25 Eylül 2010 Cumartesi

Çocuklara yemek yedirme yolları, çocuğum yemek yemiyor?

Sponsorlu Bağlantılar:

Çocuklar yemek yemeyi neden reddederler?

Çocuklara Yemek Yedirme


Yemek yemeyi reddeden çocuklar bu davranış­ları ile bir bakıma kendi istediklerini yaptırtma çabasında­dırlar. Bu çocukların ya­şamlarının başka alanlarında da inatçı bir tutum sergile­dikleri, genellikle uyku problemleri­nin de olduğu görülmektedir. Ancak an­ne babalar özellikle beslenme konusunda hassas olduklarından ge­nelde daha çok beslenme problemi üzerin­de dururlar. Hat­ta pek çok anne çocuğunu besleyemediği düşüncesi ile suç­luluk duygusuna kapılır. Ancak burada görünen kay­gı çocuğu fiziksel olarak besle­yememek de olsa, kaygı­nın ana nedeni çocuğuna yetememek, ye­terince iyi bir anne olmadığını düşünmekten gelir.

Ba­zen çocuğunun beslenmesi, anne için bir saplan­tıya bile dönüşebilir. Böyle durumlarda çocuk ile araların­daki ilişki daha çok bozu­lacağından, yemek yeme çocuk tarafın­dan tam bir direnişe dönüşebilir. Zamanla çocuk artık sadece ye­meyi değil ilişkiyi de reddeder duru­ma gelir.
Yemek yemeyi reddeden çocukların bebeklik deneyimlerine ba­kıldığında genellikle bu sorunlarının ilk zamanlar­da da olduğu gözlenir. Özellikle de iki yaşın­dan sonra daha çok bağımsızlaşan çocu­ğun anne baba üzerinde kontrol sağladığı, iliş­ki içinde en ideal zaman yemek yemedir.

Çocukların yemek yemeyi reddetme­lerinin ileride doğuracağı sonuçlar sorunun boyutuna göre değişik­lik gösterir. Eğer bu durum birkaç ay daha devam ederse mutlaka çocuk doktoru uzmanına gidilmelidir.

Çocuğa yemek yedirme yolları (yöntemleri)

Anne babanın böyle bir sorunla karşılaştıklarında yapabilecek­leri en doğru şey çocuklarına her zaman ayırdık­larından daha fazla zaman ayırarak ilgi göstermeleri­dir. Çocuk yemek yemeyi reddettiği za­manlarda çocuğa çok fazla ilgi gösterek bunun üzerinde durmak çocuğun bu davranışının daha çok pekiş­mesine neden olur. Bu­nun yerine çocuk yediğinde ilgi gösterek ona övgülerde bulunmak olumlu davranışın pekiş­mesini sağlar. Çocukluğunda yemek yemeyi redde­denlerin ileride ki hayatlarında yeme bozukluğu ya­şayacaklarına dair kesin bir kanı yoktur.

Çocuk, üzerin­de bir baskı hissetmemelidir. Beslenme ve disip­linin çocuğun hayatında ayrı yerlerde olması gerekir. Sözgelimi eğer çocuğunu­za yemeğini bitirmesi halinde çikola­ta vereceğinizi söylerseniz, ço­cuk yemek yemeyi katlanılması gereken bir zahmet, çikolata­yı da bu zahmete katlanması karşılığında aldığı bir ödül olarak görecektir. Böylece de ço­cuk için çikolata önem ve değer kazanır­ken yemek için tam tersi bir durum oluşacaktır.

Eğer çocuğunuz acıkmışsa onun önce rahat bir şekilde hazırladıkla­rınızı yemesine imkan verin. Fakat yemeyi red­dediyorsa bir son­raki yemek zamanına kadar hiçbir şey yiye­meyeceğini ona söyle­yin ve bu sözünüzde de durun.

Beslenme zama­nının keyifli bir paylaşıma dönüştürülmesi ço­cuğun yemesine yardım eder. Bu neden­le de aç değilseniz bile bir­likte oturmanız bel­ki bir meyve yiyerek ona katılmanız çocuğu mut­lu eder. Çocuğunuza ana fikri "beslenme" olan şarkılar, teker­lemeler öğreterek ve söyler­ken de ona eşlik ederek çocuğunuzun yemeğe ba­kış açısının değişme­sine de yardımcı olursunuz.


Konuyla ilgili aramalar: çocuklarda beslenme problemi, çocuğum beslenmeyi reddediyor, çocuğum yemek yemiyor, çocuğum hiçbirşey yemiyor, çocuğuma nasıl yemek yedirebilirim

--> ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANA SAYFASINA DÖN <--