21 Aralık 2015 Pazartesi

Crohn Hastalığı

Sponsorlu Bağlantılar:

CROHN HASTALIĞI NEDİR?

Crohn hastalığı kronik iltihabi barsak hastalığıdır. Vücudun sindirim sisteminin tümünü etkilemektedir. Ayrıca bu hastalık yemek borusunu ve mideyi de etkileyebiliyor. Dünyada her yüzbin kişiden 1-10 kişide görülebilmektedir. Eğer ki birinci derece bir yakınınızda crohn hastalığı varsa sizde bu hastalığın olma riski artmaktadır. Ülseratif kolitle Crohn hastalığı benzer bir hastalıktır. Arasındaki farkı şöyle tanımlayabiliriz. Crohn hastalığı tuttuğu organı bölüm bölüm tutar, hastalanmış kısımlar arasında sağlam bölümler kalır. Öte yandan ülseratif kolit barsağın sadece iç yüzünü döşeyen mukoza tabakasını yakalarken, Crohn hastalığında içten dışa bütün kaplar. Crohn hastalığının sebebi tam olarak bilinmemektedir. Crohn hastalığını başlatabilen sebepler mikrobiyal faktörler arasında atipik tüberküloz bakterileri, kızamık; çevresel faktörler arasında da sigara olduğu düşünüllmekedir. Crohn hastalığı ince barsak kanseri riskini biraz daha arttırmaktadır. Bu ciddi hastalığın tedavisi pahalı ve tetkikleri de pahalıdır. SGK güvencenizin olması bu hastalıkta önem taşımaktadır.