28 Ekim 2015 Çarşamba

Yumurtalık Kistleri

Sponsorlu Bağlantılar:

Yumurtalık kistleri sizi ürkütmesin

Yumurtalık kistleri; hemen  hemen  her kadı­nın yaşamı boyunca en  az bir kez rastladığı sağlık sorunu­.

Yumurtalık kistleri; hemen  hemen  her kadı­nın yaşamı boyunca en  az bir kez rastladığı sağlık sorunu­. Çoğunluğukla belirti vermiyor ve jinekolojik muayene sırasın­da rastlantı­sal saptanmakta­dır­­.  Bun­dan ötürü düzenli kontrol şarttır. Yumurtalık kistleri, bazı zamanlar yalnız­ca sağ ya da sol yumurtalıkta bazı zamanlar de her iki tarafta birden  ortaya çıkan, içi sıvı dolu kesecikler biçimin­de ya da kan muhteviyatlı veya daha yoğun olabilen, türlü boyutlar­da saptanan oluşumlara deniyor­. Memorial Ataşehir Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’n­den  Doç­. Dr­. Tolga Ergin, yumurtalık kistleri ve tedavide altın standart olan laparoskopik metod­ların hastaya sağladığı imtiyazlar ile ilgi­li bilgi verdi:

Belirtilerden  biri kasık ağrısıdır. Yumurtalık kisti bulunmakta olan bir­takım hastalar hiç bir şikayet yaşamaz­. Bazılarındaysa yalnız­ca kasık ağrısı ola­bilir­­. Ağrı şiddetli olmaz­. Oturmak, dizleri karna çekmek gibi karın içerisi­ni sıkıştıran hareketler­de ansı­zın hissi duyulur­. Lakin kistte yırtılma ya da kendi çevresinde dönme meydana gelirse, ani ve şiddetli kasık, karın ağrıları, kusma, bulantı, bayılma gibi şikayetler meydana gele­bilir­­. Yumurtalık kisti tanısı­nın konulmasın­da ender olarak da olsa ultrasonografi­nin hari­cinde bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans ve kan­da tümör belirteçleri incelenerek tedavi amaç­lı bir karara varılır­­. Tümör belirteçleri­nin yüksekliği ve başka görüntüleme bulguların­da kistin kötü huylu olma ihtimali­nin yüksek olma­sı halinde, tedavi amaç­lı operasyona karar verilmekte­dir­­.

Tedavi şekli­ni düzenli takip belirler
Yumurtalık kistleri­nin birçoğu birkaç ay içerisinde, kendi kendi­ne kaybolmaktadır­­.  Kaybolmadığı haller­de ilaç tedavisi ya da ameliyat gerekebilmekte­dir­­. Bu noktada tedavi şekline karar vere­bilmek amacı ile takip önemli­. Kistin boyutu, görüntüsü, kan tahlilinde belirlenen  tümör belirteçleri, hastanın hikayesi, yaşı ve şikayetleri gibi etkenler tedavi şekli için belirleyici rolü bulunur­.

Laparoskopi, riskli durumları minimuma indirir. Günümüzde yumurta kistleri­nin cerrahi tedavisinde altın standart "laparoskopik cerrahi" dir­. Bu teknik, hastayı daha çabuk hastaneden  taburcu etmeyi, olağan hayatına daha çabuk dönmesi­ni sağlaması­nın yanın­da karın içerisinde daha az yapışıklıklara sebep olmasın­dan dolayı, bilhassa çocuğu olmayan hastalar­da daha da ehemmiyet kazanır­­. Ayrıca laparoskopik cerrahi esnasın­da endoskop yardımıy­la ameliyat bölgesi­nin daha fazla büyütülebilmesi, ameliyatın daha dikkatli bir şekil­de ve detaylı yapılabilmesine de fırsat vermekte­dir­­. Vücuttaki kesiler daha az olduğun­dan ameliyat izi gibi kozmetik neticeler yönün­den  da avantajlı­. Bunların yanı sıra bir­takım ameliyatlar­dan sonra rastlanabilen  fıtık ve enfeksiyon gibi rizikolar de çok daha az görülmekte­dir­­."

yumurtalık kisti


Genel­de görülmekte olan kistler ve özellikleri
Follikül kisti: Gençler­de yaygın rastlanır­­. Gelişen  yumurta hücresi­nin çatlamama­sı ve büyümeye devam etme­si sebebiy­le olmakta­dır­­.  Genellik­le 2* 4 santimetredir­­. Herhangi bir komplikasyon(istenmeyen  durum) yaratmaz­. Adetdan sonra kendi kendi­ne kaybolur ve tedavi gerektirmiyor­.

Korpus luteum kisti: Normal­de her yumurtlamadan sonra yumurta hücresi­nin atıldığı doku farklılaşır ve korpus luteum olarak isimlendiri­len  dokuya dönüşür, progesteron olarak isimlendiri­len  hormon üretilir­­. Bu doku zaman ­ la sıvı birikimi sebebiy­le kiste dönüşebilir­­. Genellik­le 3* 4 cm­. büyüklüğündedir­­. Hormon salgılama­sı olduğun­dan adet rötarına sebep ola­bilir­­. Bir komplikasyon(istenmeyen  durum) gelişmediği haller­de tedavi gerektirmiyor­. Genellik­le adetdan sonra kendi kendi­ne kaybolmaktadır­­.

Endometrioma: Rahim içi­ni kaplayan endometrium olarak isimlendiri­len  zar tabakası­nın yumurtalıklar­da olma­sı ve her adet süreci boyunca kanayarak kistleşme­si sonu­cu olmakta­dır­­.  Kist içi çikolatayoğunluğun­da bir sıvıyla doludur ve bu sebepten  ötürü çikolata kisti de denilir­­. Hasta doktora kısırlık, ağrılı adet görme, ilişki sırasın­da ağrı sıkıntısıyla başvurur­. Cerrahi tedavi gerektirir­­.

Dermoid kist: 20 yaşın­dan küçük kadınlar­da sık görülmekte­dir­­. Embriyonel süreçte meydana gelen  olaylar­dan kaynaklanır­­. Kitlenin içinde saç, deri, diş, kıkırdak parçaları, kemik, sinir hücreleri gibi her türlü doku görüle­bilmektedir­­. Şikayet olarak karın ağrısı yapa­bilir ve cerrahi tedaviye gerek duyulur­.

Seröz Kistadenom: Daha çok görülmekte olan tümörlerdir­­. Genel­de üreme dö­nemindeki kadınlar­da görülmektedir ve kendi kendi­ne kaybolmaz­. Yüzde 30 oranın­da kötü huylu bir hastalığa dönüşebilir­­. Berrak bir sıvı ihtiva eder­. Büyüklükleri 5 ila 15 cm­. arasın­da değişir­­. Genellik­le yakınma yaratmaz, belirti vermemektedir­­. Jinekolojik muayene sırasın­da rastlantı­sal teşhis edilmektedir­­. Kendiliğin­den  kaybolmazlar, cerrahi müdahale gerektirirler­.

Müsinöz Kistadenom: İyi huylu yumurtalık tümörleri­nin yüzde 25’i müsinöz kistadenomlardır­­.  İnsan­da görülmekte olan en  büyük kistik yapılardır­­.  15 ila30 cm­. boyutlarına ulaşa­bilirler­. Kendiliğin­den  kaybolmazlar ve cerrahi tedaviye gerek duyulur­.

İlgili aramalar: yumurtalık kistleri, overian kist