13 Eylül 2010 Pazartesi

Ekokardiyografi Raporu

Sponsorlu Bağlantılar:

Ekokardiyografi Raporunu İndirmek İçin Buraya TıklayınızAdı Soyadı     :                                  Tarih:
Cinsiyeti         :                                  Yaş:……Kilo:……kg   Boy:……cm
İstek yapan Hekim:
Endikasyon ve Kısa Anamnez:

Sol Ventrikül                                                     kj  
LV diyastol sonu çapı:                       cm(3.7-5.6 cm)
LV sistol sonu çapı     :                       cm(2.0-4.0 cm)
İnterventriküler  Septum:                   cm(0.7-1.1 cm)
Arka duvar                 :                       cm(0.7-1.1cm)
EF:                              (55-80%)                                            FS:
LV kütlesi                  :      gr

Sağ Ventrikül                                                 şşşş
RV diyastol sonu çap:                       cm(0.7-2.3 cm)

Artriyum                                                            fjhfj
Sol atriyum çapı:                                cm(1.9-3.8 cm)     Sağ atriyum çapı:

Aort Kapak ve Aort Kökü                                gdf
Ao kökü                                             :cm (2.0-3.7cm)
Ao kapak alanı                                   :cm2                                           LVOT:      cm
Outflow :                       Velocity:                     Gradient:
Ortalama:                                           cm/s                             mmHg
Pik          :                                           cm/s                             mmHg

Mitral kapak                                                       ghf
Yetersizlik:
Pik E          : cm/s (0.32-0.64)                Pik A:                     cm/s(0.51-0.81)
E/A            : (0.9-1.9)
DT:            ms(160-230ms)                  İVRT:                     ms (60-90 ms)
Mitral kapak alanı: Planimetrik:               cm2                     PHT:               cm2

Triküspit Kapak                                                 vbc
Yetersizlik:
Pik E:           cm/s                     Pik A:     cm/s
Triküspit Kapak Alanı:            cm2        Ortalama Pulmoner Arter Basıncı:     mmHg

Pulmoner Kapak                                          vbc     

Yetersizlik

Periıkard:

SONUÇ:


>>> Ekokardiyografi Raporu Örneği <<<

Ekokardiyografi Raporunu alternatif olarak BURAYA TIKLAYARAK da indirebilirsiniz.