10 Kasım 2010 Çarşamba

Medula Nedir , Medula Nasıl Çalışır?

Sponsorlu Bağlantılar:

MEDULA Nedir? Medula Sistemi Nasıl Çalışır, Hakkında Detaylı Bilgi

•MED(ikal) ULA(k) sözcüklerinin birleşmesinden uluşturulmuştur.
•GSS (Genel Sağlık Sigortası)  ile hastaneler ara­sında
–fatura bilgisini elektronik o­larak topla­mak
–geri ödemesini gerçekleştirmek için
oluşturulmuş bütünleşik sistemin adıdır.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumları ol­an Emekli Sandığı, Bağkur, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Yeşilkart'ı , TSK personelini tek bir ça­tı altında, GSS çatısı altında topla­mayı hedeflemiştir. Medula bu çalışmanın bilişim ayağı­dır. Devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, diyaliz merkezleri ve da­ha bir çok sağlık kuruluşunun verdikleri hizmet, kullandıkları tıbbi malzeme ve ilaçların bede­linin geri ödeme kurumu tarafından ödenmesi için GSS Medula web servislerini kullanmaları gerekmek­tedir.

GSS Medula web servisle­ri aracılığıyla sağlık tesisleri sosyal güvenlik kurumu ile aşağıdaki işlemleri gerçekleş­tirebilmektedir:


Medula Hakkında Daha Detaylı İçin Buraya Tıklayın