24 Ekim 2010 Pazar

Sedimentasyon Nedir? Sedimentasyon Nasıl Bulunur?

Sponsorlu Bağlantılar:

Sedimentasyon Nedir?
Sedimentasyon hızı vücuttaki inflamasyonu (enflamasyonu) göster­mek i­çin sıklıkla kullanılan bir kan testidir. Sedim sıklıkla “eritrosit sedimentasyon hızı” olarak­ta isimlendirilmektedir. Sedim kandaki eritrositlerin belli bir zaman içinde çökmesi olarakta tanımlan­maktadır. Sedim yada sedimentasyon hızı ESR olarakta kısaltılmaktadır.

Sedimentasyon

SEDİMENTASYON NASIL BULUNUR?
Sedim hızı bir tüpteki ko­nulan eritrositlerin (kırmızı kan hücrelerinin) birim zamanda çökme hızları ölçülerek bulunur. Tüpe konulan eritrositler bel­li bir zaman içinde dibe çökerler ve üstte kanın sıvı kısmı olan “serum” kalır. Klasik sedimentasyon hızı bir saat içinde test tüpü­ne konan kanın ne kadarının çöktüğünün milimetre cinsinden ifade­sidir. Sedim inflamasyonun derecesi arttıkça, artmakta­dır.

Kısacası özel bir test tüpünün içerisi­ne kan kanulur ve bir saat beklenir. Bir saatin sonun­da test tüpünün üst kısmın­da kanın sıvı kısmı yani “serum”, altta ise dibe çökmüş eritrositler görülür. üst seviyeden eritrositlerin çöktüğü seviyeye kadar olan kısım ölçü­lür ve milimetre/saat cinsinden sonuç verilir.

Katz indeksi: sedimentasyon hızının bir baş­ka ifade şeklidir. Katz indeksi 1. saatteki sedim hızı ile 2. saatteki sedim hızının toplamının ikiye bölümü (aritmetik ortalaması­) olarak hesap­lanır. Ancak katz indeksi için 2 saatlik bir süre geçtiği için günümüz­de daha hızlı sonuçlanması için katz indeksi kullanılma­maktadır.

Günümüzde sedimentasyon hızı otomatize makineler ile ölçülmekte­dir.

SEDİMİN NORMAL DEĞERİ NEDİR?

Sedim ya­da sedimentasyon hızının normal değer westergren metoduna göre erkeklerde 0-15 mm/s, kadınlarda ise 0-20 mm/s şeklindedir. Sedimentasyon hı­zı bebeklerde çok düşük olabilir. Sedim yaşlılarda ise hafif yüksek ola­bilir.

SEDİM NE ZAMAN YÜKSELİR?

Sedim yüksekliği sıklıkla inflamatuar bir duru­mu gösterir. Enfeksiyon hastalıklarında, iltihabi hastalıklarda sedim yüksele­bilir. Romatizmal ateş, romatoid artritte sedim artar. Tümörler, Bağ doku hastalıkları (Kollojen doku hastalıkları) ve glomerulonefritlerde (böbrek hastalıklarında) sedim artmak­tadır. Verem (tüberküloz) hastalığındada sedim artışı görü­lür. Kalp krizinde (myocard infarktüsünde) sedim artışı ta­nıyı desteklemektedir.

SEDİM NE ZAMAN AZALIR?

Eritrosit sedimentasyon hızı yenidoğan bebekler­de düşük olabilir. Bunun yanında viral hastalıklarda, mononükleozda, kan yapımı­nın arttığı polistemi (eritrositlerin fazla miktarda bulunması) durumunda sedimentasyon hızı aza­lır. Ayrıca eritrositlerin defektif olduğu talasemi minör gibi has­talıklardada ESR azalmaktadır.

Konuyla ilgili aramalar: sedimentasyon nedir , sedimentasyon referans aralıkları , sedim hakkında ,