5 Kasım 2010 Cuma

Sözel Order Talimatı

Sponsorlu Bağlantılar:

  >>> Sözel Order Talimatı - Prosedürü <<<

1.AMAÇ: Kliniklerde doktorlar tarafından hastaya uygulanacak tedaviye yönelik sözel ya da telefonla verilen order ile ilgili olarak yapılması gerekenleri tanımlamaktır.

2. KAPSAM: Tüm klinikleri kapsar.

3.TANIMLAR:
Order: Emir vermek, emretmek, buyurmak; ısmarlamak, sipariş etmek; düzenlemek, sıraya koymak, tertip etmek anlamındadır.

4.SORUMLULAR:
 • Tüm hekimler ve diğer sağlık personeli

4.UYGULAMA:
 • Herhangi bir sözel order olduğunda mutlaka XH F/ ? Hemşire Gözlem Formuna ve XH F/ ? Sözlü Ve Yazılı Tabib Talimatı ,XH / ? İlaç Uygulama Formu formuna kayıt edilecektir.
 • Order kaydı muhataba geri dönülerek okunacak ve sesli doğrulama alınacaktır.
 • Order etmeye yetkili kişi, bunları doğrulayacak ve onaylayacaktır.
 • Order doğrultusunda işlemin doğru hastaya yapılması için hasta kol bandı kontrol edilecektir.
 • İlgili kayıtlarda sözel order SO, telefon orderleri TO şeklinde kodlanacaktır.
 • Acil durumlarda not alma veya yazma işlemi en fazla 1 saat ertelenebilir.
 • Orderlar, ilgili hekime 24 saat içinde imzalatılacaktır.
 • Mümkünse sözel orderlar ve telefon orderları sürecine iki kişi katılacaktır.
 • Anlaşılmayan ifadeler ve özellikle ilaç isimleri için kodlamaya gidilmelidir.
 • İşlemler aşağıda belirtilen esasları kapsamalıdır.
 • Kimliğini doğrulat.
 • Orderi işit.
 • Orderi kayıt altına al.
 • Orderi oku, doğrulat.
 • Doğru olarak kaydet, imzalat.

>>>Devamı için lütfen sayfadaki indirme adreslerinden herhangi birini kullanarak talimatı bilgisayarınıza indiriniz.

--> TALİMATLAR ANA SAYFASINA DÖN <--

Sözel Order Talimatını İndir  -  Alternatif İndirme Adresi