31 Ekim 2010 Pazar

Otoklav Flash Program Kullanma Talimatı

Sponsorlu Bağlantılar:

  >>> Otoklav Flash Program Kullanma Talimatı <<<

1.0 AMAÇ: Ameliyat esnasında sterilitesi bozulmuş, hastaya hemen kullanılması gereken yedeği olmayan aletlerin “flash “ programla steril edilme yöntemini belirlemektir

2.0 KAPSAM: Otoklavlarında “flash “ programı olan ve bu programı uygulayan tüm birimleri kapsar.


3.0 SORUMLULAR:
v  Sterilizasyon Ünitesi Sorumlusu
v  Flash Otoklavı Kullanıcıları

4.0 TEMEL İLKELER:
1.”Flash” program hastaya hemen kullanılması gereken, yedeği olmayan ve temiz/temizlenmiş aletlerin paketlenmeden steril edilmesi için kullanılır.
2.Paketli materyal ve konteynerler ile implant materyali flash programda steril edilmez.
3.Flash program, zaman kazanmak veya ek alet/set teminine alternatif olarak kullanılmaz.
Otoklavın kontrolleri ( mekanik, kimyasal, biyolojik ) yapılmalıdır.

5.0 UYGULAMA:
1.Aletler otoklava konmadan önce dekontamine edilir.
2.Flash program kullanılarak steril edilir.
       Porsuz, lümensiz materyal 132 oC  de 3 dakika
       Porlu lümenli materyal 132 oC de 10 dakika
       (ön vakumlu ise 132 oC de 4 dakika)
3.Steril malzeme sterilizatörden hastaya taşınırken kontaminasyon engellenmelidir, “Flash” otoklavı ameliyat masasına en yakın noktada bulundurulur.


6.0 İLGİLİ DOKÜMANLAR:
v  Hastane İnfeksiyonları El Kitabı


>>>Devamı için lütfen sayfadaki indirme adreslerinden herhangi birini kullanarak talimatı bilgisayarınıza indiriniz.

Konuyla ilgili aramalar: Otoklav Cihazı Flash Program

--> TALİMATLAR ANA SAYFASINA DÖN <--

Otoklav Flash Program Kullanım Talimatını İndir  -  Alternatif İndirme Adresi