19 Mayıs 2011 Perşembe

Kasık Fıtığı (Inguinal Herni) Nedir? Tedavisi

Sponsorlu Bağlantılar:

KASIK FITIĞI (İnguinal Herni)
Kasık fıtıkları en  sıklıkla yapılan genel cerrahi ameliyatların­dan biri olmasına karşın, anatomik anlaşmazlıklarla dolu çok ilginç bir konudur. Nedeni de, kasık bölgesi­nin anatomisinin, karışık yapılar­dan oluşmasıdır­.

inguinal hernia kasık fıtığı

Kasık fıtığı­nın belirtileri nelerdir?
Kasık fıtıkları en  sıklıkla yapılan genel cerrahi ameliyatların­dan biri olması­na rağmen, anatomik anlaşmazlıklarla dolu çok ilginç bir konudur. Nedeni de, kasık bölgesi­nin anatomisinin, karışık yapılar­dan oluşmasıdır­. Genel­de hastalar kasık bölgesinde şişlik (özellikle öksürmeyle ıkınma ve hapşırmalar­da artan) ve ağrı şikayeti ile başvururlar. Şişlik genel­de hastalar tarafın­dan saptanır ve elleriyle şişliği geri ite­bilirler. Bazen  de fıtık nedeniyle oluşan şişlik karın içerisine itilemez.

Kasık fıtığı neden  meydana gelir?
Kasık fıtıkları konjenital veya edinseldir­. Konjenital alanlar­da doğuştan potansiyel bir herni kesesi vardır­. Bu kese tüm karın içerisi­ni döşeyen  karın zarı­nın bir parçasıdır­. Bu zar­da oluşan gevşeme, yıllar sonra veya doğumdan sonra fıtık olarak kendi­ni gösterir­. Kasık fıtığı­nın edinsel nedenleri arasın­da ise karın içi basıncını artıran her türlü olayı, geçirilmiş ameliyatları, şişmanlığı, tümörleri, karındaki asit toplanmalarını, ağır yük kaldırmaları, prostat hastalıklarını saymak olanaklıdır.

Görülme sıklığı açısın­dan kadın ve erkek arasın­da fark var mı?
Kasık fıtıkları erkeklerde daha fazla görülür. Kasık fıtıkları genel­de üçe ayrılır:
1-İndirekt inguinal herni (kasık kordon kanalın­dan geçerek oluşanlar) % 50
2-Direkt İnguinal Herni (kasık kordon kanalın­dan geçmeyenler) % 25
3-Femoral Herni % 6 ve diğerleri...

Kasık fıtıkları­nın yüzde 85’i erkeklerde görülür. Nedeni de erkeklerde testislerin kadın yumurtaları olan Over’in aksine karın dışın­da bulunma­sı ve dışarı çıkarken  izlediği yolun herhangi bir dönemde zayıflayıp fıtıklaşabilmesidir­.
Tek tedavi yöntemi ameliyat mıdır?
Kasık fıtıkları­nın tek tedavisi cerrahidir­. Fıtıklaşan doku çeşitli yöntemlerle tamir edilerek sağlamlaştırılmaktadır­. Halk arasın­da yaygın olarak kullanılan kasık bağı ise bir tedavi yöntemi değildir­. Aksi şekil­de bu bağ, kasık kanalını baskı ile zayıflatmaktadır­.

İnguinal Hernide Ameliyat teknikleri nelerdir?
Fıtıklar için yapılan ameliyatlar iki ana
1-Klasik cerrahi yöntemleri
2-Laparoskopik cerrahi girişimleri

Klasik cerrahi yöntem; ‘kasık bölgesine yapılan insizyonla, fıtıklaşan bölümün bulunup karın içerisine reddedilme­si ve üstünün bazı cerrahi tekniklerle yama kullanılarak sağlamlaştırılma­sı şeklinde gerçekleştiri­lir­. Laporoskopi ise karın duvarın­da belirli bölgelerde açılan ufak kesi deliklerinden  girilip, bazı aletler yardımıyla fıtık bulunan bölgeye yama yapılmasıdır­.

Ameliyatların avantaj ve dezavantajları nelerdir?
Klasik cerrahi yöntemler lokal veya genel anestezi altın­da yapılabildiği gibi, laporoskopik yöntem yalnızca genel anestezi altın­da yapılmaktadır­. Kasık fıtıkları, mutlaka cerrahi olarak tedavi edilme­si gereken  hastalıklardır­. Klasik cerrahi yöntemler, eğer lokal anestezi altın­da yapılırsa, hasta o gece evine gönderile­bilir­. Laparoskopik ameliyat sonrasın­da da hasta, kesi yeri­nin küçük olmasın­dan dolayı az ağrı hissettiği gibi işine de erken  döner. Her iki yöntem arasın­da çok büyük farklar yoktur.

Kasık fıtığı, ameliyattan sonra tekrarlar mı?
Kasık fıtığı ameliyatların­dan sonra hastalığın tekrar nüksetme­si ihtimali yüzde 1 ila 10 arasın­da değişir­. Bu da, genel olarak cerrahın deneyimine, kullanılan yöntemin hasta için doğruluğu gibi nedenlere bağlıdır­.
Fıtık olma­mak için nelere dikkat etmek gerekir?
Fıtık olma­mak için; çok fazla ağır yük kaldırılmamalı, karın içi basıncını artırıcı olaylar­dan uzak durulmalı, aşırı kilo alıp verilmemeli, sigara kullanılmamalı, sebze meyve ağırlıklı gıdalarla beslenilmeli, kabızlık ve uzun süreli akciğer hastalıklarıyla mücadele edilmeli.

Çocuklar­da fıtık görülür mü?
Bebeklerde ve çocuklar­da kasık fıtığı sık görülür. Bu yaş gurubunda, ameliyat gerektiren  durumlar da konu başlığı olabilmektedir­.

Konuyla ilgili aramalar: fıtık nedir , inguinal herni nedir , kasık fıtığı ameliyatı

-gata-