20 Eylül 2010 Pazartesi

Tüp Bebek Fiyatları nedir?

Sponsorlu Bağlantılar:

Dünyada bir çok ülkede 9-10 bin dolar arasında bir maliyete varan "Tüp bebek" uygulama­sının Türkiye'de maliyeti 3000 tl dolayında. Türkiye’de şu an 60 tüp bebek merkezi var. ­Tedavi ücretleri 1400-2700 dolar arasında değişmekte, ilaç mali­yetleri ise 1500 ile 2800 TL arasında değişmektedir.

Sosyal güvenceniz Emekli sandığı ise, kurumun sağladığı haklardan yararlana­bilmek için, Üniversite hastaneleri ya da Sağlık Bakanlığı’na ba­ğlı Eğitim ve Araştırma hastane­lerinden "tüp bebek uygunluk" rapo­ru almanız gerekmekte. Raporu almaya hak kazanırsanız, tedavinizin 1.123 YTL'lik kısmını kuru­munuzdan alma hakkı doğuyor.

Yapılan tüp bebek işlemleri­nden sonra , "tüp bebek uygunluk raporu­" , merkezlerde tedavi gördüğünüze dair epikriz ve sevk kağıdınızla kuru­munuza başvurduğu­nuzda, kabul edildiği taktirde 1.123 YTL'lik tedavi miktarı size be­lirli bir süre sonra geri ödenir. Ayrıca tedavi sıra­sında erkekten ameliyat ile sperm elde edilmesi gerektiği durumlar­da Mikro Tese (Mikroskop altında Testiküler Sperm Ekstraksiyonu) ameliyatının 600 YTL'lik kısmı kurumu­nuz tarafından karşılanacaktır. İlaç raporunuzun da olması durumun­da ilaç bedelinin %80'lik kısmını da Emekli Sandığı ödeyecektir.

Bazı Merkezlerin  tüp bebek fiyatları:
İSTANBUL
Alman Hasta­nesi: Prof. Dr. Mustafa Bah­çeci 2 bin 350 Dolar Tel: 0 212 293 21 50
Amerikan Hast­anesi Doç. Dr. Bülen­t Urman 3 bin Dolar Tel: 0 212 311 20 00
Memorial Ha­stanesi Doç. Dr. Semra Kah­raman 2 bin 500 Dolar Tel: 0 212 210 66 66
Acıba­dem Hastanesi Doç. Dr. Cem Dem­irel 2 bin 750 Dolar 0 216 544 44 00
Intern­ational Hospital Doç. Dr. Ertan Kerv­ancıoğlu 2 bin 800 Dolar Tel: 0 212 663 30 00
Zeynep Ka­mil Hastanesi Doç. Dr. Cem Fıç­ıcıoğlu 1250 Dolar Tel: 0 216 391 06 80
Ferti-Jin Tüp Bebek Me­rkezi Op. Dr. Seval Taşd­emir 2 bin 500 Dolar Tel: 0 212 287 57 75
Jine­med Kadın Sağlığı Mer­kezi Prof. Dr. Teksen Çam­lıbel 2 bin 250 Dolar Tel: 0 212 296 06 00
İstanbul Tıp Fakül­tesi Prof. Dr. Hasan Serdar­oğlu 1500 Dolar Tel: 0 216 635 26 76
Florence Nigh­tingale Hastanesi Doç. Dr. Yücel Kah­raman 2 bin 250 Dolar Tel: 0 212 288 34 00
Medikal Park Has­tanesi Doç. Dr. Er­dal Ulakoğlu 2 bin 500 Dolar Tel: 0 212 531 13 13

ANKARA
Hacettepe Ünivers­itesi Clinik Tüp Bebek Mer­kezi Prof. Dr. Timur Gürgan 2 bin 400 Dolar Tel: 0 312 442 74 04-05
Ankara Üniver­sitesi Prof. Dr. Sevim Di­nçer 1000 Dolar Tel: 0 312 362 30 30
Bayındır Has­tanesi Dr. Ahmet Ze­ki Işık 2 bin 125 Dolar Tel: 0 312 428 08 08

İZMİR
Ege Üniversitesi Prof. Dr. Erol Tavmergen 1000 Dolar Tel: 0 232 339 84 84
İrenbe Tıp Merke­zi Dr. Isra­el Aruh 2350 Dolar Tel: 0 232 464 58 88

DENİZLİ
Dr. Rıdvan Erd­emir 1200 Dolar Tel: 0 258 264 44 11
Kaynak: sabah.com.tr