30 Eylül 2010 Perşembe

Karışık Tıbbi Sorular ve Cevapları 7. Bölüm

Sponsorlu Bağlantılar:

Aort koarktasyonun diagnostik özellikleri nelerdir?

Röntgende görülen kosta çentiklenmesi ve üst ve alt ekstremitelerden ölçülen kan basıncı arasında anlamlı fark olması.

Aortik regürjitasyonun ilginç tanısal özelliği nedir?

Başın aşağı  yukarı sallanması.

Dijital ile ilişkili olarak en sık görülen aritmi hangisidir?

PVC (prematür ventriküler kontraksiyon) (%60),  ektopik SVT (%25) ve AV blok (%20)

Furosemidin kalsiyum atılımı üzerine olan etkisi nedir?

Furosemid idrarla kalsiyumun atılımını arttırır

Mitral stenozda en sık görülen aritmi hangisidir?

Atrial fibrilasyon.

Normal kalp boyutu olan pulmoner ödemin ayırıcı tanısında neler vardır?

Konstriktif perikardit, masif MI, kardiyojenik olmayan pulmoner ödem ve mitral darlık (mitral yetmezlik değil).

Dobutaminin dopaminden farkı nedir?

Dobutamin afterload’u azalttığı için taşikardi yapma eğilimi daha azdır

Kerley A ve B çizgilerini tanımlayınız

Kerley A çizgileri üst akciğer alanlarında olan düz, dallanmayan çizgilerdir. Kerley B çizgileri ise alt akciğer alanlarının periferinde olan horizontal, dallanmayan çizgilerdir.

Valsalva manevrasının kalbe olan etkisi nasıldır?

Valsalva hem sol hem de sağ ventriküle kan dönüşünü azaltır. İHSS dışındaki tüm üfürümlerin şiddeti azalır.

15 yaşında kız hasta mental durum değişikliği ve 105˚F ateş ile geliyor. Kas rijiditesi mevcut. Gövdesinde aşırı sıcaklık hissediyor, ama ekstremiteleri soğuk. Olası tanı nedir?

Nöroleptik malign sendrom. CPK bakılmalı.

Nöroleptik malign sendromlu bir hasta nasıl tedavi edilmelidir?

1.Koltuk altı ve kasıklara buz paketleri
2.Soğutucu battaniyeler
3.Fan
4.Soğuk buhar
5.Dantrolen.  6 saatte bir 0.8-3 mg/kg  İV, toplam dozu 10 mg/kg olacak şekilde

Pediatrik hastalarda entübasyon öncesi neden atropin verilmesi düşünülmelidir?

Birçok çocuk hasta entübasyon nedeniyle bradikardiye girmektedir, uygulama öncesi atropin verilmesi (0.01mg/kg) bu durumu engelleyebilir

Bir çocuk hastada ketaminin etkileri nelerdir?

Çocuğun gözleri donuk bir bakışla birlikte tamamen açıktır. Nistagmus, flushing ve hipersalivasyon olur. Kalp atım hızında hafif bir artış da olabilir. Ketaminin çok nadir bir komplikasyonu laryngospazmdır. 10 yaş üzerindeki çocuklarda halüsinasyon sık görülen bir yan etkidir. Sonuçta ketamin kullanımı sadece 10 yaşın altındaki çocuklarda kullanılacak şekilde kısıtlanmalıdır.

Kısa not: Ketamin, intrakranial basıncı artıran sempatik stimülasyona ve gelişigüzel baş ve ekstremite hareketlerine neden olabilir. Bundan dolayı CT çekilecek çocukların sedasyonu için iyi bir sedatif değildir.

TAC’ın kontrendikasyonları nelerdir?

Müköz membranlar, yanıklar ve geniş abrazyonlar. TAC dile ve mukus membranlara uygulanırsa status epileptikusa neden olur ve hasta ölür

Kinolonlar çocuklarda neden kontrendikedir?

Kinolonlar çocuklarda kıkırdak gelişimini bozar.

Paresteziyle birlikte birkaç günden beri artan simetrik güçsüzlükle başvuran hastada reflekslerin azaldığı izlenmekte. Tanınız nedir?

Guillain-Barre sendromu. Diğer belirti ve bulgular reflekslerde azalma, minimal duyu kaybı, paresteziler ve bacaklarda güçsüzlüktür

Guillain-Barre sendromuna acil serviste nasıl tanı nasıldır?

Belirti ve bulguların temelinde bu tanıdan şüphelenin, fakat kesin tanı için hastaneye yatırılarak sinir iletim çalışmaları yapılması gerekmektedir


Hangi durumlar end-tidal CO2 monitörünün hatalı ölçüm yapmasına neden olabilir?

Monitör, lidokain-HCl ve epinefrin-HCl gibi asid sulandırıcıların ve ilaçların kontaminasyonuna bağlı olarak hatalı sararmış olabilir. Kusmuk veya asit sulandırıcıların bulaşması da yanlış okumalara neden olabilir.

Hangi durumlarda nörojenik pulmoner ödem oluşur?

Nörojenik pulmoner ödem sıklıkla kafa içi basınç artışı ile ilişkilidir. Genellikle kafa travmasında, subaraknoid kanamada ve hatta nöbetler esnasında görülür.

Hangi anesteziklerin amid ve hangi anesteziklerin ester olduğunu hatırlamakta zorlanıyorsunuz. Bu iki ayrı sınıflandırmayı saymanın kolay yolu nedir?

“kain” son eki hariç tutulursa, sadece amid olan anesteziklerde “i” harfi vardır.

Amidler:
Lidokain (xylocaine)
Bupivakain (marcaine)
Mepivakain (carbocaine)

Esterler:
Prokain (novocain)
Kokain
Tetrakain (pontocaine)
Benzokain

Adrenal yetmezliğin klasik belirti ve bulguları nelerdir?

Bitkinlik, güçsüzlük, gastrointestinal semptomlar, iştahsızlık, hipotansiyon ve dehidratasyon. Klasik ipucu kronik steroid kullanımı hikayesidir. Plazma kortizol seviyesine bakın. Unutmayın: kortizol seviyesine steroid tedavisi başlamadan önce bakılmalıdır.

Adrenal yetmezlikte başlangıç tedavisi nedir?

Sıvı ve 100-200mg dozunda İV hidrokortizon.

Genç bir artistik patinajcı antreman sonrasında jeneralize güçsüzlük şikayeti ile başvuruyor. Tanı ne olabilir?

Hipokalemik paralizi bir akut güçsüzlük sebebidir.

Dirsek bölgesinin en sık gözden kaçan kırığı nedir?

Radius başı kırığı. Navikular fraktür gibi, radius başı fraktürü de yaralanmadan sonra günlerce radyografik bulgu vermeyebilir. Pozitif bir yağ yastığı bulgusu bu kırığı düşündürebilecek tek bulgu olabilir.

Yenidoğanın entübasyonunda yapılan en sık iki hata nedir?

1.Boyunu hiperekstansiyona almak; bu hareketle kordlar daha öne gider.
2.Laringoskobun çok ileriye yerleştirilmesi.

Besinlerle bulaşan viral gastroenteritin en sık etkeni nedir?

Norwalk virüsü genellikle kabuklu deniz hayvanlarında bulunur.

Topallama veya yürüme anormalliği olan bir çocuğun ayırıcı tanısında sıklıkla hangi hastalıklar düşünülmelidir?

Legg-calve-perthes hastalığı (femur başının avasküler nekrozu), Osgood-Schlatter hastalığı, tibial tüberkülün avülsiyonu, enfeksiyon, toksik transient tenosinovit, patellofemoral subluksasyon, patella kondromalazisi, femur başı epifiz kayması, septik artrit, metatars kırığı, proksimal stres kırığı ve toddler kırığı (spiral tibia kırığı).

Hangi bulgular HİV pozitif bir hastanın PCP gibi fırsatçı enfeksiyonlar açısından yüksek riski taşıdığını gösterir?

200 den az mutlak CD4 sayısı ve  %20 den az CD4 lenfositik oranı olanlar

Cerrahi olarak dokunulmamış hastada ince barsak obstruksiyonun en sık sebebi nedir?

İnkarsere herni

Vücut ısısı 29˚C olan bir hastada ventriküler fibrilasyon gelişiyor. Defibrilasyonun başarılı olması muhtemel mi?

Defibrilasyon denenmelidir, fakat 29˚C nin altındaki ısılarda başarılı olması muhtemel değildir.

Doğru/Yanlış: İntravenöz ilaç kötüye kullanımı olan bir hastada enfektif endokarditin prezentasyonunda genellikle üfürüm olmaz.

Doğru. Hastaların yarısından daha azında üfürüm vardır

Bir infantın düz grafisinde retrofarengeal abse nasıl tanınır?

Prevertebral yumuşak doku kalınlığına bakılır. 3 mm den fazla olması retrofarengial abse ihtimalini düşündürür.

Düz blade (miller) hangi yaşın altındaki çocukların entübasyonunda tercih edilir?

4 yaş.

Çocuk yanıklarının tedavisinde kullanılan Parkland formülü nedir?

Ringer laktat  4ml/% BSA/kg 24 saatin üzerinde gidecek şekilde, ilk 8 saatte yarısı verilir

5 yaşından küçük çocuklardaki geniş yanıklarda gereksinim olabilir:

Kolloid (%5 albümin veya taze donmuş plazma) 1ml/% BSA/kg/gün.

Yanığı olan pediatrik hasta Parkland formülüne göre sıvı alıyor. İdame tedavisi için ne kadar ek mayi verilmelidir?

10 kg’a kadar 100ml/kg/gün + 10-20 kg arası her kg için 50 ml/kg/gün + 20 kg üstünde her kg için 20ml/kg/gün.

Retrofarengeal abselerin değerlendirilmesinde, hastaların genel yaş ortalaması nedir, ne şekilde doktora başvururlar, hangi tanısal testler yapılır ve önerilen tedavi yöntemleri nelerdir?

Retrofarengeal abse en sık 4 yaşın altındaki çocuklarda görülür. Genellikle disfaji, ses boğukluğu, stridor ve boğazda bir yumru hissi ile kendini gösterir. Hastalar sıklıkla sırtüstü yatmayı tercih ederler. Tanı, ödem ve hava-sıvı seviyelerini gösterebilen yumuşak doku lateral boyun filmi ile konur. Bilgisayarlı tomografi de faydalı olabilir. Tedavi, havayolunun açık tutulmasını, intravenöz antibiyotikleri ve Yoğun Bakım Ünitesi’nde takibi içerir. Entübasyon absenin rüptürüne sebep olabilir.

3 yaşın altındaki çocuklarda görülen fasiyal selülitin alışılagelmiş nedeni nedir?

H.influenzae.

Astmatik bir hasta aniden supraventriküler taşikardiye giriyor. Kan basıncı normal ve QRS kompleksi de dar. Hangi tedavi en uygundur?

Verapamil. Göreceli olarak kontrendike olduğundan ve astmatik hastalarda bronkospazmı şiddetlendirebildiğinden Adenozin kullanmaktan kaçının. Beta blokerlerden de kaçının.

Bir hastanın kan gazı miks metabolik asidoz ve solunumsal alkalozu göstermektedir; akla ilk gelen sebep nedir?

Salisilat zehirlenmesi.

Nöbet geçirmekte olan bir hastaya entübasyon gerektiğinde, kullanılacak uygun paralize edici ajan nedir?

Pancuronium (Pavulon) kullanın, çünkü süksinilkolinin serum potasyum düzeyini ve kafa içi basıncını arttırmaya daha fazla eğilimi vardır.

Hangi nörolojik bozukluk, odun kenesi ısırığının yol açtığı semptomlara benzer şekilde kendini gösterir?

Guillain-Barré. Kene felcinde, klinik bir bulgu olarak difteri ekzotoksiniyle de ilişkili olabilen azalmış veya kaybolmuş derin tendon refleksleri olabileceğini hatırlayın.

Dilin ön 2/3’lük kısmının tat duyusunu, tükrük ve gözyaşı bezlerinin innervasyonunu sağlayan sinir hangisidir?

VII. kraniyal sinir.

Myasthenia gravis hastalarında hangi antibiyotiklerden kaçınılması gerekir?

Polimiksin ve aminoglikozitlerin bu hastalarda felce neden olabilecek olan kürar benzeri özellikleri mevcuttur.
Bir hasta merdiven çıkmaya çalıştığında belirgin bir güçsüzlükten yakınıyor ve hatta diş fırçalama gibi basit işlemleri yaptığında bile yorgun düşüyor. Tanınız nedir?

Myasthenia gravis

Myasthenia gravis’ in tedavisi nedir?

Steroidler, timektomi, immünsüpressif ilaçlar, plazmaferez ve pridostigmin gibi kolinerjik ajanlar.

Şalazyon nedir?

Bu, konjunktivitin bir komplikasyonu olan Meibomian bezi granülomudur. Şalazyon gözkapağını deforme ederek körlüğe sebep olabilir.

Şalazyon nasıl tedavi edilmelidir?

Cerrahi küretaj.

Hasta size göz ağrısıyla başvuruyor. Daralmış bir pupillası, siliyer kızarıklık ve limbusta kırmızı enjekte sklerası mevcut. Tanınız nedir?

Akut irit.

Hasta size santral görme kaybı ile geliyor. Muhtemel tanınız nedir?

Retrobülber nörit olabilir. Multipl skleroz, retrobülber nörit vakalarının yaklaşık %25’ i ile ilişkilidir. Maküler dejenerasyon ve santral retinal ven oklüzyonu da merkezi görme kaybına yol açabilir.

Hasta size ateş, boyun ağrısı veya ense sertliği ve trismus ile başvuruyor. Fizik muayenede, tonsillerin yer değiştirdiği farengeal ödem ve parotis bölgesinde ödem saptıyorsunuz. Tanınız nedir?

Parafarengeal abse.

Hasta size işitme kaybı, nistagmus, fasiyal güçsüzlük ve diplopi ile başvuruyor. Ani hareketle vertigo oluşuyor. Lomber ponksiyon artmış protein düzeyini gösteriyor. Hangi tanıdan şüphelenirsiniz?

Akustik nöroma.

Bir parafarengeal abse, parotis bezi bölgesinde ödem bulgusu ile birlikte olabilir mi?

Evet.

Stevens- Johnson sendromunu tanımlayınız.

Erythema multiforme’nin müköz membranları tutan bir büllöz formudur. Korneal ülserasyon, anterior üveit veya körlüğe neden olabilir.

TEN’e en sık neden olan ilaçlar hangileridir?

Fenilbutazon, barbitüratlar, sulfa ilaçları, antiepileptikler ve antibiyotikler.

--> DOKTOR YAKLAŞIMLARI ANA SAYFASINA DÖN <--