20 Eylül 2010 Pazartesi

Hastalıklar ve Önemli Bulguları (A-B-C)

Sponsorlu Bağlantılar:Abdominal ağrı (Medikal yönden önemli uyarılar)
İnatçı ateş
Kilo kaybı
Anal hastalıklar (perianal bulgular)
Orta hat
Büyüme geriliği
Gaitada Guiac pozitifliği

Addison hastalığı (klinik özellikleri)
Anoreksia
İshal
Su kaybı
 K+ yüksekliği
Deri pigmentasyonu
Ortostatik hipotansiyo
Anormal Sodyum düzeyi

ADHD (nedenler ya da ilişkiler)
Diyet (beslenme bozukluğu)
Toksine maruz kalma (kurşun zehirlenmesi)
Fetal alkol sendromu
Demir eksikliği
Doğuştan (genetik ya da metabolik)
Enfeksiyon (beyin ya da kulaklar)
Travmatik beyin hasarları

Aicardi sendromu
Korpus kallozum agenezisi
Infantil kasılmalar
Koriyoretinal boşluklar
Anormal omurgalar
Kaburga bozukluğu
Dandy-Walker malformasyonu
Düşük IQ

AIDS (anneden geçen HIV)
(bebeğin yönetimi)
AZT (AZT: 3-’azido-3’-deoksitimidin) (antiviral tedavi)
Biberonla besleme
Sezaryen doğum 
Bebeğe tanı koyma (PCR)

Albinizm (önemli özellikleri)
Fiziksel olarak sağlıklı
Etkileşimi (sosyal yaşam) güzel
Büyüme iyi
Zihinsel sağlık normal
Gözler tutulmuş
Gece rahatsızlık çekme
Potansiyel tümor (ama melanom çok ender)
Deri güneş yanığına hassas

Alkol çekilme (klinik özellikler)
Epileptik aktivite
Titreme
Hayal görme
Endişe/iştahsızlık
Mide bulantısı/kusma
Organik beyin değişimleri (sayıklama)
Hafıza kaybı/oryantasyon

Allerjik çocuk (duyarganlar)
Hayvanlar
Bodrum kat
Sigara
Toz
Üstü tamamen örtülü uyuma
Zemini halı döşeme

Allerjik Rinit (komplikasyonlar)
Adenoidal hipertroifi
İşitme kaybı
Koklama duyusu kaybı
Kulak enfeksiyonu
Kızarık gözler
Dişeti/diş anormalliği
Kaşınma
Kronik sinüzit
Konuşmada gecikme 

Akne (bölgesel tedavisi)
Retinoik asit –A vit-
Benzoil peroksit
Klindamisin/eritromisin

Akrondroplazi
Otozomal baskınlık
Servikal omurga stenozu
Hidrosefali
Ortopedik (tibial eğilme)
Nasal köprü
Gelişme  geriliği (hipotoni)
Solunum güçlüğü (kemik anomalisine bağlı küçük göğüs veya hava yolu tıkanıklığına bağlı)
Genellikle ileri baba yaşı ile ilişkili

Akut  glomerülonefrit (klinik özellikleri)
Normal (IgA) veya düşük C3 düzeyi 
Ödem
Proteinüri 
Hipertansiyon
Eritrosit veya eritrosit kümesi (hematüri)
Oligüri (böbrek yetmezliği)

Akut lenfoblastik lösemi
(kötü prognostik etmenler)
Lenfoblast fazlalığı
Bir yaştan küçük olma
Erkek
Filedelfiya belirteci
Hb > 10
On yaşından büyük
Kan hücreleri > 50,000
Lenfatik nodül  büyümesi
Anterior mediastende kitleler
T- hücreleri
Endüksiyon > 4 hafta
Kromozom < 46


Angelman sedromu
Anormal EEG
Sinirsel-nöbet d/o
Yürüyüş bozukluğu (kukla gibi)
Epidermal hipopigmentasyon
Kahkaha
Zeka geriliği (MR:Mental Retardation)
Konuşamanın olmayışı
Göz titremesi
Uyku bozukluğu


Ani bebek ölüm sendromu (risk faktörleri)
Uyuma pozisyonu
IUGR (Intra uterin gelişme geriliği)/erken doğum
Solunumyolu kusuru
Sigara kullanma


Anoreksiya nervoza
(zayıf prognostik etmenler)
Tedaviye yanıtsızlık
Yetersiz eğitim
Akrabalarda benzer durum
Kusma
Şişmanlık
Sosyal işlevsizlik
Yaş (başlangıçtaki yaş)

Aortik anevrizmalar (risk etmenleri)
(Karında pulstil kitle şeklinde ortaya çıkar)
(Kitleyi düşün)
Marfan sendromu
Ateroskleroz
Frengi
Sigara kullanma
Yara/enfeksiyon
Vasküler hastalık
Kan basıncında yükseklik

Apert sendromu
Apne (koanal daralma)
Kranial sütürlerin erken kapanması (kraniyosinostoz)
Ekstremite (baş parmak anormalliği)
Zeka geriliği
Uzun alın

Astım (etiyoloji/tetikleyiciler)
Allergenler
Stres
Tütün içilmesi
Kalıtsal
İlaçlar
Hayvanlar
Tiroid işlevsizliği
Enfeksiyon
Soğuk hava

Astım (astım skorlamsındaki unsurlar)
Ses (solunum sesleri)
SSS fonksiyonu/mental durum
O2 gereksinimi
Retraksiyon
Hışıltılı soluma

Ateroskleroz (risk etmenleri)
Sigara kullanma
Kolesterol
Düşük HDL
Yüksek tansiyon
Akrabalar (aile öyküsünün olması)
Şişmanlık
Stres/seks (erkek>kadın)
Eylemsizlik
Şeker (diyabet)


Bayılma (patolojik etiyolojiler)
Damar yapısal anormalliği (AVM)
Daha genç olanlarda katılma
Nörolojik
Kalple ilgili
Ortostatik hipotansiyon
Uzamış QT sendromu
Endokrin (adrenal yetmezlik)Başarısızlık (değerlendirme)
Aile geçmişi ya da kalıtsal (kromozom)
Kansızlık
Görüntüleme
Kurşun
İdrar
Renal
Endokrin
Tüberküloz için deri testi


Beckwith-Wiedemann sendromu
Doğumdaki ağırlığı>%90
IGF-2 eksikliği
Kulak kepçesinde kıvrımlar ya da displazi
Umbilikus eksikliği (omfalosel)
Karaciğer büyümesi
Makroglossi
Asimetric ekstremiteler
Neonatal hipoglisemi
Tümör (Wilms tümörü ya da hepatoblastom)

Beta blokanlar (kullanım için kontrendikasyonlar)
Bradikardi
Düşük tansiyon
Obstrüktif akciğer hastalıkları
Konjestif kalp yetmezliği
Ketoasidoz (DKA)
Akciğer ödemi
RAD (Radiyal arter disease Periferik arter hastalığı/Raynaud fenomeni)

Bloom sendromu
Kromozom kırılması
Düşük doğum kilosu
Aşırı pigmentasyon (Sütlü kahverengi lekeler)
Gözsel/otik/odontik anormallikler
Malignite potansiyeli
Yüzde deri kızarmaları

Carpenter sendromu
Kraniyosinostoz
Akrosefali
Zeka geriliği
Çoklu/parmak yapışıklığı
Epikantal kıvrımlar
Dar damak
Toraks (CHD: Congenital heart disease: Konjenital kalp hastalığı)
Ekstremite anormalliği
Renal ya da genital anormallikler

Chagas hastalığı (klinik özellikler)
Kardiyomiyopati
Hepatosplenomegali
Adenopati
Gastrointestinal
Kansızlık
Deri


Child sendromu                                                                                            
Kardiyak (VSD)
Hipotoni
İntrauterin büyüme geriliği
Kol-bacak anormalliği
Dermal bozukluk


Coffin-Lowry sendromu
SSS (Zeka geriliği)
Gözsel (göz dış açılarının aşağı çekikliği)
Parmak (sivrilik)
Kaba yüz
Ön diş bozukluğu
Burun (şişkin)
İskelet bozukluğu/kısa boy


Cushing sendromu (klinik özellikleri)
Ciltte atrofi/pigmentasyon
Üst kısım obezitesi (yüz, sırt, beden)
İskeletsel (osteoporoz)
Kıllanma
Glükoz intoleransı
Neoplastik  etkiler
Büyümenin durması