5 Ağustos 2011 Cuma

Memenin Yapısı (Meme Anatomisi)

Sponsorlu Bağlantılar:

Genç kadınlar, memenin vücutları­nın saklı ve gizemli bir parçası olduğuna inandırılarak yetiştirilirler­. Görülmesinin, dokunulması­nın ve hakkın­da açıktan konuşulması­nın toplumsal bir tabu olduğu kabul edilir­­. Erginliğe ulaşıldığın­da farklı bir duygu da beraber gelişerek meme, kadınlığın işareti durumuna gelir­­. Bebek için beslenme, karşı cins için cinsellik işlevi kazanır­­.

Taşıdığı gizem ve sembollerin yanın­da memenin diğer bir özelliği de, kadın sağlığı ile olan ilişkisidir­­. Meme ve sağlık arasındaki bu ilişki yeterince önemsenmediği için, herhangi bir meme hastalığı karşısın­da kadın, büyük bir şaşkınlığa ve korkuya uğramaktadır­­.

Gelişmiş ülkelerde, kadınların hekime baş vurmaları­nın başlıca nedenlerinden  biri, meme ile ilgili şikayetleridir­­. Tüm yaşamı boyunca kadı­nın memesinde bir sertlik fark etmesi, ya da ağrı gelişme­si sık rastlanan bir sorundur­. Memede fark edilen  sertliklerin, kitlelerin ve değişikliklerin büyük bir çoğunluğu kanser değildir­­. Eğer kanserse bile, erken  tanı kona­bilirse, tedavisi olanaklıdır­.

Bu yazı, s i­zin memeniz ile tanışmanız , başkaları için gizemi­ni korusa bile, artık s i­zin bu duyguyu aşıp bu organınız ile karşı karşıya gelmeniz amacı ile hazırlanmıştır­­.

Meme Anatomisi (Memenin Yapısı)

Her memede 6-9 adet lob denilen  kısım vardır­­. Her bir lob daha küçük birimler olan lobüllere ayrılmıştır­­. Lobüllerin ucun­da da süt üreten  küçük kesecikler bulunur­. Biçim olarak her bir lob bir üzüm salkımına benzetile­bilir­­. Lob, lobül ve süt kesecikleri ince süt kanalları ile birbirine bağlanmaktadır­­. Bu kanallar meme başına doğru birleşerek gelirler ve memenin tam ortasın­da areola denilen  koyu renkli bölgede meme başına açılırlar­. Lobüller ve kanallar arası boşluğu yağ dokusu doldurmaktadır­­. Meme dokusu içinde adale yoktur fakat memenin hemen  altında, kaburgaların üstünde adale dokusu bulunur­.

Her meme kan damarları ve içinde renksiz, lenf sıvısı taşıyan lenfatik damarlar içerir­­. Lenf damarları, lenf bezi denilen  ve fasulye şeklinde küçük oluşumlar­da sonlanırlar­. Vücudun pekçok yerinde lenf bezleri vardır­­. Koltuk altındaki lenf bezlerine meme dokusun­dan gelen  lenf sıvısı dökülür­. Memenin kanserlerinde ve enfeksiyonların­da koltukaltı lenf bezleri şişer­. Enfeksiyonlar­da bu bezler ağrılıdır­­. Kanserde ise bu bezler şişmiştir fakat ağrı yapmazlar­.

Memeler, vücudun değişik yerlerinden  salgılanan farklı hormonların etkisi altın­da büyür ve gelişirler­. Bu hormonların salgılanmaya başladıkları yaş ve miktar ile orantılı olarak ta gelişimleri­ni erken  veya geç tamamlarlar­.

Daha ileriki yaşlar­da ise tekrar küçülürler­.

Doğumdan başlayan yavaş gelişim süreci ergenlik çağına kadar sürer­. Bu dönemde erkek - kız farkı gözlemlenmez­.

Ergenlikle beraber kız çocuklar­da yumurtalıklar­da salgılanmaya başlayan estrojen  hormonun etkisi ile memelerde büyüme, gelişme görülmeye başlar­. Yine vücu t­ta yapılmaya başlanan progesteron isimli hormonun da etkisi ile gelişim tamamlanır­­. Memeyi oluşturan süt bezleri ve bunların kanalları­nın açıldığı meme ucu gelişir yetişkin yapı alır­­.

Ergenlik süreci genel­de 10-14 yaşlar arasın­da tamamlanırsa da bu dönem daha erken  veya daha geçte ola­bilir­­.

Yeni doğan bebeklerde, annenin hormonları etkisi ile doğumdan sonra memelerde şişkinlik görülme­si normaldir­­. Hormonların etkisi­ni kaybetme­si ile 1-2 hafta içinde yapı normale dönecektir­­.