5 Ekim 2010 Salı

C Harfiyle Başlayan ICD Tanı(Teşhis) Kodları

Sponsorlu Bağlantılar:


Üç basamaklı kodları gösterir

Dört basamaklı kodları gösterir
ICD KODU
TANI
C00
Dudak malign neoplazmları
C00.0
Üst dudak malign neoplazmı, dış bölge 
C00.1
Alt dudak malign neoplazmı, dış bölge 
C00.2
Dudak malign neoplazmı, dış bölge, dudak tanımlanmamış
C00.3
Üst dudak malign neoplazmı, iç yüz 
C00.4
Alt dudak malign neoplazmı, iç yüz 
C00.5
Dudak iç yüz malign neoplazmı, dudak tanımlanmamış
C00.6
Dudak komissüru malign neoplazmı
C00.8
Dudak overlapping lezyonu
C00.9
Dudak malign neoplazmı, dudak tanımlanmamış
C01
Dil kökü malign neoplazmları
C02
Dil malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamış kısımlarının
C02.0
Dil arka yüzeyi malign neoplazmı
C02.1
Dil kenarları malign neoplazmı
C02.2
Dil ön yüzü malign neoplazmı
C02.3
Dil 2/3 önü malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım
C02.4
Lingual tonsil malign neoplazmı
C02.8
Dilin overlapping lezyonu
C02.9
Dil malign neoplazmı, tanımlanmamış
C03
Diş eti malign neoplazmları
C03.0
Üst diş eti malign neoplazmı 
C03.1
Alt diş eti malign neoplazmı
C03.9
Diş eti malign neoplazmı, yer tanımlanmamış
C04
Ağız tabanı malign neoplazmları
C04.0
Ağzın ön tabanı malign neoplazmı
C04.1
Ağız yan duvarı malign neoplazmı
C04.8
Ağız tabanı overlapping lezyonu
C04.9
Ağız tabanı malign neoplazmı, yer tanımlanmamış
C05
Damak malign neoplazmları
C05.0
Sert damak malign neoplazmı
C05.1
Yumuşak damak malign neoplazmı
C05.2
Uvula malign neoplazmı
C05.8
Damak overlapping lezyonu
C05.9
Damak malign neoplazmı, yer tanımlanmamış
C06
Ağzın malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamış kısımlarının
C06.0
Yanak mukozası malign neoplazmı
C06.1
Ağız vestibülü malign neoplazmı
C06.2
Retromolar bölge malign neoplazmı 
C06.8
Ağız diğer ve tanımlanmamış kısımlarının overlapping lezyonu
C06.9
Ağız malign neoplazmı, yer tanımlanmamış
C07
Parotis bezi malign neoplazmı
C08
Majör tükrük bezlerinin malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamış
C08.0
Submandibüler bez malign neoplazmı
C08.1
Sublingual bez malign neoplazmı
C08.8
Majör tükrük bezler overlapping lezyonu
C08.9
Majör tükrük bezi malign neoplazmı, yer tanımlanmamış
C09
Tonsil malign neoplazmı
C09.0
Tonsiller fossada malign neoplazm
C09.1
Tonsiller plika (ön) (arka) malign neoplazmı
C09.8
Tonsil overlapping lezyonu
C09.9
Tonsil malign neoplazmı, yer tanımlanmamış
C10
Orofarinks malign neoplazmı
C10.0
Vallekula malign neoplazmı
C10.1
Epiglot ön yüzünde malign neoplazm
C10.2
Orofarinks yan duvarında malign neoplazm
C10.3
Orofarinks arka duvarında malign neoplazm 
C10.4
Brankial yarık malign neoplazmı
C10.8
Orofarinks overlapping lezyonu
C10.9
Orofarinks malign neoplazmı, tanımlanmamış
C11
Nazofarinks malign neoplazmı
C11.0
Nazofarinks üst duvarında malign neoplazm
C11.1
Nazofarinks arka duvarında malign neoplazm
C11.2
Nazofarinks yan duvarında malign neoplazm
C11.3
Nazofarinks ön duvarında malign neoplazm
C11.8
Nazofarinks overlapping lezyonu
C11.9
Nazofarinks malign neoplazmı, tanımlanmamış
C12
Priform sinüsün malign neoplazmı
C13
Hipofarinks malign neoplazmı
C13.0
Postkrikoid bölgede malign neoplazm
C13.1
Ariepiglottik katlantı, hipofaringeal yüzde malign neoplazm
C13.2
Hipofarinks arka duvarında malign neoplazm
C13.8
Hipofarinks overlapping lezyonu
C13.9
Hipofarinks malign neoplazmı, tanımlanmamış
C14
Dudak, oral kavite ve farinksin malign neoplazmları, diğer ve
C14.0
Farinks malign neoplazmı, tanımlanmamış
C14.1
Laringofarinks malign neoplazmı
C14.2
Waldeyer halkası malign neoplazmı
C14.8
Dudak oral kavite ve farinksin overlapping lezyonu
C15
Özefagus malign neoplazmı
C15.0
Özefagus malign neoplazmı, servikal kısmı
C15.1
Özefagus malign neoplazmı, torasik kısmı
C15.2
Özefagus malign neoplazmı, abdominal kısmı
C15.3
Özefagus malign neoplazmı, 1/3 üst kısmı
C15.4
Özefagus malign neoplazmı, 1/3 orta kısmı
C15.5
Özefagus malign neoplazmı, 1/3 alt kısmı
C15.8
Özefagus overlapping lezyonu
C15.9
Özefagus malign neoplazmı, tanımlanmamış
C16
Mide malign neoplazmı
C16.0
Kardiada malign neoplazm
C16.1
Mide fundusunda malign neoplazm
C16.2
Mide korpusunda malign neoplazm
C16.3
Pilorik antrumda malign neoplazm
C16.4
Pilor malign neoplazmı
C16.5
Mide küçük kurvaturunda malign neoplazm, tanımlanmamış
C16.6
Mide büyük kurvaturunda malign neoplazm, tanımlanmamış
C16.8
Mide overlapping lezyonu
C16.9
Mide malign neoplazmı, tanımlanmamış
C17
İnce bağırsak malign neoplazmı
C17.0
Duodenum malign neoplazmı
C17.1
Jejunum malign neoplazmı
C17.2
İleum malign neoplazmı
C17.3
Meckel divertikülünde malign neoplazm
C17.8
İnce barsak overlapping lezyonu
C17.9
İnce barsak malign neoplazmı, tanımlanmamış
C18
Kolon malign neoplazmı
C18.0
Çekumda malign neoplazm
C18.1
Appendiksde malign neoplazm
C18.2
Çıkan kolonda malign neoplazm
C18.3
Kolon hepatik fleksürde malign neoplazm
C18.4
Transvers kolonda malign neoplazm
C18.5
Kolon splenik fleksürde malign neoplazm
C18.6
İnen kolonda malign neoplazm
C18.7
Sigmoid kolonda malign neoplazm
C18.8
Kolon overlapping lezyonu
C18.9
Kolon malign neoplazmı, tanımlanmamış
C19
Rektosigmoid bileşim malign neoplazmı
C20
Rektum malign neoplazmı
C21
Anüs ve anal kanal malign neoplazmı
C21.0
Anüs malign neoplazmı, tanımlanmamış
C21.1
Anal kanal malign neoplazmı
C21.2
Kloakojenik bölge malign neoplazmı
C21.8
Rektum, anüs ve anal kanalın overlapping lezyonu
C22
Karaciğer ve intrahepatik safra yolları malign neoplazmı
C22.0
Hepatoselüler karsinom
C22.1
İntrehepatik safra yolu karsinomu
C22.2
Hepatoblastom
C22.3
Karaciğerin anjiosarkomu
C22.4
Karaciğer sarkomu, diğer
C22.7
Karaciğerin diğer tanımlanmış karsinomları
C22.9
Karaciğer malign neoplazmı, tanımlanmamış
C23
Safra kesesi malign neoplazmı
C24
Safra kanalı malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış bölgelerin
C24.0
Ekstrahepatik safra yolu malign neoplazmı
C24.1
Ampulla vateride malign neoplazm
C24.8
Safra yollarının overlapping lezyonu
C24.9
Safra yolu malign neoplazmı, tanımlanmamış
C25
Pankreas malign neoplazmı
C25.0
Pankreas başı malign neoplazmı
C25.1
Pankreas gövdesi malign neoplazmı
C25.2
Pankreas kuyruğu malign neoplazmı
C25.3
Pankreatik kanal malign neoplazmı
C25.4
Endokrin pankreas malign neoplazmı
C25.7
Pankreasın diğer kısımlarının malign neoplazmı
C25.8
Pankreas overlapping lezyonu
C25.9
Pankreas malign neoplazmı, tanımlanmamış
C26
Sindirim organları malign neoplazmı, diğer ve sınırları belirsiz bölgelerin
C26.0
Barsak kanalı malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım
C26.1
Dalak malign neoplazmı
C26.8
Sindirim sisteminin overlapping lezyonu
C26.9
Sindirim sistemi içinde sınırları belirsiz yerlerin malign neoplazmı
C30
Burun boşluğu ve ortakulak malign neoplazmı
C30.0
Burun boşluğunda malign neoplazm
C30.1
Ortakulakta malign neoplazm
C31
Aksesuar sinüslerin malign neoplazmı
C31.0
Maksiller sinüs malign neoplazmı
C31.1
Etmoid sinüs malign neoplazmı
C31.2
Frontal sinüs malign neoplazmı
C31.3
Sfenoid sinüs malign neoplazmı
C31.8
Aksesuar sinüs overlapping lezyonu
C31.9
Aksesuar sinüs malign neoplazmı, tanımlanmamış
C32
Larinks malign neoplazmı
C32.0
Glottis malign neoplazmı
C32.1
Supraglottis malign neoplazmı
C32.2
Subglottis malign neoplazmı
C32.3
Larinks kıkırdağı malign neoplazmı
C32.8
Larinksin overlapping lezyonu
C32.9
Larinks malign neoplazmı, tanımlanmamış
C33
Trakea malign neoplazmı
C34
Bronş ve akciğer malign neoplazmı
C34.0
Ana bronş malign neoplazmı
C34.1
Bronş veya akciğer malign neoplazmı, üst lob
C34.2
Bronş veya akciğer malign neoplazmı, orta lob
C34.3
Bronş veya akciğer malign neoplazmı, alt lob
C34.8
Bronş ve akciğer overlapping lezyonu
C34.9
Bronş veya akciğer malign neoplazmı, tanımlanmamış
C37
Timus malign neoplazmı
C38
Kalp, mediasten ve plevra malign neoplazmı
C38.0
Kalp malign neoplazmı
C38.1
Ön mediasten malign neoplazmı
C38.2
Arka mediasten malign neoplazmı
C38.3
Mediasten malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım
C38.4
Plevra malign neoplazmı
C38.8
Kalp, mediasten ve plevra overlapping lezyonu
C39
Solunum sistemi ve toraks-içi organların malign neoplazmı,
C39.0
Üst solunum yolu malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım
C39.8
Solunum organları ve intratorasik organların overlapping lezyonu
C39.9
Solunum sisteminde eksik tanımlanmış yerlerin malign neoplazmı
C40
Ekstremite kemik ve eklem kıkırdağının malign neoplazmı
C40.0
Üst ekstremite uzun kemikleri ve skapula malign neoplazmı
C40.1
Üst eksremitenin kısa kemiklerinin malign neoplazmı
C40.2
Alt ekstremite uzun kemiklerinin malign neoplazmı
C40.3
Alt ekstremite kısa kemiklerinin malign neoplazmı
C40.8
Ekstremite kemik ve eklem kıkırdağı overlopping lezyonları
C40.9
Ekstremite kemik ve eklem kıkırdağı malign neoplazmı, tanımlanmamış
C41
Kemik ve eklem kıkırdağının malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış 
C41.0
Kafa ve yüz kemikleri malign neoplazmı
C41.1
Mandibula malign neoplazmı
C41.2
Vertebral kolon malign neoplazmı
C41.3
Kaburgalar, sternum ve klavikula malign neoplazmı
C41.4
Pelvik kemikleri, sakrum ve koksiks malign neoplazmı
C41.8
Kemik ve eklem kıkırdağının overlapping lezyonu
C41.9
Kemik ve eklem kıkırdakları malign neoplazmı, tanımlanmamış
C43
Deri malign melanomu
C43.0
Malign melanom, dudakta
C43.1
Malign melanom, kantus dahil göz kapağında
C43.2
Malign melanom, kulak ve dış kulak yolunda
C43.3
Malign melanom, yüz diğer ve tanımlanmamış kısımlarının 
C43.4
Malign melanom, kafa derisi ve boyunda
C43.5
Malign melanom, gövdede
C43.6
Malign melanom, omuz dahil üst ekstremitede
C43.7
Malign melanom, kalça dahil alt ekstremitede
C43.8
Deri overlapping malign melanomu
C43.9
Deri malign melanomu, tanımlanmamış
C44
Derinin diğer malign neoplazmları
C44.0
Dudak derisi malign neoplazmı
C44.1
Göz kapağı derisi malign neoplazmı, kantus dahil
C44.2
Kulak ve kanal derisi malign neoplazmı
C44.3
Yüz derisi malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış kısımlarının
C44.4
Kafa ve boyun derisi malign neoplazmı
C44.5
Gövde derisi malign neoplazmı
C44.6
Üst ekstremite derisi malign neoplazmı, omuz dahil
C44.7
Alt ekstremite derisi malign neoplazmı, kalça dahil
C44.8
Deri overlapping lezyonu
C44.9
Deri malign neoplazmı malign neoplazmı, tanımlanmamış
C45
Mezotelyoma
C45.0
Plevra mezotelyoması
C45.1
Periton mezotelyoması
C45.2
Perikard mezotelyoması
C45.7
Mezotelyoma, diğer yerlerin
C45.9
Mezotelyoma, tanımlanmamış
C46
Kaposi sarkomu
C46.0
Kaposi sarkomu, deri
C46.1
Kaposi sarkomu, yumuşak doku
C46.2
Kaposi sarkomu, damak
C46.3
Kaposi sarkomu, lenf nodları
C46.7
Kaposi sarkomu, diğer yerlerin
C46.8
Kaposi sarkomu, birden fazla organın
C46.9
Kaposi sarkomu, tanımlanmamış
C47
Periferik sinirler ve otonom sinir sistemi malign neoplazmı
C47.0
Periferik sinirlerin malign neoplazmı, baş, yüz ve boyunda
C47.1
Üst ekstremite periferik sinirleri malign neoplazmı, omuz dahil
C47.2
Alt ekstremite periferik sinirleri malign neoplazmı, kalça dahil
C47.3
Toraks periferik sinirleri malign neoplazmı
C47.4
Karnın periferik sinirleri malign neoplazmı
C47.5
Pelvis periferik sinirleri malign neoplazmı
C47.6
Gövde periferik sinirleri malign neoplazmı, tanımlanmamış
C47.8
Periferik sinirlerin ve otonom sinir sistemi overlapping lezyonu
C47.9
Periferik sinirler ve otonom sinir sistemi malign neoplazmı, tanımlanmamış
C48
Retroperiton ve periton malign neoplazmları
C48.0
Retroperiton malign neoplazmı
C48.1
Peritonun tanımlanmış kısımları malign neoplazmı
C48.2
Periton malign neoplazmı, tanımlanmamış
C48.8
Retroperiton ve periton overlapping lezyonları
C49
Bağ dokusu ve yumuşak doku diğer malign neoplazmı
C49.0
Baş, yüz ve boyun bağ ve yumuşak dokusu
C49.1
Üst ekstremite bağ ve yumuşak dokusu malign neoplazmı, omuz dahil
C49.2
Alt ekstremite bağ ve yumuşak dokusu malign neoplazmı, kalça dahil
C49.3
Toraks bağ ve yumuşak dokusu malign neoplazmı
C49.4
Karın bağ ve yumuşak dokusu malign neoplazmı
C49.5
Pelvis bağ ve yumuşak dokusu malign neoplazmı
C49.6
Gövde bağ ve yumuşak dokusu, tanımlanmamış
C49.8
Bağ dokusu ve yumuşak doku overlapping lezyonu
C49.9
Bağ ve yumuşak doku, tanımlanmamış
C50
Meme malign neoplazmı
C50.0
Meme ucu ve areola malign neoplazmı
C50.1
Meme merkezi kısmı malign neoplazmı
C50.2
Meme üst iç kadranı malign neoplazmı
C50.3
Meme alt iç kadranı malign neoplazmı
C50.4
Meme üst dış kadranı malign neoplazmı
C50.5
Meme alt dış kadranı malign neoplazmı
C50.6
Meme aksiller kuyruğu malign neoplazmı
C50.8
Meme overlapping lezyonu
C50.9
Meme malign neoplazmı, tanımlanmamış
C51
Vulva malign neoplazmı
C51.0
Labium majus malign neoplazmı
C51.1
Labium minüs malign neoplazmı
C51.2
Klitoris malign neoplazmı
C51.8
Vulva overlapping lezyonu
C51.9
Vulva malign neoplazmı, tanımlanmamış
C52
Vajina malign neoplazmı
C53
Serviks uteri malign neoplazmı
C53.0
Endoserviks malign neoplazmı
C53.1
Ekzoserviks malign neoplazmı
C53.8
Serviks uteri overlapping lezyonu
C53.9
Serviks uteri malign neoplazmı, tanımlanmamış
C54
Korpus uteri malign neoplazmı
C54.0
İstmus uteri malign neoplazmı
C54.1
Endometrium malign neoplazmı
C54.2
Miyometrium malign neoplazmı
C54.3
Fundus uteri malign neoplazmı
C54.8
Korpus uteri overlapping lezyonu
C54.9
Korpus uteri malign neoplazmı, tanımlanmamış
C55
Uterus malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım
C56
Over malign neoplazmı
C57
Kadın genital organları malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış
C57.0
Fallop tüpü malign neoplazmı
C57.1
Geniş ligament malign neoplazmı
C57.2
Yuvarlak ligament malign neoplazmı
C57.3
Parametrium malign neoplazmı
C57.4
Uterus adneksleri malign neoplazmı, tanımlanmamış
C57.7
Kadın genital organları malign neoplazmı, diğer tanımlanmış
C57.8
Kadın genital organlarının overlapping lezyonu
C57.9
Kadın genital organı malign neoplazmı, tanımlanmamış
C58
Plasenta malign neoplazmı
C60
Penis malign neoplazmı
C60.0
Sünnet derisi malign neoplazmı
C60.1
Glans penis malign neoplazmı
C60.2
Penis gövdesi malign neoplazmı
C60.8
Penis overlapping lezyonu
C60.9
Penis malign neoplazmı, tanımlanmamış
C61
Prostat malign neoplazmı
C62
Testis malign neoplazmı
C62.0
İnmemiş testis malign neoplazmı
C62.1
İnmiş testis malign neoplazmı
C62.9
Testis malign neoplazmı, tanımlanmamış
C63
Erkek genital organlarının malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış
C63.0
Epididimis malign neoplazmı
C63.1
Spermatik kord malign neoplazmı
C63.2
Skrotum malign neoplazmı
C63.7
Erkek genital organları malign neoplazmı, diğer tanımlanmış
C63.8
Erkek genital organlarının overlapping lezyonu
C63.9
Erkek genital organı malign neoplazmı, tanımlanmamış
C64
Böbrek malign neoplazmı, renal pelvis hariç
C65
Renal pelvis malign neoplazmı
C66
Üreter malign neoplazmı
C67
Mesane malign neoplazmı
C67.0
Mesane trigonu malign neoplazmı
C67.1
Mesane kubbesi malign neoplazmı
C67.2
Mesane yan duvarı malign neoplazmı
C67.3
Mesane ön duvarı malign neoplazmı
C67.4
Mesane arka duvarı malign neoplazmı
C67.5
Mesane boynu malign neoplazmı
C67.6
Üreterik orifis malign neoplazmı
C67.7
Urakus malign neoplazmı
C67.8
Mesane overlapping lezyonu
C67.9
Mesane malign neoplazmı, tanımlanmamış
C68
İdrar yollarının malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış
C68.0
Üretra malign neoplazmı
C68.1
Paraüretral bez malign neoplazmı
C68.8
Üriner organların overlapping lezyonu
C68.9
Üriner organ malign neoplazmı, tanımlanmamış
C69
Göz ve adneks malign neoplazmı
C69.0
Konjonktiva malign neoplazmı
C69.1
Kornea malign neoplazmı
C69.2
Retina malign neoplazmı
C69.3
Koroid malign neoplazmı
C69.4
Siliyer cisim malign neoplazmı
C69.5
Lakrimal bez ve kanal malign neoplazmı
C69.6
Orbita malign neoplazmı
C69.8
Göz ve adneks overlapping lezyonu
C69.9
Göz malign neoplazmı, tanımlanmamış
C70
Meninks malign neoplazmı
C70.0
Serebral meninksler malign neoplazmı
C70.1
Spinal meninksler malign neoplazmı
C70.9
Meninkslerin malign neoplazmı, tanımlanmamış
C71
Beyin malign neoplazmı
C71.0
Beyin malign neoplazmı, loblar ve ventriküller hariç
C71.1
Frontal lob malign neoplazmı
C71.2
Temporal lob malign neoplazmı
C71.3
Paryetal lob malign neoplazmı
C71.4
Oksipital lob malign neoplazmı
C71.5
Serebral ventrikül malign neoplazmı
C71.6
Beyincik malign neoplazmı
C71.7
Beyin sapı malign neoplazmı
C71.8
Beyin overlapping lezyonu
C71.9
Beyin malign neoplazmı, tanımlanmamış
C72
Spinal kord, kranial sinirler ve merkezi sinir sisteminin diğer
C72.0
Spinal kord malign neoplazmı
C72.1
Kauda equina malign neoplazmı
C72.2
Olfaktor sinir malign neoplazmı
C72.3
Optik sinir malign neoplazmı
C72.4
Akustik sinir malign neoplazmı
C72.5
Kranial sinirlerin malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış
C72.8
Beynin ve merkezi sinir sisteminin overlapping lezyonu, diğer kısımlarının
C72.9
Merkezi sinir sistemi malign neoplazmı, tanımlanmamış
C73
Tiroid bez malign neoplazmı
C74
Adrenal bez malign neoplazmı
C74.0
Adrenal bez korteksi malign neoplazmı
C74.1
Adrenal bez medüllası malign neoplazmı
C74.9
Adrenal bez malign neoplazmı, tanımlanmamış
C75
Endokrin bez ve ilgili yapıların diğer malign neoplazmı
C75.0
Paratiroid bez malign neoplazmı
C75.1
Hipofiz bezi malign neoplazmı
C75.2
Kraniofaringeal dukt malign neoplazmı
C75.3
Pineal bez malign neoplazmı
C75.4
Karotid cisim malign neoplazmı
C75.5
Aortik cisim ve diğer paraganlionlar malign neoplazmı
C75.8
Birden fazla bez tutulumlu malign neoplazm, tanımlanmamış
C75.9
Endokrin bez malign neoplazmı, tanımlanmamış
C76
Malign neoplazm, diğer ve sınırları belirsiz yerlerin
C76.0
Baş, yüz ve boyun malign neoplazmı
C76.1
Toraks malign neoplazmı
C76.2
Karın malign neoplazmı
C76.3
Pelvis malign neoplazmı
C76.4
Üst ekstremite malign neoplazmı
C76.5
Alt ekstremite malign neoplazmı
C76.7
Sınırları belirsiz yerlerin malign neoplazmı, diğer
C76.8
Overlapping lezyonu diğer ve sınırları belirsiz yerlerin
C77
Lenf nodlarının malign neoplazmı, sekonder ve tanımlanmamış
C77.0
Baş, yüz ve boyun lenf nodları sekonder malign neoplazmı
C77.1
Toraks-içi lenf nodları sekonder malign neoplazmı
C77.2
Karın-içi lenf nodları sekonder malign neoplazmı
C77.3
Aksiller ve kol lenf nodları sekonder malign neoplazmı
C77.4
İnguinal ve bacak lenf nodları sekonder malign neoplazmı
C77.5
İntrapelvik lenf nodları sekonder malign neoplazmı
C77.8
Birden fazla organların lenf nodlarının sekonder malign neoplazmı
C77.9
Lenf nodu sekonder malign neoplazmı, tanımlanmamış
C78
Solunum ve sindirim organlarının sekonder malign neoplazmı
C78.0
Akciğer sekonder malign neoplazmı
C78.1
Mediasten sekonder malign neoplazmı
C78.2
Plevra sekonder malign neoplazmı
C78.3
Solunum organlarının sekonder malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış
C78.4
İnce bağırsak sekonder malign neoplazmı
C78.5
Kalın bağırsak ve rektum sekonder malign neoplazmı
C78.6
Retroperiton ve periton sekonder malign neoplazmı
C78.7
Karaciğer sekonder malign neoplazmı
C78.8
Sindirim organlarının sekonder malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış
C79
Sekonder malign neoplazmı, diğer yerlerin
C79.0
Böbrek ve renal pelvis sekonder malign neoplazmı
C79.1
Mesane ve diğer ve tanımlanmamış üriner organların sekonder malign neoplazmı
C79.2
Deri sekonder malign neoplazmı
C79.3
Beyin ve serebral meninkslerin sekonder malign neoplazmı
C79.4
Sinir sistemi diğer ve tanımlanmamış bölümlerinin sekonder malign neoplazmı
C79.5
Kemik ve kemik iliği sekonder malign neoplazmı
C79.6
Over sekonder malign neoplazmı
C79.7
Adrenal bez sekonder malign neoplazmı
C79.8
Sekonder malign neoplazm, diğer tanımlanmış yerlerin
C80
Malign neoplazm, bölge belirtilmemiş
C81
Hodgkin hastalığı
C81.0
Hodgkin hastalığı, lenfosit ağırlıklı
C81.1
Hodgkin hastalığı, nodüler skleroz
C81.2
Hodgkin hastalığı, karma hücreli
C81.3
Hodgkin hastalığı, lenfositten fakir
C81.7
Hodgkin hastalığı, diğer
C81.9
Hodgkin hastalığı, tanımlanmamış
C82
Folliküler [nodüler] non-Hodgkin lenfoma
C82.0
Folliküler non-Hodgkin lenfoma, küçük yarık hücreli, folliküler
C82.1
Folliküler non-Hodgkin lenfoma, karma küçük yarık ve geniş hücreli, folliküler
C82.2
Folliküler non-Hodgkin lenfoma, büyük hücreli, folliküler
C82.7
Folliküler non-Hodgkin lenfoma diğer tipleri
C82.9
Folliküler non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış
C83
Yaygın non-Hodgkin lenfoma
C83.0
Yaygın non-Hodgkin lenfoma, küçük hücreli (yaygın)
C83.1
Yaygın non-Hodgkin lenfoma, küçük yarık hücreli (yaygın)
C83.2
Yaygın non-Hodgkin lenfoma, karma küçük ve büyük hücreli (yaygın)
C83.3
Yaygın non-Hodgkin lenfoma, büyük hücreli (yaygın)
C83.4
Yaygın non-Hodgkin lenfoma, immünoblastik (yaygın)
C83.5
Yaygın non-Hodgkin lenfoma, lenfoblastik (yaygın)
C83.6
Yaygın non-Hodgkin lenfoma, indiferensiye (yaygın)
C83.7
Burkitt tümörü
C83.8
Yaygın non-Hodgkin lenfoma, diğer
C83.9
Yaygın non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış
C84
Periferal ve kutanöz T- hücreli lenfomalar
C84.0
Mikozis fungoides
C84.1
Sézary hastalığı
C84.2
T-bölge lenfoması
C84.3
Lenfoepiteloid lenfoma
C84.4
Periferal T-hücreli lenfoma
C84.5
T-hücreli lenfomalar, diğer ve tanımlanmamış
C85
Non-Hodgkin lenfoma, diğer ve tanımlanmamış tipler
C85.0
Lenfosarkom
C85.1
B-hücreli lenfoma, tanımlanmamış
C85.7
Non-Hodgkin lenfomanın, diğer tanımlanmış tipler
C85.9
Non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış tip
C88
Malign immünoproliferatif hastalıklar
C88.0
Waldenström makroglobulinemi
C88.1
Alfa ağır zincir hastalığı
C88.2
Gama ağır zincir hastalığı
C88.3
İmmünoproliferatif ince bağırsak hastalığı
C88.7
Malign immünoproliferatif hastalıklar, diğer
C88.9
Malign immünoproliferatif hastalık, tanımlanmamış
C90
Multipl miyelom ve malign plazma hücreli neoplazmlar
C90.0
Multipl miyelom
C90.1
Plazma hücreli lösemi
C90.2
Plazmositom, ekstramedüller
C91
Lenfoid lösemi
C91.0
Akut lenfoblastik lösemi
C91.1
Kronik lenfositik lösemi
C91.2
Subakut lenfositik lösemi
C91.3
Prolenfositik lösemi
C91.4
Saçlı hücreli lösemi
C91.5
Yetişkin T-hücreli lösemi
C91.7
Lenfoid lösemiler, diğer
C91.9
Lenfoid lösemi, tanımlanmamış
C92
Myeloid lösemi
C92.0
Akut myeloid lösemi
C92.1
Kronik myeloid lösemi
C92.2
Subakut myeloid lösemi
C92.3
Myeloid sarkoma
C92.4
Akut promyelositik lösemi
C92.5
Akut myelomonositik lösemi
C92.7
Myeloid lösemiler, diğer
C92.9
Myeloid lösemi, tanımlanmamış
C93
Monositik lösemi
C93.0
Akut monositik lösemi
C93.1
Kronik monositik lösemi
C93.2
Subakut monositik lösemi
C93.7
Monositik lösemiler, diğer
C93.9
Monositik lösemi, tanımlanmamış
C94
Lösemiler diğer, özel hücre tipli
C94.0
Akut eritremi ve eritrolösemi
C94.1
Kronik eritremi
C94.2
Akut megakaryoblastik lösemi
C94.3
Mast hücreli lösemi
C94.4
Akut panmyelozis
C94.5
Akut myelofibrozis
C94.7
Lösemiler, diğer tanımlanmış
C95
Lösemi, tanımlanmamış hücre tipli
C95.0
Akut lösemi, tanımlanmamış hücre tipli
C95.1
Kronik lösemi, tanımlanmamış hücre tipli
C95.2
Subakut lösemi, tanımlanmamış hücre tipli
C95.7
Lösemiler, tanımlanmamış hücre tipli, diğer
C95.9
Lösemi, tanımlanmamış
C96
Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların malign neoplazmları 
C96.0
Letterer-Siwe hastalığı
C96.1
Malign histiositoz
C96.2
Malign mast hücreli tümör
C96.3
Gerçek histiyositik lenfoma
C96.7
Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların malign neoplazmları, diğer tanımlanmış
C96.9
Lenfoid hematopoetik ve ilgili dokuların malign neoplazmı, tanımlanmamış
C97
Bağımsız (primer) birden fazla bölgenin malign neoplazmı