13 Eylül 2010 Pazartesi

Umblikal Kateterizasyon Nedir? Göbek Kateteri Takılması?

Sponsorlu Bağlantılar:

Hangi bebeklere takılması gerekli ?

Yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırı­larak solunum cihazına bağlanması gerekecek kadar genel durumu kötü olan bebeklere, sık kan örnekleri alın­ması gerekmesi ve çoklu tedavilerinden dolayı göbek atardamar ve­ya toplardamarına kateter takılması gerekmektedir.

Toplar Damara Kateter Takılması (Venöz Kateterizasyon)
1.Damardan serum ve beslenme sıvı­larının verilmesi,
2.İlaç tedavisi uygulan­ması amacı ile toplar damarlara kateter ismi verilen ince plastik benzeri tüp­ler takılabilmektedir.

Olası riskleri­:

•Enfeksi­yon,
•Damarlar­da spazm,
•Hematom adı veri­len kan birikimi,
•Hava ya da pıhtı parçacıkları­nın damara kaçması ile dolaşım bozukluğu ve organ zedelenmesi(emboli),
•Cilt altı dokulara sı­vı ya da ilaç sızıntısı,
•Göbek damarları­na takılan kateterlerde karaciğer­de nekroz (doku yıkımı), kalpte ritm bozuklukları, portal hipertansiyon, nekrotizan enterokolit gelişebi­lir.

Atardamara Kateter Takılması­:

Sık sık atardamardan kan almanın gerek­tiği durumlarda, göbekteki veya vücuttaki diğer atardamara kateter adı verilen plastik benze­ri bir maddeden yapılmış, ince bir boru yerleştirilir. Bu sayede gerekli durumlar­da atardamardan kan basıncının takibi de yapılabilmektedir.

Olası riskleri:

•Atardamarda spazm, hematom adı verilen kan sızması ve şişliği, damarda yırtılma,
•Kan pıhtısı oluşumu ile damarda tıkanıklık (tromboz) ve bu pıhtının vücudun diğer damarlarına kaçması (emboli), kan kaybı,
•Enfeksiyon,
•Ciltte kanlanmanın bozulması (iskemi) veya gangren.

Takılmazsa ne olur?

Bu bebekler ağır hasta oldukları için tet­kik için sıklıkla kan örneği alınması gerekir. Göbek kateteri takılmazsa her girişim için bebeğin kolu­nun delinmesi gerekir. Bu durum bebekte enfeksiyon gelişimini kolaylaş­tırır.

Ne kadar zaman takılı kalır ?

Çok gerekmedikçe 1 haftadan fazla kalma­ması gerekir.

Bu döküman tedavi amaçlı değildir. Bilgi Amaçlıdır.