30 Eylül 2010 Perşembe

Karışık Tıbbi Sorular ve Cevapları 8. Bölüm

Sponsorlu Bağlantılar:

Aseptik nekrozun en sık görüldüğü yer neresidir?

Kalça.

Tenisçi dirseğinde hangi epikondil tutulur?

Lateral epikondil.

Enfeksiyöz artritin en sık görüldüğü yer neresidir?

Diz, ardından kalça. Stafilokoklar en sık etkendir.

Tarsal tünelde hangi sinir bulunur?

Tibial sinir.

Bir hasta çömelmede ve ayağa kalkmada zorluk çekiyor. En muhtemel spinal patoloji nedir?

Kuadriceps tutulumu ile L4 kök basısı.

Obturatör kalça dislokasyonu ile ilişkili bacak pozisyonunu tarif ediniz.

Eksternal rotasyon, fleksiyon ve abdüksiyon.

Pozitif bir TB testi hangi tip reaksiyondur?

Tip 4- hücre aracılı, gecikmiş hipersensitivite, ve ne kompleman ne de antikorlar yer alır.

Erythema multiforme’ye sıklıkla neden olan ilaçlar hangileridir?

Karbamazepin, penisilin, sulfa, pirazolon, fenitoin ve barbitüratlar.

Cilt abselerinde en sık hangi aerob saptanır?

Staphylococcus aureus.

Cilt abselerinde en sık saptanan Gram-negatif aerob nedir?

Proteus mirabilis.

Staphylococcus aureus’un gram boyamadaki görünümünü tarif ediniz.

Üzüme benzeyen kümeler şeklinde gram-pozitif koklar.

Erizipel nasıl tedavi edilir?

Penisilin - veya allerjik hastalarda eritromisin ile.

Bir çocuk acil servise ateş, konjunktival hiperemi, müköz membranların eritem ve soyulması öyküsü ile başvuruyor. Tanınız nedir?

Kawasaki hastalığı. Kawasaki hastalığının erythema multiforme’yi andıran lezyonları olabileceğini hatırlayınız.

Gram pozitif ve anaerob olan Clostridium tetanus bir nörotoksin üretir. Bu bir endotoksin mi ekzotoksin midir?

Tetanospazmin bir ekzotoksindir. Ön boynuz hücrelerinde inhibitör nöronların geçişini engeller, sonuçta motor sistem inhibisyonunu baskılar.

Hangi bulgular rapidly progressif glomerülonefritli bir hastanın prezentasyonunu gösterir?

Hematüri (en sık), ödem (periorbital), HTN (hipertansiyon), assit, plevral effüzyon, raller ve anüri.

Hangi aritmiye sıklıkla diyaliz esnasında rastlanır?

Hipokaleminin indüklediği ventriküler fibrilasyon.

Priapizmin sebepleri nelerdir?

Uzamış seks, lösemi, orak hücre traiti ve hastalığı, kan diskrazileri, pelvik hematom veya neoplazm, sifiliz, üretrit ve ilaçlar (fenotiazin, prazosin, tolbutamit, antikoagülanlar ve kortikosteroitler).

Hafif kaşıntı ile yeşilimsi-gri köpüklü bir vajinal akıntıya neden olan etken nedir?

Trichomonas vaginalis. Fizik muayenede, olguların %20’ sinde servikste çilek görünümü saptanır.

Gardnerella vajiniti olan bir hastanın prezentasyonunu tanımlayınız.

Fizik muayenede, köpüklü, grimsi-beyaz renkte, balık kokulu bir vajinal akıntı saptanır. Wet smear (ıslak lam tekniği ile yayma) ’clue’ (anahtar) hücreleri (epitelyal hücrelerin yüzeyindeki basil kümeleri) gösterebilir.

Sulfametoksazol ...................... olan bir hastada hemolize sebep olabilir.

G6PD eksikliği.

Fetal kalp ne zaman oskülte edilebilir?

Ultrason: 6. hafta.
Doppler: 10-12. hafta.
Steteskop: 18-20. hafta.

Brudzinski bulgusunu tanımlayınız.

Boynun fleksiyonu dizlerin fleksiyonuna neden olur.

Kernig bulgusunu tanımlayınız.

Uyluk fleksiyonda iken dizlerin ekstansiyona getirilmesi güçlü pasif dirençle sonuçlanır.

Fenobarbital hangisi tarafından daha hızlı metabolize edilir; çocuklar mı, erişkinler mi?

Erişkinler. Yenidoğanlar fenobarbitali metabolize etmede özellikle yavaştır.

Fenitoin kullanımı ile hangi aşırı duyarlılık deri döküntüleri görülür?

Lupus-like ve Stevens- Johnson sendromu.

Fenitoinin kardiyak etkileri nelerdir?

Sodyum kanallarını bloke eder, Pukinje liflerinde efektif refrakter periyot ve otomatisiteyi azaltır. QRS genişliği veya aksiyon potansiyel süresi üzerine etkisi azdır.

Endokarditte en sık tutulan kalp kapağı hangisidir?

Mitral › Aortik › Triküspit › Pulmoner.

--> DOKTOR YAKLAŞIMLARI ANA SAYFASINA DÖN <--