8 Aralık 2015 Salı

Menopoz Döneminde Adet Kanaması Görülür Mü?

Sponsorlu Bağlantılar:

Kadınlar­da yumurtalık fonksiyonları bittikten  sonra, yani adet görmedikleri altı aylık süreçten  başlayıp "menopoz süreci" başlar ve bütün kadınların hayatları­nın yaklaşık olarak üçte biri menopoz süreci dediğimiz bu süreçte geçer­. Bir kadı­nın hayatın­da bu kadar uzun süre alan menopoz esnasın­da bir­takım değişimler olma­sı da normal­. Fakat bir­takım hal­ler var ki, bunları alarm sinyali gibi görmek, dikkat etmek gerek­. Menopoz sonrasındaki kanamalar da, dikkat edilişi lazım olan durumlara bir örnek­. Bu konu hakkında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr­. Şükrü Sanus’un aktardığı bilgiler şu şekilde;

Menopoz sürecine giren  bir kadın­da normal adetler ve adet arası görülmekte olan kanamalar oluşmaz­. Aylık hormon tedavisi esnasın­da görülmekte olan düzenli kanamalar hariç tutulursa meydana gelen  herhangi bir vajinal kanamaya "menopozdan sonra kanama", "menopozda kanama" ya da "postmenopozal kanama" isimleri veri­lir­­.

Menopozdan sonra süreçte kanama şikayeti hiç bir zaman normal kabul edilemez, genel­de bir sorun göstergesidir ve her zaman araştırılışı gerekir­­.

Nedenler iyi ayırt edilmeli

Menopozdan sonra süreçte kanama şikayeti olan kadınların mutlak suretle jinekolojik olarak değerlendirilişi gerekiyor­. Bu kanamaların bazısı kadın hastalıkları hari­cinde ne­denlerden  ola­bilir, öncelikli olarak bunlar ayırt edilmelidir­­.

Menopozdan sonra kanamaların en  fazla görülmekte olan sebe­bi hormon ilaçları­nın kullanılması­. Osteoporoz ve yaşam kalitesi­ni yükseltmek amacı ­ile verilen  uzun dönem hormon uygulamaları, bir­takım hastalar­da düzenli adet benzeri kanamaların oluşmasına neden  ola­bilir Bu tür ilaç alan hastalar­da kanamalar da düzensiz oluyorsa, yine doktora başvurmakta fayda bulunmakta­.

Günümüzde kullanılan ve kanamaya neden  olmayan hormon ilaçları bulunmakta­. Bu ilaçlar­da da ilk üç ay lekelenmeler, düzensiz kanamalar ola­bilir, fakat sonr­dan olan her çe­şit kanama mutlak suretle araştırmalı­.

Bazen  idrar yolların­dan ya da bağırsaklar­dan gelen  kana* malar da bu çe­şit vajinal kanama* larla karışa­bilir­­.

Menopoz dönemindeki kanamanın kaynağı ne ola­bilir?

Rahim ağzı (Serviks): Buradan kaynaklı olan polip veya başka çe­şit iyi ya da kötü huylu kitleler kanama yapa­bilir­­. Rahim ağzı kanserleri­nin en  erken  bulguların­dan biri yine kanama ola­bilir ve denetimi yalnız­ca jinekolojik bir muayeneyle yapılabilecek kadar kolaydır­­.

Rahim: Rahim iç tabakası­nın (endometrium) aşırı incelme­si veya kalınlaşma­sı (endometrial hiperplazi), burada oluşmuş bir polip, miyom veya başka çe­şit iyi veya kötü huylu kitleler, bir­takım ilaçlar gibi türlü ne­denler kanama yapa­bilir­­.

Vajina: Menopozla beraber meydana gelen  vajinal atrofi ve kuruluk neticesin­de ilişkiye bağlı travmayla kanamalar ola­bilir­­. Aynı şekil­de vajinadan kaynaklı olan bir parça kanamaya sebep ola­bilir­­.

Menopozdan sonra gelişmekte olan bir kanamanın tedavisi bütünüy­le kanamanın nedenine bağlıdır, çokluk aşağıdaki sırayla sebep araştırılır:

* Menopozdan sonra kanama sıkıntısıyla gelen  hastaya öncelikli olarak kanamanın kaynağını belirlemek amacı ile ayrıntı­lı bir jinekolojik muayene yapılmakta­dır­­.

* Spekulumla vajina içerisinde ve rahim ağzın­da bir sorun var mı diye bakılır­­.

* Bunun hari­cinde ultrasonografiyle rahim ve yumurtalıklar değerlendirme yapılmakta­dır­­.  Bazı özel metodlar­la rahim iç duvarını izlemek gerekebilmekte­dir­­.

* Menopozdan sonra süreçte rahim içerisin­den  kanama­sı olan her hastaya biyopsi (probe küretaj) yapılması gerekir­­. Bu işlem hat­ta menopozdan sonra kontroller­de rahim iç zarı (endometrium) 4* 5 mm­.’den  kalın olan hastalara bile, kontrol amacıyla yapılmakta­dır­­.

Özetle menopoz esnasın­da meydana gelen  sebebi bilinemeyen  herhangi bir kanama için "Önemli değil geçer ya da geçti" dememeli, muhakkak bir doktora danışmalıdır.

İlgili aramalar: menopoz döneminde adet kanaması olur mu, menopoz döneminde kanama neden olur? menopozdayken adet görülür mü, adet kesilmesi menopozun habercisi mi