29 Eylül 2010 Çarşamba

Bebeğim İshal Ne Yapmalıyım, Bebeğim İshal, Bebeklerde İshal

Sponsorlu Bağlantılar:

BEBEKLERDE İSHAL

Bebeklerde ishalin belirtileri; sıklıkla sulu dışkılama, dışkının sıklaşması ve mik­tarında artış, sümüksü dışkı ve bazen de kusma ile bir­likte görülmesidir.
Anne sütü ile bes­lenen bebeklerde ishale pek rastlanmaz. Bunun nedeni anne sütünde bu­lunan maddeler ishali oluşturan mikroorganizmaların oluş­masını büyük oranda engeller. Bebeğin beslenmesinden i­nek sütü tamamen çıkarıl­madır.

İshal her mevsim olabi­lir ancak yaz aylarında meyve tüketimi da­ha fazla olduğundan daha çok görülmek­tedir.

Bebeğin ishalinin nedenlerine ge­lince;

* Bebeğin Hastalanma­sı
* ­Bebeğin Diş çıkarması
* Bebekte ba­zı gıdalara karşı olan hassaslık
* Gereğinden fazla meyve ve meyvesuyu (özellikle el­ma ve üzüm) tüketmek
* ­Gastrointestinal enfeksiyon (­bağırsaklarda mikrobik enfeksiyon geliş­mesi)
* ­Antibiyotik tedavisi (antibiyotik tedavisi esnasında bebeğe yoğurt yediri­lmesi içerdiği canlı kültürler nedeni ile o­nu ishalden koruyabilir.)

İshalin tedavisi değişmekle bera­ber en yaygın ishal tedavisi diyet ile yapılanıdır.­ Bazen doktor ilaç önere­bilir. İshal olan bir bebeğe doktorun onayı olmadan asla ilaç uygulanmamalıdır, aksi takdirde bebeğin sağlığını teh­likeye atabilirsiniz.

Bebeğin altını tahrişten ko­rumak için her dışkılamadan so­nra değiştiriniz ve her değiştirmede pişik merhemi sü­rünüz. Bebek çok küçükse ve a­ğır bir ishal olduysa sıvı tedavisi için hastaneye yatır­mak uygun olur. İshalde birçok du­rumda mama yada annesütü vermeye de­vam etmenizen iyi yöntemdir. İshalli bir bebek ge­çici olarak laktoza (inek sütünde bulu­nur) karşı dayanıksız olduğun­dan laktoz içermeyen bir gıda rejimi önerilir.

İSHALDE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER :

* İshal sonucu oluşan sıvı kaybını önle­mek için en azından iki saatte bir 50-­60 ml sıvı verilmesi gerekli­dir. Anne sütüne veya hazır mamalara ila­ve olarak hemen her eczanede bulunan ishal i­çin hazırlanan bir rehidrasyon karışı­mı tavsiye edilir. İki veya üç dakika­da bir bir kaşık, bardak ve­ya biberon ile bir kaç yudum veril­mesi uygundur. Bebeğe kesinlikle tatla­ndırılmış yiyecekler, yapay meyve suları vermeyin.

* Eğer bebeğiniz düzenli bir şekilde alıyor­sa katı gıdalara devam edebilirsiniz. Bebek ne kadar sık beslenir­se ishalin etkisi o kadar az olur. Muz pü­resi, patates, pirinç ve makarna gibi nişas­talı besinleri tercih edebi­lirsiniz.

* Eğer ishalle birlikte kusmada varsa katı gı­dalar bebeğe verilmemelidir. Ancak süzülmüş ve seyreltilmiş meyve suları verilebilir. Biraz daha büyük bebekler i­çin sulandırılmış meyve suyu ile karıştırı­lmış gazoz verilebilir.

* Genellikle iki veya üç gün sonra dışkı nor­male dönmeye başlar. Doktorunuz artık normal beslenmesine dönebile­ceğini tavsiye eder fakat siz önlem ola­rak bir kaç gün daha süt ve süt içeren katı gıdaları kısı­tlı tutmaya dikkat edin.

* Bir ve­ya iki kez sulu dışkılama pek önemli değildir, ama bunun devam etmesi; bera­berinde ateş ve kusmanında görülmesi, bebeğin iştahsız olası du­rumunda bir doktora başvurmanız gerekl­idir.

Konuyla ilgili aramalar: bebeğim ishal ne yapmalıyım, sulu dışkılıyor, sıvı dışkılıyor, sulu kaka yapıyor, bebeğim ishal ve kusuyor, ne yedirmeliyim, ne yapabilirim, ishal mi

--> BEBEK SAĞLIĞI VE BEBEK BAKIMI ANA SAYFASINA DÖN <--