21 Ekim 2015 Çarşamba

Burun Estetiği Nasıl Yapılır?

Sponsorlu Bağlantılar:

Burun Estetiği Nasıl Yapılır?

Burun estetiği operasyonları, burun a meydana gelen  anatomik deformosyon ya da daha sonra meydana gelen  kaza, düşme, darp gibi travmalar neticesin­de meydana gelen  burun eğrilikleri­ni düzeltmek amacıyla yapılmakta olan bir estetik operasyondur­. Burun bu deformasyonlar nedeniy­le nefes almakta zorlanır­­. Yurdumuz­da burun deformasyonu sorununa oldukça sık karşılaşılmaktadır­­.  Bun­dan dolayı burun estetiği ameliyatı en  çok talep edilen  ameliyatlar­dan bir tanesidir­­. Burun estetiği şahsa münhasır bir operasyondur­. Günümüzde burun estetiğiyle uğraşan cerrahi doktorları burun estetiği operasyonların­da yalnız­ca burundaki eğrilik ya da deformasyonları düzeltmekle yetinmeden  yüz hatlarına yakışır bir burun olması­nı da göz önünde bulundururlar­. Zira burnun yüzdeki duruşu, çizgileri, kemikleri, açısı, dudakla mesafesi her kişi de farklıdır­­.

Burun estetiği operasyonları iki türlü yöntemle meydana gelmektedir­­.

Bunlar:
Açık yaklaşım
Kapalı yaklaşım

Burun estetiği operasyonların­da iki teknik de uygulanmakta­dır­­.Hangi tekniğin uygulanacağı hastanın burun özelliklerine ve cerrahın tecrübesine göre farklılık göstermekte­dir­­. İki tekniğinde hem avantajları hem de dezavantajları mevcuttur­. Doğru bir tespit yapmak gerekirse, yapılışı lazım olan ameliyatın başarılı ve isabetli olması, operasyonun kesi tipin­den  çok çok daha önemlidir­­.

Burun estetiği ameliyatın­da ilk adımda ne yapmalıdır?

Operasyon öncesi ilk görüşme:
Hasta bizzat cerrah ile görüşmeli asistanı veyahut başka bir görevli ile değil direk operasyonu yapacak cerrah ile konuşmalıdır­­.  Hasta kendisi­ni ve nasıl bir burun istediği­ni doktoruna detaylıca anlatmalıdır­­.  Cerrah kişi­nin istekleri­nin makul olup olmadığını kişi­nin istediği burnun kişi­nin yüzüne yakışıp yakışmayacağını değerlendirir ve hastanın kendisine yakışacak yüz hatları ile uyum sağlayacak burun yapısını hastayla paylaşır­­. Burada gaye kişi­nin operasyon sonra­sı kendi burnunun nasıl olacağı noktasın­da kişiye fikir vermektir­­.

Burun estetiği ameliyatın­da tam anlamıyla neler yapılır?
Burun estetiği ameliyatları genel anestezi uygulanıp yapılır­­. Ameliyatın süresi ortalama olarak 3 saattir­­. Operasyon öncesi hasta herhangi bir komplikasyon(istenmeyen  durum) gelişmeme­si için her cerrahi işlem öncesi olduğu hal­de bazı tetkiklerden  geçirilir­­. Açık ya da kapalı yaklaşım ile hastanın burun estetiği yapılmakta­dır­­.

Burun estetiğinde ameliyatın­da minimum tampon sürecine girildi!
Önceden  yapılmakta olan burun estetiği ameliyatların­da gayet eski teknolojik aletler kullanıldığın­dan ayrıca bu alan­da öğretilen  bilgi de sınırlı olduğun­dan bu ameliyatlar­da burun içine oldukça uzun ve sıkıntı veren  tamponlar yerleştirilirdi­. Bu durumda operasyonu sonra­sı hastanın hem nefes almasını güçleştirir hem de tamponun çıkarma işlemi birazcık uzun sürmüş olduğu için bu durum hasta için işkenceye dönüşürdü­. Bu durumda burun estetiği yaptırmak isteyip de korkan çekinen  hasta sayısın­da e­pey tesirli olurdu­.

Zamanla her geçtiğimiz gün gelişmekte olan bilimsel ve teknolojik imkânlar ile tamponların boyutları gün gün küçülüp bu operasyonların daha ba­sit ve daha az acısız duru­ma gelme­si izlemlenmiştir­­. Günümüzde ise gelişmekte olan son teknoloji ile beraber artık burun estetiği ameliyatların­da buruna yerleştirilen  tamponların boyutları mimimum seviyeye indirilmiştir ­. Böylelikle operasyon sonra­sı hasta hem ba­sit nefes alabilmekte hem de bu tamponların çıkarım süreci boyunca canı yanmamaktadır­­.  Burun estetiği operasyonudan sonra hasta için bir kabus olmaktan çıkartılmıştır­­.

Burun estetiği ameliyatları içerisinde tamponsuz ameliyat yöntemi
Tampon kullanılmayan burun estetiği ameliyatların­da burun içerisinde burnun orta kısmındaki hat boyunca karşılıklı dikişler ile iki bölümde birbirlerine yakınlaştırılır ­. Böylelikle yapılmakta olan bu dikişler tamponun yapmış olduğu fonksiyonu görmüş olurlar­. Bazı durumlar­da da bu duruma ilaveten  slikon da eklenebilir ­. Böylelikle burun içerisinde yapışıklık olmayışı da engellenmiş olmakta­dır­­.

Burun estetiği ameliyatı sonra­sı neler ola­bilir?
Burun estetiği ameliyatı sonra­sı aynı gün hastaneden  çıka­bilirsiniz­. Lakin arzu ederseniz bir gün hastanede yatmayı tercih edebilirsiniz­. Her ameliyattan son­ra ağrı olduğun­dan kişiler burun estetiği ameliyatı sonra­sı da hemen  ağrı hissedilecek sanırlar ve kay­gı duyarlar­. Operasyon esnasın­da lokal anestezi uygulandığın­dan ötürü ameliyattan sonra düşünülenin tam tersi daha az ağrı duyarlar­.

Burun estetiği ameliyatı sonrası yanaklar­da şişlikler oluşma­sı normal midir?
Burun estetiği ameliyatların­da her ameliyattan son­ra olduğu şekil­de bazı beklenen  tepkiler oluşma­sı gayet normal bir gelişmedir­­. Bunlar en  fazla 15 gün ­içinde ortadan kaybolabilen  normal ve beklenen  tepkilerdir­­.

Bunlar:
Yanaklar­da meydana gelen  şişlikler
Gözaltı torbasın­da meydana gelen  şişlikler
Göz kapakların­da meydana gelen  morluklardır­­.  Göz kapakları oldukça duyarlı olduğun­dan en  ufak bir çarpma da bile morara­bilmektedir­­.
Bütün bu tepkiler en  geç iki hafta içerisinde azalarak geçmektedirler­.
Ameliyattan son­ra ilk buluşma bir haftadan sonra içindir­­. Aradan geçen  bir haftada kişi kendisi­ni birazcık toparlamıştır­­. Birinci haftanın nihayetinde burundaki alçı atel çıkartılır­­. Hala burundaki ve yanaklardaki gözaltı torbaların­da ki şişlikler durmaktadır­­.  Bu şişlikler fakat 15 gün ­içinde geçmektedir­­. Morluklar ise gitmiştir­­. Genellik­le ameliyat bittikten  sonrasındaki ilk bir ayın sonun­da hasta normale dönmektedir­­. İlk bir sene içerisinde de burun bütünüy­le tam anlamıyla yerine oturmuş olmakta­dır­­.

Burun Estetiği Ameliyatı Ardın­dan Meydana Gelebilecek Komplikasyonlar

Her cerrahi operasyon­da olduğu şekil­de operasyonun başarısı o operasyonu yapan cerrahın tecrübe­si ve el becerisi ile direkt ilişiktir­­. Bun­dan dolayı cerrah ne kadar iyi olursa ameliyattan son­ra komplikasyon(istenmeyen  durum) olma olasılı­ğı o kadar düşük olmakta­dır­­.  Lakin risk yok demek olanaklı olmaz­. Tüm cerrahi işlemler­de olduğu şekil­de her zaman sürpriz bir risk oluşma olasılı­ğı mevcuttur­. Bir burun ameliyatın­da meydana gelebilecek risklerden  bahsedecek olursak şöyle sıralaya­biliriz­.

Enfeksiyon oluşumu
Burun kanamaları
Anestezi kaynaklı riskler
Burun sırtın­da meydana gelen  damarlanmalar

Burun estetiği ameliyatların­da genel olarak belir­li bir iz kalma­sı beklenmez­. Lakin burun deliklerine yapılacak her hangi bir teşebbüs (küçültme)de bazı zamanlar çok birazcık da olsa iz kalabilmektedir­­. Lakin burun ameliyatların­da cerrahi doktorları bu alan­da daha başarılı işler çıkara­bilmektedirler­. Cerrahlar bu gibi sorunlar­da kapalı ameliyatı tercih ettiklerin­den  iz kalma rizikosu cok azdır­­.

Burun estetiği sonra­sı meydana gelebilecek riskler nelerdir?
Burun estetiği ameliyatları sonra­sı her hangi bir risk ile karşılaşmak olabilecek bir haldir­­. Alanın­da uzmanlaşmış en  deneyimli cerrahların yapmış oldukları operasyonlar­da bile türlü riskler olabilmekte­dir­­. Bu alan­da istatiksel bir rakam vereceksek her 10 hastadan ortalama olarak bir tanesinde risk oluşabilmektedir Bu tür hal­ler ile karşılaşınca kişi­nin psikolojisi­nin bozulmasına hiç gerek bulun­maz­. İkinci bir operasyon­dan sonra kişi memnun olacaktır­­. Zira genel olarak 2­. Operasyon sonra­sı başarıya ulaşılır­­.

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrasında Dikkat Etmek Gereken Hususlar
Doktorun önerdiği miktar­da sıvı alınmasına mutlak suretle dikkat etmek gerekir­­. Bununla birlik­te dudaklar kuru kalmamalıdır­­.  Sürekli bir bez yardımıyla ıslatılmalıdır­­.
Buruna koyulan tamponlara oldukça dikkat edilmeli ve yerin­den  kıpırdatılmamalıdır­­.
Doktorunuzun söylediklerine dikkat edip sadece doktorun vermiş olduğu ilaçları kullanmalı ekstra ilaç almamalıdır­­.  Alınma­sı lazım olan ilaç var ­ise ve şart ise bu doktorunuzun iznine bağlı olmalıdır­­.
Uyurken  başı yalnız­ca dik tutarak uyumalıdır.
Diş fırçalamak için yumuşak bir diş fırçası kullanmak gerekir.
Burunu korumalıyız ve herhangi bir yere değmemesine özen  göstermeliyiz.
Takılan alçı ateli yalnız­ca hekim çıkarmalı bunun dışın­da hiçkimse dokunmamalıdır.
Burun­dan gelen  açık pembe sıvı az az kanama ola­bilir­­. Fakat durmayan bir kanama olduğun­da doktora gidilmelidir.
Operasyon sonra­sı kan basıncını yükseltecek hareketlerden  kaçınılmalıdır.
Burun sargıları açıldığın­da havaya doğru kalkık bir burun görüle­bilir bun­da sıkıntı bulun­maz­. Sonrasın­da zaman içerisinde inecektir­­.
Güneşten  iki ay süre ile korunmalıdır.
Üst dudak ve burun etrafın­da geçici uyuşukluk hissedilebilmektedir­­. Bu durum gayet doğal bir haldir­­.
Burun ameliyatıdan sonra psikoloji bozulup depresyon gibi bir hal ala­bilirsiniz bu durum burnunuzdaki tıkanıklıktan kaynaklana­bilir­­. İyileşme süreci­nin uzun olma­sı olağan hayatını­zın etkilenmesin­den  kaynaklana­bilir­­. Bu durum ise altı ile oniki ay içerisinde genel olarak düzelmektedir­­.

İlgili aramalar: burun ameliyatı nasıl yapılır? burun estetiği nasıl yapılır, burun estetiği öncesi sonrası görüntüleri, burun ameliyatı görüntüleri