıklarla ilişkili olarak görülen diyarenin adı nedir?

Parenteral diare

Doğru/Yanlış: Yenidoğan döneminde bakteriyel veya parazitik kaynaklı diyareler nadirdir.

Doğru

Yenidoğan dönemindeki kanlı ishalin ayırıcı tanısında hangi hastalıklar vardır?

Nekrotizan enterokolit, bakteriyel enterit, süt allerjisi, antibiyotiklere sekonder olan iyatrojenik nedenler.

Nekrotizan enterokolitli yenidoğan hastalarda hangi bulgularda sepsisden şüphelenilmelidir?

Beslenme güçlüğü, letarji, ateş, sarılık, abdominal distansiyon ve renginin kötü olması.

Hiç gayta çıkışı olmayan bir yenidoğanda neleri göz önünde tutmak gerekir?

Mekonyum ileusu veya tıkaçı, hirschsprung hastalığı, intestinal stenoz veya atrezi.

Anal stenoz, hipotiroidizm ve hirschsprung hastalıklarının hepsi hangi klinik bulgu ile ortaya çıkar?

Doğumda mevcut olmayan, ancak infant 1 aylık olmadan önce başlayan kabızlık.

Femur başı epifiz kaymasının belirti ve bulgularını tanımlayınız. Hangi radyografiler tanı için gereklidir?

Yavaş yavaş başlayan kalça ağrısı ve içe rotasyon kısıtlılığı ile rijidite vardır; hasta topallayarak yürüyebilir. Her iki kalçanın ön-arka ve yan grafileri çekilmelidir. Epifiz plağının posteriora kayması en iyi yan grafilerde görünür.

Patella kondromalazisi olan bir hastanın belirti ve bulgularını tanımlayınız.

Patella kondromalazisi tipik olarak genç, aktif bayanlarda görülür. Ağrı dize lokalizedir. Effüzyon veya travma hikayesi yoktur. Patella kompresyon testleri genellikle pozitiftir.

Tarsal tünel sendromunun belirti ve bulgularını tanımlayınız.

Ayağın plantar yüzünde yanma tarzında ağrı ve uyuşukluk gibi sinsi başlangıçlı parestezi vardır. Ağrı baldırın medial tarafı boyunca yukarı doğru yayılır. Dinlenmeyle ağrı azalır.

Yüzücü kaşıntısının sebebi nedir (şistozoma dermatidi)?

Şistozoma larvası.

Malaryanın vektörü nedir?

Anofel türü sivrisinek

Tripanozomiyazis’in vektörü nedir?

Çeçe sineği.

Elefantiyazis’in enfeksiyöz ajanı nedir?

Nematodun mikrofilarya formu.

Chagas hastalığını (trypanosoma Cruzi) hangi vektör taşır?

Reduviid (katil böcek veya öpüşen böcek).

Kancalı kurt hangi tip anemi ile ilişkilidir?

Demir eksikliği anemisi.

Balık tenyası -fish tapeworm (diphyllobothrium latum) hangi hastalıkla ilişkilidir?

Pernisiyöz anemi

Onkoserkiyazis (onchocerca volvulus) hangi görme sorunuyla ilişkilidir?

Körlük. “Nehir körlüğü” olarak adlandırılır.

Chagas hastalığı hangi hastalıkla ilişkilidir?

Akut miyokardit. Trypanoma cruzi myokardı tutarak miyokardite neden olur. İleti bozuklukları oluşabilir

Roundworm (yuvarlak solucan-ascaris) hangi hastalıkla ilişkilidir?

İnce barsak obstrüksiyonu.

Diş çekimi sonrası alveolit (post extraction alveolitis) gelişen hastanın prezentasyonunu tanımlayın.

Çekimden sonra ikinci veya üçüncü günde “dry socket” (kuru çekim kavitesi) ağrısı başlar.

Ludwig anjini tipik olarak baş bölgesinde nereleri tutar?

Submental, sublingual ve submandibular boşlukları.

Peritonsiller apsenin belirti ve bulguları nelerdir?

Boğaz ağrısı, disartria (hot potato voice-ağzında sıcak yumurta varmış gibi konuşma), odinofaji, aynı tarafta kulak ağrısı, hafif ateş, trismus ve uvulanın yer değiştirmesi.

Difteri olan bir hasta hangi klinikle başvurur?

Boğaz ağrısı, disfaji, ateş ve taşikardi. Orofarinkste dokuya sıkıca tutunan ve kaldırıldığında kanamaya neden olan kirli, sert, gri fibrinöz membran olabilir. Corynebacterium diphtheriae’nin ekzotoksini direk olarak kalbi, böbrekleri ve sinir sistemini etkiler. Botulizmi veya myastenia gravisi akla getirecek şekilde oküler bulbar paraliziye neden olabilir. Ekzotoksin gevşek ektremite güçsüzlüğüne de neden olabilir. Önemli olarak; bu tip güçsüzlükte Guillain-Barre veya kene paralizisini akla getiren bir bulgu olan DTR’lerinde azalma ve kaybolma da olabilir.

Magnezyum içeren antiaistler neye sebep olabilir?

Diyare

Aluminyum içeren antiasidler neye sebep olabilir?

Konstipasyon.

Hepatit B semptomları ile ilişkili olarak HBsAg ne zaman yükselir?

HBsAg daima hepatit B’nin klinik semptomları ortaya çıkmadan önce yükselir

Hepatit A sarılıkla ilişkili midir?

Tipik olarak hayır. Toplumun %50’sinden fazlasında hepatit için serolojik kanıt vardır ve bu kişiler semptomatik olduklarını hatırlamazlar.

İnvajinasyonu olan bir hastayı tanımlayınız

Hastalar büyük ihtimalle çok küçüktür. Hastaların %70’i hayatlarının ilk yılı içindedirler. Çocuklarda sebebin ileoçekal valv bölgesindeki lenfoid dokuya sekonder olduğu, erişkinlerde ise meckel divertikülü veya tümor gibi lokalize lezyonların yol açtığı düşünülmektedir. Muayenede barsak sesleri genellikle normaldir. İnvajinasyon genellikle terminal ileumda olur. Meckel divertikülü tek en sık ilişkili olan intrinsik bağırsak lezyonudur.

Salmonella tedavi edilmeli midir?

 Sadece semptomatik enfeksiyon uzun sürerse. Ampisilin, TMP/SMX veya kloramfenikolle tedavi edin.

Akut besin zehirlenmesinin en sık sebebi nedir?

Staphylococcus aureus ve ürettiği enterotoksin.

Vibrio parahaemolyticus’un özellikleri nelerdir?

Hastalık istiridye, midye ve yengeç ile ilişkili olan organizmalar nedeniyle oluşur. Belirtileri kramplar, kusma, dizanteri ve patlayıcı tarzda ishaldir. Şiddetli enfeksiyonlar tetrasiklin ve kloramfenikol ile tedavi edilir.

Ağrılı, parlak kırmızı renkli rektal kanamanın sebebi genellikle:

Anal fissürdür. Eksternal hemoroidler akut ağrılı trombozla başvurur ve devamlı parlak kırmızı renkli kanama tipik değildir. İnternal hemoridler genellikle defekasyonla birlikte olan ağrısız parlak kırmızı kanama şeklinde bulgu verir.

Üreterin en dar yeri neresidir?

Üreterovezikal bileşke.

Proteus mirabilisin neden olduğu üriner sistem enfeksiyonunun tedavisinde seçilecek ilaç nedir?

Ampisilin. Bu durum küçük erkek çocuklarında sıktır.

pCO2 artarken, pH azalır. pCO2’de her 10mmHg lık artış için pH’ın ne kadar azalması beklenir?

Her 10 mmHg lık pCO2 artışı için pH  0,08 birim azalır.

100 ünite heparini nötralize etme için ne kadar protamin gerekir?

1 mg protamin yaklaşık 100 ünite heparini nötralize eder. Protaminin maksimum dozu 100 mg’dır.

Pulmoner apsede en sık görülen mikroorganizma hangisidir?

Miks anaerob.

Torasik outlet sendromunun sebepleri nelerdir?

En sık sebebi servikal kostadır. Subklaviyen arterin anormal servikal kosta tarafından kompresyonu, nörovasküler demetin interskalen üçgenden geçerken kompresyonu, kollar hiperabduksiyona geldiğinde nörovasküler demetin ilk kostanın önündeki retroklavikuler boşlukta kompresyonu diğer sebeplerdir. Semptomlar tipik olarak omuzların arkaya ve aşağıya hareket ettirilmesiyle oluşur.

Aort darlığının klasik belirti ve bulguları nelerdir?

Sol kalp yetmezliği, angina ve eforla oluşan senkop

Mitral stenoz üfürümü hangi pozisyonda artar?

Sol lateral dekübit pozisyon.

Aort yetmezliğinde oskültasyon için uygun hasta pozisyonu ve yapılması gereken manevra nasıldır?

Hastayı dik oturtun ve elleri sıkıca kucaklamış pozisyonda öne doğru eğin. Soluk verme esnasında sol sternal kenarı dinleyin
.
Hangi üfürümler vasalva manevrası ile artar?

Sadece İHSS üfürümü. Diğer bütün üfürümler azalır.

Endokarditin semptomları nelerdir?

Ateş, titreme, kırıklık, iştahsızlık, kilo kaybı, sırt ağrısı, miyalji, artralji, göğüs ağrısı, dispne, ödem, baş ağrısı, ense sertliği, mental durum değişiklikleri, fokal nörolojik yakınmalar, ekstremite ağrısı, parestezi, hematüri ve karın ağrısı.

--> DOKTOR YAKLAŞIMLARI ANA SAYFASINA DÖN <--

Karışık Tıbbi Sorular ve Cevapları 5. Bölüm

Sponsorlu Bağlantılar:

Hangi lokal anestetikler anafilaksiye yol açabilir?

Para- aminobenzoik asit (PABA) içeren ester türevlerinin IgE antikorlarının oluşumunu uyardığı, dolayısıyla da anafilaksiye neden olduğu bilinmektedir. Bu tip anestetiklere prokain ve tetrakain örnek verilebilir.

Hangi test fonksiyonel ve organik körlüğü en iyi ayırt eder?

Optokinetik nistagmus.

Eritrositlerde bazofilik noktalanma hangi 2 hastalıkta görülür?

Talasemi ve kurşun zehirlenmesi.

Reiter sendromu ile ilgili üçleme nedir?

Non- gonokoksal üretrit, poliartrit ve konjunktivit. Konjunktivit en az görülenidir ve hastaların sadece %30’ unda görülür. Akut ataklar NSAİİ’ lara iyi cevap verir.

Hangi ilaçlar bir lupus reaksiyonunu tetikleyebilir?

Prokainamid, hidralazin, isoniazid ve fenitoin.

Ludwig anjinadan kaynaklanan muhtemel solunum yetmezliği dışında dental enfeksiyonlarla ilişkili en ciddi komplikasyon nedir?

Septik kavernöz sinüs trombozu.

İmpetigonun komplikasyonları nelerdir?

Streptokoksal nedenli olan impetigo post-streptokoksal glomerülonefrite neden olabilir. Bununla birlikte, impetigonun romatizmal ateşle ilişkisi gösterilememiştir. Cilt lezyonlarının düzelmesi için eritromisin, dikloksasilin veya sefaleksin ile tedavi edin. Tedavinin glomerulonefrit oluşmasını engellediğine dair kesin kanıt yoktur.

Kayalık dağlar benekli hummasındaki (rocky mountain spotted fever) döküntünün temel özelliklerini tanımlayınız.

Kayalık dağlar benekli hummasının  etkeni Rickettsia rickettsii’dir ve İxodidae türü keneler (sert kene) ile bulaşır. Yüksek ateş, baş ağrısı, titreme ve kas ağrısı ile hastalık başlar. Yaklaşık olarak ateşin dördüncü gününde el ve ayak bileklerinde döküntü başlar ve merkeze doğru yayılır.

Kızıl hastalığının döküntüsünü tanımlayınız.

Döküntünün zımpara kağıdı şeklinde bir yapısı vardır ve yüz, boyun, göğüs ve karında başlar. Daha sonra ekstremitelere yayılır. Hastalarda çilek dili de görülebilir.

Senkop hangi kapak hastalığının karakteristik semptomudur?

Aort stenozu.

Sickle cell trait hastalarında hangi komplikasyonlar gelişebilir?

Hematüri ve idrarı konsantre edebilme yeteneğinde azalma.

Botulizmi olan bir infant  hangi bulgularla gelir?

Letarji, gelişme geriliği, paralizi ve ardından ölüm. Botulizmin kaynağı genellikle deli baldır (raw honey- kestane balı).

Myastenia gravis’in patofizyolojisi nedir?

Dolaşımdaki ACh reseptörlerine karşı oluşan antikorların motor son plağa bağlanması sonucu gelişir. Myastenik hastalarda ACh reseptörlerinin yetersiz kalmasından dolayı çabuk yorulma ve güçsüzlük meydana gelir.

En ciddi tranfüzyon reaksiyonu nedir?

Hemoliz. Agresif sıvı replasmanı ve Lasix ile tedavi edin.

En sık görülen transfüzyon reaksiyonu nedir?

Ateş

Hangi hastalıklar myastenia gravis ile ilişkilidir?

Romatoid artrit, pernisiyöz anemi, SLE, sarkoidoz ve tiroiditler. Bu hastalığa sahip kişilerin %10-25’inde timoma saptanmaktadır.

Bir hasta gün boyunca kötüleşen, istirahatle azalan oküler, bulbar ve ektremite güçsüzlüğü ile geliyor. Tanınız nedir?

Myastenia gravis

Menenjitle genellikle ilişkili olan faktörler nelerdir?

Yaşın 5’ten küçük olması, düşük sosyoekonomik düzey, erkek cinsiyet, kalabalık yaşam, siyah ırk, orak hücreli anemi, splenektomi, alkolizm, diabet, siroz, immünolojik defektler, konjenital, cerrahi veya travmatik kaynaklı dural defektler, , sinüzit gibi yakın enfeksiyon odağı, ev halkı ile temas, malignansi, bakteriyel endokardit, intravenöz ilaç bağımlılığı ve talasemi major.

Bir hastada yüksek protein içerikli (>150mg/dl) ksantokromik BOS mevcut.En muhtemel neden nedir?

Travmatik tap (kaçak).

Metilen mavisinin, methemoglobinemide antidot olarak nasıl etki ettiğini izah ediniz.

NADPH bağımlı bir enzim genellikle methemoglobin düzeyini normal seviye olan %3 civarında tutar. Bu enzimin kapasitesi oksidan zehirlenmesi sonucu aşılabilir. Metilen mavisi bir kofaktör gibi etki ederek NADPH bağımlı hemoglobin redüksiyonunu arttırır. Metilen mavisi sadece methemoglobin düzeyi %30’dan fazla olduğu zaman uygulanır; dozu: 1-2 mg/kg İV (5 dk. nın üzerinde)

Botulizm ateşe sebep olur mu?

Hayır. Bu durum, difteri olma ihtimali olan bir hastadaki nörolojik semptomların ayırıcı tanısı açısından önemli olabilir.

Klamidya pnömonisi olan bir hasta tanımlayınız.

Klamidyal pnömoni genellikle 2-6 haftalık çocuklarda görülür. Hastalarda ateş yoktur ve toksik görünmezler.

Bir hasta ani başlayan ve üç gündür devam eden ishalle başvuruyor. Hasta kan içeren dışkılarının sümüksü yeşil, kötü kokulu olduğunu belirtiyor. İlave olarak ateş mevcut. En olası tanı nedir?

Salmonella.

Campylobacter için tedavi nedir?

Eritromisin veya tetrasiklin.

Bir çocukta, aort koarktasyonu tipik olarak siyanoza neden olur mu?

Hayır.

Persistan E.Coli için tedavi nedir?

Trimetoprim/sülfometaksozol (TMP/SMX).

Giardia lamblia için tedavi nedir?

Kinakrin veya metronidazol veya furazolidon.

Salmonella için tedavi nedir?

Ampisilin, TMP/SMX, kloramfenikol (erişkinlerde).

Yersinya için tedavi nedir?

TMP/SMX, tetrasiklin, üçüncü jenerasyon sefalosporinler.

Pediatrik kalp hastalıklarının sık görülen sekiz klinik prezentasyonu nelerdir?

1. Siyanoz
2. Patolojik üfürüm
3. Anormal nabazanlar
4. Konjestif kalp yetmezliği
5. HTN (hipertansiyon)
6. Kardiyojenik şok
7. Senkop
8. Taşiaritmiler.

Şiddetli metabolik asidozda, sodyum bikarbonat kullanımının komplikasyonları:

Hipernatremi, paradoksik BOS asidozu, doku seviyesinde oksijen taşınmasında azalma, hiperosmolalite, disritmiler ve hipokalemi.

Aldosteronun fonksiyonu nedir?

Aldesteron, sodyum tutulumuna ve potasyum ekskresyonuna neden olur. Sonuçta, sodyum ve sıvının reabsorbsiyonunu arttırır.

Hangi ilaç potasyumu en hızlı şekilde düşürür?

Kalsiyum klorid İV (1-3 dakika).

Kayexalate kullanımının potansiyel yan etkisi nedir?

Kayexalate sodyumu potasyum ile değiştirir. Sonuçta sodyum yüklenmesi ve konjestif kalp yetmezliği oluşabilir.

Addison hastalığı nedir?

Mineralokortikoid (aldosteron) eksikliği veya yokluğudur. Bu durum artmış sodyum atılımına neden olur. Potasyum tutulur. İdrar konsantre edilemez ve şiddetli dehidratasyon, hipotansiyon ve dolaşım kollapsı meydana gelebilir. Kortizol eksikliği (adrenal kortekste de üretilir) sonucunda metabolik bozukluklar, güçsüzlük, hipoglisemi ve enfeksiyona karşı direnç kaybı olur.

Hangi durumlar hipokalsemiye yol açar?

Şok, üretiminin azalması, pankreatit, hipomagnezemi, alkaloz, düşük serum albumini, hipoparatiroidizm, osteoblastik metus (metastaz) ve yağ embolisi sendromu.

Hangi vital bulgu hipermagnezemiden etkilenmiş olabilir?

Hipermagnezemi damar düz kaslarını gevşeterek hipotansiyona neden olur. Derin tendon refleksleri kaybolabilir.

Hiperkalseminin sık görülen nedenlerini sayınız.

PAM P SCHMIDT

P= Parathormon
A= Addison hastalığı
M= Multiple myeloma

P= Paget hastalığı

S= Sarkoidoz
C= Cancer (Kanser)
H= Hipertiroidizm
M= Milk-alkali (Süt-alkali) sendromu
I= İmmobilizasyon
D= D vitamini fazlalığı
T= Tiazidler

Asetil Salisilik Asit (ASA) hangi dozda hafif-orta derecede toksikasyona neden olur?

200-300 mg/kg. 500 mg/kg’ın üzerindeki dozlar potansiyel olarak ölümcüldür.

Ferrik klorür testi nedir ve hangi toksik maddenin alınımını saptar?

Birkaç damla idrar üzerine birkaç damla %10’luk ferrik klorid solüsyonu ekleyin. Mor renk salisilik asit varlığını gösterir. Ketonlar ve fenotiazin yalancı pozitif sonuca neden olabilir.

Hangi elektrolit bozukluğu hipokalseminin belirti ve bulgularını taklit edebilir?

Hipomagnezemi

--> DOKTOR YAKLAŞIMLARI ANA SAYFASINA DÖN <--

Karışık Tıbbi Sorular ve Cevapları 4. Bölüm

Sponsorlu Bağlantılar:

Hiperkalsemi nasıl tedavi edilmelidir?

Normal saline ve furosemide uygulanmalıdır. Hiperkalsemi kemik kanserine sekonder ise mitramisin de kullanılabilir. Kalsitonin, hidrokortizon ve indometazin diğer tedavi seçenekleridir.

Multifokal atrial taşikardi için tedavi nedir?

1. Altta yatan hastalığın tedavi et.
2. Potasyum seviyesini 4 mEq/L üzerinde tutacak şekilde potasyum desteği ile 60 saniyenin üzerinde gidecek şekilde 2 gr. magnezyum sulfat ver uygula.
3. İkinci bir tedavi olarak 10 mg İV verapamil düşün.

Dijital toksisitesi sonucu oluşan ektopik SVT için tedavi nedir?

1. Dijitali kes.
2. Hipokalemiyi düzelt
3. Digoksine özgül Fab, İV magnezyum, İV lidokain veya İV fenitoin düşün.

Dijital toksisitesine bağlı olmayan ektopik SVT’nin tedavisi nedir?

1.Hızı azaltmak için dijital, verapamil veya beta-bloker
2.Ektopiyi azaltmak için kinidin, prokainamid veya magnezyum.

Verapamil nedeniyle oluşan hipotansiyonun tedavisi nedir?

Birkaç dakikanın üzerinde İV olarak verilen kalsiyum glukonat.

Dijital toksisitesinin tedavisini anlatınız.

1.Aktif kömür
2.Ventrikuler aritmiler için fenitoin (dilantin) veya lidokain (AV nod iletimini arttırır)
3.Bradiaritmi için atropin veya pace
4.Digoksine özgül Fab(Digibind)

Hangi “hipo” lar nöbet eşiğini düşürebilir?

Hipoglisemi, hiponatremi ve hipokarbi.

Locked-in (içe kilitlenme) sendromunda hangi motor fonksiyon korunur?

Yukarıya bakış.

Orta serebral arter lezyonlarının belirti ve bulguları nelerdir?

Hemipleji veya hemiparestezi, homonim hemianopsi ve konuşma bozukluğu.

Birinci sakral (S1) kök basısının belirti ve bulgularını tanımlayınız.

S1 kök zedelenmesinde orta gluteal bölgeye, uyluğun ve baldırın arka kısmına, ve aşağıya topuğa ve ayak tabanına yayılan ağrı olur. Duyusal bulgular lateral parmaklara lokalizedir. S1 kök basısı tipik olarak ayak ve parmakların plantar fleksör kaslarını tutar. Ayak bileği refleksi azalmış ya da kaybolmuştur.

Hiperkalemiye sekonder olarak kardiak arrest oluşan bir hastanın tedavisine hangi ilaç kullanılmalıdır?

Kalsiyum klorid-İV en hızlı etkiler. Ayrıca NaHCO3 vermek de düşünülebilir.

Dopaminin değişik dozlardaki etkileri nelerdir?

1-10 mg/kg dozunda renal, mezenterik, koroner ve serebral vazodilatasyon yapar
10-20 mg/kg dozunda hem α-,  hem de β-adrenerjik etkileri vardır
20 mg/kg dozunda esas olarak α -adrenerjik etki yapar.

Kandaki glukozun her 100 artışının serum sodyumu üzerine etkisi nedir?

Serum sodyumu 5 mEq/l azalır

Dijitallerin yol açtığı ventriküler aritmilerin tedavisinde fenitoine ek olarak hangi klasik anti-aritmik ajanlar kullanılabilir?

Lidokain ve bretilyum. Prokainamid ve kinidin dijital toksisitesinde kontrendikedir.

Anaflaktoid reaksiyon nedir?

Anafilaktoid reaksiyon anafilaksiye çok benzer, ancak reaksiyon ürününe önceden bir maruziyeti gerektirmez. Vakalar radyoopak bir kontrast madde veya NSAİ gibi ilaçlarla oluşabilir.

Evrensel donör kan nedir?

Anti-A ve Anti-B titrelerinin serumda 1:200’den az olduğu Rh-negatif kan.

Transfüzyon reaksiyonunun sık görülen prezentasyonları nelerdir?

Miyalji, nefes darlığı, hipokalsemi ile ilişkili ateş, hemoliz, alerjik reaksiyonlar, hiperkalemi, sitrat toksisitesi, hipotermi, koagülopati ve bozulmuş hemoglobin fonksiyonu.

Cushing refleksinin bulguları nelerdir?

Beyin ödemine bağlı olarak artmış sistolik kan basıncı ve bradikardi.

Okülosefalik refleksteki normal bulgular nelerdir?

Eşlenik göz hareketi baş rotasyonu yönünün tersinedir.

Komatöz bir hastada, kalorik teste cevap olarak tonik göz hareketinin irigasyon yapılan kulağa doğru olması ne ifade eder?

Yaşam.

Strabismusu tanımlayınız.

Gözlerin görme eksenlerinin paralelliğinin kaybı.
Ezotropi: mediale deviye,  Ekzotropi: laterale deviye.

Hangi ilaçlar sıklıkla bradikardi oluşturur?

β-blokerler, kalp glikozitler, pilokarpin ve kolinesteraz inhibitörleri (organofosfatlar gibi) bradikardiden sorumludur. Sempatomimetikler (amfetamin ve kokain gibi) ve antikolinerjikler (atropin ve siklik antidepressanlar gibi) sıklıkla taşikardiye neden olur.

Hangi ilaç hem horizontal hem de vertikal nistagmusa sıklıkla sebep olur?

Phencyclidine (PCP).

Hipertansiyon ve/veya taşikardi oluşturan 5 ilaç veya durum sayınız.

Sempatomimetikler
Withdrawal  (ilaç/madde çekilmesi)
Antikolinerjikler
MAO inhibitörleri
Phencyclidine (PCP).

İpucu kelimesi: SWAMP.

Hipertermiye neden olabilen 6 sık kullanılan ilaç sayınız.

Salisilatlar
Antikolinerjikler
Nöroleptikler
Dinitrofenoller
Sempatomimetikler ve PCP.

İpucu kelimesi: SANDS-PCP.

Hangi ilaç veya çevresel maruziyetler büllöz lezyon oluşumunu uyarabilir?

Sedatif hipnotikler, karbon monoksit, yılan ısırığı, örümcek ısırığı, kostik ajanlar ve hidrokarbonlar.

Nistagmusa yol açan ilaçları hatırlatan ipucu nedir?

MALES TIP

M= metanol
A= alkol
L= lityum
E= etilen glikol
S= sedatif hipnotikler ve çözücüler

T= tiamin tüketimi ve Tegretol (karbamazepin)
I= isopropanol
P= PCP ve fenitoin.

Radyoopak ilaçları hatırlatan ipucu nedir?

BAT CHIPS

B= baryum
A= antihistaminler
T= trisiklik antidepressanlar

C= chloral hydrate, calcium, cocaine
H= heavy metals (ağır metaller)
I= iodine
P= phenotiazine, potassium
S= slow- release (enterik kaplı).

İdrarın alkalizasyonunun bazı yan etkilerini sayınız.

Hipernatremi ve hiperosmolalite.

Teofilin diyalize edilebilir mi?

Evet.

Asetaminofen ne zaman toksik hale gelir?

Toksik ara ürününü detoksifiye edecek glutatyon bulunmadığı zaman.

Salisilat doz aşımında başlangıçta hangi tip asit baz dengesizliği oluşur?

Respiratuar alkaloz. Yaklaşık 12 saat sonra bir anyon gap metabolik asidoz veya miks asit baz tablosu oluşabilir.

Salisilat doz aşımında hiperglisemi mi, hipoglisemi mi beklenir?

Hiperglisemi de hipoglisemi de beklenebilir.

Kronik salisilizmin sık görülen semptom ve bulguları nelerdir?

Ateş, taşipne, MSS değişiklikleri, asit baz anormallikleri, elektrolit anormallikleri, kronik ağrı, ketonüri ve kardiyojenik olmayan akciğer ödemi.

Bir hasta akut salisilat alımı ile geliyor. Hafif, orta ve ağır doz aşımında hangi semptomlar beklenir?

1. Hafif: Letarji, kusma, hiperventilasyon ve hipertermi
2. Orta : Ciddi hiperventilasyon ve kompanze metabolik asidoz
3. Ağır : Koma, nöbetler ve kompanze olmayan metabolik asidoz.

Salisilat doz aşımı için tedavi nedir?

Dekontamine et, lavaj ve kömür kullan, sıvı replasmanı yap, potasyum ile destekle, idrarı bikarbonatla alkalize et, hipertermi için serinlet, hipoglisemi için glukoz uygula, akciğer ödemi için oksijen ve PEEP başla, multipl doz aktif kömür ver, diyalizi başlat.

Bir hasta kusma, hematemez, diyare, letarji, koma ve şok tablosuyla prezante oluyor. Beklenen sebep nedir?

Demir zehirlenmesi. Taşların araştırılması için düz karın filmi iste.

Hangi ilaçlar methemoglobinemi oluşturabilir?

Nitritler, lokal anestetikler, gümüş nitrat, amil nitrit ve nitritler, benzokain, ticari boya kalemleri, anilin boyaları, sülfonamitler ve fenasetin.

Bir pediatrik servikal omurga filmini değerlendirirken normal değerler nelerdir?

Predental boşluk çocukta <5 mm, erişkinde ise <3 mm. dir. C1 spinöz çıkıntısının tabanını C3’ e birleştiren posterior servikal çizgi değerlendirilmelidir. C2 spinöz çıkıntısının tabanı posterior servikal çizginin >2 mm gerisinde ise hangman kırığından şüphelenilmelidir. C2 ön kenarı ile forniks arka duvarı arasındaki mesafe 7 mm’den küçüktür. Son olarak, C6 ön kenarı ile trakea arka duvarı arasındaki mesafe, 15 yaşından küçük çocuklarda 14 mm., erişkinlerde <22 mm’ dir.

AZT’ nin en sık yan etkisi nedir?

Granülositopeni ve anemi.

--> DOKTOR YAKLAŞIMLARI ANA SAYFASINA DÖN <--

Karışık Tıbbi Sorular ve Cevapları 3. Bölüm

Sponsorlu Bağlantılar:

Akustik nöromanın bulgu ve belirtilerini tanımlayınız.

Unilateral yüksek tonlarda sensorinöral işitme kaybı ve tinnitus görülebilir. Azalmış korneal duyarlılık, diplopi, baş ağrısı, fasiyal güçsüzlük ve pozitif radyografik bulgular da saptanabilir. Vertigo genellikle geç ortaya çıkar, sıklıkla progressif  dengesizlik hissi şeklinde gözlenir ve baş hareketindeki değişiklikler ile provoke olabilir. Nistagmus sık görülür ve genellikle spontandır. BOS’ta protein artışı gözlenebilir.

Timpanik membranın arkasında görülen kemikçik hangisidir?

Malleus (Çekiç).

İki haftadır alt ekstremitede güçsüzlük hikayesi bulunan hastada hangi hastalıktan şüphe edilmelidir?

Guillain-Barré genellikle alt ekstremitelerden başlayıp asendan yayılan güçsüzlüğe neden olur. Bunun aksine botulizm zehirlenmesinde güçsüzlük desendandır. Myasthenia gravis’ te ise kraniyal sinirlerin ilk olarak etkilenmesi tipiktir.

Derin tendon refleksleri aşağıdaki hastalıklardan hangisinde genellikle korunur: Myasthenia gravis, Guillain-Barré ya da Eaton-Lambert Sendromu?

Myasthenia gravis. Refleksler genellikle Eaton-Lambert Sendromu’nda azalmış ve Guillain-Barré ‘de ise kaybolmuştur.

Odontojenik kökenli bir ağrının en sık sebebi nedir?

Diş çürükleri.

Ön maksiller diş absesinin en ciddi komplikasyonu nedir?

Septik kavernöz sinüs trombozu. Bu durum kanin boşluğa ve fasiyal venöz sisteme doğru yayılan bir enfeksiyondan kaynaklanır.

Hangi elektrolit anormalliği sıklıkla eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ile ilişkilidir?

Sitrat toksisitesine bağlı hipokalsemi. Sitrat, hızlı transfüze edildiğinde iyonize kalsiyuma bağlanır ve böylece kalsiyum düzeyi azalır. Hızlı eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ile, özellikle hasta renal yetmezlikteyse ya da kan ürünleri taze değilse hiperkalemi de gelişebilir.

Yüz, boyun ve kollarında şişlik bulunan bir hastanın değerlendirilmesi için hangi invaziv ölçüm uygulanmalıdır?

CVP (Santral Venöz Basınç). Yüz, boyun ve kolların şişmesi superior vena cava sendromunu düşündürür. Superior vena cava sendromunu teyid etmek için vücudun üst kısmında artmış CVP basıncı ve alt ekstremitelerde anormal basınç gösterilmelidir. Göğüs radyogramı ile superior vena cava sendromuna yol açan kitlelerin sadece % 10’ u saptanabilmektedir.

İntussussepsiyonlu tipik bir hastayı tanımlayınız.

İntussussepsiyon genellikle 3 ay-2 yaş arasındaki çocuklarda görülür. Çoğunluğu 5-10 aylıktır ve erkek çocuklarda daha sıktır. İleoçekal valf alanı tipik olarak problemin kaynağıdır.

Hipertiroidizmin sık görülen belirti ve bulguları nelerdir?

Semptomlar kilo kaybı, çarpıntı, dispne, ödem, göğüs ağrısı, sinirlilik, güçsüzlük, tremor, psikoz, diyare, hiperdefekasyon, karın ağrısı, kas ağrıları ve oryantasyon bozukluğunu içerir. Ateş, taşikardi, geniş nabız basıncı, konjestif kalp yetmezliği, şok, tiroid bezinde büyüme, tremor, güçsüzlük, karaciğer hassasiyeti, sarılık, dik dik bakma, aşırı hareketlilik gibi bulgular belirgindir. Somnolans (uykuya meyil), küntleşme, koma ya da psikoz gibi mental durum değişiklikleri görülebilir. Pretibiyal miksödem de görülebilir.

Rotasyonel diz yaralanması geçiren bir hasta o esnada ani bir yırtılma sesi duyuyor. Doksan dakika içerisinde hemartroz gelişiyor. Yaralanmanın muhtemel yeri neresidir?

Anterior cruciate (Ön Çapraz Ligament).

Glukoz-6-Fosfat Dehidrojenaz eksikliğinde hangi ilaçlardan kaçınılmalıdır?

Asetil Salisilik Asit, fenasetin, primakin, kinin, kinakrin, nitrofuranlar, sülfametoksazol, sülfasetamid ve metilen mavisi.

Yenidoğan menenjiti tedavisinde güncel terapötik rejim nedir?

Önceleri, yenidoğan menenjiti tedavisinde ampisilin ve aminoglikozit tercih edilirdi. Bununla birlikte, günümüzde ampisilin ve sefotaksim önerilmektedir. Bu iki antibiyotiğin kombinasyonu 2 aylıktan küçük infantlarda kullanılmalıdır (koliform bakteriler, Grup B Streptokoklar, Listeria ve Enterokokları karşı etkilidirler).  2 ay-6 yaş arası çocuklarda sefotaksim tek başına kullanılmalıdır.

pH’ın bir fonksiyonu olarak potasyumdaki değişikliklerinin hesaplanması için kullanılan formül nedir?

pH’ taki her 0.1 artış için, potasyumda 0.5 mmol/L azalma olması beklenir.

Optik nöritin semptomlarını tanımlayınız.

Hasta, santral bir skotom ile santral görme keskinliğinin değişken kaybından, ve renk algılamada değişiklikten yakınır. Hastada göz ağrısı da mevcuttur. Disk sınırları hemoraji nedeniyle siliktir ve kör nokta artmıştır.

Akut perikardiyal tamponadın belirti ve bulguları nelerdir?

Hipotansiyon, yüksek CVP ve taşikardi triadı, travmalı bir hastada genellikle akut perikardiyal tamponad ya da tansiyon pnömotoraksın göstergesidir. Azalmış (derinden gelen) kalp sesleri oskülte edilebilir.

Hangi EKG bulgusu perikardiyal tamponad için patognomoniktir?

Total elektriksel alternans. Pulsus paradoksus nonspesifik bir bulgudur. Azalmış kalp sesleri subjektif bulgular olup, değerlendirilmesi zordur.

Duyarlılık ve özgüllüğü tanımlayınız.

Duyarlılık gerçek pozitif sonuçların, gerçek pozitif ve yalancı negatif sonuç toplamına oranıdır. Bu kavram, bir testin herhangi bir durumu olan kişileri aynı duruma sahip tüm kişiler arasında ne kadar iyi tanımlayabildiğini yansıtır.

Özgüllük gerçek negatif sonuçların, gerçek negatif ve yalancı pozitif sonuç toplamına oranıdır. Bu kavram ise, herhangi bir hastalığa sahip olmayan ve böylece söz konusu test tarafından doğru bir şekilde negatif olarak sınıflandırılan kişilerin yüzdesini ifade eder.

Hangi ölüm nedeni tedavi edilmemiş tansiyon pnömotoraksa sekonder olarak gelişir?

Azalmış kardiyak output. Vena cava baskıya uğramıştır, sağ kalbe kan dönüşünü azalır ve bununla paralel olarak atım hacmi, kan basıncı ve kardiyak output şiddetle azalır.

Editörün Notu: Sekonder aritmiler de ortaya çıkabilir. Genç, sağlıklı kişide ventriküler taşikardi, aksi kanıtlanmadığı sürece tansiyon pnömotoraksa sekonderdir. (JNA)

Kronik perikardiyal effüzyon göğüs radyogramında nasıl görülür?

Perikardiyal kesede yavaş yavaş gelişen distansiyon, kalbin “su şişesi” görünümüne neden olur.

Adrenal yetmezliğin belirti ve bulguları nelerdir?

Halsizlik, bulantı, iştahsızlık, karın ağrısı, bağırsak itiyadında değişiklikler ve senkop sıkça bildirilen semptomlardır. Hiperpigmentasyon, hipertansiyon, vitiligo ve kilo kaybı da görülebilir. Hipoglisemi, hiperkalemi, hiponatremi ve azotemi gibi anormal laboratuvar bulguları da olabilir.

Miksödem koması tedavisinde:

Tiroksin ile intravenöz tiroid replasmanı, intravenöz glükoz, hidrokortizon. Sıvı kısıtlaması da düşünülmelidir.

Tirotoksikozun belirti ve bulguları nelerdir?

Kilo kaybı ve zayıflık bildirilebilir. Taşikardi ve ateş yüksekliği sık görülen anormal vital bulgular olup, hipotansiyon ve şoka daha az sıklıkla rastlanır. Bilinçte azalma ya da psikoz gibi mental durum değişiklikleri bulunabilir. Konjestif kalp yetmezliği bulguları, tiroid bezinde büyüme, tremor ve lid lag (göz kapağının aralık kalması, kapanmaması), propitoz gibi göz bulguları da aranmalıdır.

Hangi tip streptokoklar akut post streptokokal glomerülonefrite neden olur?

A grubu beta-hemolitik streptokoklar.

Post streptokoksal glomerülonefritte hangi bulgu ve belirtiler ön plandadır?

Fizik muayenede fasiyal ödem ve idrar çıkışında azalma saptanabilir; bunlar en sık görülen bulgulardır. İdrar koyu renkli olabilir. Hemodilüsyona bağlı normokrom anemi, eritrosit sedimantasyon hızında artış, idrar mikroskopisinde bol kırmızı küre ve beyaz küre ile silendirler ve hiperkalemi gibi laboratuvar bulguları da saptanabilir. Hospitalizasyon önerilir.

Modifiye Jones kriterleri ile karşılaşıldığında hangi hastalık düşünülür?

Romatizmal ateş.

Varisella (Suçiçeği)’ nın belirti ve bulgularını tanımlayınız.

Varisella döküntüsünün başlangıcı hafif halsizlik, iştahsızlık ve ateş gibi prodromal semptomlardan 1-2 gün sonra olur. Döküntü gövde ve saçlı deride başlar, önceleri belli belirsiz makül şeklinde iken, daha sonra vezikül halini alır.

Rozeola infantumun belirtilerini tanımlayınız.

Rozeola infantum genellikle 6 ay-3 yaş arasındaki çocukları etkiler. Aniden başlayan ve 3-5 gün süren, febril konvülziyonlara neden olabilen yüksek ateş ile karakterizedir. Döküntü, ateş normale düştüğünde ortaya çıkar.

Kardiyopulmoner arrest ile gelen bir çocuğa sodyum bikarbonat başlangıçta hangi dozda verilmelidir?

1 mEq/kg.

Pediyatrik (yeni yürümeye başlayan ve daha büyük) hastalarda normal sistolik kan basıncı (SKB) nasıl hesaplanır?

Ortalama SKB (mm Hg) = (hastanın yaşı x 2) + 90
Normalin alt sınırı olan SKB (mm Hg) = (hastanın yaşı x 2) + 70
Miyadında yenidoğanda SKB 60 mm Hg civarındadır.

Oniki aylıktan büyük bir hastada orak hücreli anemi nasıl ortaya çıkar?

Başlangıç semptomları sıklıkla eklemlerde, kemiklerde ve karında ağrı şeklindedir. Çocukta abdominal hassasiyet ve hatta rijidite bulunabilir. Hafif ikter ve anemi olabilir.

Eritema infeksiyozum (beşinci hastalık ya da tokatlanmış yanak sendromu)’ lu bir çocuk nasıl görünür?

Beşinci hastalık tipik olarak infantları ya da erişkinleri infekte etmez. Prodromal semptom yoktur. Hastalık genellikle aniden yanaklarda ortaya çıkan eritem, arkasından gövde ve ekstremitelerde makülopapüler döküntü ve bu döküntülerin zamanla dantel gibi bir görünüme kavuşması şeklinde seyreder.

Hangi mikroorganizma tipik olarak paronişiye sebep olur?

Staphylococcus.

Myastenya gravis nasıl ortaya çıkar?

İstemli kaslarda güçsüzlük, genellikle ekstraokuler kaslarda.Tanının doğrulanması edrofonyum (Tensilon) testine bağlıdır. Tedavi; nörolojik konsültasyon, antikolinesterazlar, steroidler ve timektomidir.

Hangi görme defekti tipik olarak optik kiasmadaki lezyonlarla ilişkilidir?

Bitemporal hemianopsi

Nöroleptik malign sendromun belirti ve bulgularını tanımlayın.

Kas rijiditesi, otonomik bozukluklar ve akut organik beyin sendromu. Kan basıncında ve nabızda ileri derecede dalgalanmalar olur ve 42˚C (108˚F)  kadar yüksek bir ateş olabilir. Myoglobinüri ile sonuçlanan kas nekrozu oluşabilir.

Bir çocukta septik artrite sıklıkla hangi mikroorganizma neden olur?

 Staphylococcus aureus.

Bir adolesanda septik artrite sıklıkla hangi mikroorganizma neden olur?

Neisseria gonorrhoeae.

Tansiyon pnömotoraksın fizik muayene bulguları nelerdir?

Takipne, tek taraflı solunum seslerinin olmaması, taşikardi, solukluk, terleme, siyanoz, trakeal deviasyon, hipotansiyon, boyun venlerinde dolgunluk.

Bakteriyel pnömoniye yaşamın ilk haftası dışında en sık hangi mikroorganizma yol açar?

Streptococcus pneumoniae.

Çocuklarda karın ağrısının en sık nedeni nedir?

Kabızlık.

İki yaşından küçük çocuklarda intestinal obstruksiyonun en sık sebebi nedir?

İnvajinasyon.

Lokal anestezikler kan beyin bariyerini geçebilirmi?

Evet. Lokal anesteziklerin sistemik toksik reaksiyonlarının çoğu santral sinir sistemi veya kardiyovasküler sistemi de etkiler.

Tromboflebitin en sık görüldüğü yer neresidir?

Özellikle musculus soleus’ta olmak üzere, derin baldır kaslarında görülür.

Aort darlığının en sık sebepleri nelerdir?

Romatizmal ateş ve konjenital bikuspit kapak hastalığı.

Çocuklarda pulsus paradoksusun en sık sebebi nedir?

Astım

Wolff-Parkinson-White sendromu ile ilişkili olarak görülen en sık disritmi nedir?

Paroksismal atriyal taşikardi

Hangi cinsiyette semptomatik safrataşı gelişme ihitimali daha yüksektir?

Kızlarda.

Hangi tip ülser en sıktır?

Duodenal ülserler gastrik ülserlerden daha sık görülmektedir.

Gözü kırmızı olmayan, göz ağrısı ve görme keskinliğinde azalma olan bir hastada tanı nedir?

Optik nörit

Hangi hastalık retrobulbar optik nöritle ilişkilidir?

Multiple skleroz

Üçüncü kraniyal sinir basısı sonucu oluşan midriyazis, antikolinerjikler veya midriyatikler nedeniyle oluşan midriyazisten nasıl ayırt edilir?

Üçüncü kranial sinir basısı nedeniyle oluşan midriyazis pilokarpin ile geri döner, diğer nedenlerde bu olmaz.

Hangi yaştaki çocukta kaflı endotrakeal tüp tercih edilir?

6 yaş.

Altı aylık bir çocuk için doğru endotrakeal tüp çapı nedir?

3.5-4.5 mm.

Bir yenidoğan için doğru endotrakeal tüp çapı nedir?

3.0-3.5mm. Prematür yenidoğan için 2.5-3.0 mm ET tüp kullan.

--> DOKTOR YAKLAŞIMLARI ANA SAYFASINA DÖN <--