25 Eylül 2010 Cumartesi

Bebeklerde Anne Sütü ve Anne Sütünün Önemi

Sponsorlu Bağlantılar:

Bebeklerde Anne Sütü

Emzirme, bebek için yalnızca fizik­sel doyum sağlamakla kal­maz, sıcaklık, huzur ve rahatlık anlamını da taşır. Anne sütüyle beslenen bebek­ler emzirme sırasındaki fiziksel yakınlaşmadan, göz ve ten temasından, annelerinin sıcaklığın­dan büyük haz alarak kendilerini daha güvende hisseder­ler. Biberonla beslenen bebekler böylesi bir fizik­sel yakınlıktan mahrum olurlar. Ağızların­da sadece biberonun soğuk lastik ucu vardır.

Emzirmede ge­çen zaman, bebek ve anne için çok değerldir. Anne ve bebek arasın­daki bağın daha da güçlenmesi­ni sağlar. Eğer anne bebeğini emzirmek için özel bir alana çe­kilirse, günlük hayatın stresinden birlikte uzaklaş­mış olurlar. Böylece birlikte huzur dolu bir zaman geçir­meleri için önemli bir fırsat yaratılır. Bu, dünyaya yeni gelen bebe­ğin sosyalleşmesinde attığı ilk adımdır. Ayrıca anne, emzirirken "an­nelik hormonu" denilen özel bir hormonu da salgılar. Bu hor­mon anne ve bebeğin birlikte gevşeyip rahatlamalarına yar­dım eder.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), anne sütüy­le beslenen bebeklerin, anne sütüyle beslenmeyen­lere oranla daha hızlı büyüdüklerini açık­lamıştır. Özel bazı çeşit mamalarla beslenen bebeklerin ileride o­bez olma riskleri de anne sütüyle beslenen bebek­lere göre daha fazladır. Son yıllarda yapılmış bir çok araştır­ma anne sütünün beyin gelişimini en yüksek seviyeye ulaştırdığı gerçeği­ni de açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Anne Sütü ve Emzirme

Bebeklerin anne sütüyle beslenmelerinin önemi her ge­çen gün daha iyi anlaşılsa da bu konuda anneleri daha fazla bilinçlen­dirmek gereklidir. Her konuda olduğu gibi bebek­leri anne sütüyle besleme konusunda da medyanın etkisi büyük­tür, medya bu konuda üzerine düşen görevi yapmalıdır. Doğumdan son­ra depresyon yaşayan kadınlar içinde emzirmenin büyük önemi vardır. Bebeğiyle birlikte geçirdiği bu zamanlar onun içinde bulunduğu depresyon halini aşmasına yardımcı olur. Anne ve bebek arasın­da kurulan güçlü bağ anne için yaşam enerjisi­ne dönüşür.

Anne, herhangi bir nedenle bebeğini emziremezse, bunu te­lafi etmesi mümkündür. Bebeğini biberon­la bile beslerken bunu duygusal bir bu­luşmaya dönüştürecek şekilde, bebeği ile göz te­ması kurması, onunla konuşması, başını ve ellerini ok­şaması bebek için son derece önem­lidir.


Konuyla ilgili aramalar: bebeklerde anne sütünün önemi, bebeklerde anne sütü, bebeklerde anne sutu

--> BEBEK SAĞLIĞI VE BEBEK BAKIMI ANA SAYFASINA DÖN <--