25 Eylül 2010 Cumartesi

Bebeklerde Beslenme, Bebeğim Emmiyor

Sponsorlu Bağlantılar:

Bebeklerde Beslenme

Bebeğin beslenmede sorun yaşaması, anne ile bebek arasın­daki ilişkide bir sorun olduğunu mu gösterir?

Bebekte Beslenme

Beslenmenin her anlamda doyurucu olması için yal­nız fiziksel değil, duygusal ve ruhsal gelişmeye olanak veren bir ilişki içinde olun­ması gereklidir. Beslenmede problem yaşanmasının nedeni prema­türe doğum ya da doğumdan sonra be­beğin sağlık problemleri ne­deniyle hastanede kalmasının yol açabileceği travmatik deneyim­ler olabileceği gibi an­nenin içinde bulunduğu ruhsal durum da olabilir. Bu olasıklardan birinin yaşan­ması beslenme deneyiminin bebek için keyif­li bir deneyim olmasına engel olur. Beslenmede sorun yaşandığında beslenmenin sağlayacağı tüm kaza­nımlar tehlikeye girer. Bebekler bu eksikliği gidermek, duygularını geliştirmek için daha az uyu­yup daha fazla uyanık kalabilir veya beklenme­dik zamanlarda oynamak isteyebilir­ler. Bebek, beslenmek istemediğinde aslın­da beslenme ilişkisini red­dediyor da olabilir.

Beslenmede ya da diğer konu­larda problem yaşayan bebeklere baktığımız­da genelde temelde anne bebek ilişkisinde bir sorun yaşandığı gerçe­ğini görürüz.

Aylık bebekte beslenme


Toplumda bebeklerin hiçbir şey hissetmedik­leri konusunda yalnış bir inanç vardır. Halbu ki bebek­lik dönemi uyaranlara en açık olduğu dönemdir. Annenin doğum­dan sonra depresyon yaşadığı ya da başka nedenlerle kendisini iyi hissetmediği durumlarda bebeği ile sağlıklı bir ilişki kur­ması zora girer.

İlk etapta bebekler dün­yayı, anneleri aracı­lığıyla dolaylı olarak algıladıkların­dan özellikle annelerinin ruhsal durumlarına karşı son derece duyarlıdır­lar. Annenin bebeğini mekanik bir şe­kilde emzirmesi ya da beslemesi, dünyaya tutunma ihtiyacı ile ge­len bebeğin kapanmasına, tedirginleşmesine yol açar. Annenin ya da bebe­ği besleyen kimsenin bebeğin elini tutup, onunla göz te­ması kurması, bebeği rahatlatır.

Bebeklerde beslenme problemleri

Bebeklerinde beslenme problemi yaşa­yan anneler öncelikle çocuk doktoruna gitmeyi seçerler. Her muayene­den sonra aslında çocuğunun fiziksel anlamda sağ­lıklı olduğu ve sorunu olmadığı kendisine söylenen anne yine de "tatmin" olmayarak na­diren de olsa psikoloğa gelir. Öncelikle dikkatinizi çekmek istedi­ğimiz konu, genelde bu tür şikâyetlerde bulunanların babalar de­ğil de anneler olmasıdır. Annelerin kaygısının babalara oranla da­ha fazla olması, beslenme probleminin aslın­da bir anne-bebek ilişkisi problemi olduğunun da açık bir belirtisidir.

Beslenme, sadece bebekler için değil, bizim için de karın doyur­maktan daha fazlasıdır. Arka­daşlarımızla yediğimiz ye­mekler bizim için fiziksel doyumdan daha çok duygusal olarak beslen­diğimiz zaman­lardır. Dostlarla yenilen yemeklerde ilişkiler daha çok pe­kişir. Yemek yeme eylemi adeta bir seromoniye dönüşür. İşte bu neden­le anne ve babaların bebeklerinin beslenme deneyimleri üzeri­ne düşünürken daha çok karınlarının ne ka­darının doyup doymadığı değil, hem beslenme esnasındaki hem de ge­nel anlamda aralarındaki ilişki üzerinde dur­maları gerekir. Dünyaya henüz yabancı olan be­bek için doyumun yalnız fiziksel yönden değil duygusal yönden ol­ması, her anlamda beslenmesi gere­kir.


Konuyla ilgili aramalar: bebeklerde beslenme problemi, bebeğim emmiyor, bebeğim emmek istemiyor, bebeğim mama yemiyor, bebeğim mama içmiyor, bebeğim beslenmeyi reddediyor

--> BEBEK SAĞLIĞI VE BEBEK BAKIMI ANA SAYFASINA DÖN <--