2 Kasım 2010 Salı

Çocuğu 18 Yaş Altına Kayıt Yaptırma SGK

Sponsorlu Bağlantılar:

Bu Konu Sağlık Uygulama Tebliğinde Aşağıdaki Şekilde Geçmektedir.

3.1.3. Provizyon İşlemleri:
2 - b ) Kurum bilgi işlem sistemi tarafından hasta takip numarası/ provizyon verilmemesi halinde sağlık hizmeti sunucularınca kişinin müracaatının, 5510 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan aşağıda belirtilen istisnai haller nedeniyle yapılıp yapılmadığı değerlendirilecektir.

1- Acil hal (*),
2- İş kazası ile meslek hastalığı hali,
3- Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık,
4- Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti,
5- Analık hali (**),
6- Afet ve savaş ile grev ve lokavt hali,
7- 18 yaş altı çocuklar,
8- Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler (***).

(3) Müracaat yukarıda sayılan istisnai nedenlerle yapılmış ise; bu kişiler için sağlık hizmeti sunucularınca SUT eki “Genel Sağlık Sigortası Talep Formu” (EK-4/B) tanzim edilecektir. Bilgileri ve genel sağlık sigortası talep beyanları alınan kişiler için Kurum bilgi işlem sistemi üzerinde ilgili istisnai durum seçilip hasta takip numarası/ provizyon numarası alınarak sadece söz konusu müracaat nedeni ile ilgili sağlık hizmeti sunulabilecektir. Sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen formlar en geç, kişilerin başvurusunu takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Kurumun ilgili il müdürlüğü veya merkez müdürlüğüne gönderilecektir.

---------------------------------------------------------------------------

Yukarıdaki madde Sağlık Uygulama Tebliğinde yer aldığı için SGK ile anlaşmalı tüm hastaneler buna uymak durumundadır. Kuruma 18 yaş altı gelip de sağlık sigortası bulunmayan bir hasta geri çevrilemez veya özel hasta olarak muayene olmaya zorlanamaz. Yukarıda görüldüğü gibi 18 yaş altı olmak eğer daha önce kuruma kayıt yaptırılmamışsa istisnai durum bildirilerek o anlık kayıt alınmasını gerektiriyor. Hasta kayıt elemanı başvuruda bulunan hastanın kimlik bilgilerini alarak "Genel Sağlık Sigortası Talep Formu" düzenlemeli ve bunu da başvuru tarihini takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde SGK İl Müdürlüğüne göndermelidir. Böylece hasta, genel sağlık sigortası kapsamına girer ve bundan sonra ki hastaneye müracaatlarında 18 yaş altı olarak provizyon alıp muayene olabilir.

Eğer çocuğunuz 18 yaş altına kayıtlı değilse ve anne veya babasının sosyal güvenlik kapsamında olmaması halinde SGK Kurum İl Müdürlüğüne kendinizde bireysel başvuru yaparak çocuğunuzun genel sağlık sigortası kapsamına aldırabilirsiniz.
---------------------------------------------------------------------------
Kaynak: http://hastaneciyiz.blogspot.com

Konuyla ilgili aramalar: çocuğumu 18 yaş altına kayıt yaptırmak istiyorum, 18 yaş altı sigortası nasıl yapılır , bebeğimi 18 yaş altından kaydettirmek istiyorum , sgk ya gss kayıt yaptırma , 18 yaşından küçük oğlumu/kızımı sağlık sigortasına kaydetirmek istiyorum , bebeği sgk ya kaydetme , çocuğu sgk ya kaydetme , ssk sağlık sigortası kaydı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI TALEP FORMU (SUT EK4 B)