25 Nisan 2011 Pazartesi

Dünya Sağlık Örgütü Sağlığın Tanımı

Sponsorlu Bağlantılar:

Dünya Sağlık Örgütü(WHO) tarafından yayınlanan bir deklerasyona göre, sağlık şöyle tanımlanmıştır; herhangi bir hastalık ve güçsüzlük halinin olmaması ve bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam bir iyi olma durumudur. Bizler insan varlığı ve sağlığına dayalı ve yaşamı uzatan bir iş olarak bu konuya duyduğumuz saygıdan dolayı sağlık sektörü üzerinde çalışmayı seçmiş bulunuyoruz.

Sağlığı etkileyen ana faktörler şunlardır;

- %10 sosyal koşullar; %8 tıbbi koşullar; %7 iklimsel koşullar; %15 kalıtsal koşullar; %60 yaşam stili.
- Modern kirlilik

Gıda Kontaminasyonu

(1)Meyve, sebze, hububata katılan gübreler ve diğer gıdalar üzerin­de kalan artık tarım ilaçları.
(2)Katkılar, gıda boyaları ve ha­zır ve çabuk donan gıdalara katılan esanslar.
(3)Hayvan besinlerinde bulu­nan antibiyotikler, hormonlar v.b.
(4)Pişirme süresi boyun­ca yıkıma uğramış (bozulmuş)besinler.

Çevre ve hava kirliliği

(1)Endüstriyel atık gazlar.
(2)Çeşitli bina iç malzemelerinden kaynakla­nan ev kirliliği.

Su kaynaklarının kirliliği

(1)Endüstriyel atık su­lar.
(2)Suda biriken mikrop­lar.
(3)Gübreler,tarım ilaç­ları,
(4)Sıcak musluğun­da biriken kirlilik.
(5)Düzenlenme­miş(sağlıksız)içme suyu.


Modern konforun sebep olduğu kirlilik

Televizyon,radyo,yüksek-gerilim hatları, mikrodalgalar, bilgisayarlar,cep telefonları,fotokopi makineleri,güçlü ışık yansıması ve düşük frekanslı radyasyon da­hil bütün bunlar sağlığı etkilemekte­dir.

Gürültü kirliliği

Otomobiller, makineler, motorlar, insan sesleri v.b. birçok ses kişi rahat­sız eder ve dayanılmaz bir duruma sokar.

Sağlık Standartları Nelerdir
Sağlık; dengeli bir diyet, yeterli uyku, makul egzersiz ve ruhi sessiz­lik gerektirmektedir. Sağlıklı bir kişi aşağıda­ki özellikleri taşır:

1-Yeterli enerji, günlük hayatın getirdiği aşırı stresten kolaylıkla etkilenmemek ve istediği tüm hareketleri zorlanmadan yapabil­mek.
2-Pozitif bir davranış­la birlikte iyimserlik,herhangi bir kararı alırken,ciddiyet göstermek fakat aynı zamanda müşfik ol­mak.
3-Acil durumlarda soğukkanlı­lık göstermek ve aynı zamanda gerekli değişiklik­leri yapabilmek.
4-Yaygın hastalıklara ve soğuğa karşı direnç göstere­bilmek.
5-Düzgün bir duruşta vücudun her parçasının düzgün bir şekilde çalışması ve sağlıklı bir kilo ile birlikte bu kiloyla oran­tılı bir vücut.
6-Parlak gözler, hazırcevap ve çabuk kızmamak.
7-Kepeksiz veya az kepek­li parlak bir saç.
8-Ağrısız veya çürük­süz bir ağızla birlikte sağlıklı bir dişeti yapısı.
9-Elastik kaslar ve deri ile birlikte çevik ve hareket­li bir yürüyüş.
10-İyi bir din­lenme ve uyuma kabiliyeti

Beslenmenin temel konsepti
Beslenme nedir: İnsan bedeninin aldığı gıda ve besinleri özümlediği ve kullandığı bir süreç, ve aynı zamanda kişinin psikolojik ihtiyaçlarının temini için aldı­ğı gıdaların işlenip psikolojik süreç­te kullanılması işlemi.
Uygun Gıda: Uygun ve makul bir diyet ve gıdanın sağlıklı bir şekil­de pişirilmesi ve işlenmesi,ve böylece insan vücudu için gerekli termal enerjinin ve çeşitli besleyicilerin sağlanarak ve bütün besleyici­lerin bir dengeli süreç boyunca alınarak vücudun normal sağlığını ve psikolojik ihtiyaçlarının sağlanmasıdır.
Besleyiciler: Normal fizyolojik fonksiyonların bakımı ve normal büyüme, metabolizma ve çalışma için vücudun ihtiyaçlarının sağlanması için insan­lar devamlı bir şekilde gerekli besleyicileri günlük olarak almalıdırlar. Bu besleyiciler yedi kategoriye ayrılarak proteinler , vitaminler, mineraller, yağlar, şekerler, su ve selüloz diye sıralana­bilir.

Beslenme ve sağlık

İnsanlar gıdanın hayati bir önemi olduğu­nu düşünürler. Hayatın gidişatı boyunca,gıdalar hücreleri besleyerek organların, sistemlerin ve dokuların beslenerek uyumlu bir şekilde çalışmasını ve hareketleri­ni düzenleyecek olan temel yapıtaşı hücreyi besleyerek hücre içi gerekli olan enerjinin üretilmesini sağlarlar. İnsan hayatı; düzenli bir sulamaya,gübrelemeye ve toprağının işlenmesine ihtiyaç duyan ve büyümesi için gerekli enerjiye ihtiyacı olan küçük bir ağaca benzer. İşte insan hayatı için­de beslenmenin önemi bundan ibarettir. Gıdaları temin edebilmek için,sadece dengeli bir beslenme ile hastalığa sebep olabilecek Yin ve Yang arasında bir dengesizlik oluşması engellenebilir. Gıdasal bir beslenme akılcı ve bilimsel olmalıdır. Kişi hasta olduğunda,o kişi tedavi olur; Kişi sağlıklı ise o kişi hastalığa karşı korumadadır. Bu yüzden,hastalığı önleme, sağlığı koruma hususunda en önde gelen konu­dur. Sağlıklı ve dengeli beslenme,modern bir yaşam stili vücu­dun bağışıklık sistemini ayarlar ve arttırır. "Sağlığı koruyarak neşeli bir yaşam" Hastalık oluşmasını önleyerek oluşturu­lan aktif bir sağlık koruma rejimi, beslenme aracılığıyla iyi bir sağlık kazandı­rır ve böylece bu da yaşam kalitesini art­tırır.

Yetersiz beslenme, fazla yeme ve dengesiz beslenme gibi husus­lar kişinin sağlığını doğrudan etkileyen kötü beslenmenin en belirgin örnek­leridir. Sağlıklı bir hayat yaşamak isteyen kişi düzgün bir beslenme rejimini devamlı bir surette takip etmelidir. Sağlık uzun süreli bir bakım gerekti­rir. Gıdasal destek esas olarak dışardan alınan yiyeceklerden sağlanır. Bununla birlikte ,yemenin üç ayrı çeşidi bulunmak­tadır:
1. Hayatta kalmak için yeme;
2. İştahını bastırma; Dengeli beslenme,örnek olarak kişi­nin sevdiği gıdaları kontrollü bir şekilde alması ve sevmediği şeyleri de özenli ve dikkatli bir şekil­de tüketmesi. Yeme eyleminde uygulanması gereken çözüm yolu;ılımlık, sebzeler, aşırı pişmiş yiyecek­lerin tüketil­memesi, yavaş yemek yeme, hafif tat, tazelik;çeşitlilik, soğukluk, ayırma ,ileri, ve kaçınmadır. Kişi sade­ce bu kurallara dikkat ederek sağlıklı bir vücuda sahip olabilir ve en güvenli bir şekilde hayatını yaşaya­bilir.

Konuyla ilgili aramalar: dünya sağlık örgütüne göre sağlığın tanımı nedir , beslenme nedir , sağlık nedir , sağlığın tanımı