24 Mayıs 2013 Cuma

Antikonvülsif (Antikonvülzan) İlaç Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar:

ANTİKONVÜLZİF İLAÇLAR

Antikonvülsif ilaçlar Sara nöbetlerinin önlenmesinde veya tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Bunlar genellikle, günde en az iki defa kullanılır. Yan etki olasılığını azaltmak için en uygun dozun, her hasta için ayrı ayrı hesaplanması gerekir. Kandaki ilaç düzeylerini izlemek amacıyla çok zaman kan veya tükürük testleri kullanılır. Bu ilaçlar genelikle uzun süre ve kişideki nöbetler 2-4 yıl süreyle hiç tekrar etmeyinceye kadar kullanılmaktadır.

Çocuklarda kullanılan dozlar

Grand mal tipi sara nöbetleri olan çocuklarda en çok kullanılan ilaçlar Fenitoin, Sodyum valproat ve Karbamazepindir. Bunlar dalgınlık, mide-bağırsak bozuklukları, deri döküntüsü, kıllarda çoğalma, diş etlerinde kalınlaşma, lenf bezlerinde büyüme, kan anomalileri ve karaciğer hasarı gibi yan etkiler yapabilir. Fenobarbital, davranış bozukluklarına neden olabilmesi yüzünden çocuklarda daha seyrek kullanılmaktadır. Petit mal tipi sara nöbetler (çocuk gözlerini yukarı diker ve işitmez, görmez bir duruma girer) sodyum valproat veya etosuksimid ile tedavi edilebilir.

ANTİKONVÜLZANLARI KULLANIRKEN DİKKAT

Antihistaminik ilaçlar ve alkol, sara ilaçlarının yan etki meydana getirme olasılığını artırır ve yan etkilerin daha ağır şekilde ortaya çıkmasına neden olur. Kullanılması dikkat isteyen bir cihazın ya da aracın başına geçmeden önce doktora danışın.