29 Nisan 2011 Cuma

Ülser Belirtileri Nedenleri Nelerdir

Sponsorlu Bağlantılar:

Ülser Belirtileri Nelerdir, Ülser Nedenleri, Ülsere Sebep Olan Etkenler

Ülser Ağrısı
Ülserin en yaygın ve en rahatsız edici belirtisi ağrıdır. Ağ­rı, hafif açlık ağrısıda olabilir tırmalama veya bıçak batması gibi şiddetli de olabilir. Ağrı farklı bölgelerde olabilmekle birlikte bazen göğüs kafesinin tam altın­da, ortada ve batıcı türdedir. Bazı zamanlar ağ­rının yeri parmağınızın ucuyla gösterilecek kadar nettir ama çoğunlukla ağrı, karnın alt kısmı, göğsün üst kısmı, omuz, kürek kemiğinin alt bölümü ya da doğru­dan sırtta hissedilmektedir.

Ağrı çoğunlukla yenilen yemekle ilişkilidir ki, bu; durumu daha da güçleştirir. Bazıları birkaç bisküvi veya süt alarak geçici bir rahatlığa kavuşa­bilirler. Gece uyku­dan uyanma çoğunlukla görülen belirtiler arasındadır. Uyanma, öğünlerin ve uykuya dalmanın zamanıyla bağlantılı olsa da ortalama olarak saat 02.00 suların­dadır. Hemen her durumda az da olsa bir şeyler atıştırmak ağrıyı oldukça hafifletir; zaten bu nedenle "ülseri besleme" terimi orta­ya çıkmıştır.

Ülserin Diğer Belirtileri:
Mide bulantısı, kusma ve iştahta kesilme başta gelenlerdir. İştah kesilmesi çoğu kez özellikle de gastrik ül­serli daha yaşlı kimselerde kilo kaybı oluşmasına sebep olur. Diğer görülen bir sık belirti ise göğüste yanmadır (mide kayna­ması). Bu göğüs kemiğinin altında, derinden gelen sıcak bir yanmadır. Özellikle sırtüstü yatıldığın­dan yanma şiddetlenir ve mide suyunun özofagusa geçmesi sonucu meydana gelen iltihaplanma sonucu olmaktadır. Bu olay ay­nı zamanda ağza tatsız ve acı bir sıvının gelme­sine de sebep olur. İshal, peptik ülserlerde nadiren görülür ve genellikle de başka nedenden dolayı ağrı meydana gelir.

Peptik ülserler, tedavi edilmeseler bile, kendiliğinden geçerler. Belirtiler, haftalar, aylar, hatta yıllarca sürebilir ancak eğer tekrarlayıcı bir özelliği varsa, belirtiler başlangıçta nispeten daha yu­muşak olduklarından ülser derece derece ilerler ve ancak yıllar geçtikten sonra bir doktora git­me gereği duyulur. Bazı kimselerde ise ülser tamamen geçer; bundan dolayı hiç tanı konamamış bir çok ülser çeşidi vardır.

Benzer ağrının diğer nedenleri:
Bütün ülserler aynı tip ağrı oluşturmadığı gibi, başka durumlarda da ülser ağrısı taklit edilebilir. Ağ­rının bazı özellikleri bize belirli ipuçları verse bile, altında ya­tan nedeni anlamamıza yeterli olmamaktadır. Sindirim kanalında ya da komşusu olan bir organda meydana gelebilecek bir hastalık karnın üst kısmında ağrı meydana getirir.

Daha önce sözedilen özofagit'te peptik ülser ol­maksızın ağrı duyulur. Aside alışık olmayan ösofagus mukozası, gevşek kalan kardiadan yukarı geçen mide suyundan zarar görür. Gevşek kardianın neden­lerinden biri "hiatus hernisi" olarak adlandırılan mide fıtığıdır. Ösofagusun diyafram kasını geçtiği özel deliğin genişlemesi ile midenin üst bölümü buradan yu­karı çekilir, yani fıtıklaşır.

Midenin ve duodenumun iltihaplanması (gastrit ve duodenit) da peptik ülser benzeri ağrıya sebep ola­bilir. Bazı doktorlar bunları akraba hastalıklar ka­bul ederek bu hastalıklara aynı tip tedaviyi uygularlar. Gastrit daha çok, aşırı alkol tüketimi ya da bazı ilaçları kullanmakla or­taya çıkmaktadır.

Kalın bağırsaklardan kaynaklanan ülser, kabızlığa veya aşırı kasılma­ya bağlı ağrı karnın (batının) herhan­gi bir yerinde şiddetli olarak duyulur. Safra taşına bağlı ağrı sağ göğüs kafesinin altın­da ve peptik ülserden daha şiddetli olarak duyulursa ­da doktorlar bu ikisini ayırırken tamamiyle emin olamazlar. En­der olarak ağrı pankreastan kaynaklanıyorsa daha şiddetli ve inatçıdır.

Göğüsle ilgili sorunları önemsemek gerekir. Bunların en önemlisi, kalp kasının yeterli düzey­de kan alamamasın­dan meydana gelen angina ağrısıdır. Gö­ğüs cidarının kaslarındaki zedelenmeler ve omurga kemiklerinden kaynaklanan ağrılar ­da önde ve orta­da ağrıya sebep olabilirler.

Konuyla ilgili aramalar: ülser belirtileri nelerdir , ülser başlangıcı