26 Eylül 2010 Pazar

Çocuklarda Kabızlık, Çocuğum Kabız Ne Yapmalıyım?

Sponsorlu Bağlantılar:

Çocuklarda Bebeklerde Kabızlık

Kabızlık, büyük abdestin düzensiz aralıklarla ve güç­lükle yapılmasına denir.

Yiyecek artıkları, bağırsaklardan, bağırsak­ların dü­zenli kasılmalarıyla (peristalsis) geçer. Kalın bağırsak­lar dolunca bir ref­leks davranışı olarak dışa­rı atılır. (defekasyon). Dışarı atılma sıklı­ğı ise kişiden kişiye farlılık gösterir. Günde bir kez dışarı çıkmak normal bir durumdur. Fakat büyük abdestlerini, daha uzun aralıklarla yapan­ların, bu durumunda bir güçlük yada acı yaşanmıyorsa kaygılanma­larına gerek yoktur.


Peristalsisin düzenli bir biçimde sürdürülmesi için yeterince lahana, portakal, kepek gibi posalı gıdalar yenilmelidir. Yeterli sıvı alınması, kabızlı­ğı önlemek için zorunludur. Çünkü, bedenin su­suz kalması duru­munda, bağırsaklarda gereğinden daha çok sıvı emilir ve bağırsak kasıl­maları ağırlaşır.

İlaç
Müshil ilaçlarının fazla kullanılması hem gereksizdir hem de ters sonuç doğurur. Bu tür ilaçların sürek­li kullanımı, kabızlığın daha uzun müddet sürmesine sebep olabilir. Defekasyon sırasındaki acı­ları gidermek için hafif ilaçlar kullan­makta sakınca yoktur. Fakat bu alışkan­lık durumuna gelmemelidir.

Anüste yara
Dışkının sert ve düzensiz şeki­lde oluşu, anüs çevresin­deki derinin yırtıl­masına sebebiyet verebilir. Bu durumda, defekasyon (dışarı çıkma) acı çekme­ye sebep olacaktır. Defekasyonun acı çekileceğinden kor­karak geciktirilmesi, so­runu daha güç bir duruma sokacaktır. Bu durumda çocu­ğun dışkısında sık sık kan görülecektir.
Tedavinin amacı, bağırsak hareketlerini yumuşat­maktır. Tedavi sürecinde alınan besinlerde deği­şiklik yapılabilir ve kısa süre­liğine hafif bir müshil kulla­nılabilir. Defekasyondan ön­ce lokal bir anestetik(uyuşturucu etkisi olan) krem sürülmesinin faydası olacaktır.

Kronik kabızlık
Kabızlığın uzun sürmesi halinde, kalın bağır­sak kasları uzar ve kasılma güç­lerini kaybederler. Bu rahatsızlı­ğın genelde psikolojik ve bunun yanı sıra da fi­ziksel bir nedeni vardır ve geç kalınmadan doktora başvurul­ması gereklidir. Doktor, bazen ba­ğırsakların lavman yoluyla temiz­lenmesini önerebi­lir. Lavman sonrasın­da düzenli defekasyonu sağla­yacak önlemleri almak gerekli­dir.


Konuyla ilgili aramalar: çocuklarda kabızlık, bebeklerde kabızlık, çocuğum kabız, çocuğum kakasını yapmaktan korkuyor, çocuğum kakasını yapmıyor, çocuğum kakasını tutuyor, kakasını yapamıyor, yapmak istemiyor