30 Eylül 2010 Perşembe

Karışık Tıbbi Sorular ve Cevapları 6. Bölüm

Sponsorlu Bağlantılar:

Trombotik trombositopenik purpuranın (TTP) bazı belirti ve bulguları nelerdir?

Trombositopeni, purpura ve mikroanjiyopatik hemolitik anemi. TTP’li hastalar ateş, değişken nörolojik bulgular ve renal komplikasyonlarla ortaya çıkar. Eğer hastalık tedavi edilmezse vakaların hemen hemen daima ölümcüldür. Tedavi steroidleri, splenektomiyi, plazmaferez ve exchange’i, ve dipridamol ve aspirin gibi antitrombosit ajanları kapsar.

Hangi tip hastalarda stafilokoksal pnömoni olasıdır?

Hastanede yatan, düşkün veya ilaç kötüye kullanımı olan hastalar

Trombosit sayısı kaçın altında olanlarda spontan kanama ihtimali vardır?

50.000/mm3 ün altında spontan kanama oluşabilir. Santral sinir sistemi kanamaları genellikle trombosit sayısı 10.000/mm3 ün altına düşene kadara görülmez.

Heparinin veya warfarinin doz aşımının protrombin zamanı (PT) ve parsiyel tromboplastin zamanı (PTT) üzerinde ne etkisi olur?

Aşırı dozlarda uygulandığında her ikisi de PT ve PTT’de artışa yol açarlar.

DİC’in beş temel laboratuar bulgusu nedir?

1. PT’de artma
2. PTT’de artma
3. Fibrin yıkım ürünlerinde artma
4. Fibrinojen seviyesinde azalma
5. Trombosit sayısında azalma

Shaken baby (hırpalanmış bebek) sendromunun klasik bulguları nelerdir?

1. Gelişme geriliği
2. Letarji
3. Nöbetler
4. Retinal kanamalar
5. CT’de subaraknoid kanama veya köprü venlerinde yırtılma sonucu oluşabilen subdural hematom saptanabilir

Spondilolizisi tanımlayınız?

Spondilolizis, pars interartikularis’deki defekttir

Doğru/Yanlış: Bakteriyel pnömonili yenidoğanlarda yüksek ateş genellikle genel bir huzursuzluk hali ve beslenme azlığı periyodunu takip eder.

Doğru.

Klamidya pnömonisinin yenidoğanlarda genellikle kaç haftalıktan sonra görülmesi daha muhtemeldir?

3 hafta.

Konjonktivit, klamidya pnömonisi olan yenidoğanların yaklaşık ne kadarı ile ilişkili bir bulgudur?

Yaklaşık %50.

Klamidya pnömonisi olan yenidoğanlarda genellikle kötü bir öksürük ve takipne vardır. Bu hastaların ateşi olur mu?

Genellikle olmaz

Kalçanın septik artritine en sık neden olan bakteri nedir?

Staphylococcus aureus.

Yenidoğanlardaki kilo kaybının doğumdan kaç gün sonra durması gerekmektedir?

Yaklaşık 6 gün.

Doğru/Yanlış: yenidoğanın gaytasının rengi önemli bir bulgu olabilir.

Yanlış. Gaytada kan olmadıkça, renk önemsizdir.

Kusma ile regürjitasyon arasındaki fark nedir?

Oldukça küçük. Kusma diafragmatik ve abdominal kasların güçlü kontraksiyonu sonucu oluşur. Regürjitason ise eforsuz oluşur.

Gelişimi iyi olan yenidoğanlarda regürjitasyon tehlikeli midir?

Hayır. Fakat gelişme geriliği veya respiratuar sorunları olan yenidoğanlarda tehlikeli olabilir. Bu bulgular kronik aspirasyonla ilişkili olabilir.

Yenidoğanlardaki projektil kusma genellikle pilor stenozu ile ilişkilidir. Böyle bir vakada kusma ne zaman belirgin bir bulgu haline gelir?

2-3. haftalarda.

Sepsis, otitis media, üriner sistem enfeksiyonu veya diğer sistemik hastalıklarla ilişkili olarak görülen diyarenin adı nedir?

Parenteral diare

Doğru/Yanlış: Yenidoğan döneminde bakteriyel veya parazitik kaynaklı diyareler nadirdir.

Doğru

Yenidoğan dönemindeki kanlı ishalin ayırıcı tanısında hangi hastalıklar vardır?

Nekrotizan enterokolit, bakteriyel enterit, süt allerjisi, antibiyotiklere sekonder olan iyatrojenik nedenler.

Nekrotizan enterokolitli yenidoğan hastalarda hangi bulgularda sepsisden şüphelenilmelidir?

Beslenme güçlüğü, letarji, ateş, sarılık, abdominal distansiyon ve renginin kötü olması.

Hiç gayta çıkışı olmayan bir yenidoğanda neleri göz önünde tutmak gerekir?

Mekonyum ileusu veya tıkaçı, hirschsprung hastalığı, intestinal stenoz veya atrezi.

Anal stenoz, hipotiroidizm ve hirschsprung hastalıklarının hepsi hangi klinik bulgu ile ortaya çıkar?

Doğumda mevcut olmayan, ancak infant 1 aylık olmadan önce başlayan kabızlık.

Femur başı epifiz kaymasının belirti ve bulgularını tanımlayınız. Hangi radyografiler tanı için gereklidir?

Yavaş yavaş başlayan kalça ağrısı ve içe rotasyon kısıtlılığı ile rijidite vardır; hasta topallayarak yürüyebilir. Her iki kalçanın ön-arka ve yan grafileri çekilmelidir. Epifiz plağının posteriora kayması en iyi yan grafilerde görünür.

Patella kondromalazisi olan bir hastanın belirti ve bulgularını tanımlayınız.

Patella kondromalazisi tipik olarak genç, aktif bayanlarda görülür. Ağrı dize lokalizedir. Effüzyon veya travma hikayesi yoktur. Patella kompresyon testleri genellikle pozitiftir.

Tarsal tünel sendromunun belirti ve bulgularını tanımlayınız.

Ayağın plantar yüzünde yanma tarzında ağrı ve uyuşukluk gibi sinsi başlangıçlı parestezi vardır. Ağrı baldırın medial tarafı boyunca yukarı doğru yayılır. Dinlenmeyle ağrı azalır.

Yüzücü kaşıntısının sebebi nedir (şistozoma dermatidi)?

Şistozoma larvası.

Malaryanın vektörü nedir?

Anofel türü sivrisinek

Tripanozomiyazis’in vektörü nedir?

Çeçe sineği.

Elefantiyazis’in enfeksiyöz ajanı nedir?

Nematodun mikrofilarya formu.

Chagas hastalığını (trypanosoma Cruzi) hangi vektör taşır?

Reduviid (katil böcek veya öpüşen böcek).

Kancalı kurt hangi tip anemi ile ilişkilidir?

Demir eksikliği anemisi.

Balık tenyası -fish tapeworm (diphyllobothrium latum) hangi hastalıkla ilişkilidir?

Pernisiyöz anemi

Onkoserkiyazis (onchocerca volvulus) hangi görme sorunuyla ilişkilidir?

Körlük. “Nehir körlüğü” olarak adlandırılır.

Chagas hastalığı hangi hastalıkla ilişkilidir?

Akut miyokardit. Trypanoma cruzi myokardı tutarak miyokardite neden olur. İleti bozuklukları oluşabilir

Roundworm (yuvarlak solucan-ascaris) hangi hastalıkla ilişkilidir?

İnce barsak obstrüksiyonu.

Diş çekimi sonrası alveolit (post extraction alveolitis) gelişen hastanın prezentasyonunu tanımlayın.

Çekimden sonra ikinci veya üçüncü günde “dry socket” (kuru çekim kavitesi) ağrısı başlar.

Ludwig anjini tipik olarak baş bölgesinde nereleri tutar?

Submental, sublingual ve submandibular boşlukları.

Peritonsiller apsenin belirti ve bulguları nelerdir?

Boğaz ağrısı, disartria (hot potato voice-ağzında sıcak yumurta varmış gibi konuşma), odinofaji, aynı tarafta kulak ağrısı, hafif ateş, trismus ve uvulanın yer değiştirmesi.

Difteri olan bir hasta hangi klinikle başvurur?

Boğaz ağrısı, disfaji, ateş ve taşikardi. Orofarinkste dokuya sıkıca tutunan ve kaldırıldığında kanamaya neden olan kirli, sert, gri fibrinöz membran olabilir. Corynebacterium diphtheriae’nin ekzotoksini direk olarak kalbi, böbrekleri ve sinir sistemini etkiler. Botulizmi veya myastenia gravisi akla getirecek şekilde oküler bulbar paraliziye neden olabilir. Ekzotoksin gevşek ektremite güçsüzlüğüne de neden olabilir. Önemli olarak; bu tip güçsüzlükte Guillain-Barre veya kene paralizisini akla getiren bir bulgu olan DTR’lerinde azalma ve kaybolma da olabilir.

Magnezyum içeren antiaistler neye sebep olabilir?

Diyare

Aluminyum içeren antiasidler neye sebep olabilir?

Konstipasyon.

Hepatit B semptomları ile ilişkili olarak HBsAg ne zaman yükselir?

HBsAg daima hepatit B’nin klinik semptomları ortaya çıkmadan önce yükselir

Hepatit A sarılıkla ilişkili midir?

Tipik olarak hayır. Toplumun %50’sinden fazlasında hepatit için serolojik kanıt vardır ve bu kişiler semptomatik olduklarını hatırlamazlar.

İnvajinasyonu olan bir hastayı tanımlayınız

Hastalar büyük ihtimalle çok küçüktür. Hastaların %70’i hayatlarının ilk yılı içindedirler. Çocuklarda sebebin ileoçekal valv bölgesindeki lenfoid dokuya sekonder olduğu, erişkinlerde ise meckel divertikülü veya tümor gibi lokalize lezyonların yol açtığı düşünülmektedir. Muayenede barsak sesleri genellikle normaldir. İnvajinasyon genellikle terminal ileumda olur. Meckel divertikülü tek en sık ilişkili olan intrinsik bağırsak lezyonudur.

Salmonella tedavi edilmeli midir?

 Sadece semptomatik enfeksiyon uzun sürerse. Ampisilin, TMP/SMX veya kloramfenikolle tedavi edin.

Akut besin zehirlenmesinin en sık sebebi nedir?

Staphylococcus aureus ve ürettiği enterotoksin.

Vibrio parahaemolyticus’un özellikleri nelerdir?

Hastalık istiridye, midye ve yengeç ile ilişkili olan organizmalar nedeniyle oluşur. Belirtileri kramplar, kusma, dizanteri ve patlayıcı tarzda ishaldir. Şiddetli enfeksiyonlar tetrasiklin ve kloramfenikol ile tedavi edilir.

Ağrılı, parlak kırmızı renkli rektal kanamanın sebebi genellikle:

Anal fissürdür. Eksternal hemoroidler akut ağrılı trombozla başvurur ve devamlı parlak kırmızı renkli kanama tipik değildir. İnternal hemoridler genellikle defekasyonla birlikte olan ağrısız parlak kırmızı kanama şeklinde bulgu verir.

Üreterin en dar yeri neresidir?

Üreterovezikal bileşke.

Proteus mirabilisin neden olduğu üriner sistem enfeksiyonunun tedavisinde seçilecek ilaç nedir?

Ampisilin. Bu durum küçük erkek çocuklarında sıktır.

pCO2 artarken, pH azalır. pCO2’de her 10mmHg lık artış için pH’ın ne kadar azalması beklenir?

Her 10 mmHg lık pCO2 artışı için pH  0,08 birim azalır.

100 ünite heparini nötralize etme için ne kadar protamin gerekir?

1 mg protamin yaklaşık 100 ünite heparini nötralize eder. Protaminin maksimum dozu 100 mg’dır.

Pulmoner apsede en sık görülen mikroorganizma hangisidir?

Miks anaerob.

Torasik outlet sendromunun sebepleri nelerdir?

En sık sebebi servikal kostadır. Subklaviyen arterin anormal servikal kosta tarafından kompresyonu, nörovasküler demetin interskalen üçgenden geçerken kompresyonu, kollar hiperabduksiyona geldiğinde nörovasküler demetin ilk kostanın önündeki retroklavikuler boşlukta kompresyonu diğer sebeplerdir. Semptomlar tipik olarak omuzların arkaya ve aşağıya hareket ettirilmesiyle oluşur.

Aort darlığının klasik belirti ve bulguları nelerdir?

Sol kalp yetmezliği, angina ve eforla oluşan senkop

Mitral stenoz üfürümü hangi pozisyonda artar?

Sol lateral dekübit pozisyon.

Aort yetmezliğinde oskültasyon için uygun hasta pozisyonu ve yapılması gereken manevra nasıldır?

Hastayı dik oturtun ve elleri sıkıca kucaklamış pozisyonda öne doğru eğin. Soluk verme esnasında sol sternal kenarı dinleyin
.
Hangi üfürümler vasalva manevrası ile artar?

Sadece İHSS üfürümü. Diğer bütün üfürümler azalır.

Endokarditin semptomları nelerdir?

Ateş, titreme, kırıklık, iştahsızlık, kilo kaybı, sırt ağrısı, miyalji, artralji, göğüs ağrısı, dispne, ödem, baş ağrısı, ense sertliği, mental durum değişiklikleri, fokal nörolojik yakınmalar, ekstremite ağrısı, parestezi, hematüri ve karın ağrısı.

--> DOKTOR YAKLAŞIMLARI ANA SAYFASINA DÖN <--