24 Kasım 2010 Çarşamba

Obstetrik ve Jinekoloji Doktor Yaklaşımları

Sponsorlu Bağlantılar:

OBSTETRİ VE JİNEKOLOJİ

Alt abdominal ağrı ile kendini gösteren en yaygın jinekolojik olmayan durum nedir?

Apendisit

Prenatal tanı için amniosentez ne zaman uygulanır?

16-18. haftalar

Yüksek maternal serum α-fetoproteini hangi defektleri düşündürür?

Nöral tüp defektleri (anensefalopati), ventral karın duvarı defektleri, fetal ölüm veya birden fazla fetus. Down sendromu ise düşük maternal serum α-fetoproteini ile ilişkilidir.

Sekonder amenore nedir?

Daha önce düzenli adet gören bir kadının 6 ay veya daha fazla süreyle adet görmemesi.

Sekonder amenorenin en yaygın sebebi nedir?

Evet, açıkçası: gebelik. İkinci en sık görülen neden ise kilo kaybı, anoreksia nevroza, stres, aşırı egzersiz veya hipotalamik hastalığa bağlı olarak gelişebilen hipotalamik hipogonadizmdir.

16 yaşında sekonder amenoreli ve yapılan tetkikleri normal olan hastaya IM olarak 100 mg progesteron enjekte ediliyor ve normal bir menstrüel periyot cevabı alınıyor. Bu size neyi göstermektedir?

Hastanın fonksiyonel bir endometriumu ve normal bir östrojen üretimi olduğunu gösterir. 40 pg/ml den daha az östrojen üreten hastalarda kanama olmayacaktır.

Yukarıdaki hastada ayırıcı tanıda iki majör olasılık nedir?

Prematür ovaryan yetmezlik ve hipotalamik disfonksiyon. Serum LH seviyesi 25 mIU/ml den yüksekse prematür ovaryan yetmezlik tanısı konulabilir, aksi takdirde  tanı büyük olasılıkla hipotalamik disfonksiyondur.

Sekonder amenoreli bir hasta progestin uyarısına yanıt vermiyor ve yüksek FSH düzeyine sahip. Problem nedir?

Gonadal yetmezlik. FSH düşük olsaydı, daha ziyade hipotalamik disfonksiyon göstergesi olacaktı.

Bir çocukta disfonksiyonel uterin kanamanın en sık görülen sebebi nedir?

Enfeksiyon. 13-19 yaş arası gençler (teenagers) için ise en sık olarak anovulasyona bağlıdır.

Hemen hemen tüm şiddetli disfonksiyonel uterin kanama vakaları hangi yaş grubunda görülür?

Adolesan kızlarda menstrüasyon başlangıcından kısa süre sonra.

Bartolin bezi absesi için seçilecek tedavi yöntemi nedir?

Marsupializasyon. Bu tedavi şekli rekürrensi önler.

Bir hasta gözlerinde ağrı, ağzında ağrılı yaralar ve genital bölgesinde ağrı ve skar şikayetleri göstermektedir. Tanınız nedir?

Behçet hastalığı. Bu; oküler inflamasyon, oral aftöz ülserler ve genellikle vulvada görülen destrüktif genital ülserleri içeren çok nadir bir hastalıktır. Bilinen bir tedavisi yoktur, ancak yüksek östrojen seviyeleriyle remisyona girebilir.

Β-hCG nereden ve hangi nedenle salgılanır?

Β-hCG plasental trofoblastlardan salgılanır; amacı sonradan desiduayı devam ettirecek olan korpus luteumun devamlılığını sağlamaktır. Korpus luteum, endometriumun devamlılığını sağlamak için plasentanın kendi progesteronunu üretmeye başladığı 6-8. haftalara kadar muhafaza edilir.

En sık görülen beneign meme tümörü nedir?

Fibroadenom. En sık 30 yaşın altındaki genç kadınlarda görülür. Genellikle soliter, sınırları belirgin mobil kitlelerdir.

Emziren annelerde hangi ilaçlar kontrendikedir?

Tetrasiklin, warfarin ve kloramfenikol.

En sık görülen invaziv duktal tümör nedir?

Meme kanserlerinin % 80 inden nonspesifik infiltrasyon gösteren duktal karsinom sorumludur. Bu tümörler fibrotik bir cevaba neden olur ve palpabl olduklarında sert nodüller olarak ele gelirler.

13 yaşındaki bir bayan sol göğsünün üst-dış kadranında ancak palpe edilebilen sert bir yumru ile geliyor. Yumru mobil ve ağrıya neden olmuyor. Hasta meme başından kanlı akıntı bildirmektedir. Tanınız nedir?

Benign intraduktal papilloma. İntraduktal papillomalar meme başından kanlı akıntının en sık nedenidir. Bu gelişmeler genellikle menapozdan hemen önce veya menapoz esnasında olur ve nadiren palpabldırlar.

PAP smearlar için Amerika Kanser Cemiyeti’nin 1996 önerisi nedir?

18 yaşından veya hastanın seksüel olarak aktif olmasından itibaren ilk 3 yıl yılda bir kez, daha sonra 1-3 yılda bir.

Servikal kanserlerin yüzde kaçı squamöz hücrelidir?

% 85 i.  %15 i adenokarsinomdur.

Servikal kanserin en sık metastaz yeri neresidir?

Karaciğer.

Verilen doğum kontrol yöntemlerinde gebelik oranları nelerdir?: (1) Cerrahi sterilizasyon, RİA, veya oral kontraseptifler; (2) Koitus interruptus ve ritm metodu; (3) prezervatifler; ve (4) köpük, jel, sünger veya diaframlar.

1) % 0.2-2,     2) % 10,     3) % 12,    ve   4) % 18-20

Norplant kapsüllerin alınmasından sonra hastalar gebe kalmak için ne kadar süre beklemelidir?

Ovülasyon genellikle 3 ay içinde olur.

Oral kontraseptif alan bir hasta jinekolojik kanser riskinin artmasından endişe etmektedir. Ona ne söylersiniz?

Kombine (östrojen ve progesteron içeren) oral kontraseptifler göğüs kanseri için anlamlı bir risk oluşturmazlar. Aslında, ovaryan ve endometrial kanser riskini azaltırlar. Meme kanseri oluşmasında anlamlı bir riske neden olması için çok yüksek miktarlarda karşılanmamış östrojen gerekmektedir. Oral kontraseptifler tromboemboli, MI, SVA, hipertansiyon, amenore, kolelitiasis ve benign hepatik tümör riskini artırırlar. Ek olarak, oral kontraseptifler menstrüel siklusun regülasyonuna yardımcı olurlar, krampları azaltırlar ve endometriozisin, over kistlerinin ve benign meme hastalığının ilerlemesini durdururlar. Aynı zamanda ektopik gebelik, salpenjit ve anemi insidensini azaltırlar ve romatoid artrite karşı tedavi edici etkileri vardır.

Aynı hasta oral kontraseptiflerle kilo almaktan endişeleniyor. Hastanın kilo almasına zemin hazırlayabilecek hangi kimyasal değişiklikler olur?

LDL de artışlar, HDL de azalmalar, ve sodyum retansiyonu.

Oral kontraseptifler hangi hastalarda kontrendikedir?

Derin ven trombozu, Miyokard infarktüsü, sigara içme öyküsü, karaciğer tümörleri, göğüs kanseri veya diğer östrojene bağımlı tümörler, kalp hastalığı, vasküler hastalığı olan, veya önceden tromboembolizm geçiren hastalarda.

Hamile bir bayanda hCG nin 48 saatin üzerinde % 66 artmaması neyin göstergesidir?

Ektopik bir gebeliğin veya abortus gelişmek üzere olan intrauterin bir gebeliğin.

Ektopik bir gebelikte en sık görülen implantasyon yeri neresidir?

Fallop tüplerinin ampullası ( % 95 ).

Ektopik gebelik için risk faktörleri nelerdir?

Enfeksiyondan ( PID veya salpenjit gibi) kaynaklanan fallop tüplerinin önceki skarları, RİA, daha önce geçirilmiş ektopik gebelik, tüp ligasyonu, ve STD (seksüel yolla geçen hastalıklar).

Ektopik bir gebelik en sık olarak ne zaman ortaya çıkar?

6-8. haftalarda  Hastalar genellikle amenore veya keskin abdominal veya pelvik ağrı ile gelirler. Hastaların ½ sinde kitle hissedilebilir. Β-hCG gebeliği teyit eder; ultrasonografi genellikle ektopik bir gebeliği teyit eder.

Gebeliklerin yüzde kaçı ektopiktir?

% 1.5 i. Ektopik gebelikler ilk trimesterdeki ölümün önde gelen nedenidir.

Ektopik gebeliği olan bir hastanın pelvik muayenesinde en sık rastlanan bulgu nedir?

Tek taraflı adneksiyal hassasiyet.

Ektopik gebelikte methotrexate tedavisi kimler için uygundur?

Ultrason ile 4 cm den küçük, rüptüre olmamış gebeliklerde hemodinamik olarak stabil olan hastalar.

Ektopik gebelikte methotrexate tedavisinden 3-7 gün sonra sıklıkla geçici pelvik          ağrı oluşur. Endişeniz nedir?

Rüptürden kaynaklanan ağrıyı tipik olarak 4-12 saat süren ve tubal aborsiyona bağlı olduğu       düşünülen ağrıdan ayırt etmek güç olabilir.

Ektopik gebeliğin tekrarlama riski nedir?

% 10-15

Gebelik kesesinin ultrasonda görülebilir olması için β-hCG ne kadar olmalıdır?

Transabdominal ultrason için en az 6,500 mIU/ml., transvajinal ultrason için en az 2,000 mIU/ml. 

Abdominal ultrasonda intrauterin gebelik kesesi ne zaman görülebilir?

Beşinci haftada. Fetal pol ise altıncı haftada. Kardiyak hareketlerin gözlendiği embriyonik kitle ise yedinci haftada.

Endometrial kanser için risk faktörleri nelerdir?

Endometrial kanser östrojen seviyeleri ile yüksek oranda korelasyon gösterir. Erken menarj, geç menapoz, obezite, hiç gebelik olmaması, doğurganlık döneminde anovulasyon ve karşılanmamış östrojenin hepsi risk faktörleridir. Diabet, safra kesesi hastalığı, meme-kolon-over kanserleri ilave risk faktörleridir.

Herniasyona bağlı olarak gelişen  enterosel en sık nerede olur?

Douglas kesesinin herniasyonunda.

M’ leri uygun şıklarla eşleştirin.

1. Menoraji                                               a. Menstrüel periyotlar arasında kanama
2. Metroraji (hipermenore)                    b. Aşırı miktarda veya uzun süren kanama
3. Menometroraji                                     c. Düzensiz sıklıkta aşırı miktarda kanama

Cevaplar: (1) b,  (2) a,  (3) c.

Menstrüel kanamayı tanımlamak için başka eşleştirmeler yapın

1. Hipermenore                     a. Menstrüel periyot aralıklarının 35 günden fazla olması
2. Oligomenore                     b. Menstrüel periyot aralıklarının 21 günden az olması
3. Polimenore                        c. Menoraji

Cevaplar:  (1) c,  (2) a,  (3) b.

Meig’s sendromu nedir?

Ovaryan bir tümör varlığında ascites ve hidrotoraks olması.

Ovaryan lüteal faz uterusun hangi fazına tekabül eder?

Sekretuar fazına. Luteal faz ovulasyondan sonra başlar. Bu sırada atılan folikül korpus luteum olarak adlandırılır. Korpus luteum, endometrial desiduada sekretuar kanalların gelişmesine neden olan östradiol ve progesteronu salgılar.

16 yaşındaki bir kadının bazal vücut ısısı kartındaki bifazik eğri neyi gösterir?

Normal ovulasyon ve progesteron etkisini. Monofazik bir eğri anovulatuar siklusu gösterecekti. Normal bifazik eğriyi takiben yüksek kalan bir vücut ısısı ise gebeliği gösterecektir.

Uterus miyomları en sık ne zaman görülür?

Uterus miyomları (malign olmayan düz kas büyümeleri) hormonlara yanıt olarak ve primer olarak doğurganlık yaşlarında görülürler. Jinekolojik pelvik neoplazmların en sık görülen tipleridir.

Hangi tür miyomlar semptomatiktir?

Submukozal miyomlar, küçük olsalar da potansiyel olarak histerektomi gerektiren aşırı kanamaya neden olabilirler.Çoğu diğer miyomlar asemptomatiktir.

Normalden fazla sayıda olan (supernumerary) meme başları toplumda hangi oranda görülür?

% 1-2. İnsidens erkek ve kadınlarda eşittir.

Over kistlerinin en sık komplikasyonu nedir?

Over torsiyonu. Torsiyon küçük-orta çaplı tümörlerde daha sıktır. Acil cerrahi gerektirir.

7 yaşındaki granüloza hücreli over tümörü olan hastada hangi klinik bulgular olur?

Bu kızda Pseudoprekoks puberte olacaktır. Vajinal kanama, aksiler kıllanma ve erken meme tomurcuklanması olabilir.

Histolojik olarak over kanserlerinde erişkinlerle çocuklar arasındaki farklar nelerdir?

Çocuklarda germ hücreleri tutulur, erişkinlerde ise epiteliyal hücreler tutulur.

Over karsinomunun en sık metastaz yeri neresidir?

Periton ve omentum.

Çoğu PID vakasına hangi iki mikroorganizma neden olur?

Neisseria gonorrhea ve Chlamidia Trachomatis.

PID si olan hangi hastalar hastaneye yatırılmalıdır?

Hamile, 38 °C ( 100.4 °F) nin üzerinde ateşi olan, bulantı veya oral ilaç alımını engelleyen kusması olan, piyosalpinks veya tubo-ovaryan absenin periton bulguları olan, IUCD (rahim içi kontraseptif cihazı) olan, oral antibiyotiklere cevap vermeyen veya tanısı kesinleşmeyen hastaları yatırın.

PID tanı kriterleri nelerdir?

Şunlardan hepsi olmalıdır: (1) adneksiyal hassasiyet, (2) servikal ve uterin hassasiyet, ve (3) abdominal hassasiyet. Ek olarak şunlardan biri olmalıdır: (1) 38 °C nin üzerinde ateş, (2) endoserviks gram boyamasının Gram-negatif intraselüler diplokok açısından pozitif olması, (3) 10,000 / mm³ üzerinde lökositoz, (4) ultrasonda veya palpasyonla pelvik inflamatuar kitle, veya (5) peritoneal sıvıda lökosit ve bakteri.

Teenage (13-19 yaş) gebelikleri hangi durumlar için yüksek risk taşırlar?

Gonore, sifilis, toksemi, anemi, malnutrisyon, düşük doğum ağırlıklı bebek ve perinatal mortalite gibi maternal komplikasyonlar açısından.

Gebe bir hastada RH durumu neden önemlidir?

Eğer anne RH negatif ve fetus RH pozitifse fetal anemi, hidrops ve fetal kayıpla sonuçlanabilir. Tüm RH negatif hastalara RH immünglobulin uygulanmalıdır.

Sheehan sendromu nedir?

Postpartum hemoraji ve hipotansiyonu takiben ön hipofiz nekrozu. Amenore, meme boyutunda küçülme ve pubik kıllarda azalmaya neden olur.

Bir bayanda hangi faktörler mantar enfeksiyonuna  zemin hazırlar?

Diabet, oral kontraseptifler ve antibiyotikler.

En sık vajinit etkeni hangi mikroorganizmadır?

Candida Albicans.

Bir hasta 2 gündür vajinal kaşıntı ve yanma şikayetleri ile geliyor. Muayenede servikste ince sarımsı-yeşil köpüklü akıntı ve peteşi (strawberry serviks olarak bilinir) fark ediyorsunuz. Hangi testi yaparsınız ve ne sonuç almayı beklersiniz?

Salin ile karıştırılan akıntıya mikroskopta bakın. Kamçılı, hareketli ve armut şeklinde bir protozoa ( Trichomonas vaginalis) görürseniz, hasta Metronidazol (Flagyl) ile tedavi edilmelidir.

16 yaşında seksüel olarak aktif bir bayan kötü kokulu, yoğun ama ince bir akıntıdan şikayet ediyor. Akıntıya % 10 KOH ilave ettiğinizde karışım balık kokusu yayıyor. Mikroskobik incelemede ne görmeyi umarsınız?

“Clue cells” – yüzeylerine basil bağlanan epitel hücreleri. Bu hastada Gardnerella vajiniti vardır. Hasta ve partnerinin her ikisi de Metronidazol (Flagyl) ile tedavi edilmelidir.

Bir bayanı ne zaman Flagyl ile tedavi etmekten kaçınmalısınız?

Gebeliğin ilk trimesterindeyse. Metronidazolün teratojenik etkileri olabilir. Yerine Clotrimazole (Gyne-Lotrimin) kullanılabilir. Flagyl’in bulantı, kusma ve metalik tad gibi yan etkileri vardır. En önemlisi, disulfiram’a (antabus) benzer davranır ve bu yüzden alkolle birlikte alınmamalıdır.

15 yaşındaki bayan hasta vulvasında ilk bakışta sivilce gibi görünen ağrılı bir lezyon şikayetiyle muayenehanenize geliyor. Muayenede gri tabanlı sınırları belirli olmayan bir ülser tesbit ediyorsunuz. En muhtemel tanı nedir?  

Gram boyama, kültür ve biyopsi sonuçları (yüksek yalancı negatif oranlar olduğundan birlikte kullanılırlar) bu kadında şankroide yol açan Haemophilus ducreyi enfeksiyonu olduğunu göstermelidir. Tedavi eritromisin veya seftriaksondur.

Kondiloma akuminata başka hangi seksüel yolla geçen hastalıkla birlikte sık olarak görülür?

Trichomonas vajiniti.

Genç erişkinlerde septik artritin en sık nedeni nedir?

Dissemine gonokokkal enfeksiyon.

Gonore için tedavi nedir?

Seftriakson ve doksisiklin. Doksisiklin, gonore ile enfekte olan hastaların yarısının aynı zamanda klamidya ile enfekte olmasından dolayı kullanılır.

Sağlıklı bir kadının vajinal akıntısında hakim mikroorganizma nedir?

Laktobasiller. ( % 95)

16 yaşında bir erkek hasta muayenehanenize avuç içi ve ayak tabanlarında makülopapüler döküntü ile geliyor. Başağrısı ve genel halsizlikten şikayet ediyor.Muayenede multipl kondiloma lata ve lenfadenopati saptıyorsunuz. Tanınız nedir?

Sekonder sifilis. Bu, sifilis şankrının oluşmasından 6-9 hafta sonra gelişir (bu süre içinde şankr düzelir). Tedavi edilmeden ilerlemeye bırakılırsa tersiyer sifilis gelişir. Bu, MSS ve kalp dahil vücuttaki tüm dokuları etkileyebilir.Tedavida penisilin G kullanılır.

Stein-Leventhal sendromu unilateral midir, yoksa bilateral bir fenomen midir?

Bilateral. Her iki over kistiktir, kalınlaşmış ve fibrözleşmiş tunika nedeniyle büyümüştür. Bu hastalar sıklıkla infertil, obez ve hirşut olurlar (kıllanma artışı vardır).

Erkeklerde üretritin en önde gelen nedeni nedir?

Chlamydia trachomatis.

Dişi pseudohermafrodizmi en sık hangi duruma bağlıdır?

Konjenital adrenal hiperplazi. Defektif adrenaller normal miktarda kortizol üretemez. Bu hastalarda normal XX kromozom yapısı vardır, ancak aşırı endojen adrenal steroidlerin virilizan etkilerine sahiptirler.

Toksik şok sendromuna (TSS) sebep olan nedir?

Belirli Staphylococcus aureus suşları tarafından yapılan bir egzotoksin. Toksik şok sendromuna yol açan diğer mikroorganizmalar grup A streptokok, Pseudomonas aeruginosa ve Streptococcus pneumoniae’dır. Tamponlar, RİA lar, septik abortuslar, parazitler, yumuşak doku abseleri, osteomiyelit, burun tamponları ve postpartum enfeksiyonların hepsi bu organizmaları barındırabilir.

Toksik şok sendromu ile hangi dermatolojik değişiklikler olur?

Başlangıçta hastalarda 3 gün süren rengi solan eritematöz bir döküntü oluşur. Enfeksiyonun başlangıcından 10 gün sonra  avuç içi ve ayak tabanlarında deskuamasyon  olacaktır.

Toksik şok sendromunun tanısı için hangi kriterler gereklidir?

Şunların hepsi olmalıdır: Ateş > 38.9 ˚C (102 ˚F),  rash, sistolik KB < 90,  ortostatik hipotansiyon, 3 organ sisteminin ( Gİ, renal, kas-iskelet, mukozal, hepatik, hematolojik veya MSS) tutulumu, ve kayalık dağlar lekeli humması, hepatit B, kızamık, leptospirozis, sifilis gibi hastalıklar açısından serolojik testlerin negatif olması.

Toksik şok sendromunun tedavisi nedir?

Sıvı, kan basıncı desteği, taze donmuş plazma veya transfüzyonlar, iodine veya salin ile vajinal irrigasyon ( TSS tampon kullanımı ile ilişkiliyse), ve antistafilokokkal penisilin (nafsilin veya oxasilin), veya sefalosporin.. Taşıyıcılık durumunu elimine etmek için rifampin düşünülmelidir.

Üriner Sistem Enfeksiyonlarının (UTI) en önde gelen nedeni nedir?

E.Coli.

16 yaşında bir bayan ateş, ağrı-sızı, ve patlayıp acımaya başlamadan 2 gün öncesine kadar blister şeklinde görünen ağrılı genital lezyonlar şikayetiyle size geliyor. Veziküler sıvı kültüründe ne bulmayı beklersiniz?

Hastada büyük olasılıkla herpes simpleks tip 2 virüsü bulunmaktadır. Giemsa boyasıyla Tzanck smear veya kültür multinükleer dev hücreleri ortaya koyacaktır.

HPV nin hangi sub tipleri servikal kanser ile ilişkilidir?

HPV tip 16, 18 veya 31 servikal kansere dönüşebilen servikal displazi  için risk faktörüdürler. Çok partnerlilik ve seksüel aktivitenin erken başlaması da servikal kanser için risk faktörüdür.

Vulvanın epidermoid karsinomunun prekürsörü nedir?

Lökoplaki.

Fetal kalp hızı akselerasyonları normal midir?

Evet ve hayır. Hızlı kalp hızı fetal distresi gösterebilir. Her 20 dakikada 2 akselerasyon normaldir. Akselerasyon 15 saniye sürmeli ve bazal çizginin en az 15 bpm üzerinde bir elevasyon olmalıdır.

Variable (değişken) deselerasyonların sebebi nedir?

Geçici umbilikal kord basısı. Bunlar maternal pozisyonla sık olarak değişir.

Gebe hastalarda hangi antikoagulan kullanılmalıdır?

Plasentayı geçmediği için Heparin.

Apendisit gebelik boyunca daha mı yaygındır?

Hayır (1/850). Bununla birlikte gidişat daha kötüdür. Beyaz küre sayısı genellikle normal değer olan 12,000-15,000 in üzerine çıkmaz. Hamile bir hastada bakteri olmadan piyüri apendisiti düşündürür. Hamile hastalarda Gİ distres olmayabilir ve ateş ya yoktur ya da hafiftir.

Gebelikte apendiks nasıl yer değiştirir?

Superiora ve laterale doğru. Normal gebeliğin kendisinin de beyaz küre sayısında bir artışa neden olabileceği gerçeğiyle gebe hastalarda apendisit tanısı daha zordur. Çabuk tanı önemlidir, çünkü perforasyon insidensi ilk trimesterde %10 dan üçüncü trimesterde %40’a yükselir.

Makat gelişinin 3 tipi nelerdir?

Saf makat gelişi: uyluklar fleksiyonda, bacaklar ekstansiyonda
Tam makat gelişi: en az bir bacak fleksiyonda
Tam olmayan makat gelişi: her iki uyluk ekstansiyonda iken en az bir ayak makatın aşağısında

15 yaşında Tanner 5 evresindeki kız karın ağrısı ve dizüri ile geliyor; adetleri henüz başlamamış. Genital muayenesinde vajinal orifiste bir kitle mevcut. En muhtemel tanı ve sebebi nedir?

En muhtemel tanı transvers vajinal bir membrana ya da imperfore himene bağlı olarak gelişen hematokolpostur.  

3 yaşındaki kız çocuğu ağrısız vajinal kanama ile geliyor; travma hikayesi yok. Genital muayenede vajinal orifisin yukarısında donut şeklinde eritematöz bir kitle görülüyor. Tanınız nedir?

Üretral prolapsus.

Üretral prolapsusun tedavisi nedir?

Doku nekrozu yoksa 4-6 hafta süreyle topikal östrojen kremi uygulanır. Eğer doku nekrozu varsa ayaktan tedavi şeklinde de yapılabilen genel anestezi altında eksizyon gereklidir.

7 yaşındaki kızının vajinasının kapanmakta olduğundan korkan bir anne muayenehanenize geliyor. Muayenede labia minörlerin vajinal orifisin görülmesini engelleyecek şekilde orta hatta füzyonu ortaya çıkıyor. Tanınız nedir?

Labial adezyon veya labia minörlerin edinsel birleşmesi. Bunun, preadolesan kızlardaki düşük endojen östrojen seviyelerine bağlı olarak labia minörlerdeki epiteliyal yüzeyin incelmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu ince epiteliyal yüzey, kenarların füzyonuna yol açan maserasyon ve inflamasyona  meyillidir.

Labial adezyonlar için tedavi nedir?

4-6 hafta süreyle topikal östrojen kremi, bunu takiben iyileşen alanları ayırmak için 2 hafta süreyle çinko oksit gibi inert bir krem uygulanır. Adezyonlar erken pubertede remisyona girdiğinden bekleme tedavisi de kabul edilebilir bir yöntemdir; ancak çoğu aile kızlarının tedavi  edilmesini isteyecektir.

Primer dismenore nedir?

Primer dismenore;  endometriosis, PID veya yapısal pelvik bozukluk gibi başka nedenlere bağlanamayan ağrılı adet görmedir.

Primer dismenorenin etyolojisi nedir?

Primer dismenoreye ovulasyondan sonra salgılanan, miyometriyal iskemi ve ağrıyla sonuçlanabilen uterus kontraksiyonlarına yol açan endometriyal prostoglandinler neden olur. Bu ağrı adet başladıktan sonra 48 saate kadar sürebilir.

Primer dismenorede tedavi seçenekleri nelerdir?

Birinci basamak tedavi NSAİ ilaçlar gibi prostoglandin inhibitörlerini içerir. (asprin, ibuprofen, naproksen sodyum -  son ikisi daha güçlü prostoglandin inhibitörüdür.) Seksüel olarak aktif olan genç yaştakiler için NSAİ ilaçlar etkili olmazsa ovulasyonu inhibe eden oral kontraseptifler  diğer bir alternatiftir.

Disfonksiyonel uterin kanamaların (DUB) ardındaki patofizyoloji nedir?

Disfonksiyonel uterin kanamalar;  progesteronla karşılanmamış olan östrojenin yol açtığı anovulatuar kanamaya bağlıdır. Bu, endometriumun sporadik gelişime uğramasına ve siklik koordinasyon olmadan dökülmesine neden olur. Overlerden salgılanan östojen miktarı değişir ve östojendeki düşüş nedeniyle (çekilme kanaması) veya endometriumun kan akımına göre fazla kalınlaşması ve dökülmesi nedeniyle (kırılma kanaması)  kanama meydana gelebilir.

Disfonksiyonel uterin kanama tanısı konulmadan önce hangi hastalıklar ekarte edilmelidir?

Gebelik, kanama diatezi (von Willebrand hastalığı., trombositopeni gibi), polikistik over sendromu (Stein-Leventhal sendromu), tiroid hastalığı (en sık hipotiroizm), asprin kullanımı, ve uygunsuz oral kontraseptif kullanımı.

Pubertal dönemde olup da seksüel olarak aktif olmayan kızlarda en sık vajinit nedeni nedir?

C. albicans.

Seksüel olarak aktif gençlerde vajinitin en sık görülen 3 etkeni nelerdir?

Gardnerella vaginalis (bakteriyel vaginozis),  C. Albicans,  Trichomonas vaginalis.

Trichomonas vaginalisin yol açtığı vajinit tanısı nasıl konulur?

Tanı genellikle vaginal akıntının direk mikroskobik incelemesinde kamçılı protozoanın hareketinin görülebilmesi ile konulur.

Trichomonas vaginalisin yol açtığı vajinit adolesan bir bayana nasıl bulaşır?

Trichomonas vaginalise bağlı vajinit primer olarak seksüel geçişli bir hastalıktır.

Trichomonas vaginalise bağlı vajinit için tedavi nedir?

Oral yolla tek doz olarak 2 gram verilebilen Metronidazol.

Trichomonas vaginalise bağlı vajiniti tedavi ederken metronidazol önerilmeden önce hangi durum elimine edilmelidir?

Metronidazol teratojen olduğundan;  gebelik.

Metronidazol hangi ilaçlarla etkileşir?

Etanol, fenitoin, fenobarbital, warfarin ve disulfiram.

9 haftalık kız infantta 7 haftanın üzerinde süren beyaz, kötü kokulu bir akıntı mevcuttur. Fizik muayenesi bahsedilen akıntı dışında normaldir. Akıntının mikroskobik incelemesinde hareketli trichomonaslar görülüyor. İnfant bu enfeksiyonu nasıl almıştır?

Anneleri tedavi edilmemişse, vajinal yolla doğan kız bebeklerin az bir kısmına doğum esnasında Trichomonas vaginalise bağlı vajinit bulaşabilir. Tedavi edilmezse vajinal akıntı aylarca sürebilir.

10 yaşında bir kız hasta vajinal ağrı, kaşıntı ve sarı vajinal akıntı ile geliyor. Yüksek ateşi ve boğaz ağrısı da var. Vajinal akıntının gram boyamasında gram pozitif diplokoklar görülüyor. En muhtemel tanı nedir ve tedavisi nasıldır?

Grup A beta hemolitik streptokok (GABHS). Vajinit akut GABHS farenjiti ile birlikte veya onu takiben oluşabilir. Penisilin tedavisi küratiftir.Dekolorize gram boyama ile gonoreyi de dikkate alın. Kültür belirleyici olacaktır.

Bakteriyel vaginozis (Gardnerella vaginalis vajiniti) tanısının konulması için hangi hikaye, klinik ve laboratuar bulguları gereklidir?

Beyazımsı, yapışkan bir vajinal akıntı, vajinal pH > 4.5 ;  vajinal akıntı örneğine % 10 KOH eklenmesiyle balık kokusu (amin gibi) oluşması; mikroskopla vajinal akıntı incelendiğinde vajinal epitel hücrelerinin % 20 sinden fazlasının gram negatif kokobasillerle kaplı olması.

Bakteriyel vaginozisli genç kızlarda iki tedavi seçeneği nedir?

7 gün süreyle günde iki kez alınan oral metronidazol. Gebe kadınlarda topikal klindamisin alternatif tedavidir. 

Bartolin bezi absesinden en sık izole edilen bakteriler nelerdir?

N. gonorrhoeae Bartolin bezi abselerinden alınan kültürlerde % 50 ye varan oranlarda izole edilir. Geriye kalan vakalar aerobik ve anaerobik mikroorganizmaların (bacteroides gibi)  karışık üremelerini kapsamaktadır, ve az sayıda C. Trachomatis üremektedir.Kültürler % 30 a varan oranlarda steril kalır.

Bartolin bezi absesinin tedavisi nasıldır?

Bartolin bezi absesinin ilk epizotu için alışılmış tedavi insizyon ve direnaj ya da aspirasyondur. Tüm hastalar muhtemel gonokok enfeksiyonu için de tedavi edilmelidir.
Bezin marsupializasyonu rekürren Bartolin bezi abseleri için saklanmalıdır.

Fitz-Hugh Curtis sendromu nedir?

Fitz-Hugh Curtis sendromu, PID ile ilişkili olan peri-hepatit veya karaciğer kapsülü inflamasyonudur. PID semptom / bulgularına ek olarak hastalarda sağ üst kadran ağrısı şikayeti ve palpasyonla hassasiyet de olur.

PID ve Fitz-Hugh Curtis sendromlu hastalarda başka hangi komplikasyonlar görülür?

Hastaların % 20 sinde tubo-ovaryan abseler olur.

‘RPR’ neyin kısaltmasıdır ve serumda neyi saptar?

RPR ‘rapid plasma regain’ in kısaltmasıdır ve kardiolipin-kolesterol-lesitin kompleksine karşı oluşan antikorları saptar. Treponema pallidumu direk olarak saptayamadığından sifilis için ‘nonspesifik’ bir testtir.

‘Yalancı pozitif’ RPR nin 5 nedenini sayınız.

1)                  Gebelik
2)                  Kollajen vasküler hastalık
3)                  Madde bağımlılığı
4)                  Enfeksiyon
5)                  İmmünizasyon

7 yaşındaki kız çocuğu yeşilimsi-kahverengi, hafif kanlı vajinal akıntı ile geliyor. Akıntının gram boyamasında gram-negatif basiller ve PMNL ler saptanıyor. Bu akıntının en muhtemel enfeksiyöz nedeni nedir?

Shigella türleri son zamanlarda enfeksiyöz vulvovajinitin bir etkeni olarak tanınmışlardır. Hastaların sadece % 30 u daire ile birliktedir. Vajinal akıntının klinik görüntüsü vajinal yabancı cisime benzemektedir. Vajinal kültür sıklıkla tanı koydurucudur. Vajinal kültürler negatifse vajinal yabancı cisim aranması için anestezi altında muayene gerekir.

Adolesan bayanlarda en yaygın seksüel geçişli hastalık nedir?

Human papilloma virus.

Bir yenidoğanda vajinal akıntının en muhtemel nedenleri nelerdir?

Gebelik esnasında maternal hormonların etkisine bağlı olarak gelişen fizyolojik lökore. Vajinal akıntı şeffaf, beyaz ve yapışkandır. Gram boyamada beyaz küre görülür, ancak mikroorganizmaya rastlanmaz; kültürler steril kalır.

Neonatal dönemden hemen sonra görülen vajinal akıntılardan en sık hangi patojen sorumludur?

Enfekte annelerden doğan infantların vajinal doğum esnasında aldıkları Trichomonas vaginalis.

10 yaşındaki kız çocuğu kronik vajinal kaşıntı ile geliyor; vajinal akıntısı yok. Muayenede perinesinde hipopigmente ‘8 figürü’ şeklinde telenjektazi ile maküler rash mevcut. Tanı nedir?

Perinenin sıklıkla ‘8 figürü’ şeklindeki atrofi, telenjektazileri ve hipopigmentasyonu ile karakterize kronik idiopatik dermatidi olan Liken sklerozis.  

Seksüel olarak aktif adolesanlarda anormal vajinal akıntının en yaygın nedeni nedir?

Trichomonas vaginalis.

Genital siğiller (condyloma acuminata) için tedavi nedir?

Geleneksel tedavi görünen siğillerin ablasyonudur. Son zamanlarda subklinik hastalığın farkına varılmasından ve servikal neoplaziyle HPV ilişkisinin tanımlanmasından dolayı lokalize siğiller için podofilinle doku ablasyonu ve daha yaygın hastalık için lazer vaporizasyonu veya kriyoterapi önerilmektedir.

Condyloma acuminata’nın (genital siğiller) etkeni nedir?

Human papilloma virus;  tip 6 ve tip 11 lezyonlarda en sık üreyen subtiplerdir.

Servikal intraepitelyal neoplazi (CIN) ve servikal kanser en sık hangi seksüel geçişli hastalıkla ilişkilidir?

Genital siğillerin (condyloma acuminata) etkeni olan Human papilloma virus.

ABD’de genital ülserlerin en yaygın nedeni nedir?

Herpes simpleks, tip 2.

Herpes simpleks tanısı kolayca nasıl konulabilir?

Multinükleer dev hücreleri gösteren Tzanck yayması ile, veya virus kültürü ile.

Primer sifilis tanısı nasıl konulabilir?

 1) Spiroketleri gösterecek olan şüpheli lezyonların karanlık saha mikroskobisi, 2) İyi, ama direk olarak Treponema pallidumu saptayamadığı için nonspesifik bir test olan RPR, 3) T. Palliduma antikor cevabını direk olarak saptayabilen fluoresan antikor testi (MHA-TP, FTA).
      
Gelişmekte olan ülkelerde yaşayan hastalarda bulunan genital ülserlerin en sık etyolojisi   nedir?

Hemophilus ducreyi’nin neden olduğu şankroid.

Şankroid için tedavi nedir?

Eritromisin veya seftriakson gibi üçüncü kuşak bir sefalosporin.

Adolesan bir bayan fluktuasyon veren hassas meme kitlesi ve ateş ile geliyor. Tanı ve tedavi nedir?

Bu hastada insizyon ve direnaj gerktiren meme absesi mevcuttur; her loküle cep parçalanmalıdır. Pürülan sıvı kültür için gönderilmelidir. Anti-stafilokokkal antibiyotikler de reçete edilmelidir. Absenin basit direnajı yeterli değildir.

Genç bir kız meme başlarından sütlü, kan içermeyen akıntı ile geliyor. Gebe değil. Bu akıntının etyolojisi ve tanısı nedir?

Hastada sıklıkla prolaktin salgılayan bir hipofiz adenomunun neden olduğu galaktore mevcuttur. Galaktoreye fenotiazin, antihistaminikler, diazepam, simetidin, metoklopramide, opiatlar (kodein, morfin), antihipertansif ajanlar (verapamil), ve trisiklik antidepressanlar gibi belirli ilaçlar da neden olabilir. Amenore de varsa, tiroid hastalığından şüphe edilmelidir.

Oligomenore nedir?

Oligomenore mensler arasında 6 haftadan daha uzun bir intervalin olması olarak tanımlanır.

Oligomenore hangi noktada araştırma gerektirir?    

Adolesanlarda menarj sonrası 2 yıldan fazla süren veya düzenli bir menstrüel siklusun oluşmasından  sonra başlayan oligomenore durumları evalüasyon gerektirir.

Polikistik over sendromunun (Stein-Leventhal sendromu) klinik özelliklerinden bazıları nelerdir?

Hirşutizm, obezite, amenore veya infertilite, over büyümesi bazı ana özelliklerdir; hastaların az bir kısmında akantozis nigrikans ve insülin direnci görülür. Bununla birlikte, birçok hastada bu özelliklerin hepsi olmayabilir.

Sekonder sifilisin klinik belirtileri nelerdir?

Gövde, ayak tabanları, avuç içlerinde pitriasis rosea’yı andıran makülopapüler rash; müköz lekeler (müköz membranların üzerinde beyaz lekeler); kondiloma lata (perine gibi vücudun nemli bölgelerinde oluşan düz tavanlı siğiller).

Seksüel yolla alınan sifilis için tedavi nedir?

Primer ve erken (semptomların bir yıldan az sürdüğü) sifilis için  tek bir doz IM benzatin penisilin yeterlidir; geç (semptomların bir yıldan uzun sürdüğü) sifilis için bir hafta aralarla uygulanan 3 doz IM benzatin penisilin gereklidir.

ABD’de seksüel olarak aktif adolesanlarda en yaygın üretrit etkeni nedir?

Chlamydia trachomatis.

Seksüel olarak aktif 16 yaşında bir erkek dizüri ve penis akıntısından şikayet ediyor. Üretritten kuşkulanıyorsunuz. Bu hastanın uygun tedavisi nedir?

Seksüel olarak aktif erkeklerde üretritin en yaygın iki etkeni C. Trachomatis ve N. gonorrhoeae’dir: bu yüzden, tek doz IM üçüncü jenerasyon bir sefalosporin (seftriakson) ve oral doksisiklin gibi her iki mikroorganizmayı da kapsayacak uygun antibiyotik tedavisi gereklidir. Üretral kültür antibiyogramları da önerilmektedir.

Yukarıdaki soruda bahsedilen hastanın penisiline alerjisi varsa?

IM seftriaksonun alternatifi olan IM spektinomisin ile tedavi edin.

Primer sifilisin klinik belirtileri nelerdir?

Spiroketin inokülasyon yeri olan ağrısız genital ülser (şankr).

Erişkinlik öncesindeki (pre-pubescent) bayanlarda Candida albicans vulvovajinitin yaygın bir nedeni midir?

Hayır, çünkü östrojen vajinal glikojen depolarını ve asiditeyi uyararak mantar üremesini artırır.

C. albicans vulvovajinitinin gelişmesi için risk faktörlerinden bazıları nelerdir?

Glikojen depolarını ve asiditeyi artıran östrojen, sistemik kortikosteroidlere bağlı bozulmuş immünite, diabetes mellitus, ve geniş spektrumlu antibiyotikler.

Pelvik inflamatuar hastalığın (PID) belirti ve bulguları nelerdir?

Akut salpenjit olarak da bilinen klasik PID, ateş ve alt abdominal ağrı ile karakterizedir.Hastanın adeti yeni bitmiş olabilir. Fizik muayenede ateş, alt abdominal hassasiyet ve belirgin bilateral adneksiyal hassasiyet bulunur.

Hangi doğum kontrol yönteminde daha yüksek PID insidensi bulunur?

PID riski, doğum kontrol yöntemi kullanmayan kadınlarla kıyaslandığında RİA
kullanan kadınlarda iki kat daha fazladır.

PID’li (Pelvik inflamatuar hastalığı olan) hastalardan en sık izole edilen mikroorganizma nedir?

ABD’de PID’ li kadınların yaklaşık % 50’sinde beraberinde gonokoksal servisit de bulunur.

Hangi mikroorganizmalar PID’den sorumludur?

N. gonorrhoeae, C. trachomatis,  Mycoplasma hominis, ve Bacteroides gibi enterik anaeroblar.

Servisiti olan bir adolesanın tedavisi için uygun antibiyotik tedavisi nedir?

Bu hastanın N. gonorrhoeae ve/veya C. trachomatis’ten kaynaklanan servisiti olabilir. Bir strateji, tek doz IM seftriakson ve 7 günlük oral doksisiklin verilmesidir (gebe olmadığı ispatlanarak). Hasta uyumunu artırmak için doksisiklin yerine tek bir oral doz azitromisin kullanılabilir. İntramüsküler girişimden kaçınmak için seftriakson yerine oral tek doz sefiksim kullanılabilir.

Önceki sorudaki hasta gebe olsaydı tedavi seçenekleri değişecek miydi?

Evet. Hasta gebeyse doksisiklin yerine 7 günlük eritromisin kullanılmalıdır.

10 yaşındaki kız çocuğu, bir apış arası yaralanmasından sonra tek taraflı labia majör hematomuyla geliyor. Bu hasta için uygun tedavi nedir?

Vulvar hematomlar genellikle buz torbası ve yatak istirahatine yanıt verirler. Eğer hafif üriner retansiyon varsa, ılık su banyosunun faydası olur. Eğer anlamlı üriner retansiyon varsa üriner katater gerekli olabilir. Masif vulvar hematomun boşaltılması gereklidir.

Genç bir kız sekonder sifilis tanısıyla tek doz intramüsküler benzatin penisilinle tedavi ediliyor. Birkaç gün sonra ateşi yükseliyor ve gövdesindeki makülopapüler döküntü daha da belirginleşiyor. Bu semptomların nedeni nedir?   

Bu hastada, penisilinle tedavi edilmiş edinsel veya konjenital sifilisli hastaların % 20’sine kadar varan oranlarda görülebilen akut bir sistemik febril reaksiyon ( Jarisch-Herxheimer reaksiyonu) gelişmiştir.   

Seksüel olarak aktif bir genç kız ateş ateş, döküntü, diz ve dirseklerinde ağrı ile geliyor. Mensi yeni bitmiş.  Muayenede ateş, şiş-kırmızı-sıcak bir diz, ellerinde ve ayak tabanlarında eritematöz maküller ortaya çıkıyor. En muhtemel tanı nedir?

Dissemine gonok enfeksiyonu.

 ○ Dissemine gonok enfeksiyonunun klinik belirtileri nelerdir?

Kadınlarda asemptomatik primer N. gonorrhoeae enfeksiyonu % 3’e varan oranlarda hematojen yayılım gösterir. Semptomlar enfeksiyondan 7-28 gün sonra ve son menstrüal siklusun ilk 7 günü içinde başlar. En yaygın bulgular artrit, poliartralji, tenosinovit ve papüler döküntüdür. Çoğu hastada genitoüriner semptomlar yoktur; bununla birlikte, servikal kültürler %80’e varan oranlarda N. gonorrhoeae için pozitif olacaktır.

Pseudocyesis nedir?

Pseudocyesis, gebe olmadığı halde gebe olduğuna inanan kadınlardaki amenorenin nadir bir nedenidir. Bu hastalar bulantı, kusma, galaktore ve abdominal distansiyon gibi gebeliğin bir çok semptomunu gösterirler. Tanı; fetal kalp atımlarının, fetal hareketin, uterus büyümesinin olmamasına ve negatif bir gebelik testine rağmen hastanın hamile olduğunu ısrar etmesiyle konur. Tüm hastalar psikiyatrik evaluasyon gerektirir.

Ektopik gebeliği olan hastalarda görülen klasik semptom triadı nedir?

Alt abdominal ağrı, vajinal kanama ve anormal menstrüasyon hikayesi.

16 yaşındaki kız ağrısız meme kitlesiyle geliyor. Fibroadenomdan şüpheleniyorsunuz. Bu hastanın tedavi yaklaşımı nasıldır?

Bu kitleler bazen spontan olarak gerilediğinden, şüpheli bir fibroadenomda önerilen hasta 3 menstrüel siklus geçirene kadar kitlenin gözlenmesidir. Lezyon persiste ederse cerrahi eksizyon önerilir.  

Amastia nedir?

Amastia; kostalar, interkostal kaslar ve meme dokusu gibi göğüs duvarı yapılarının tek taraflı yokluğuyla karakterize bir durumdur.

Menoraji nedir?

Menoraji 8 günden uzun süren, veya menstrüel periyotlar arasının 21 günden daha kısa sürdüğü, veya hastanın günde 8 ped veya 10 tampondan fazla kullandığı anormal menstrüel kanamalardır.

Disfonksiyonel uterin kanaması (DUB) olan hastada tedavi yaklaşımı nasıldır?

Tüm hastalar demir desteği almalıdır. Kanama hafifse ve hasta anemik değilse bu durum sıklıkla gerilediğinden başka bir şey gerekli değildir. Kanama orta veya şiddetliyse ve hasta anemikse hem östrojen, hem de progesteron içeren hormonal tedavi gereklidir. Hasta hipovolemikse  intravenöz östrojen ve ardından oral progesteron gereklidir; hipovolemi yoksa başlangıçta kanama durana kadar günde 4 kez, daha sonra da 1 ay boyunca  günde 1 kez oral kontraseptif alınması uygundur. Hastaya bir sonraki menstrüel periyodun ağır geçeceği söylenmelidir.

Gebeliği önleyen oral kontraseptiflerin etki mekanizmaları nelerdir?

Ovulasyonun baskılanması; servikal mukus değişiklikleriyle sperm geçişinin engellenmesi; endometrial lining’in inceltilip embriyo implantasyonuna elverişsiz hale getirilmesi.

Oral kontraseptif verilmesinin kontrendikasyonları nelerdir?

Sıralanan durumlara ait hikayesi olan hastalar: tromboflebit veya tromboembolik hastalık; serebrovasküler aksedan; koroner arter hastalığı; aktif karaciğer hastalığı; anlamlı hipertansiyon; östrojen bağımlı neoplazi; gebelik.

Lenfogranuloma venerum (LGV)  nedir?

Lenfogranuloma venerum (LGV),  C. trachomatisin etkeni olduğu invazif bir lenfatik enfeksiyondur.

Lenfogranuloma venerumun (LGV) en yaygın ortaya çıkış şekli nedir? 

İlk olarak genitalia üzerinde bölgesel lenfadenitin eşlik ettiği lokal bir lezyon şeklinde görülür.

Lenfogranuloma venerumun tedavisi nedir?

Tetrasiklin (9 yaşın üzerindeki hastalarda), eritromisin, azitromisin veya bir sulfonamid 3 ila 6 hafta süreyle.

N. gonorrhoeae’nin yol açtığı enfeksiyonun tanısı nasıl konulur?

Enfekte sekresyonların % 5-10 CO2 içeren bir ortamda antibiyotiklerle doyurulmuş çikolata agarı gibi selektif bir ortamda inkubasyonuyla; bu, gonokok enfeksiyonunun tanısında altın standarttır.

Konsepsiyondan ne kadar sonra serum gebelik testleri pozitifleşir?

Konsepsiyondan itibaren 7 gün içinde ki, bu da yaklaşık olarak kaçırılan ilk menstrüal periyodun 1 hafta öncesine tekabül eder.

Genital herpesin ilk epizodu için önerilen tedavi nedir?

Lezyonların başlamasından itibaren ilk 6 gün içinde oral asiklovir başlanırsa, lezyonların süresi 3-5 gün kısaltılabilir.

Rekürren genital herpes için önerilen tedavi nedir?

Genital herpesin tekrarlayan epizotlarının süresi üzerine oral asiklovirin etkisi minimaldir. Oral asiklovir semptomların başlamasından sonra 48 saat içinde başlanırsa lezyonların süresi sadece 1 gün kısaltılabilir.

13 yaşında Tanner evre 4’te olan kız sarı vajinal akıntı ile geliyor. Menstrüasyonu başlamamış ve seksüel olarak aktif değil. Vajinal kaşıntı, ağrı ya da dizüri yok. En muhtemel tanı nedir?

Fizyolojik vajinal akıntı. Genellikle az miktarda, sarı ve kokusuzdur; beraberinde başka semptomlar yoktur. Genellikle menarjdan 6 ay kadar önce olur.

“Mittelschmerz” (ovulatuar ağrı) nın tipik semptomları nelerdir?

1)Ani başlayan ve son adetten 2 hafta sonra olan (mid-siklus) sağ veya sol alt kadran ağrısı.
2)İntrauterin gebeliğe ait delil olmaması.
3) Kitle, serviks hareketiyle hassasiyet ve vajinal kanama olmadan  pelvik muayenede tek taraflı adneksiyal hassasiyetin olması.
4)Sadece 24-36 saat süren ağrı.

Ovaryan kitlelerin çoğunluğu hangi histolojik tiptedir?

Teratoma.

Ovaryan teratomun malignleşme olasılığı nedir?

Teratomun kistik ya da solid olmasına göre değişir. Solid teratomlarda daha yüksek malignensi oranı varken, primer olarak kistik teratomlarda daha düşük oranlarda malignleşme olur.

Bir genç kızda vajen adenokarsinomunun gelişmesi için hangi faktörler risk oluşturur?

Daha önceden düşük tehdidinin ilerlemesini önlemek için kullanılan diethylstilbestrolün (DES) gebelikte maternal alımı.

5 yaşındaki kız çocuğunda komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonu (UTI) mevcuttur. Voiding sistoüretrogramda (VCUG) üriner sistemde anatomik anormallik bulunma olasılığı nedir?

Yaklaşık %30.

Yukarıdaki sorudaki hastada üriner sistemin anatomik anomalisi varsa, en muhtemel anomali ne olacaktır?

Vezikoüreteral reflü. 

Kaynak: hastaneciyiz.blogspot.com

--> DOKTOR YAKLAŞIMLARI ANA SAYFASINA DÖN <--

Word Formatında Bilgiyarına İndir