20 Eylül 2010 Pazartesi

Çocuk Sağlığı Doktor Yaklaşımları (Büyüme ve Gelişme)

Sponsorlu Bağlantılar:


BÜYÜME VE GELİŞME

 *  Çocuk Gelişimi : İnfantlar hangi yaşta aşağıdaki motor becerileri gerçekleştirebilirler?

 1. Kendi kendine oturma
 2. Yürüme
 3. Emekleme
 4. Merdiven Tırmanma
 5. Gülümseme
 6. Başını dik tutma
 7. Yuvarlanma

Cevaplar: (1) 5-7 ay,   (2) 11-16 ay,   (3) 9-10 ay,     (4) 14-22 ay,   (5) 2 ay,    (6)2-4 ay,   (7) 2-6 ay

İnfantlar hangi yaşta aşağıdaki dil becerilerini gerçekleştirebilirler?

 1. Anne Baba sözcükleri
 2. Tek kelime
 3. Vücut bölümlerini isimlendirme
 4. Kombine kelimeler
 5. Anlaşılır konuşmalar

Cevaplar: (1) 6-10 ay, (2) 9-15 ay,     (3)19-25 ay,    (4) 17-25 ay,   (5) 2-4 yaş

Bir çocuk hangi yaşta bir örtüyle saklanmış bir oyuncağı açığa çıkarabilir?

9-10     aylarda. Buna objenin sürekliliği denir  (‘Görüş dışı’ nda olmanın, ‘var olmamak’ olmadığını anlama).

Joe Montana (Tüm zamanların en iyi Amerikan futbolu orta oyuncusu) sana 3 yaşındaki oğlunu, kendini korumak için topu yakalayamağından şikayetçi olarak getiriyor. Joe’yu, çocukların bu motor beceriyi gerçekleştirmeleri için kaç yaşına kadar beklenmesi gerektiğine ikna edeceksin?

5-6 yaş.

Sağlıklı bir infant hayatının ilk 3 ayında günde kaç defa beslenmelidir?

İnfantlar günde 6-8  defa beslenmelidir. Program infant tarafından belirlenmelidir  (acıktığı  zaman). 8. aya gelindiğinde beslenme genellikle günde 3-4 defadır.

İnek sütünün, eğer varsa, hangi besin değeri anne sütünden üstündür?

İnek sütü anne sütünden daha yüksek protein içeriğine sahiptir.Her ikisinin kalori içeriği aynıdır (20 kcal/oz). Anne sütü daha yüksek karbonhidrat içeriğine ve daha yüksek miktarda poliunsatüre yağ miktarına sahiptir, ve infant için daha kolay sindirilebilirdir.Ve belirgin immünolojik avantajları yüzünden ‘anne sütü en iyisi’dir.

2 aylık, anne sütüyle beslenen bir infantın annesi, memesinde ağrı, şişlik, sıcaklık artışı ve sol meme başının hemen üstünde kırmızı renk değişikliği şikayetleriyle sana geliyor. Anne, anne sütünün en iyisi olduğu aksiyomuna inanmakta ve bebeğini anne sütüyle beslemeye devam edip edemeyeceğini öğrenmek istiyor.Ona ne söylersin?

Annede çok büyük ihtimalle, daha çok emzirmenin ilk 2 ayında ortaya çıkan, bakteriyel mastit vardır. Etken sıklıkla Stafilokokkus Aureus’dur. Anne antibiyotik kullanmalıdır ve eğer isterse emzirmeye devam edebilir.

Katı gıdalara kaçıncı ayda başlanmalıdır?

4-6. aylarda. Yeni bir gıda başlanmasıyla, önceki gıda başlangıcı arasında 1-2 haftalık aralıklar bulunmalıdır. Bu yöntemle, potansiyel allerjiler tespit edilebilir.

Bir infant hayatının ilk 2 ayında günde ne kadar kilo almalıdır?

15-30 gr/gün. Yenidoğanlar, ekstraselüler sıvı kaybı ve kalori alımında azalma yüzünden, sıklıkla, hayatlarının ilk haftasında vücut ağırlıklarının % 10’unu kaybederler. Sağlıklı infantlar kısa zaman sonra, 5. ayda doğum ağırlıklarının 2 katına, 1 yıl sonra ise, 3 katına ulaşırlar.

İnfantlar ne zaman diş çıkarmaya başlarlar?

6. ayda. Bu sırada azalmış iştah ve aşırı ağız sekresyonundan huzursuz olabilirler. Ağrıyı kontrol etmek için Asetaminofen kullanılabilir fakat  “Jack Daniel’s dişeti üzerindeki ağrıyı öldürür ve daha eğlencelidir !”

Tuvalet eğitimine ne zaman başlamalıdır?

En az 18. aydan önce değil  ( Bu toplumun normlarına çok bağımlı olmasına rağmen).

Normal kiloyla beraber olan boy kısalığı, size hangi genel kategoriyi araştırmayı düşündürmelidir?

Ailesel boy öyküsü (yapısal gecikme, ailesel boy kısalığı ),  kondrodisplaziler, endokrinopatiler (hipotiroidi, GH eksikliği, kortizol fazlalığı).

8 yaşındaki bir erkek çocuğunun annesi, oğlunda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olduğundan kaygı duyuyor. Anne, son 4 aydır çocuğunun okulda, sırası gelmeden patavatsızca, aralıksız  konuştuğunu, yerinde duramadığını, oturarak duramadığını ifade ediyor. Bununla beraber evde nispeten daha sakin olduğunu söylüyor. Ona ne söylersiniz?

Semptomlar DEHB için şüphelendirmekle beraber bu tanıyı koymak için henüz çok erkendir. DSM-IV kriterlerini karşılamak için semptomlar en az 6 ay devam etmelidir ve birden daha fazla yerde gerçekleşmelidir.

Hangi nörolojik durum DEHB’nun bazı semptomlarını taklit edebilir?

Petit mal epilepsi kendisini konsantrasyon ve dikkat problemiyle gösterebilir.

DEHB’nun tedavisi nedir?

Stimulan ilaçlarla beraber Davranışsal ve Psikososyal Terapi.

DEHB tedavisinde en sık kullanılan stimulan nedir ve etkinliği nasıldır?

Metilfenidat (Ritalin), 0,3 – 1,0 mg / kg verilir ve çocukların % 75 – 80’inde etkilidir.

” Paraşüt Refleksi “ nedir ve genellikle ne zaman gelişir?

8. ay civarında, prone pozisyonundayken başı alçaltıldığı zaman, infant,  koruyucu  refleks olarak kollarını ve bacaklarını uzatır.

Moro, yakalama ve palmar kavrama refleksleri genellikle ne zaman kaybolur?

Yaklaşık olarak 5 –6 . ayda.

Wechsler Zeka Skalası (WISC) hangi yaş grubu için kullanılır?

5 – 15 yaştakilerin IQ’sunu  ölçer.

Çocukların çoğunluğu genelde hangi yaşta başparmaklarını emmeyi bırakırlar?

4 yaşında.

Çocukların çoğu  genelde hangi yaşta mesane kontrolünü başarırlar?

Amerikan çocuklarının yaklaşık yarısı mesane kontrolünü yaklaşık 2.5 yaşında başarırlar. Kızlar tuvalet eğitimini erkeklerden daha önce öğrenirler.

Ön fontanel genellikle ne zaman kapanır?

9 – 14. aylarda.

Fontanelleri erken kapanmış bir çocukta neyden endişelenmelisiniz?

Prematür kranial sinostozis.

20 aylık bir çocuğun ön fontaneli hala palpe ediliyor. Hangi durumlar buna neden olabilir?

Rikets, hipotiroidizm, hidrosefali, hipofosfatemi, veya Trizomi 18.

Bir fontanelin ölçülerini nasıl hesaplarsınız?

Uzunluğu ölç (anterior-posterior çap),   genişlikle topla (transvers çap), ve ikiye böl.

Kraniosinostozis nedir?

Kranial sütür çizgilerinin erken füzyonu. Bu durum, asimetrik büyüme, sütürlerin köprüleşmesi ve kafatası deformitelerine yol açabilir.

Crouzon Sendromu nedir?

Yüz ortası hiperplazisi, ve en sık eksoftalmusla kendini gösteren bir kraniosinoztozis tipi.

Kraniotabes yapan 4 durum nedir?

Rikets (infant döneminde), A hipervitaminozu, sifiliz, ve hidrosefali.

İlk çıkan dişler hangileridir? Bu olay ne zaman gerçekleşir?

5 –9. aylarda santral kesiciler ortaya çıkar, bundan sonra her ay yeni bir diş çıkar. 6 – 7. yaşlarda ilk kalıcı diş çıkar (yine santral kesiciler).

Ranula tedavisi nedir?

Bu sublingual mukosellerin çoğunluğu kendiliğinden rezolve olur. Eğer genişse cerrahi marsupializasyon gerekebilir.

Oturan bir infantı yanlara doğru ittiniz, ve infant düşüşten korunmak için refleks olarak kollarını iki yana açıp tutunuyor. Buna ne denir?

Lateral destekleme refleksi

Bir çocuk kaç yaşında bir çemberi kopya edebilir (çizebilir)?

3 yaşında.

Bir çocuk kaç yaşında  bir ‘Kızılhaç’ sembolünü çizebilir?

8  yaşında.

Bir çocuk kaç yaşında dikey bir karo şekli çizebilir?

7 yaşında.

Bir çocuk kaş yaşında bir küp şekli çizebilir?

11 yaşında.

Ericsson’un  hayat döngüsü krizlerinin ilk 4’ü hangileridir?

Güven – güvensizlik (infant dönemde),  otonomi – utanç ve güvensizlik,  insiyatif alma – suçluluk (erken çocukluk),  çalışkanlık – aşağılık duygusu   (okul çağı).

İkizlerde mi yoksa tek doğmuş infantlarda mı sözel becerilerin kazanılması    daha çabuk gelişir?
Tek doğmuş infantlarda.

10  aylık bir infant sağ elini kullanma eğiliminde gözüküyor. Bu durum bir kaygılanma nedenimidir ?

Evet. Çocuklarda  baskın el gelişimi yaklaşık 18 – 24 aylarda gerçekleşir. Baskın el kullanımı bu süreden herhangi bir zaman önce gelişirse, olası serebral palsi için uyanık olunmalıdır.

Bir çocuk kaç yaşında, 2 aşamalı basit bir komutu anlayabilir ?

24  ayda.

*  1 – 6  ay arası yaşlarda en sık 2 ölüm nedeni nedir ?

SIDS  ve  suistimal.

Doğru / yanlış  :  Term ve preterm infantlarda  çocuk suistimali riski  birbirine yakındır ?

Yanlış : Pretermlerde  risk daha fazladır (3 kat kadar fazla).

Bakıcının  aile  yanına yerleştirilmesinin en sık nedenleri  nelerdir? Bu nedenler yıllar içerisinde nasıl bir değişim göstermişlerdir ?

Suistimal, ihmal  ve AIDS, günümüzdeki en sık nedenlerdir. Geçmişte , yoksulluk, mental retardasyon, hastalık veya ebeveynlerin ölümü veya olmaması en sık nedenlerdi.

Doğru / Yanlış:  Evlatlık çocukların IQ ve okul performansı, evlatlık olmayanlarla aynıdır?

Doğru.

Bir işitme probleminin en güvenilir erken bulgusu nedir?

Ebeveynlerin, çocuklarının iyi işitmediğinden endişelendiklerini belirtmesi.

Hafif derecede  işitme kaybı sınıflaması   için kaç desibel işitme kaybı gereklidir? *rta?  Şiddetli?  Derin?

Hafif : 20 – 40 dB kayıp,  orta : 40 – 60 dB  kayıp,  şiddetli: 60 – 80 dB kayıp,  80 dB’den büyük kayıplar derin işitme kaybıdır.

4  yaşındaki bir çocukta işitme azalması ve asemptomatik hematüri var. Tanınız nedir?

Alport Sendromu (aka herediter nefrit ). Bu hastalık, daha çok erkekleri etkileyen otozomal dominant bir hastalıktır.

Geviş getirme Sendromu nedir?

Sıklıkla beraberinde tekrarlayıcı kafa hareketleri olan, tekrarlayıcı öğürme, rejurgitasyon, ve yiyeceklerin ağza gelmesi ve tekrar yutulması ile karakterize, nispeten nadir bir hastalıktır. Çocuklarda sıklıkla eşlik eden FTT vardır. En sık, 2-12 aylık infantlarda görülür. Unstabil aile çevresiyle ilgili ipuçlarına bakılmalıdır.

Kekemeliği olan bir çocukta, kaç yaşında kaygılanılmalıdır?

5 – 6 yaşında. Çocukların çoğu bu dönemde kekeme konuşma yaşını geride bırakmışlardır.

Doğru / Yanlış : Otizmi olan çocukların çoğu mental retardedir?

Doğru. % 75’inin IQ’su  70’in altındadır.

Otistik çocukların çoğu, kaç yaşında hastalıklarına ait belirti ve bulguları gösterirler ?

Genellikle 3 yaşından önce.

Asperger Sendromu nedir ?

Entellektüel defisit veya konuşmada gecikme olmadan otizm.

Rett  Sendromu nedir ?

Sadece kızları etkileyen nörodejeneratif bir hastalıktır. X’e  bağlı dominant olarak geçtiği varsayılmaktadır ve erkek fetus için letaldir. Semptomların görülmeye başladığı  ( otistik davranışlar, tekrarlayıcı el sıkmaları, apne periyotlarıyla beraber iç çeker tarzda soluma, tonik – klonik nöbetler ve ataksi )  1 yaşa kadar, normal gelişmeyle karakterizedir.

Picanın sık görülen predispozan faktörleri nelerdir ?

Mental retardasyon ve parental bakımın olmayışı.

Sürekli olarak nutrisyonel olmayan maddeleri yutan 1 yaşındaki bir çocuk için ne zaman endişelenmeye başlamalısınız?

Pica genellikle 1-2 yaşlarında başlar ve bu ayırıcı tanı için yüksektir. Bunun yanısıra objeleri ağız götürme bu yaşta sıktır, bu yüzden aile yapısına göz atılabilir ve diğer hastalıkların belirtileri (ör: şizofreni, otizm ) araştırılabilir ve takip vizitleri düzenlenebilir.

Enürezisi  tedavi etmek için  tek başına positif desteğin başarı oranı nedir?

%  80 – 90.

Enürezisi tedavi etmek için pozitif destek yetersiz kalırsa başka ne yapılabilir?

İmipramin veya Desmopressin nasal sprey (DDAVP).

Intelligence  Quotient  (IQ) hesaplama için formül nedir?

Mantal yaş, kronolojik yaşa bölünüp 100 ile çarpılır.

“Orta” olarak kabul edilen  IQ aralığı nedir?

90 – 109.

“Hafif mental retardasyon” olarak kabul edilen IQ aralığı nedir?

50 – 69.

Bütün dünyada, mental retardasyonun önlenebilir en sık nedeni nedir?

İyot Eksikliği. Bu durum maternal ve fetal hipotiroksinemiye neden olur.

En sık rastlanan iki çocukluk çağı psikiyatrik bozukluğu hangileridir?

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (ADHD) ve Oppositional (Zıtlaşma) bozukluk.

Affektif bir bozukluğu olan ebeveynlerin çocuklarının psikiyatrik problemleri olma riski daha mı yüksektir?

Evet, çocukların % 25’inde majör bir affektif bozukluk, ve % 45’inde bir psikiyatrik bozukluk olacaktır.

İskelet yaşı nasıl belirlenir?

Bazı ossifikasyon merkezlerinin varlığının veya yokluğunun bilinen standartlarla karşılaştırmasıyla belirlenir. Bu, kısa boyluluğun değerlendirmesinde faydalıdır.

3 yaşındaki bir çocuğun ailesi, çocuklarının, bilincini kaybedene kadar nefesini tutup, sonunda küçük bir nöbet geçirdiğinden dolayı kaygılanıyorlar. Onlara ne söylersin?

Bu oldukça yaygın bir durumdur, ve çocuğun epileptik bir hastalığı olma riski yoktur. Aileye çocuk nefesini tuttuğu zaman görmezden gelmelerini ve odayı terketmelerini tavsiye edin. Bu şekilde bir destek gelmediği zaman çocuk kısa süre içinde bu davranışı sonlandıracaktır.

Hangi çocuklar daha çok kabus görür?

Kızlar > Erkekler, genellikle < 10 yaşta başlar. Anksiyete ve affektif bozukluğu olan çocuklarda daha sıktır.

Çocuklarda Obsesif Kompülsif bozukluğu nasıl tedavi edersin?

SSRI’lar ( Fluoxetine, Sertralin, Paroxetin gibi ) ve önerilerle.

Hangi psikolojik bozukluğu olan çocuklar, yetişkinler gibi, relatif olarak, daha çok antisosyal kişilik bozukluğu geliştirme riski altındadırlar?

Davranış bozukluğu.

Halusinasyonlar açısından, organik psikozları, psikiyatrik temelli psikozlardan ayırt edebilir misiniz?

Evet. Psikiyatrik temelli psikozlarda, işitsel halusinasyonların oluşması daha sıkken, organik psikozlarda, görsel, taktil veya koku halusinasyonları daha sıktır.

Bir Amerikalı çocuğun, günde ortalama TV izleme süresi ne kadardır?

3 – 4  saat.

Bir anne panik bir şekilde sizi arıyor ve size 12 yaşındaki oğlunun okuldan kaçtığını ve bir dükkandan yo-yo çaldığını söylüyor. Endişelenmeniz gereken şeyler nelerdir?

Hemen hemen tüm çocuklar birşeyler çalabilirler, bu çok kaygılanacak bir durum değildir. Ancak okuldan kaçmak, asla uygun bir davranış şekli değildir, ve genellikle evdeki disorganizasyonun ve/veya kişilik bozukluğu gelişiminin sonucudur. Bunun araştırılması ve çözümlenmesi gerekmektedir.

Öğrenme yetersizliği kimlerde daha sıktır, kızlarda mı erkeklerde mi?

Benzerleri kızlarla karşılaştırıldıklarında, erkeklerde öğrenme yetersizliği tanısı 2 kat daha sıktır.

Okul çağı çocuklarının yüzde kaçında öğrenme yetersizliği vardır?

% 5.

Disleksi, nasıl teşhis edilir?

Test edilmiş IQ skoru ve okuma becerileri test skorları arasında anlamlı bir farklılığın bulunmasıyla.

Bir anne, çocuğunun okuldaki başarısızlığı şikayetiyle size geliyor. Başlangıç olarak hangi testleri uygularsınız?

İşitme ve görme testleri rutin olarak uygulanmalıdır. Öğrenme yetersizliği ve IQ defisitleri için değerlendirmeler de yapılmalıdır.

Hangi infantlar, geceleri daha kısa süreli periyotlarla  uyumaya ve daha sık uyanmaya eğilimlidir, anne sütüyle beslenenler mi, yoksa beslenmeyenler mi?

Anne sütüyle beslenenler.

İnfantlar için en iyi uyuma pozisyonu hangi pozisyondur?

Supin pozisyonunun, SIDS insidansını etkili bir şekilde azalttığı bulunmuştur.

6  haftalık bir infantın annesi, bebeğinin günde yaklaşık 3 saat ağladığı şikayetiyle size geliyor. Annenin endişelenmesi için bir neden var mıdır?

Hayır, bu durum bu yaş grubunda normaldir. 12 haftalık olunca bu süre, günde yaklaşık 1 saate inmelidir.

İnfantil koliğin tanımı nedir?

Diğer açılardan sağlıklı bir infantta, haftada 3 günden daha çok, günlük 3 saatten uzun ağlama nöbetlerinin olması.

İnfantlar ne zaman tüm gece boyunca uyurlar?

% 70’i, 3 aylıkken, tüm gece boyunca uyanmadan uyurlar. 6 aylıkken bu oran % 90’a çıkar.

İnfantlar ne zaman gece beslenmelerine artık ihtiyaç duymamaya başlarlar?

Yaklaşık 6 aylıkken.

Uykunun hangi evresinde çocuklarda Pavor Nokturnus (Gece Terörü) ve Somnambulism (Uyurgezerlik) görülür?

Evre 4 (non-REM).

8 yaşında bir çocuğun annesi, çocuğunda ara sıra olan uyurgezerlik epizodlarından endişeleniyor. Ona ne söylersiniz?

Bu durum, bu yaş grubunda oldukça sık görülür ve genellikle 15 yaş civarında kaybolur. Sıklıkla danışmanlık önerilir.

Bir pavus nokturnus epizodu genellikle ne kadar sürer?

Gece terörleri  30 sn – 5  dk arasında sürer. Çocuk sabah olduğunda epizodu hatırlamaz.

Bir çocuk sağırlık, farklı renkli irisler, kısmen albino ve beyaz renkli bir saç buklesiyle doğuyor. Tanınız nedir?

Waardenburg Sendromu.

Yenidoğanların yüzde kaçında psödostrabismus görülür?

% 30.

Kaç yaşında çocukların % 90’ı yürüyebilmektedir?

15 aylıkken.

Dışardan normal gözüken ve herhangi bir kelime söylemeyen 18 aylık bir çocukta ilk değerlendirilmesi gereken şey nedir ?

İşitme.

Çocukların yüzde kaçı okula başlarken hala yatağını ıslatmaktadır?

% 10   ( Okula başlarken, erkeklerin % 30’u  ve kızların % 15 kadarı, hala senede 1-6 defa yataklarını ıslatmaktadır. Bununla beraber, daha fazla yatak ıslatma veya 3 aydan daha uzun hiç kuru olmama oranı, erkeklerde kızlardan daha çok olmak üzere, yaklaşık % 10 kadardır).

Güzelce oturan, “dadada” sesleri çıkaran ve parmakla güzelce yakalayan bir çocuk kaç yaşındadır?

9 aylık.

Jargon ve babbling arasındaki fark nedir?

İnfantlar, ilk non-spesifik sözcükler olarak, sesli ve sessiz harflerin kombinasyonundan oluşan  tekdüze sesler çıkarırlar (babbling). Jargon ise (1 – 3 yaşlarda) sözcüklerin çoğunun gerçek sözcük olmadığı, ancak ses ve ritimin matür konuşmaya benzediği, daha ileri bir konuşmadır.

Prematür telarşı tanımlayınız?

Pubertal gelişmenin diğer bulguları olmadan meme tomurcuklanması ve pubertal gelişmenin daha sonradan normal ritim ve zamanlamasıyla başlaması.

Biberonla  beslenen ve emzirmeyle beslenen infantlar, doğum ağırlıklarına tekrar ne zaman ulaşırlar?

Biberonla: 1 haftada,  emzirmeyle: 2 haftada.

Kolik  (a.k.a. paroksizmal olarak  aşırı ağlama) genellikle kaç yaşlarda başlar ve biter?

2-4 haftadan  3-4 aya kadar.

Kolik  günün en sık  hangi saatlerinde olur?

Geç öğleden sonraları ve akşamları.

Kolikte ne yardımcı olur?

Tutmak, doğru pozisyon vermek ve nazikçe sallamak

Hayatın ilk 3 ayında infant ağlamasının normal aralığı nedir?

2 haftalık: günde 2 saat 
1 aylık: günde 3 saat 
3 aylık: günde 1 saat

Hayatın ilk  1 haftası ile 2 ayı arasında, anne sütü alan infantlar günde kaç kez gaita yaparlar?

4 – 10.

1 aylık, 12 aylık ve 24 aylık infantlarda, günlük uyku süresi ortalaması ve aralığı nedir?

1 aylık: 14 – 22 saat
12 aylık: 12 – 18 saat  
24 aylık: 13 – 15 saat

Açık ünlü harfli sesler (ow, ah) genellikle kaç yaşında çıkarılmaya başlanır?

3 – 4 aylıkken.

Bir infant kaç yaşında objelere kuvvetlice vurabilir (bir çubukla)?

4 . ayda.

Otomatik / istemsiz kavrama refleksi kaçıncı ayda kaybolur?

5. ayda.

Matür bir kavrama kaç yaşında yapılabilir?

9 – 11 ayda.

9 aylık bir infant, annesi yanında herhangi birisiyle yaklaştığı zaman çığlık atmaya ve ağlamaya başlıyor. Tanınız nedir ve bu durum endişelenilmesi gereken bir durum mudur ?

Yabancı Anksiyetesi .  Bu normal bir gelişimsel evredir ve genellikle infantın hayatının ilk yılının 2. yarısında olur.  Çocuğun mizacı, ve gelişimsel yaşı, reaksiyonun şiddetini belirler. Ebeveynler, çocuğun normal geliştiği konusunda rahatlatılmalıdır. Bu durum haftalar veya aylar boyunca sürebilir. Çok ürkek çocuklarda daha uzun devam edebilir.

İlk yılın sonlarına doğru ayrılık anksiyetesi de gelişebilir. Bu durum nedir, ve aileye ne tavsiyeler verilmelidir?

İnfantta obje sürekliliği gelişmiş olduğu için, ebeveynin orada mevcut olmayışının kavranması gerçekleşir. İnfant, ebeveynlerini yokluklarında da hatırlayabilir. İnfanta güven vermek için, sonunda geri dönülen, kısa süreli tek başına bırakmalar tavsiye edilmelidir.

Sıcak su kaç derecede ve niçin hazırlanmalıdır?

120 – 130 F derece güvenlidir. 140 F derecedeki sıcak su, 5 saniyelik maruz kalma sonucunda tam kat yanıklara neden olabilir.

Bir çocuk genellikle kaç yaşında kendi kendine beslenmeyi istemeye başlar?

12. ayda. Bu yaşta bir çocukta iyi gelişmiş bir kavrama becerisi vardır, daha az enerjiye ihtiyaç duyarak kaşık tutmaya başlar, ve kendi kendini beslemeye oldukça kararlıdır.

Bir çocuk tek başına yemek yiyebilmekte, masa ve yemek hazırlanmasına yardım etmekten keyif almakta, ve daha küçük çocuklara yardımcı olmaktadır. Bıçak kullanabilmektedir. Çocuk kaç yaşlarındadır?

Bunlar genellikle 5 – 6 yaşlarında olur.

Yüksek bir sandalyenin kenarından yiyeceği yere düşürme ve zeminde ona bakınarak  arama, kaç yaşındaki bir çocuğun tipik aktivitesidir?

9 aylık. Bunun yanı sıra çocuk bu aktiviteye aylar boyunca devam edebilir.

Bir çocuk sırtta taşıma aparatıyla taşınmaktan hoşlanmaktadır, bu çocuk yaklaşık kaç aylıktır?

3 – 4 aylık (baş kontrolü iyi olduğu zaman). Bununla birlikte çocuk 12 aylık olduğu zaman, bu şekilde kapatılmayı sevmeyebilir ve ebeveynlere taşımak için ağır gelmeye başlayabilir.

Obje sürekliliği kaç aylıkken iyi gelişmiştir?

9 – 10 aylıkken.

Çocukların çoğu kaç yaşında basamakları tırmanabilmeye başlar?

15 – 18 aylar arasında.

Çocuklar kaç yaşında merdivende yürüyebilmeye başlar?

18 – 20 aylarda.

Çocuklar kaç yaşında merdivende ayaklarını değiştirerek yürüyebilirler?

2,5 – 3 yaş arasında.

Çocuklar ortalama kaç yaşta zeminde her 2 ayaklarıyla beraber zıplayabilirler?

24 . ayda.

Çocuklar ortalama kaç yaşta tek ayakları üzerinde durabilirler?

2 yaşında.

*  Çocuklar ortalama kaç yaşta popo üstünde zıplayabilir?

2 yaşında.

Bir çocuk tatmin edici şekilde okuyabilmekte, basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapabilmekte, ve kolaylıkla 100’e kadar sayabilmektedir . Çocuk bisiklet sürememektedir. Bu çocuğun gelişimsel yaşı kaçtır?

Kognitif olarak 6 –7 yaşlarındadır. Bununla beraber motor gecikmesi olabilir veya bisiklet kullanmayı bilmiyor olabilir.

Geniş atlama, tek ayak üzerinde dengede durma, ve zıplama, ortalama kaç yaşlarında yapılabilir?

Sırasıyla 3, 4, ve  5 yaşlarında.

Yürümeye yeni başlayan bir çocuk, müzikle beraber zıplamakta, içinde az miktarda anlaşılabilir sözcükler olan sesler mırıldanmakta, ve kendi kendine beslenmeyi istemektedir .  Bu çocuk kaç yaşındadır?

Yaklaşık 15 – 18 aylık.

Çocukların ne kadarı bir geçiş objesi kullanır ?  Bunun amacı nedir?

Yürümeye yeni başlayan çocukların (toddler) yaklaşık 2 /3 ü rahatlık için cansız objeler kullanırlar. Bu güvenlik objesi en sık uykuya dalabilmek için veya stres zamanlarında kullanılır. Bu kullanım 4 yaşına, bazılarında daha da sonrasına kadar devam eder.

2 yaşındaki çocuklarının tuvalet eğitimiyle ilgilenen bir ebeveyne neler tavsiye edersiniz?

Tuvalet eğitimi, bir çocuk için heyecanlı ve anahtar bir gelişimsel evredir. Ebeveynler, çocuklarının, kendilerini taklit etmeyi ve onları mutlu etmeyi istedikleri zamanın, çocukların  kendi çevresinin kontrolünü ele almak ve başarma duygusuna ulaşmak istedikleri  zaman olduğunun farkına varmalıdırlar. Çocuk belli bazı motor becerileri yapabilmeyi tamamlamış olmalı, fakat aynı zamanda bedensel duygulara cevap vermeyi de öğrenmiş olmalıdır. Çocuklar, iyi yürüyebildikleri, elbise veya pantolonlarını çıkarabildikleri, banyoya gidebildikleri, ve tuvalet eğitimi sandalyelerine oturabildikleri zaman, eğitime hazır olmuş olabilirler. Kirli – ıslak bebek bezini hissedebilen ve bundan rahatsız olan çocuklar, eğitim almaya yaklaşmış olabilirler fakat bu eğitime hazır olmaları gerektiği anlamına gelmez. Çocuk mesane veya bağırsak doluluğu hissini anlayabilmeli, bunu önceden haber verebilmeli, ve istemli sfinkter kontrolüne sahip olmalıdır.

Öfke nöbetleri en sık hangi yaşta görülür?

2 – 4 yaşlarda. Bununla beraber öfkedeki maksimum patlama erkek ve kızlarda 18. ayda görülür.

12 aylık bir çocuk “baba” diyebilmekte ve başka bir kelime konuşamamaktadır. Objeleri göstermekte ve bunların nasıl kullanıldığını bildiğini el hareketleriyle göstermektedir (telefonu kulağa tutmak, şapkayı başa tutmak gibi). Annesi çocuğun basit komutları anlayabildiğini ifade etmektedir. Çocuğun motor gelişimi normaldir ve yürüyebilmektedir. Anne endişelidir, çünkü tanıdığı 1 yaşındaki diğer çocukların bir çoğu  5 – 10 kelime konuşabilmektedir. Anneye ne söylersiniz?

Dil gelişmini büyük oranda önceden  tahmin edebilen ‘zengin el-kol hareketleri (gesture) ‘ dolayısıyla, çocukta iyi bir komunikasyon ve lisan yeteneği gelişeceği söylenebilir, çocukta sadece verbal becerilerin gecikmesi olabilir.

Erken lisan bozuklukları ile daha sonraki geç okul ve öğrenme zorlukları arasında ilişki var mıdır?

Erken lisan bozuklukları, daha sonraki öğrenme bozukluklarının yüksek oranda habercisidirler. Hayatın erken dönemlerinde dil problemi olan çocukların % 40’ında, daha sonradan okul ve öğrenme zorlukları gelişecektir.

İki farklı lisana maruz kalan çocuklarda (örneğin iki farklı dilde konuşan ev halkının içinde yaşama ) dil becerilerinin gelişiminin başlamasında gecikme olur mu?

Hayır. İfade etme becerilerinde geçici bir gecikme oluyor gibi gözükmesine rağmen, çift lisanlı ev halkıyla yaşayan çocuklarda, dil becerilerinin geciktiğine dair bir kanıt yoktur. Gecikmiş dil becerileri, çok çeşitli sosyal veya ailesel çatışmaların, veya gelişimsel gecikmelerin bir belirtisi olabilir.

Çocukluk çağı boyunca korkular yaygındır.  1 , 3 , 6 , 8 , 10 ve  13-17  yaşlarında ki tipik korkuları listeleyiniz?

1 yaşında:       Ayrılık, yabancılar, kalabalık, ani hareketler;
3 yaşında:       Maskeler, yaşlı insanlar, biçimsizlikler ve sakatlıklar, karanlık, hayvanlar;
6 yaşında:       Doğaüstü olaylar, saklanmış insanlar (odadaki hırsızlar), bedensel yaralanmalar, yalnız bırakılmak;      
8 yaşında:       Kişisel veya okul başarısızlığı, arkadaşları tarafından alay edilme;
10 yaşında:     Vahşi hayvanlar, suçlular, daha büyük çocuklar, sahip olunan malların
                        kaybedilmesi, dünyadaki felaketler;
Teen:                           Vücut değişiklikleri, sexualite ve diğer sexuel korkular, görünüş kaybı, dünyadaki olaylar.              
                  

Bir çocuk adımlarında ayaklarını değiştirerek yürüyebiliyor, büyük bir topu yakalayabiliyor,  renkleri biliyor, tam adını, yaş ve cinsiyetini  biliyor, ve yabancılar tarafından anlaşılabiliyorsa, yaklaşık kaç yaşındadır?

Yaklaşık 4 yaşında.

Nispeten daha olgun dil yeteneklerine rağmen, sebep – sonuç ilişkisini anlamanın eksikliği, kaç yaşındaki bir çocukta tipiktir?

4-5 yaşlarındaki bir çocukta , yan yana koyma örnekleriyle açıklanabilen bir düşünce paterni  (sebep ve sonucu anlamaz, sadece zaman içerisinde yakınlık vardır: Banyo yaptım, çünkü temizdim... gibi),  egosentrizm  (olaylar çocuğun etrafında gelişir. Neden kar yağıyor? öyleyse kızakla kaymaya gidebilirim...), animism (cansız şeylerin yaşadığı inancı. Güneş neden parlıyor? Çünkü uyanıyor.), ve artifisiyalis (olayların  insanlar yüzünden olduğu  düşüncesi.. Seni ne hasta etti? Çünkü ben kötüydüm...)  vardır.

Konuşmada akıcılığın olmaması hangi yaşta sıktır ?

3 – 4 yaşlarında.

İlkokul süresi boyunca, çocuklar, Piaget’e göre, gelişimin somut operasyonel aşamasındadırlar. Bu ne anlama gelir?

1-      Çoklu değişkenleri aynı zamanda göz önünde bulundurabilme becerisi
2-      Objelerle ilgili çalışmalar gerçekleştirme (ekleme, harita yapma)
3-      Seri bağlantıları anlama
4-      Sınıflandırma sistemlerini anlayabilme

Dikkat Eksikliği Bozukluğu olan hastalarda, 3 büyük zorluk alanı nedir?

Güdü kontrolü, dikkatsizlik, hiperaktivite.

ADHD olduğunu düşünebilmek için, güdü kontrolünde zorluk, dikkatsizlik ve hiperaktivite ne kadar sürmelidir?

Genellikle 7 yaşından önce başlar ve en az 6 ay sürer.

Bir başkasının sıkıntısına empati yapmak, genellikle kaç yaşlarında başlar?

2 yaşında.

2 yaşındaki bir çocuk, kognitif olarak bir başkasının açısından bakarak değerlendirebilme yeteneğine sahip midir?

Hayır. Bu yaşta ve okul öncesi dönem boyunca egosentrizm baskındır.

Bir 3. sınıf öğrencisi için dikkati odaklama süresi ortalama ne kadar sürer ?

45 dakika.

Tanner Evre 3 ve Evre 4 meme gelişimi arasındaki fark nedir ?

Evre 4 :  Areoladan ayrı belirgin bir meme başı ve areola meme dokusu üzerinde bir tümsek oluşturmuştur.

Doğru / yanlış: Bütün genç adolesanlar vücut imajları ve bedensel değişiklikleriyle ilgilenirler?

Doğru.

Genç bir kız zıplayabilmekte ve giyinip soyunabilmekte ise, kaç yaşındadır?

5  yaşında.

ELMS testi nedir?

Early Language Milestones.  0 - 36 aylık çocuklar için, reseptive, expressive, ve visual dil testidir.

İlk dişler ne zaman çıkar?

5 – 7 ayda (aralık 0 – 13 ay).

Kaç yaşında sekonder dişler, ilk molarlar çıkar?

6 – 7 yaşında.

12  yaşında bir çocuk için gereken ortalama uyku miktarı ne kadardır?

9 – 10saat.

5 yaşında bir çocuk günde ne kadar uykuya ihtiyaç duyar ?

11 saat.

Başlangıç tedavisi haricinde, mastit ve meme absesini ayırt etmek neden önemlidir ?

Emzirme için bir kontraendikasyon olmayan mastitin aksine, meme absesi olan emziren bir anne, abse kaybolana kadar emzirmeye devam etmemelidir.