23 Eylül 2010 Perşembe

Bebeklerde Banyo Yapımı

Sponsorlu Bağlantılar:

Bebeklerde Banyo Yapımı, Bebeğin Banyosu

Bebek Nasıl Banyo Yaptırılır? Tam banyo ancak göbek düştükten sonra yapılabilir. Yine de bunun i­çin fazla acele etmeyin. Göbekteki yaranın iyice kurumasını beklemek enfeksiyon kapmaması açısından iyi olur. İlk banyosuna ka­dar bebeği yalnızca silmek ya da yarım banyo yapmak pekala mümkün­dür. Banyolar bebeğin gelişmesi, iştahının artması, uykusunun düzel­mesi gibi yararlarından ötürü, temizlen­me amacından daha da önemli­dir. Büyük bir engel olmadığı takdirde sağlık­lı çocuklar her gün banyo yaptırmalıdır. Banyo her zaman mama­dan önce yapıl­malıdır. Bebeğin banyosu için en uygun zaman günün ikinci ma­masından önce, saat 10 sularıdır. Bu saat sizin için de uygunsa banyo saati ola­rak kabul edebilirsiniz. Zamanla bebek de bu saate alışacak, hatta bek­leyecektir. Banyodan hemen son­ra bebeği açık havaya çıkartmamak gerekir. Bir yere git­mek zorunda iseniz o günlük banyo saa­tinde, yine memeden önce olmak ko­şulu ile değişiklik yapabilirsi­niz.

Bebek Banyo Suyu, Bebeğin Banyo Suyu Sıcaklığı

Banyo için gerekli mal­zemenin hazırlanması: Baş ve vücudu için iki ayrı tül­bent bunlar çok yumuşak sünger de olabi­lir. Biri büyük, öbürü küçük ve yumuşak çocuk havlusu, be­bek sabunu.

Küvet çocuğun suya girebileceği kadar doldurulur. Suyun sı­caklığı, vücut ısısında olma­lıdır. Bunu termometreyle kontrol ede­bileceğimiz gibi ki en doğru yol budur, dirseğinizi suya sokarak da anlayabilirsiniz. Odanın sıcaklığı 20 derece dolaylarında olma­lıdır. Bebek odasında soyulur ve üşüt­meden hemen banyoya ge­tirilir. Şuna özel­likle dikkat edin: Çıplak çocuk su­da balık gibi eli­nizden kaçabilir, onu ne canını acı­tacak kadar sıkı tutun, ne de eliniz­den kaçıracak kadar gevşek. Hemen sabunu alıp üzerine koşmayın. Biraz bekleyin, oynayın onun­la, ancak bu şekilde onu banyo eğlencesi­ne alıştırabilirsiniz. Yıkama sıra­sında eliniz hep onu, başının altın­dan ve omzundan tutmalı ve baş suya sokulma­malıdır. Kulağına su kaçmama­sına çok özen gösterilmesi gerekir. Elinizdeki sabunlu bezi ok­şar gibi çocuğun vücudunda gezdi­rin. Özellikle oynak yerlerini, apışaralarını iyice silin. Bu iş bitince bebeği yüzü­koyun çevirin, sol eliniz çocuğun göğsünü kav­ramış olsun. Yine aynı şekilde sırtını da silip sabunlu be­zi başında gezdirin. (Başı haftada 12 defa silmek yeter­lidir.) Bundan sonra aynı sıcaklıktaki su i­le çocuğun vücudundaki sa­bunlar durulanır, Havlusuna sarıp kurularken sert hareketler­den kaçınılmalıdır. Çünkü derileri narindir ve çabuk zedelenir. Boyun, koltukaltı ve apışaralarının iyice kurulanması gereklidir. Nemli kalırsa pi­şik riski vardır. Pudra ha­fifçe serpilir ve iyice yayılır. Bazı pud­ralar çocukta alerji yapabilir, o zaman başka bir cins pudra de­nenmelidir. Bütün bu işler hzılıca yapıl­malı ve çocuk üşütülmemelidir. Özellikle kü­çük çocukların banyoda kalış süreleri önceleri 12 dakika kadar olmalı ve bu süre yavaş yavaş uzatılmalıdır. Ge­nellikle banyoda kalış süresi 10 dakikayı geçmeme­lidir. Banyo­dan sonra burun ve kulaklar da temiz­lenir. Burnu bir kürdan ya da kibritin ucuna saracağı­nız pamukla temizleyebilirsiniz. Eğer ister­seniz özellikle bu iş için hazırlanmış özel temizlik mal­zemelerini de kulla­nabilirsiniz. Banyoda yumuşayan kirler kolayca çıkar. Eğer ço­cuk aşırı huysuzluk ediyorsa, onu büsbütün çi­leden çıkarıncaya kadar burnuyla oy­namanın gereği yoktur. Kulağına gelin­ce; ancak dış kulağı yani kulak kepçe­sini temizleyebilirsiniz. Kulağın içine hiçbir zaman hiç­bir şey sokmayın, bu konuda daha ileri giden bir temiz­lik yöntemi de kullanmayın.


Konuyla ilgili aramalar: bebeklerde banyo , bebeklerde banyo yapımı , bebeklerde banyo suyu sıcaklığı , bebeklerde banyo sıklığı

--> BEBEK SAĞLIĞI VE BEBEK BAKIMI ANA SAYFASINA DÖN <--