12 Ekim 2010 Salı

F Harfiyle Başlayan ICD Tanı ( Teşhis ) Kodları

Sponsorlu Bağlantılar:


Üç basamaklı kodları gösterir

Dört basamaklı kodları gösterir
ICD KODU
TANI
F00*
Bunama, Alzheimer hastalığında (G30.-†)
F00.0*
Erken başlangıçlı Alzheimer hastalığında bunama (G30.0†)
F00.1*
Geç başlayan Alzheimer hastalığında bunama (G30.1†)
F00.2*
Alzheimer hastalığında bunama, atipik veya karma tip (G30.8†)
F00.9*
Alzheimer hastalığında bunama, tanımlanmamış (G30.9†)
F01
Vasküler bunama
F01.0
Akut başlangıçlı vasküler bunama
F01.1
Multipl enfarktlı bunama
F01.2
Subkortikal vasküler bunama
F01.3
Karma kortikal ve subkortikal vasküler bunama
F01.8
Vasküler bunamalar, diğer
F01.9
Vasküler bunama, tanımlanmamış
F02*
Bunama, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
F02.0*
Bunama, Pick hastalığında (G31.0†)
F02.1*
Bunama, Creutzfeldt-Jakob hastalığında (A81.0†)
F02.2*
Bunama, Huntington hastalığında (G10†)
F02.3*
Bunama, Parkinson hastalığında (G20†)
F02.4*
Bunama, İnsan immünyetmezlik virüs [HIV] hastalığında (B22.0†)
F02.8*
Bunama, diğer tanımlanmış, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
F03
Bunama, tanımlanmamış
F04
Organik amnezik sendrom, alkol ve diğer psikoaktif maddelerin sebep olmadığı
F05
Deliryum, alkol ve diğer psikoaktif maddelere bağlı olmayan
F05.0
Deliryum, demans üzerine eklenmeyen
F05.1
Deliryum, demans üzerine eklenen
F05.8
Deliryumlar, diğer
F05.9
Deliryum, tanımlanmamış
F06
Mental diğer bozukluklar, beyin hasarı ve disfonksiyonu ve fiziksel 
F06.0
Organik hallusinozis
F06.1
Organik katatonik bozukluk
F06.2
Organik delüzyonel [şizofreni-benzeri] bozukluklar
F06.3
Organik duygu [affektivite] bozuklukları
F06.4
Organik anksiyete bozuklukları
F06.5
Organik disosiyatif bozukluk
F06.6
Organik duygusal labilite [astenik] bozukluk
F06.7
Hafif bilişsel bozukluk
F06.8
Beyin hasarı ve disfonksiyonuna ve fiziksel hastalığa bağlı diğer tanımlanmış 
F06.9
Beyin hasarı ve disfonksiyonuna ve fiziksel hastalığa bağlı tanımlanmamış 
F07
Kişilik ve davranış bozukluğu, beyin hastalığı, hasarı disfonksiyonuna bağlı
F07.0
Organik kişilik bozukluğu
F07.1
Postensefalitik sendrom
F07.2
Postkonküzyonel sendrom
F07.8
Beyin hastalığı, hasarı ve disfonksiyonuna bağlı diğer organik kişilik ve davranış 
F07.9
Beyin hastalığı, hasarı ve disfonksiyonuna bağlı tanımlanmamış organik kişilik ve 
F09
Organik veya semptomatik mental bozukluk, tanımlanmamış
F10
Zihin ve davranış bozuklukları, alkol kullanımına bağlı
F10.0
Alkol kullanımına bağlı akut zehirlenme
F10.1
Alkol kullanımına bağlı zararlı kullanım
F10.2
Alkol kullanımına bağlı bağımlılık sendromu
F10.3
Alkol kullanımına bağlı yoksunluk durumu
F10.4
Alkol kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu
F10.5
Alkol kullanımına bağlı psikotik bozukluk
F10.6
Alkol kullanımına bağlı amnezik sendrom
F10.7
Alkol kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk
F10.8
Alkol kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer
F10.9
Alkol kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F11
Zihin ve davranış bozuklukları, opioid kullanımına bağlı
F11.0
Opioid kullanımına bağlı akut zehirlenme
F11.1
Opioid kullanımına bağlı zararlı kullanım
F11.2
Opioid kullanımına bağlı bağımlılık sendromu
F11.3
Opioid kullanımına bağlı yoksunluk durumu
F11.4
Opioid kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu
F11.5
Opioid kullanımına bağlı psikotik bozukluk
F11.6
Opioid kullanımına bağlı amnezik sendrom
F11.7
Opioid kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk
F11.8
Opioid kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer
F11.9
Opioid kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F12
Zihin ve davranış bozuklukları, kannabinoid kullanımına bağlı
F12.0
Kannabinoid kullanımına bağlı akut zehirlenme
F12.1
Kannabinoid kullanımına bağlı zararlı kullanım
F12.2
Kannabinoid kullanımına bağlı bağımlılık sendromu
F12.3
Kannabinoid kullanımına bağlı yoksunluk durumu
F12.4
Kannabinoid kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu
F12.5
Kannabinoid kullanımına bağlı psikotik bozukluk
F12.6
Kannabinoid kullanımına bağlı amnezik sendrom
F12.7
Kannabinoid kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk
F12.8
Kannabinoid kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer
F12.9
Kannabinoid kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F13
Zihin ve davranış bozuklukları, sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı
F13.0
Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı akut zehirlenme
F13.1
Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı zararlı kullanım
F13.2
Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı bağımlılık sendromu
F13.3
Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı yoksunluk durumu
F13.4
Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu
F13.5
Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı psikotik bozukluk
F13.6
Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı amnezik sendrom
F13.7
Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk
F13.8
Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer
F13.9
Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F14
Zihin ve davranış bozuklukları, kokain kullanımına bağlı
F14.0
Kokain kullanımına bağlı akut zehirlenme
F14.1
Kokain kullanımına bağlı zararlı kullanım
F14.2
Kokain kullanımına bağlı bağımlılık sendromu
F14.3
Kokain kullanımına bağlı yoksunluk durumu
F14.4
Kokain kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu
F14.5
Kokain kullanımına bağlı psikotik bozukluk
F14.6
Kokain kullanımına bağlı amnezik sendrom
F14.7
Kokain kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk
F14.8
Kokain kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer
F14.9
Kokain kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F15
Zihin ve davranış bozuklukları, kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı
F15.0
Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı akut zehirlenme
F15.1
Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı zararlı kullanım
F15.2
Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı bağımlılık sendromu
F15.3
Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı yoksunluk durumu
F15.4
Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu
F15.5
Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı psikotik bozukluk
F15.6
Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı amnezik sendrom
F15.7
Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk
F15.8
Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer
F15.9
Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F16
Zihin ve davranış bozuklukları, hallusinojen kullanımına bağlı
F16.0
Hallusinojen kullanımına bağlı akut zehirlenme
F16.1
Hallusinojen kullanımına bağlı zararlı kullanım
F16.2
Hallusinojen kullanımına bağlı bağımlılık sendromu
F16.3
Hallusinojen kullanımına bağlı yoksunluk durumu
F16.4
Hallusinojen kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu
F16.5
Hallusinojen kullanımına bağlı psikotik bozukluk
F16.6
Hallusinojen kullanımına bağlı amnezik sendrom
F16.7
Hallusinojen kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk
F16.8
Hallusinojen kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer
F16.9
Hallusinojen kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F17
Zihin ve davranış bozuklukları, tütün kullanımına bağlı
F17.0
Tütün kullanımına bağlı akut zehirlenme
F17.1
Tütün kullanımına bağlı zararlı kullanım
F17.2
Tütün kullanımına bağlı bağımlılık sendromu
F17.3
Tütün kullanımına bağlı yoksunluk durumu
F17.4
Tütün kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu
F17.5
Tütün kullanımına bağlı psikotik bozukluk
F17.6
Tütün kullanımına bağlı amnezik sendrom
F17.7
Tütün kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk
F17.8
Tütün kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer
F17.9
Tütün kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F18
Zihin ve davranış bozuklukları, uçucu çözücü kullanımına bağlı
F18.0
Uçucu çözücü kullanımına bağlı akut zehirlenme
F18.1
Uçucu çözücü kullanımına bağlı zararlı kullanım
F18.2
Uçucu çözücü kullanımına bağlı bağımlılık sendromu
F18.3
Uçucu çözücü kullanımına bağlı yoksunluk durumu
F18.4
Uçucu çözücü kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu
F18.5
Uçucu çözücü kullanımına bağlı psikotik bozukluk
F18.6
Uçucu çözücü kullanımına bağlı amnezik sendrom
F18.7
Uçucu çözücü kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk
F18.8
Uçucu çözücü kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer
F18.9
Uçucu çözücü kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F19
Zihin ve davranış bozuklukları, birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif
F19.0
Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı akut zehirlenme
F19.1
Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı zararlı kullanım
F19.2
Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı bağımlılık sendromu
F19.3
Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı yoksunluk durumu
F19.4
Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı deliryumla birlikte 
F19.5
Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı psikotik bozukluk
F19.6
Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı amnezik sendrom
F19.7
Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı rezidüel ve geç 
F19.8
Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı zihin ve davranış 
F19.9
Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı zihin ve davranış 
F20
Şizofreni
F20.0
Paranoid şizofreni
F20.1
Hebefrenik şizofreni
F20.2
Katatonik şizofreni
F20.3
Ayrışmamış şizofreni
F20.4
Post-şizofrenik depresyon
F20.5
Rezidüel şizofreni
F20.6
Basit şizofreni
F20.8
Şizofreni, diğer
F20.9
Şizofreni, tanımlanmamış
F21
Şizotipal bozukluk
F22
Persistan deluzyonel bozukluklar
F22.0
Deluzyonel bozukluk
F22.8
Persistan deluzyonel bozukluklar, diğer
F22.9
Persistan delusional bozukluk, tanımlanmamış
F23
Akut ve geçici psikotik bozukluklar
F23.0
Akut polimorfik psikotik bozukluk, şizofreni semptomları olmaksızın
F23.1
Akut polimorfik psikotik bozukluk, şizofreni semptomları ile 
F23.2
Şizofreni-benzeri akut psikotik bozukluk
F23.3
Akut baskın delusional psikotik bozukluklar, diğer
F23.8
Akut ve geçici psikotik bozukluklar, diğer
F23.9
Akut ve geçici psikotik bozukluk, tanımlanmamış
F24
Deluzyon, başka etkenlerle ortaya çıkan
F25
Şizoafektif bozukluklar
F25.0
Şizoafektif bozukluk, manik tip
F25.1
Şizoafektif bozukluk, depresif tip
F25.2
Şizoafektif bozukluk, karma tip
F25.8
Şizoafektif bozukluklar, diğer
F25.9
Şizoafektif bozukluk, tanımlanmamış
F28
Organik olmayan psikotik bozukluklar, diğer
F29
Organik olmayan psikoz, tanımlanmamış
F30
Manik nöbet
F30.0
Hipomani
F30.1
Mani, psikotik semptomsuz
F30.2
Mani, psikotik semptomlu
F30.8
Manik nöbetler, diğer
F30.9
Manik nöbet, tanımlanmamış
F31
Bipolar duygulanım bozukluğu
F31.0
Bipolar duygulanım bozukluğu, şimdiki nöbet hiponamik
F31.1
Bipolar duygulanım bozukluğu, psikotik belirtisiz şimdiki nöbet manik
F31.2
Bipolar duygulanım bozukluğu, psikotik belirtili şimdiki nöbet manik
F31.3
Bipolar duygulanım bozukluğu, şimdiki nöbet hafif veya orta şiddetli depresyon
F31.4
Bipolar duygulanım bozukluğu, şimdiki nöbet psikotik belirtisiz ağır depresyon
F31.5
Bipolar duygulanım bozukluğu, şimdiki nöbet psikotik belirtili ağır depresyon 
F31.6
Bipolar duygulanım bozukluğu, şimdiki nöbet karışık
F31.7
Bipolar duygulanım bozukluğu, remisyonda
F31.8
Bipolar duygulanım bozuklukları, diğer
F31.9
Bipolar duygulanım bozukluğu, tanımlanmamış
F32
Depresif nöbet
F32.0
Hafif depresif nöbet
F32.1
Orta depresif nöbet
F32.2
Psikotik belirtisiz ağır depresif nöbet
F32.3
Psikotik belirtili ağır depresif nöbet
F32.8
Depresif epizodlar, diğer
F32.9
Depresif nöbet, tanımlanmamış
F33
Yineleyen depresif bozukluk
F33.0
Yineleyen depresif bozukluk, şimdiki nöbet hafif şiddetli
F33.1
Yineleyen depresif bozukluk, şimdiki nöbet orta şiddetli
F33.2
Yineleyen depresif bozukluk, şimdiki nöbet psikotik belirtisiz ağır şiddetli
F33.3
Yineleyen depresif bozukluk, şimdiki nöbet psikotik belirtili ağır
F33.4
Yineleyici depresif bozukluk, remisyonda
F33.8
Yineleyen depresif bozukluklar, diğer
F33.9
Yineleyen depresif bozukluk, tanımlanmamış
F34
İnatçı duygu durum [duygulanım] bozuklukları
F34.0
Siklotimi
F34.1
Distimi
F34.8
İnatçı duygu durum [duygulanım] bozuklukları, diğer
F34.9
İnatçı duygu durum [duygulanım] bozukluğu, tanımlanmamış
F38
Duygu durum [duygulanım] bozuklukları, diğer
F38.0
Tek duygu durum [duygulanım] bozuklukları, diğer
F38.1
Yineleyen duygu durum [duygulanım] bozuklukları, diğer
F38.8
Duygu durum [duygulanım] bozuklukları, diğer tanımlanmış
F39
Duygu durum [duygulanım] bozuklukları tanımlanmamış
F40
Fobik anksiyete bozuklukları
F40.0
Agorafobi
F40.1
Sosyal fobiler
F40.2
Özgül (izole) fobiler
F40.8
Fobik anksiyete bozuklukları, diğer
F40.9
Fobik anksiyete bozukluğu, tanımlanmamış
F41
Anksiyete bozuklukları, diğer
F41.0
Panik bozukluk [epizodik paroksismal anksiyete]
F41.1
Yaygın anksiyete bozukluğu
F41.2
Karışık anksiyete ve depresif bozukluk
F41.3
Karışık anksiyete bozuklukları, diğer
F41.8
Anksiyete bozuklukları diğer, tanımlanmış
F41.9
Anksiyete bozukluğu, tanımlanmamış
F42
Obsesif-kompulsif bozukluk
F42.0
Baskın obsesyonal düşünceler veya uzun boylu düşünmeler (ruminasyon)
F42.1
Baskın kompulsif eylemler [obsesyonal törenler]
F42.2
Karışık obsesyonal düşünceler ve eylemler
F42.8
Obsesif-kompulsif bozukluklar, diğer
F42.9
Obsesif-kompulsif bozukluk, tanımlanmamış
F43
Ağır strese reaksiyon ve uyum bozuklukları
F43.0
Akut stres tepkisi
F43.1
Travma sonrası stres bozukluğu
F43.2
Uyum bozuklukları
F43.8
Ağır strese karşı diğer tepkiler
F43.9
Ağır strese karşı tepki, tanımlanmamış
F44
Disosiyatif [konversiyon] bozukluklar
F44.0
Disosiyatif amnezi
F44.1
Disosiyatif füg
F44.2
Disosiyatif stupor
F44.3
Trans ve tutulma bozuklukları
F44.4
Disosiyatif motor bozuklukları
F44.5
Disosiyatif konvulziyonlar
F44.6
Disosiyatif anestezi ve duygu kaybı
F44.7
Karışık disosiyatif [konversiyon] bozuklukları
F44.8
Disosiyatif [konversiyon] bozuklukları, diğer
F44.9
Disosiyatif [konversiyon] bozukluk, tanımlanmamış
F45
Somatoform bozukluklar
F45.0
Somatizasyon bozukluğu
F45.1
Ayrışmamış somatoform bozukluk
F45.2
Hipokondriak bozukluk
F45.3
Somatoform otonom işlev bozukluğu
F45.4
İnatçı somatoform ağrı bozukluğu
F45.8
Somatoform bozukluklar, diğer
F45.9
Somatoform bozukluk, tanımlanmamış
F48
Nörotik bozukluklar, diğer
F48.0
Nörasteni
F48.1
Depersonalizasyon-derealizasyon sendromu
F48.8
Nörotik bozukluklar diğer, tanımlanmış
F48.9
Nevrotik bozukluk, tanımlanmamış
F50
Yeme bozuklukları
F50.0
Anoreksia nervosa
F50.1
Atipik anoreksia nervosa
F50.2
Bulimia nervosa
F50.3
Atipik bulimia nervosa
F50.4
Aşırı yeme, diğer, psikolojik bozuklukların eşlik ettiği
F50.5
Kusma, diğer, psikolojik bozukluklarla ilişkili
F50.8
Yeme bozuklukları, diğer
F50.9
Yeme bozukluğu, tanımlanmamış tip
F51
Organik olmayan uyku bozuklukları
F51.0
Organik olmayan insomnia
F51.1
Organik olmayan hipersomnia
F51.2
Uyku-uyanıklık ritminin organik olmayan bozukluğu
F51.3
Uyurgezerlik [somnambulism]
F51.4
Uyku terörü-karabasan [gece terörü]
F51.5
Kabuslar
F51.8
Uyku bozuklukları diğer, organik olmayan
F51.9
Organik olmayan uyku bozukluğu, tanımlanmamış
F52
Cinsel fonksiyon bozukluğu, organik bozukluk veya
F52.0
Seksüel isteğini kaybolması ya da yokluğu
F52.1
Seksüel tiksinti (aversion) ve seksüel zevkin yokluğu
F52.2
Psikojenik impotans
F52.3
Orgazm disfonksiyonu
F52.4
Prematür ejekülasyon
F52.5
Organik olmayan vajinismus
F52.6
Organik olmayan dispareunia
F52.7
Aşırı seksüel istek
F52.8
Organik hastalık veya bozukluğun sebep olmadığı diğer seksüel disfonksiyon
F52.9
Organik hastalık veya bozukluğun sebep olmadığı, tanımlanmamış 
F53
Mental ve davranışsal bozukluklar puerperium ile ilişkili olan,
F53.0
Puerperium ile ilişkili hafif mental ve davranışsal bozukluklar, başka 
F53.1
Puerperiumla ilişkili şiddetli mental ve davranışsal bozukluklar, başka 
F53.8
Puerperiumla ilişkili olan ve diğer mental ve davranışsal bozukluklar,
F53.9
Puerperal mental bozukluk, tanımlanmamış
F54
Psikolojik ve davranışsal faktörler, başka yerde sınıflanmış
F55
Bağımlılık oluşturmayan maddelerin kötüye kullanımı
F59
Fizyolojik bozukluklar ve fiziksel faktörlerle ilişkili davranış
F60
Özel kişilik bozuklukları
F60.0
Paranoid kişilik bozuklukları
F60.1
Şizoid kişilik bozukluğu
F60.2
Disosyal kişilik bozukluğu
F60.3
Emosyonel olarak durağan olmayan kişilik bozukluğu
F60.4
Histrionik kişilik bozukluğu
F60.5
Anankastik kişilik bozukluğu
F60.6
Anksiyöz [avoidant] kişilik bozukluğu
F60.7
Bağımlı kişilik bozukluğu
F60.8
Spesifik kişilik bozuklukları, diğer
F60.9
Kişilik bozuklukları, tanımlanmamış
F61
Kişilik bozuklukları, karma ve diğer
F62
Beyin zedelenmesi ve hastalığına bağlanamayan kalıcı kişilik değişiklikleri
F62.0
Katastrofik bir olaydan sonra oluşan kalıcı kişilik değişikliği
F62.1
Psikiyatrik hastalıktan sonra oluşan kalıcı kişilik değişikliği
F62.8
Kalıcı kişilik değişiklikleri, diğer
F62.9
Kalıcı kişilik değişikliği, tanımlanmamış
F63
Alışkanlık ve uyarım bozuklukları
F63.0
Patolojik kumar oynama
F63.1
Patolojik yangın-çıkartma [piromani]
F63.2
Patolojik çalma [kleptomani]
F63.3
Trikotillomani
F63.8
Alışkanlık ve impuls bozuklukları, diğer
F63.9
Alışkanlık ve impuls bozukluğu, tanımlanmamış
F64
Cinsel kimlik bozuklukları
F64.0
Transseksualizm
F64.1
Çift-rollü transvestizm
F64.2
Çocukluktaki cinsel kimlik bozukluğu
F64.8
Cinsel kimlik bozuklukları, diğer
F64.9
Cinsel kimlik bozukluğu, tanımlanmamış
F65
Cinsel tercih bozuklukları
F65.0
Fetişizm
F65.1
Fetişistik transvestizm
F65.2
Teşhircilik
F65.3
Röntgencilik
F65.4
Pedofili (çocuğa cinsel sevi)
F65.5
Sadomazoşizm
F65.6
Birden fazla cinsel tercih bozuklukları
F65.8
Seksüel tercih bozuklukları, diğer
F65.9
Seksüel tercih bozukluğu, tanımlanmamış
F66
Psikolojik ve davranışsal bozukluklar, cinsel gelişim ve oryantasyon bağlantılı
F66.0
Cinsel olgunlaşma bozukluğu
F66.1
Egodistonik cinsel yönelim
F66.2
Cinsel ilişki bozukluğu
F66.8
Psikoseksüel gelişme bozuklukları, diğer
F66.9
Psikoseksüel gelişme bozuklukları, tanımlanmamış
F68
Erişkin kişilik ve davranış bozuklukları, diğer
F68.0
Psikolojik sebeplere bağlı olarak fiziksel semptomların ortaya çıkışı
F68.1
Yeteneksizliklerin veya semptomların istemli olarak üretimi veya taklidi 
F68.8
Erişkin kişilik ve davranış diğer tanımlanmamış bozuklukları
F69
Erişkin kişilik ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F70
Hafif zeka geriliği
F70.0
Hafif zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
F70.1
Hafif zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
F70.8
Hafif zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer
F70.9
Hafif zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan
F71
Orta zeka geriliği
F71.0
Orta zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
F71.1
Orta zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
F71.8
Orta zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer
F71.9
Orta zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan
F72
Ağır zeka geriliği
F72.0
İleri zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
F72.1
İleri zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
F72.8
İleri  zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer
F72.9
İleri  zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan
F73
Çok ağır zeka geriliği
F73.0
Derin zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
F73.1
Derin zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
F73.8
Derin  zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer
F73.9
Derin  zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan
F78
Zeka geriliği, diğer
F78.0
Zeka geriliği, diğer, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
F78.1
Zeka geriliği, diğer, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma
F78.8
Zeka geriliği, diğer, davranış bozulmaları, diğer
F78.9
Zeka geriliği, diğer, davranışta bozulma olmadan
F79
Zeka geriliği, tanımlanmamış
F79.0
Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum
F79.1
Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede 
F79.8
Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranış bozulmaları, diğer
F79.9
Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranışta bozulma olmadan
F80
Konuşma ve dil özel gelişimsel bozuklukları
F80.0
Özel konuşma artikülasyon bozukluğu
F80.1
Ekspressif dil bozukluğu
F80.2
Reseptif dil bozukluğu
F80.3
Epilepsinin eşlik ettiği kazanılmış afazi [Landau-Kleffner]
F80.8
Konuşma ve dile ait diğer gelişimsel bozukluklar
F80.9
Gelişimsel konuşma ve dil bozuklukları, tanımlanmamış
F81
Skolastik becerilerde özel gelişimsel bozukluklar
F81.0
Spesifik okuma bozukluğu
F81.1
Spesifik heceleme bozuklukları
F81.2
Spesifik aritmetik beceri bozukluğu
F81.3
Skolastik becerilerde karma tip bozukluk
F81.8
Skolastik becerilerin diğer gelişimsel bozuklukları
F81.9
Skolastik becerilerin gelişimsel bozukluğu, tanımlanmamış
F82
Motor fonksiyonda özel gelişimsel bozukluk
F83
Özel gelişimsel bozukluklar karma tip
F84
Yaygın gelişimsel bozukluklar
F84.0
Çocukluk otizmi
F84.1
Atipik otizm
F84.2
Rett Sendromu
F84.3
Çocukluk çağının diğer disintegratif bozukluğu
F84.4
Mental gerilik ve sterotipik hareketlerle bağlantılı overaktif bozukluk
F84.5
Asperger sendromu
F84.8
Yaygın gelişimsel bozukluklar, diğer
F84.9
Yaygın gelişimsel bozukluk, tanımlanmamış
F88
Psikolojik gelişme bozuklukları, diğer
F89
Psikolojik gelişme bozukluğu, tanımlanmamış
F90
Hiperkinetik bozukluklar
F90.0
Aktivite ve dikkat bozukluğu
F90.1
Hiperkinetik davranış bozukluğu
F90.8
Hiperkinetik bozukluklar, diğer
F90.9
Hiperkinetik bozukluk, tanımlanmamış
F91
Davranış bozuklukları
F91.0
Aile çevresiyle sınırlı davranış bozukluğu
F91.1
Sosyalleşmemiş davranış bozukluğu
F91.2
Sosyalleşmiş davranış bozukluğu
F91.3
Karşı koyma bozukluğu
F91.8
Davranış bozuklukları, diğer
F91.9
Davranış bozukluğu, tanımlanmamış
F92
Davranışsal ve duygusal karma tip bozuklukları
F92.0
Depressif davranış bozukluğu
F92.8
Davranış ve emosyonların karma tip bozuklukları, diğer
F92.9
Davranış ve emosyonların karma tip bozukluğu, tanımlanmamış
F93
Duygusal bozukluklar, başlangıcı çocukluğa özgü
F93.0
Çocukluk çağının ayrılık kaygısı bozukluğu
F93.1
Çocukluk çağının fobik anksiyete bozukluğu
F93.2
Çocukluk çağının sosyal anksiyete bozukluğu
F93.3
Kardeş kıskançlığı bozukluğu
F93.8
Çocukluk çağı emosyonel bozuklukları, diğer
F93.9
Çocukluk çağı emosyonel bozukluğu, tanımlanmamış
F94
Sosyal fonksiyon bozuklukları, başlangıcı çocukluk ve ergenliğe özgü
F94.0
Elektif mutizm
F94.1
Çocuklukta reaktif bağlılık bozukluğu
F94.2
Çocukluk çağının ketlenmiş bağlanma bozukluğu
F94.8
Çocukluk çağı sosyal fonksiyon bozuklukları, diğer
F94.9
Çocukluk çağı sosyal fonksiyon bozuklukları, tanımlanmamış
F95
Tik bozukluklar
F95.0
Tik şeklindeki geçici bozukluklar
F95.2
Kombine vokal ve birden fazla motor tik bozuklukları [de la Tourette]
F95.8
Tik bozuklukları, diğer
F95.9
Tik bozuklukları, tanımlanmamış
F95.l
Kronik motor veya vokal tik şeklindeki bozukluklar
F98
Davranışsal ve duygusal diğer bozukluklar, genellikle
F98.0
Organik olmayan enürezis
F98.2
Bebeklik ve çocuklukta beslenme bozukluğu
F98.3
Bebeklik veya çocukluk dönemi pikası
F98.4
Stereotipik hareket bozuklukları
F98.5
Kekemelik
F98.6
Hızlı konuşma
F98.8
Genellikle çocukluk ve ergenlikte başlayan tanımlanmış diğer 
F98.9
Genellikle çocukluk ve ergenlikte başlayan tanımlanmamış diğer 
F98.l
Organik olmayan enkopresis
F99
Mental bozukluk, başka şekilde sınıflanmamış