26 Eylül 2010 Pazar

Çocuklarda Ateş, Bebeklerde Ateş, Nasıl Düşürebilirim?

Sponsorlu Bağlantılar:

Ateş yükselmesi Çocuklarda Ateş Bebeklerde Ateş

Çocuk hastalıklarının büyük çoğunluğunda ateşinde yükselme olur. Ateşe ek olar­ak diğer belirtile­ri de doktora tanı koymada yardım eder. Bazı durumlarda bu belirtiler çok nettir: Ama bazı haller­de de ortaya çıkmalarını beklemek veya ateşin nedenini bul­mak için bazı araştırmalar uy­gulamak gerekir.
Dinlenme halinde bir insanda (20 dakika­dır) normal makat ısısı 37 °C'dir. Kişilere gö­re bu aşağı-yukarı yarım derece oyna­yabilir.

Isı 37.5 °C ile 38 °C arasındaysa, hafif bir ateş söz konusu­dur. Isı 38 °C'yi aştıktan son­ra, ateşinde ciddi bir artış var demektir ve doktora başvurul­malıdır.

Yeni doğmuş bir bebek ve bir çocuk, kesinlikle yüksek ateşle bırakılmam­alıdır. Çünkü yük­sek ateşin sebebi ne olursa olsun (çok k­ez, ba­sittir), beyin için çok tehlikeli durum oluşturab­ilir. Bazen hastayı hastaneye kal­dırmak, serviste doktor gözetiminde izlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle yeni doğan bebeklerin ateşlerinin 39 °C'yi geçmesi­ne göz yumulmamalı­dır.

Tedavi ve Yapılması gereken

• Doktorunuzun tavsiye ede­ceği dozda, çocuğa bir sedatifle bir­likte ağrı kesici verin.
• Üstünü örtmeyin. Ateşi düşürmek için ço­cuğa, ateşinden 2 ile 3°C'den daha dü­şük, ılık bir banyo yaptırın. Onu nem­li çamaşır­larla sarın.
• Zayıf bünyeli tüm çocukların üstü açık bırakılmalıdır. Battaniye ört­meyin. Aksi­ne, bir çarşaf üzerine çıp­lak bir şekilde yatı­rın.
• Doktor, sizden hasta çocuğunuzun sa­bah ve akşam ateşini alıp, bunu not almanızı isteye­cektir. Fakat çık­tığını tahmin ettiğiniz an­larda siz bir kez daha ateşini ölçün. Ölçümünü yaptığınız ateşleri dikkatlice not edin ve yükselme sı­rasındaki belirtileri de ya­zın.

Ateşi ölçerken dereceli bir doktor termometresi kul­lanın. Ateş; makat, koltuk altı ve­ya ağızdan alına­bilir. Çocuklarda ateş alınırken genel­likle makat tercih edilir. Çünkü çocuğun, termometreyi ağzında veya koltuğu­nun altında kırma tehlikesi vardır.
Termometre kullanılmadan önce mutlaka enfeksiyona karşı bir antiseptikle silin­melidir. Daha sonra hafif vazelinlenm­elidir ki, çocuk yaralanmasın.


Ateşini ölçmeden önce çocuğunuzu 10 da­kika kadar dinlendirin. Sonra yan veya ka­rın üstü yatırıp, dizlerini hafif­çe bükün. Ter­mometre makatta 1,5 dakika kadar bırakıl­malı, sonra da ateş dik­katlice not edilip, doktorun tavsiyeleri bek­lenmelidir.


Konuyla ilgili aramalar: Çocuklarda ateş, çocuğum ateşli, bebeğimin ateşi kaç olmalı, çocuğum ateşlendi ne yapmalıyım, çocuğumun ateşi var, çocuğumun ateşini nasıl düşürebilirim, ateşi düşmüyor, bebeğimin ateşini nasıl düşürebilirim.

--> BEBEK SAĞLIĞI VE BEBEK BAKIMI ANA SAYFASINA DÖN <--