31 Mayıs 2014 Cumartesi

Astım Tedavisinde Hangi İlaçlar Kullanılır?

Sponsorlu Bağlantılar:

Astım Tedavisinde Hangi İlaçlar Kullanılır?

Astım tedavisi için 2. grup ilaç bulunmaktadır. 1. grup astım semptomlarının oluşumunu engellemeyi hedefleyen koruyucu ilaçlardır. 2. grup ise semptomlar ortaya çıktığında semptomları ortadan kaldırarak hastayı rahatlatmaya çalışan rahatlatıcı ilaçlardır.

1. gruptaki kontrol edici ilaçlar günlük olarak düzenli bir şekilde alınmak zorundadır. İnhaler steroidler, sistemik steroidler, uzun etkili inhaler P-2 agonistler, lökotrien modifiye ediciler, metilksantinler, kromonlar, yavaş salınımlı oral P-2 agonistler bu gruba giren astım ilaçları arasındadır.
2. gruptaki ilaçlar ise alındıkları zaman bronkokonstriksiyonu hızlı bir şekilde düzeltirler. Bu ilaçlar ihtiyaç duyulduğu zaman alınmalıdır. Bu gruba giren astım ilaçları arasında; hızlı etki eden inhaler P-2 agonistler, sistemik steroidler, antikolinerjikler ve kısa süreli etki eden P-2 agonistler bulunur.

Astım ilaçları; İnhalasyon (soluk alırken nefesle karıştırılarak), oral (ağızdan), ya da parenteral dediğimiz ağız yolu dışındaki yollardan yani damardan, kas altından ya da deri altından verilebilir. Çocuklarda öncelikle ilhaler tedaviye başvurulur. Yaşına uygun olarak çocuklara ilaçlarının nasıl kullanılacağı öğretilerek ilaçlarını kendilerinin de alabilmeleri sağlanır.