2 Temmuz 2011 Cumartesi

Non Stres Test (NST) Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar:

Non Stres Test (NST)

Fetusun kalp atışları­nın seyri­ni ve bebek hareketleriyle olan ilişkisi­ni temel alarak fetal distres taramasın­da kullanılan bir testtir ("nonstres": doğum eylemi sıkıntısı yok anlamın­da kullanılan bir kelimedir).

Hangi durumlar­da NST uygulanır?

NST, fetal distres gelişme olasılığı yüksek olan fetusların değerlendirilmesinde ve fetal distres varlığın­dan şüphelenilen  her koşulda (bebek hareketleri­nin azalma­sı gibi) birinci basa­mak test olarak uygulanır­. Genellikle haftalık uygulanmakla beraber miad geçmesi, gelişme geriliği (İUGG) ve preeklampsi gibi bebeğin ölme riski­nin yüksek olduğu durumlar­da üç günde bir, ve EMR (Erken  membran rüptürü-suların erken  gelmesi) gibi fetusun durumunun hızla değişmesi­nin mümkün olduğu durumlar­da günlük uygulanır ve bu durumlar­da incelemeye genelde amnios sıvısı volümü değerlendirilme­si eklenir­. EMR'de günlük NST yerine günlük biofizik profil (BFP) tercih edile­bilir­.

Nasıl Uygulanır?

Anne adayı bir yatağa yatırılır­. Karnına fetus kalp atışları­nın en  kuvvetli duyulduğu yerde karidotokografi cihazı­nın kalp atışlarını algılayan probu bağlanır­. Ek olarak uterus kasılmaları da araştırılmak istenirse bu durumda karnın en  tepe noktasına kasılmaları algılayan prob ("ağrı probu") yerleştirilir­. NST'de genel olarak ağrı probu kullanılmaz

Anne adayı­nın eline üzerinde bir düğme olan bir çubuk verilir­. Test esnasın­da bebek oynadığın­da bu düğmeye basma­sı istenir­. Yaklaşık 20 dakika boyunca cihaz bebeğin kalp atışların­da meydana gelen  değişiklikleri kağıda aktarır­. Bu kağıda NST trasesi adı verilir­.

Sonuçlar Nasıl Değerlendirilir?

Fetal distres olmayan sağlıklı bir fetusun NST trasesinde çok tipik bulgular vardır: Kalp dakikada 120-160 arası atar. Kalp atışları dalgalanmalar gösterir­. Değişkenlik adı verilen  bu dalgalanma bebeğin sinir sistemi­nin sağlıklı olduğunun en  önemli göstergelerinden  biridir­. Bunlara ilaveten sağlıklı fetusun vücut hareketleri esnasın­da kalp atımı hızlanır belirli bir müddet sonra yine normal hızına döner. Trasede bu esnada kalp atım hızın­da yükselmeler oluşur. Bu yükselmelere akselerasyon adı verilir­. NST yorumlanmasın­da kalp atım hızı, değişkenliğin derecesi ve akselerasyonların büyüklüğü ve süresi (yükselmenin derecesi) temel alınır­. 20 dakikalık inceleme neticesinde bazı kriterler yerine gelirse bebek sağlıklı demektir­. Bu durumda reaktif (reaktif=uyarana cevap veren-burada uyaran bebeğin kendi hareketidir) NST'den  bahsedilir­. NST 20 dakika boyunca reaktif olmamışsa bebeğin uykuda olduğun­dan şüphelenilir­. Bu durumda belirli bir müddet bebeğin uyanma­sı beklenir ya da fetal akustik stimulasyon cihazı denen  ve bebeğe ses uyarısı vermek için özel tasarlanmış bir cihaz karna yerleştirilerek bebek uyandırılmaya çalışılır­. Bir süre sonra tekrar NST yapılır­. Reaktiflik kriterleri yine oluşmamışsa nonreaktif NST'den  bahsedilir­.

Alttaki resimde reaktif olarak değerlendirilen  bir NST trasesi görülmektedir­. Oklar kalp atım hızındaki yükselmelere (akselerasyonlar) işaret etmektedir­. Akselerasyonlar arasın­da kalan bölge ise ortalama olarak kalp atım hızıdır­. Trasede kalp atım hızı­nın dalgalanmaları (değişkenlik) gözlenmektedir­.

nst nedir

NST reaktif çıktığın­da bebek çok yüksek bir ihtimalle iyi durumda demektir ve ileri incelemeye gerek kalmaz. Bir hafta içinde bu bebeğin ölme olasılığı binde 7 gibi düşük bir olasılıktır­. Ancak burada hatır­da tutulma­sı gereken  nokta NST incelemesi­nin kordon sarkma­sı ya da ablatio placenta (plasentanın erken  ayrılması) gibi ani ve beklenmedik şekil­de gelişen  olayları ve doğum sonrası gelişme­si muhtemel olumsuz durumları tahmin etmesi­nin mümkün olmadığıdır­.

Test nonreaktif çıktığın­da ise yanlış olma olasılığı oldukça yüksek (%50'lere varır) bir testtir­. Bu yüzden  nonreaktif NST çıkma­sı halinde ileri inceleme testlerinden  biri uygulanarak yapılarak durum açıklığa kavuşturulmalıdır­.

Konuyla ilgili aramalar: nst nedir?