28 Ekim 2010 Perşembe

Anestezili Elektro Konvulsif Tedavi Onam Formu (EKT)

Sponsorlu Bağlantılar:

  >>> ANESTEZİLİ ELEKTROKONVULSİF TEDAVİ İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU <<<


Tedavi yöntemi hakkında bilgi:

Mevcut hastalığınızın tedavisi için size anestezili elektrokonvulsif tedavi (anestezili EKT) işlemi önerilmektedir. EKT elektrik akımı ve elektrotlar yardımı ile kişiye sara nöbeti geçirtilmesi temeline dayanan bir tedavi yöntemidir. EKT işlemi genel anestezi altında yapılmaktadır. Genel anestezi ile ilgili açıklamalar ve komplikasyonlar size anestezi bölümü tarafından açıklanacaktır. EKT öncesi değerlendirilmeniz için akciğer, kalp grafileri çekilecek, kan değerleriniz tespit edilecektir. İç  hastalıkları ve nöroloji bölümünce (gerekli olduğunda diğer bölümlerce de)  işlem öncesi tetkik edileceksiniz. İşlem genel anestezi altında elektrotlar yardımıyla başınızın bir ya da iki tarafına uygulanarak yapılabilir.

Tedavinin başarı şansı ve süresi:

Tedavinin başarı şansı yüksektir. Ancak belli bir süre sonunda hastalığınız tekrarlayabilir. Bunun önlenebilmesi için size koruyucu EKT önerilebilir. Uygulanacak EKT sayısı önceden belirlenemez. Her EKT den sonra hastanın durumu tekrar değerlendirilerek tedavinin sürdürülmesine ya da sonlandırılmasına karar verilir. Çoğunluk 4-8 EKT ile düzelirken, kimi hastalarda 12 ya da daha çok sayıda EKT uygulanması gerekebilir..


Tedavi komplikasyonları ve riskleri:
İşlem sırasında yada sonrasında oluşabilecek komplikasyonlar:

-Kalp-damar sisteminde; Kalp atımında düzensizlikler, kalp atımında hızlanma (taşikardi) kalp atımında yavaşlama (bradikardi), kalp iletiminde bozulma (atriyal ve ventriküler aritmiler)  kalp durması (asistol) ve hipertansiyon ve oksijenlenme bozukluğu (anoksi) görülebilir.

-Merkezi sinir sisteminde; Nöbet oluşmaması, yetersiz nöbetler, uzamış nöbetler, geç ortaya çıkan nöbetler, nöbet sonrası bilinç bulanıklığı (geri dönüşümlü), tedavi sonrası yeni bilgilerin anımsanmasının bozulması (anterograd amnezi-geri dönüşümlü), tedavi öncesi öğrenilen  özyaşamsal bilgilerin anımsanmaması (retrograd amnezi-kalıcı olabilir) ve EKT’ye bağlı manik nöbet (coşku dönemi) oluşabilir.


>>>Devamı için lütfen sayfadaki indirme adreslerinden herhangi birini kullanarak aydınlatılmış ve bilgilendirilmiş hasta onam formunu bilgisayarınıza indiriniz.

--> ONAM FORMLARI ANA SAYFASINA DÖN <--

Anestezili Elektrokonvülsif Tedavi (EKT) Onam Formunu İndir  -  Alternatif İndirme