5 Nisan 2012 Perşembe

Çocuklarda Beslenme Bozuklukları

Sponsorlu Bağlantılar:

Beslenme Bozuklukları

Sindirimin karmaşık akışının, mide-bağırsak arasındaki bir bozukluk ya da genel enfeksiyonlar ve hastalıklar nedeniyle dolaylı olarak etkilenmesi değişik şekillerdeki beslenme bozukluklarını doğurur.

beslenme bozukluğu yetersiz gıda alma

Süt çocuğu, henüz iyice gelişmemiş mide-bağırsak-sindirim fonksiyonu nedeniyle, sindirimsizliğe özellikle duyarlıdır.

Beslenme bozukluklarının nedenleri çoktur ve değişik şekillerde görülür. Beslenme bozukluğunun başlıca nedenleri arasında sindirim güçlüğü, midedeki organik değişiklik, bağırsak hastalığı, sinirsel şikayetler ve geçici şikayetler sayılabilir. Beslenme bozukluklarının en sık görülen nedenlerinin başında, bağırsak bozuklukları gelir ve ishal olarak görülür.

Yukarıda sayılan nedenler dışında beslenme bozukluğunun başka bir nedeni de, çocuğa gerekli gıdaların verilmemesi ya da çocuğa verilen gıdadan gerekli yararın sağlanamamasıdır.

Genellikle, az gıdayla beslenmede ya da vitamin ve bazı gıda maddeleri eksik olan bir beslenmede vücut için gerekli maddeler eksiktir. Bununla birlikte, çocuğun aşırı beslenmesi de aynı sonucu doğurur. Çünkü, mide-bağırsak aşırı derecede çalışmak zorunda kalır. Bunların sindiremedikleri gıda, fermentasyona uğrar, bağırsağın iltihaplanmasına neden olur ve gerekli gıda maddelerinin emilmesi engellenir.

Beslenme bozukluklarının erken teşhisi gerekir. Çünkü, başlangıçta hafif olan beslenme bozukluğu kronik beslenme bozukluğuna dönüşür ve ciddi hastalıkların nedeni olur.