30 Eylül 2010 Perşembe

Karışık Tıbbi Sorular ve Cevapları 5. Bölüm

Sponsorlu Bağlantılar:

Hangi lokal anestetikler anafilaksiye yol açabilir?

Para- aminobenzoik asit (PABA) içeren ester türevlerinin IgE antikorlarının oluşumunu uyardığı, dolayısıyla da anafilaksiye neden olduğu bilinmektedir. Bu tip anestetiklere prokain ve tetrakain örnek verilebilir.

Hangi test fonksiyonel ve organik körlüğü en iyi ayırt eder?

Optokinetik nistagmus.

Eritrositlerde bazofilik noktalanma hangi 2 hastalıkta görülür?

Talasemi ve kurşun zehirlenmesi.

Reiter sendromu ile ilgili üçleme nedir?

Non- gonokoksal üretrit, poliartrit ve konjunktivit. Konjunktivit en az görülenidir ve hastaların sadece %30’ unda görülür. Akut ataklar NSAİİ’ lara iyi cevap verir.

Hangi ilaçlar bir lupus reaksiyonunu tetikleyebilir?

Prokainamid, hidralazin, isoniazid ve fenitoin.

Ludwig anjinadan kaynaklanan muhtemel solunum yetmezliği dışında dental enfeksiyonlarla ilişkili en ciddi komplikasyon nedir?

Septik kavernöz sinüs trombozu.

İmpetigonun komplikasyonları nelerdir?

Streptokoksal nedenli olan impetigo post-streptokoksal glomerülonefrite neden olabilir. Bununla birlikte, impetigonun romatizmal ateşle ilişkisi gösterilememiştir. Cilt lezyonlarının düzelmesi için eritromisin, dikloksasilin veya sefaleksin ile tedavi edin. Tedavinin glomerulonefrit oluşmasını engellediğine dair kesin kanıt yoktur.

Kayalık dağlar benekli hummasındaki (rocky mountain spotted fever) döküntünün temel özelliklerini tanımlayınız.

Kayalık dağlar benekli hummasının  etkeni Rickettsia rickettsii’dir ve İxodidae türü keneler (sert kene) ile bulaşır. Yüksek ateş, baş ağrısı, titreme ve kas ağrısı ile hastalık başlar. Yaklaşık olarak ateşin dördüncü gününde el ve ayak bileklerinde döküntü başlar ve merkeze doğru yayılır.

Kızıl hastalığının döküntüsünü tanımlayınız.

Döküntünün zımpara kağıdı şeklinde bir yapısı vardır ve yüz, boyun, göğüs ve karında başlar. Daha sonra ekstremitelere yayılır. Hastalarda çilek dili de görülebilir.

Senkop hangi kapak hastalığının karakteristik semptomudur?

Aort stenozu.

Sickle cell trait hastalarında hangi komplikasyonlar gelişebilir?

Hematüri ve idrarı konsantre edebilme yeteneğinde azalma.

Botulizmi olan bir infant  hangi bulgularla gelir?

Letarji, gelişme geriliği, paralizi ve ardından ölüm. Botulizmin kaynağı genellikle deli baldır (raw honey- kestane balı).

Myastenia gravis’in patofizyolojisi nedir?

Dolaşımdaki ACh reseptörlerine karşı oluşan antikorların motor son plağa bağlanması sonucu gelişir. Myastenik hastalarda ACh reseptörlerinin yetersiz kalmasından dolayı çabuk yorulma ve güçsüzlük meydana gelir.

En ciddi tranfüzyon reaksiyonu nedir?

Hemoliz. Agresif sıvı replasmanı ve Lasix ile tedavi edin.

En sık görülen transfüzyon reaksiyonu nedir?

Ateş

Hangi hastalıklar myastenia gravis ile ilişkilidir?

Romatoid artrit, pernisiyöz anemi, SLE, sarkoidoz ve tiroiditler. Bu hastalığa sahip kişilerin %10-25’inde timoma saptanmaktadır.

Bir hasta gün boyunca kötüleşen, istirahatle azalan oküler, bulbar ve ektremite güçsüzlüğü ile geliyor. Tanınız nedir?

Myastenia gravis

Menenjitle genellikle ilişkili olan faktörler nelerdir?

Yaşın 5’ten küçük olması, düşük sosyoekonomik düzey, erkek cinsiyet, kalabalık yaşam, siyah ırk, orak hücreli anemi, splenektomi, alkolizm, diabet, siroz, immünolojik defektler, konjenital, cerrahi veya travmatik kaynaklı dural defektler, , sinüzit gibi yakın enfeksiyon odağı, ev halkı ile temas, malignansi, bakteriyel endokardit, intravenöz ilaç bağımlılığı ve talasemi major.

Bir hastada yüksek protein içerikli (>150mg/dl) ksantokromik BOS mevcut.En muhtemel neden nedir?

Travmatik tap (kaçak).

Metilen mavisinin, methemoglobinemide antidot olarak nasıl etki ettiğini izah ediniz.

NADPH bağımlı bir enzim genellikle methemoglobin düzeyini normal seviye olan %3 civarında tutar. Bu enzimin kapasitesi oksidan zehirlenmesi sonucu aşılabilir. Metilen mavisi bir kofaktör gibi etki ederek NADPH bağımlı hemoglobin redüksiyonunu arttırır. Metilen mavisi sadece methemoglobin düzeyi %30’dan fazla olduğu zaman uygulanır; dozu: 1-2 mg/kg İV (5 dk. nın üzerinde)

Botulizm ateşe sebep olur mu?

Hayır. Bu durum, difteri olma ihtimali olan bir hastadaki nörolojik semptomların ayırıcı tanısı açısından önemli olabilir.

Klamidya pnömonisi olan bir hasta tanımlayınız.

Klamidyal pnömoni genellikle 2-6 haftalık çocuklarda görülür. Hastalarda ateş yoktur ve toksik görünmezler.

Bir hasta ani başlayan ve üç gündür devam eden ishalle başvuruyor. Hasta kan içeren dışkılarının sümüksü yeşil, kötü kokulu olduğunu belirtiyor. İlave olarak ateş mevcut. En olası tanı nedir?

Salmonella.

Campylobacter için tedavi nedir?

Eritromisin veya tetrasiklin.

Bir çocukta, aort koarktasyonu tipik olarak siyanoza neden olur mu?

Hayır.

Persistan E.Coli için tedavi nedir?

Trimetoprim/sülfometaksozol (TMP/SMX).

Giardia lamblia için tedavi nedir?

Kinakrin veya metronidazol veya furazolidon.

Salmonella için tedavi nedir?

Ampisilin, TMP/SMX, kloramfenikol (erişkinlerde).

Yersinya için tedavi nedir?

TMP/SMX, tetrasiklin, üçüncü jenerasyon sefalosporinler.

Pediatrik kalp hastalıklarının sık görülen sekiz klinik prezentasyonu nelerdir?

1. Siyanoz
2. Patolojik üfürüm
3. Anormal nabazanlar
4. Konjestif kalp yetmezliği
5. HTN (hipertansiyon)
6. Kardiyojenik şok
7. Senkop
8. Taşiaritmiler.

Şiddetli metabolik asidozda, sodyum bikarbonat kullanımının komplikasyonları:

Hipernatremi, paradoksik BOS asidozu, doku seviyesinde oksijen taşınmasında azalma, hiperosmolalite, disritmiler ve hipokalemi.

Aldosteronun fonksiyonu nedir?

Aldesteron, sodyum tutulumuna ve potasyum ekskresyonuna neden olur. Sonuçta, sodyum ve sıvının reabsorbsiyonunu arttırır.

Hangi ilaç potasyumu en hızlı şekilde düşürür?

Kalsiyum klorid İV (1-3 dakika).

Kayexalate kullanımının potansiyel yan etkisi nedir?

Kayexalate sodyumu potasyum ile değiştirir. Sonuçta sodyum yüklenmesi ve konjestif kalp yetmezliği oluşabilir.

Addison hastalığı nedir?

Mineralokortikoid (aldosteron) eksikliği veya yokluğudur. Bu durum artmış sodyum atılımına neden olur. Potasyum tutulur. İdrar konsantre edilemez ve şiddetli dehidratasyon, hipotansiyon ve dolaşım kollapsı meydana gelebilir. Kortizol eksikliği (adrenal kortekste de üretilir) sonucunda metabolik bozukluklar, güçsüzlük, hipoglisemi ve enfeksiyona karşı direnç kaybı olur.

Hangi durumlar hipokalsemiye yol açar?

Şok, üretiminin azalması, pankreatit, hipomagnezemi, alkaloz, düşük serum albumini, hipoparatiroidizm, osteoblastik metus (metastaz) ve yağ embolisi sendromu.

Hangi vital bulgu hipermagnezemiden etkilenmiş olabilir?

Hipermagnezemi damar düz kaslarını gevşeterek hipotansiyona neden olur. Derin tendon refleksleri kaybolabilir.

Hiperkalseminin sık görülen nedenlerini sayınız.

PAM P SCHMIDT

P= Parathormon
A= Addison hastalığı
M= Multiple myeloma

P= Paget hastalığı

S= Sarkoidoz
C= Cancer (Kanser)
H= Hipertiroidizm
M= Milk-alkali (Süt-alkali) sendromu
I= İmmobilizasyon
D= D vitamini fazlalığı
T= Tiazidler

Asetil Salisilik Asit (ASA) hangi dozda hafif-orta derecede toksikasyona neden olur?

200-300 mg/kg. 500 mg/kg’ın üzerindeki dozlar potansiyel olarak ölümcüldür.

Ferrik klorür testi nedir ve hangi toksik maddenin alınımını saptar?

Birkaç damla idrar üzerine birkaç damla %10’luk ferrik klorid solüsyonu ekleyin. Mor renk salisilik asit varlığını gösterir. Ketonlar ve fenotiazin yalancı pozitif sonuca neden olabilir.

Hangi elektrolit bozukluğu hipokalseminin belirti ve bulgularını taklit edebilir?

Hipomagnezemi

--> DOKTOR YAKLAŞIMLARI ANA SAYFASINA DÖN <--