2 Kasım 2015 Pazartesi

Kışın Dondurma Yenir Mi?

Sponsorlu Bağlantılar:

Dondurma sevmeyen yoktur heralde. Dondurma daha çok yazın serinlemek amacı ile tüketiliyor fakat dondurmanın tek yararı serinletmek değil. Doğal yöntemlerle hazırlanmışsa aynı zaman­da oldukça sağlıklı ve sevilen bir yiyecektir­­. Sıcak havalar­da tüketilen  dondurmayı kışın da tüketmek doğru olur mu? Sağlık yönün­den  kışın dondurma yemenin bir zararı olur mu? İşte kışın da dondurma yemek isteyenleri sevindirecek uzman görüşleri:

Dondurmanın kışın­da tüketimi gerektiği­ni belirtiyor, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Prof­. Dr­. Salih Özdemir. Açıklamasına şöyle devam ediyor: Dondurma kalsiyum ve protein bakımın­dan yeterince zengin bir yiyecektir. Ayrıca süt ve süt ürünleri­nin beslenmede vazgeçilmez bir yiyecek kaynağı olduğunu belirterek, bu ürünler olmadan sağlıklı beslemenin olanaklı olmadığını söyledi­.

kışın dondurma yenir miSütle beslenemeyen  bir çocuğun gelişemediği­ni belirten Özdemir, "Sütle ve ürünleriyle beslenmeme, yetersiz eksiksiz beslenme çok mü­him problemlere neden  olmakta­dır­­.  Süt olmadan sağlıklı beslenmenin imkansız olduğunu düşünüyoruz­. Zira süt kalsiyumun en  mü­him kaynağıdır" dedi­.

Türkiye’nin süt tüketimi­nin ortalama olarak değerlerine bakıldığın­da kişi­lerin kafi süt tüketmedikleri­ni belirten  Özdemir, sözlerine şu şekilde devam etti:

"13 ila 19 yaş arasın­da bulunan bir genç günlük ya 1­.2 litre süt tüketecek veya 100 gram kaşar peyniri tüketecek ki gereksinim duyduğu kalsiyumu karşılayabilsin­. Ya da 100 gram beyaz peynir bu ihtiya­cı karşılaya­bilir­­. Fakat ülkemizin ortalamalarına baktığımız zaman yıllık 25 ila 30 kilogram süt tüketimi vardır. Bu Avrupa Birliği ülkelerinde 80 ila 90 kilograma kadar çıkar­. İskandinavya ülkelerinde ise 160 ila 170 kilo yıllık kişi başına süt tüketilme­si bulunmakta­. İşte bu değerlere baktığımız zaman günlük kalsiyum ihtiya­cı İskandinavya ülkelerinde bütünüy­le karşılanıyor­. Yani AB ülkelerinde bile 70 ila 80 kilogram tüketimde kafi bir kalsiyumdan bahsedilemez­."

Alınan kalsiyumun da iyi metabolize edilmesi gerektiği­ni vurgulayan Özdemir, "Kalsiyumu yeteri ka­dar alsanız bile onu kemiklere lokalize etmeniz gerekir­­. Onun için de hareket mü­him bir faktördür, kalsiyumu kemiklere lokalize etmektedir" diye konuştu­.

Çocuklara Dondurma Verilmeli Mi?
Süt sevmeyen  çocukların bunun yerine dondurma da tüketilebileceği­ni anlatan Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuğunuza sevmediği bir besi­ni zorla vermekten  ziyade yani onun sevebileceği gıdaya yönlendirmek daha doğru olacaktır. Örne­ğin çocuklar peyniri pek sevmezler­. Onun yerine dondurma mü­him bir kaynaktır­­. Dondurma tüketerek de kalsiyum gereksinimi­ni karşılata­biliriz­. Bunun çok mü­him olduğunu söylüyorum­. Kalsiyum çocukluk, gençlik çağların­da yetersiz alındığı za­man ileride çok büyük sorunlara neden  olmakta­dır­­.  Onun için çocukluk yaşlar­da çocuklarımız iyi beslememiz gerekir­­. Bu konuda dondurma da mü­him bir kalsiyum kaynağıdır­­.  Süt içmeyen  bir çocuğa rahat­ça dondurma yedirebilirsiniz­."

Dondurmada şeker oranı fazla olduğun­dan çok abartılı tüketilmesi­nin de doğru olmadığını vurgulayan Özdemir, günlük 50 gram dondurma tüketmenin çocuklar için kafi olacağını ifade etti­.

Dondurmanın kalitesi­nin de mü­him olduğunun altını çizen  Özdemir, meyveli dondurmalar­dan ziyade sütlü dondurmanın tüketilmesi gerektiği­ni belirterek, sözleri­ni şöyle sürdürdü:

"Kışın dondurma rahat­ça tüketile­bilir­­. Dondurma, kalsiyum, protein bakımın­dan mü­him bir kaynak­. Sütle dondurma nere­deyse aynı fonksiyonu görmektedir­­. Fakat tabii ki dondurmanın sağlık açısın­dan güvenilir olma­sı gerekmekte­dir­­. Güvenilir, içinde patoloji mikroorganizma bulunmayan dondurmanın tüketilmesinde kışın herhangi bir sakınca bulun­maz­. Tabii ki ambalajlı olmasına dikkat edeceğiz­. Dondurma hakikaten  lezzetli bir ürün­. Herkes bu lezzete gereksinim duyuyor­. Kışın da sağlık açısın­dan güvenilir bir dondurma herhangi bir hastalığa sebep olmaz­."

Yeterli Kalsiyum Alınmalı
Prof­. Dr­. Özdemir, kalsiyum ihtiya­cı tam karşılanmadığın­da bir­takım hastalıklara neden  olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kalsiyumun az alınma­sı halinde çocuklar­da raşitizm hastalığı, kemikler­de kırıklar olabilmekte­dir­­. Kemiklerin yeteri ka­dar güçlü olamama­sı gibi bir durum mevzu­bahis olmakta­dır­­.  Yaşlılar­da osteoporoz ve osteomalazi denilen  kemikle ilgili hastalıklar ortaya çıkabiliyor­. Bunlar hakikaten  genç yaşlar­da ortaya çıkıyor Türkiye’de­. İstatistiklere bakıldığın­da başka ülkelere oranlara Türkiye’de genç yaşlar­da ortaya çıktığını rahat­ça söyleyebiliriz­. Onun için bizim ivedi olarak süt ve süt ürünleri tüketimi­ni artırmamız gerekmekte­dir­­."

Türkiye’de kişi başı süt tüketimi­nin yılda 70 ila 80 kilograma arttırılması gerektiği­ni vurgulayan Özdemir, mutlak suretle bu konu ile ilgi­li çalışma yapılması gerektiği­ni belirterek, kış ayların­da da yeterince kalsiyumun alınmasını tavsiye etti­.