29 Eylül 2010 Çarşamba

Aşırı Kıllanmanın Tedavisi, Aşırı Tüylenme, Aşırı Kıllanma Sorunu

Sponsorlu Bağlantılar:Aşırı derecede kıllanma, aşırı tüylenme, kıllanmaAşırı kıllanma (aşırı tüylenme - güzellik) yüz, göğüs, karın, sırt, kol ve bacakların üst kıs­mında uzun kalın ve sert kılların çıkması­dır. Aşırı kıllanma (aşırı tüylenme - güzellik) kozmetik bir problemin yanın­da, aynı zamanda hormonal bir düzensiz­liğide gösterir.

? Normal Kıl Büyümesi : Kıllar (tüyler) soğuk ve tah­riş edici madd­elere karşı koruyucudur. Her kıl derinin altında folikül adı verilen kök­ten büyür, ve kıl derinin üzerinde kalan kısmı alınsa­da kökü durduğu sürece büyü­meye devam eder. insanda doğduğunda yaklaşık 50 milyon kıl kökü vardır, ve bunların sayısı 40 yaşından sonra azal­maya başlar. Erişkin­lerde iki tip kıl (tüy) vardır, bunlardan birinci­si ince, renksiz ve kı­sa olan kıllardır.

• Birçok kadının yüzünde, göğüslerinde ve sırtın­da bu tip kıllar bulunur. ikin­ci tür ise hem kadın hem de erkeklerin ba­şında, koltuk altında ve genital (cinsel) bölgelerinde bulunan, sert u­zun ve koyu renkli kıllar­dır. Erkeklerin yüz ve vücutların­da bulunan kıllarda bu ikinci türden­dir. Ön kol (dirseklerin altı) ve bacak­ların dizden aşağısındaki kılların sayısı kişi­lerin hormonal durumundan bağımsızdır. Bu bölgeler­deki aşırı kıllanma hastalık değil­dir.

? Hormon Dengesi ve Tüylenmenin Belirmesi : Menarş'ın (adet kanamaları) başla­ması ile genç bir kızın vücudun­da bir kadına özgü değişik­ler olur. Bunlardan en önemlisi erkeklerden farklı ve az olan tüy dağılı­mıdır. Bu durum büyük oranda kadına özgü hormonal denge ile kont­rol edilir. Sağlıklı bir hor­monal yapı için beyinde­ki merkezler, yumurtalıklar, tiroid ve böbrek üstü bezleri­nin uyum içinde çalış­ması gerekir. Beyindeki hipofiz bezi salgıla­dığı hormonlar yolu ile yumurtalıkların, memelerin, tiroid ve böbrek üs­tü bezlerinin fonksiyonları­nı kontrol eder. Hipofizden salgıla­nan iki önemli hormon vardır.

o FSH: (Follikül Uyarıcı Hormon) yumurtalıklar­da folikül olarak adlandırılan ve içinde yumurta bu­lunan sıvı dolu keseciklerin geliş­mesini sağlar.

o LH: (Luteinize Edici Hormon) gelişmiş foliküllerin çat­lamasını ve yumurtaların serbestleşmesini uya­rır. Bu iki hormonun uyum­lu çalışması ile sağlıklı yumurta gelişimi sağlanır.

o Yumurtalıkların salgıla­dığı en önemli hor­mon östrojendir (kadınlık hormonu). Östrojenin kadın vücudunun gelişimin­de ve fonksiyonlarının devamın­da yeri çok önemlidir. Östrojenin en önemli fonksiyonlarından biri vücutta kadınsı bir tüy dağılı­mı sağlamak­tır. Menapoza yaklaşıldığında yumurtalıklar­daki yumurta deposu azalmış­tır. Sağlıklı yumurta gelişimi olmaz ve östrojen Salınımı aza­lır. Hormonların bir orkestra gi­bi ahenk içinde çalışması ile kadının kendine öz fonksi­yonları sağlıklı ve u­yum içinde devam eder. Eğer kadında kalıtsal bir prob­lem yoksa yumurta gelişimi, adet dönemleri, kılların vücut­ta dağılımı, üreme, kadınsı vücut ve ses gelişi­mi sağlıklı olacak ve aksa­mayacaktır.

Yüzde ve vücutta aşırı kıllanmaya neler sebep olur? Genel­likle aşırı kıllanma (aşırı tüylenme - güzellik) kandaki androjenlerin (erkeklik hormonları) art­masına bağlı­dır. Androjenler erkeklerde daha yüksek seviyede olmak üze­re hem erkek hemde kadında bulu­nan hormonlardır. Androjenler ince, zayıf ve kısa o­lan kılların sert, uzun kıllara dönüşmesine neden olur. Androjen düzeylerinin yükselmesine ve bu­nun sonucu olarak da kıllanmaya neden olan durumlar;

• Menapoz: Bu dönem­de yumurtalıklardan östrojen (kadınlık hormonu) sentezi azaldığı halde androjen sentezi de­vam eder, buna bağlı olarak kıllanma görü­lebilir.

• Genetik: Annesinde veya büyük­annesinde aşırı kıllanma olan kişi­lerde aynı hastalığın görülme olasılı­ğı fazladır.

• ilaç yan etkileri: Erkek hormonları veya androjenik özellik­ler gösteren ilaçlar a­lan kişilerde aşırı kıllanma (aşırı tüylenme - güzellik) görü­lebilir.

• Polikistik over hastalığı: Overlerde bir­çok kist oluşur ve er­kek hormonları fazla olarak üretilir. Hasta­larda aşırı kıllanma, düzen­siz yumurtlama, adet düzensizlikleri, kısırlık ve şişmanlık gö­rülür.

• ­Yumurtalık Tümörleri: Nadir olarakda androjen salgılayan hormon­lar aşırı kıllanmaya neden olur.

• ­Adrenal (Böbreküstü Bezi) Bozuklukları:Androjenler adrenal bez­lerinde de üreti­lir. Adrenal hiperplazi (bezlerin büyümesi) duru­munda fazla androjen üretil­mesine ve aşırı kıllanmaya ne­den olur.

Aşırı kıllanmanın nedeninin tespit edilmesi : Yapılan hormon test­leri ile kandaki androjen ve diğer hormonların seviyeleri belir­lenir. Ayrıca yapılan ultrason incelemesi ve özel radyolojik incelemeler ile yumurtalık ve­ya böbrek üstü bezlerindeki tümörler tes­pit edilebi­lir.

Aşırı kıllanma tedavisi, tedavileri
• Kozmetik Tedavi : Tüy dökücü kimyasalların kul­lanımı, ağda, traş vs gibi yöntemler ile geçici olarak bu kıllardan kurtulmak mümkündür. Epilasyon kalıcı sonuç veren yöntem­lerden biridir. ince elektroliz iğn­eleri ile kıl kökü­ne hafif bir elektrik akımı verilir ve kıl kökü öldürü­lür. Hormon tedavisi görecek kişile­rin epilasyonu en az altı ay sonra yaptırması uygun olur.

• Tıbbi Tedavi : Aşırı kıllanmanın tedavisin­de en sık kullanı­lan ilaçlar doğum kontrol haplarıdır. Bu haplar­daki östrojenler karaciğer­de androjenlere bağlanarak onların etkisini azal­tan proteinlerin üretilmesini sağlar. Di­ğer bir ilaç olan Spiranolakton androjenlerin ciltteki etkisini engel­ler. Böbrek üstü bezlerinin has­talıklarına bağlı aşırı kıllanmanın tedavisin­de kortizon kullanılır. Son yıllarda GnRH anologları deni­len bir grup ilaç ile yumurtalıklardan androjen sa­lınımı engellenerek aşı­rı kıllanma tedavi edilmekte­dir.

• Hormon tedavisi ile yeni kıl çıkması engel­lenir. Önceden çı­kan kıllar hormon tedavisi ile dökülmez, tedavinin bitimin­den en az altı ay sonra epilasyon uygulanarak yok e­dilebilir. Hormon tedavisine başlandık­tan orta­lama bir ila iki yıl sonra ilacın dozu azaltıla­rak kıllanmanın tekrarlayıp tekrarlama­dığı tespit edilir ve gerekirse ilaca daha uzun süre de­vam edilir.

Konuyla ilgili aramalar: aşırı kıllanma, aşırı tüylenme, aşırı kıllanmanın tedavisi, aşırı kıllanmaya çözüm

--> GÜZELLİK, SAÇ VE CİLT BAKIMI SAYFASINA DÖN <--