28 Eylül 2010 Salı

Bilgilendirilmiş ve Aydınlatılmış Hasta Onam Formları

Sponsorlu Bağlantılar:

ACİL SERVİS ONAM FORMLARI

Acil Servis Hasta Onam Tutanağı


Belden Su Alınması (Lomber Ponksiyon) Bilgilendirilmiş Hasta Onam Formu


Santral Damar Yolu Açılması (İnternel Jubuler Subklavyan) Onam Formu


AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ONAM FORMLARI

Diş Çekimi Bilgilendirilmiş Onay Formu 1


Diş Çekimi Bilgilendirilmiş Onay Formu 2


ANESTEZİ VE REANİMASYON ONAM FORMLARI

Anestezi Uygulamaları ve Hasta Bilgilendirme Formu- Anestezi Onam Formu


AŞI ONAM FORMLARI

Kızamıkcık Aşısı Onam Formu


BEYİN CERRAHİSİ ONAM FORMLARI

Beyin Cerrahisi Çocuk Hastalar İçin Onam Formu


Beyin Cerrahisi Erişkin Hastalar İçin Onam Formu


ÇENE CERRAHİSİ ONAM FORMLARI

Alt Çene Kırığı Ameliyatı Onam Formu


Orbito-Zigomatik-Maksiller Kırık Onarımı Onam Formu


ÇOCUK CERRAHİSİ ONAM FORMLARI

Dudak Yarığı Ameliyatı Onam Formu


DERMATOLOJİ ONAM FORMLARI

Kemabrazyon ve Dermabrazyon Onam Formu


DİĞER ONAM FORMLARI FORMLARI

Aydınlatılmış Tedavi Onam Formu


Bilimsel Çalışmalarda Kullanılmak Üzere Hastalar İçin Bilgilendirilmiş Onam Formu


Hastanede Yatarak Tanı ve Tedavi Öncesinde Alınması Önerilen Aydınlatılmış Onam (Rıza) Belgesi


Ultrason Eşliğinde Aspirasyon Biyopsisi Onam Formu


ENDOSKOPİ ÜNİTESİ ONAM FORMLARI

Endoskopi Ünitesi Kolonoskopi Bilgilendirme ve Onam Formu

Gastroskopi Bilgilendirme ve Onam Formu


GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ ONAM FORMLARI

Gastroenteroloji Kliniği Karaciğer Biyopsisi ve İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Aydınlatılmış Onam Formu


GENEL CERRAHİ ONAM FORMLARI

Anal Fissür - Lateral Internal Anal Sfinkterotomi (LİS) Onam Formu


Apendektomi (İltihapli Bir Apendiksin Ameliyatla Çıkarılması) Onam Formu


Gastroskopi ve Mide Balonu Ameliyatı Onam Formu


Hemoroidektomi Aydınlatılmış ve Bilgilendirilmiş Hasta Onam Formu


Kolektomi (Kalın Bağırsağın Bir Kısmının Ameliyatla Çıkarılması) Onam Formu


Laparoskopik Ayarlanabilir Gastrik Band Operasyonu (Mide Kelepçesi Ameliyatı) Onam Formu


Meme Biyopsi Hasta Rıza ve Onam Formu


Modifiye Radikal Mastektomi Hasta Rıza ve Onam Formu


Pankreatikoduodenektomi (Whipple) Aydınlatılmış Onam Formu


Paratiroidektomi Hasta Onam Formu


Perianal Fistül Cerrahisi Onam Formu


Pilonidal Sinüs Ameliyatı - Kıl Dönmesi Onam Formu


Rektum Rezeksiyonu (Kalın Barsağın Son Kısmının Ameliyatla Çıkarılması) Onam Formu


Scar Onam Formu (Iz Onam Formu)


Splenektomi - Parsiyel Splenektomi - Dalağın Tamamen ya da Kısmen Çıkarılması Onam Formu


Tiroidektomi Onam Formu (Graves Nedeni ile)


Total-Subtotal Gastrektomi Onam Formu


Tümoral Kitle Çıkarımı Onam Formu


GÖĞÜS HASTALIKLARI ONAM FORMLARI

Bronkoskopi Bilgilendirme ve Onam Formu


GÖZ HASTALIKLARI ONAM FORMLARI

Botox Uygulaması (Şaşılık) Onam Formu


Katarakt Ameliyatı Onam Formu


Şaşılık Cerrahisi Onam Formu


Tarsorafi (Kapakların Dikilmesi) Onam Formu


KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ONAM FORMLARI

Cerrahi Sterilite (Cerrahi Sterilizasyon) Bilgilendirme ve Onam Formu


Doğum ve Sezaryen Bilgilendirme ve Onam Formu


Gebeliği Önleyici Rahim İçi Araç (RİA) Uygulaması Bilgilendirmiş Onam Formu


Küretaj (Kürtaj) Bilgilendirme ve Onam Formu


Myomektomi Onam Formu - Rahimden Myom Alınması


Normal Doğum Onam Formu


Yumurtalık Hastalıkları Cerrahi Tedavisi Onam FormuKULAK BURUN BOĞAZ (KBB) ONAM FORMLARI

Adenoidektomi (Geniz Eti) Onam ve Bilgilendirme Formu


Burun Tamponu Onam Formu


Kepçe Kulak Ameliyatı (Otoplasti) Onam ve Bilgilendirme FormuLABORATUAR ONAM FORMLARI

İdrar Kültürü Verilmesi Bilgilendirme Formu


Meni Kültürü İçin Meni Örneği Verilmesi Bilgilendirme Formu


NÖROLOJİ POLİKLİNİĞİ ONAM FORMLARI

Elektronöromiyografi ENMG Onam Formu


ONKOLOJİ SERVİSİ ONAM FORMLARI

Kemoterapi Onam Formu


ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ONAM FORMLARI

Ortopedi ve Travmatoloji Onam Formu


PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ONAM FORMLARI

Alt Çene Ameliyatı (Ortognatik Cerrahi) Onam Formu


Alt Çene Ameliyatı (Ortognatik Cerrahi), İmplant Uygulama ve Estetik Burun Ameliyatı Onam Formu


Alt Çene Kırığı Ameliyatı Onam Formu


Blerafoplasti (Göz Kapağı Ameliyatı) Onam Formu


Botox Uygulaması Onam Formu


Boyun Diseksiyonu Onam Formu


Burun Rekonstrüksiyonu Onam Formu


Burunun Yeniden Oluşturulması Ameliyatı Onam Formu


Deri Nakli Ameliyatı Onam Formu


Diyabetik Ayak Yarası Debridmanı -Amputasyonu - Revizyonu Ameliyatı Onam Formu


Doku Genişletme (Tissue Expansion) Onam Formu


Dupuytren Onam Formu


Estetik Burun Ameliyatı (Rynoplasty) Onam Formu


Karın Germe Ameliyatı (Abdominoplasti) Onam Formu


Koltukaltı Lenf Bezlerinin Alınması (Aksilla Diseksiyonu) Onam Formu


Liposuction (Tumesan) Onam Formu


Meme Başı Rekonstrüksiyonu (Nipple Areola) Onam Formu


Meme Büyültme (Slikon Protezle) Onam Formu


Meme Dikleştirme (Mastopeksi) Onam Formu


Meme İmplant Değişimi İle Birlikte Açık Kapsülektomi Onam Formu


Meme İmplantı Çıkarılması Onam Formu


Meme Küçültme (Redüksiyon Mamoplasti) Onam Formu


Vulvoplasti Onam Formu


PSİKİYATRİ ONAM FORMLARI

Anestezili Elektrokonvulsif Tedavi (EKT) Onam Formu


RADYOLOJİ ONAM FORMLARI

Girişimsel Radyolojik İşlemler Hasta Bilgilendirme ve Rıza (Onam) Formu


IVP - İlaçlı Böbrek Filmi Onam Formu


Manyetik Rezonans (MR) Hasta Bilgilendirme Formu - MR Onam Formu


ROMATOLOJİ ONAM FORMLARI

Ankilozan Spondilit Onay Formu


Romatoid Artrit Onay Formu


Romatoloji Kliniği Siklofosfamidin İlaç Kullanımı FDA Onam Formu


TRANSFÜZYON MERKEZİ ONAM FORMLARI

Kan ve Kan Bileşenleri Nakli Onam FormuÜROLOJİ (BEVLİYE) ONAM FORMLARI

Açık böbrek taşı ameliyatı (Pyelolitotomi/Nefrolitotomi) Onam Formu


Açık Prostatektomi Onam Formu


Açık Pyeloplasti Onam Formu


Artifisyel Üriner Sfinkter Onam Formu


Basit Nefrektomi Onam Formu


Basit Orşiektomi Onam Formu


Bilateral Parsiyel Nefrektomi Onam Formu


Cerrahi Sterilite (Cerrahi Sterilizasyon) Bilgilendirme ve Onam Formu


Erkek Sling (Askı) Onam Formu


Hidroselektomi Onam Formu


Hipospadias Onarımı Onam Formu


İleal Augmentasyon Onam Formu


YANIK ÜNİTESİ

Yanık Hastalıkların Ameliyatı Bilgilendirme ve Onam Formu


YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM

Fototerapi Onam Formu


Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Genel Onam Formu