8 Mart 2016 Salı

Boyun Neden Ağrır?

Sponsorlu Bağlantılar:

Boyun Ağrısının Nedenleri

İlk olarak yalnız­ca kas ağrısı ve kas tutulma­sı biçimin­de kendisi­ni gösteren  bu rahatsızlık; durağanlık, ters ve ani hareketler, ağır nesne kaldırma, yanlış egzersiz, boynu öne doğru zorlama, stres ve kalıt­sal olarak bağ dokuları­nın zayıf olma­sı gibi pek çok faktörden  etkileniyor­. Hastaların yeni başlamış olan akut ağrıları ve tutulmalar­dan birkaç hafta içerisinde kurtulma­sı olanak­lı­. Lakin ağrıların omurlar arasın­da bulunan diskler­de hasara yol açması, oradan taşan maddelerin sinire dokunma­sı ve bununla bir­likte kolumuzda da ağrı oluşma­sı halinde mutlak suretle doktor muayenesi yapmak gerekir.

Teşhiste kişi­nin bütün omurgasını mutlak suretle görmek gerekir. Kıyafetle yapılmakta olan bir muayene bile yanlış sonuca götürebilir­­. Boyun ve sırttaki eğrilikler, kas zayıflıkları, bir omzun düşük olması, asimetrik görünümler, kürek kemiği­nin daha çıkıntılı olması, boyun hareketlerindeki kısıtlanmalar ve ağrılar, boynun tam dönmeme­si veya tam arkaya gitmeme­si normaldışı durumlardır.

Boyun Ağrıların­da Fizik Tedavi
Fizik tedavide hastanın kaslarındaki sıkışan noktaları açılıyor­. Eğer ciddi bir güç kaybı ya da fıtık düşüncesi var ­ise MR ve röntgen  düşünülüyor­. Fizik tedavi egzersiz programları doğru yapıldığı, manuel tedaviyle birleştirildiği zaman epey faydalı­. Bilhassa problem ilerlemeden  yapılır ise hastanın uzun süreçte şikayetleri azalır ve ilerleyen  zamanlar için ciddi bir önleyici tedavi olma önemine sahip olur. Boyun çevresindeki omurganın derinlerine yerleşen  kasların kuvvetlenmesine ve eklem kısıtlama hareketleri­nin açılmasına yönelik germe hareketleri ve esnetme hareketleri­nin aynı an­da yapılması­nın da mü­him olduğunu vurguluyor­. Hastalar günlük yaşamlarına bu egzersizleri adapte etme ve ağrısız bir yaşam sürmeleri için gerekli zemin hususun­da da bilgilendirilmelidir.

Boyun Ağrısına Ne Zaman Cerrahi Müdahale Gerekir?
Hastanın ba­zı zamanlar boyun ağrıların­da cerrahi müdahaleye gereksinim duyalabilir. Boyun fıtığına kola yayılan ağrı­nın eşlik ettiği hasta grubun­da seçilen  cerrahi yaklaşımın Anterior Servikal Mikrodiskektomi ve Füzyon'dur. Boynun ön sağ tarafı ile yapılmakta olan yaklaşık 2 ila 3 santim kesiyle hastanın omurgası­nın ön yüzüne ulaşılır­­. Burada mikroskop altın­da servikal disk hernisi ve ağrıya neden  olan osteofitik çıkıntılar temizlenir­­. Tamamen  boşaltılan diskin yerine diskin yüksekliği­ni korumak amacı ­ile PEEK kafes konularak ameliyat sonlandırılır­­. Gerektiği haller­de Anterior plak-vida sistemi konulma­sı gerekebilir. Boyun ağrılarına yürüme güçlüğü, eller­de kuvvetsizlik ve idrar kaçırmanın eşlik ettiği haller­de ise Servikal Laminektomi ve Posterior Füzyon ile boynun arkasın­da orta hat­ta yapılmakta olan bir kesi ile boyun omurları­nın arka arkı çıkartılarak omurilikte mevcut bası ortadan kaldırılır.

Mekanik dengenin bozulma­sı halinde, laminektomi ile beraber omurganın sabitlenmesi­nin gerekli olabilir. Bu durumda arkadan yaklaşımda Lateral mass vidaları veya pedikül vidaları ile omurganın stabilizasyonu (enstrumasyonu) el­de edilebi­lir.