2 Kasım 2010 Salı

18 Yaş Altı Çocuklarda Provizyon Alma

Sponsorlu Bağlantılar:

18 Yaş Altı Çocukların Muayene Provizyon Sıkıntısı Giderildi:

Sosyal Güvenlik Kurumu (Sgk) Sakar­ya İl Müdür Vekili Nurdan Yılmaz, “18 Yaş Altı Çocuğun Anne ve Babası­nın İster Sigortası Olsun, İster Olmasın, İster Prim Bor­cu Bulunsun İster Bulunmasın Önemli Değil. Çocuk 18 Yaşın Altındaysa Devlet Bü­tün Tedavi Masraflarını Karşılı­yor.” Dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sa­karya İl Müdür Vekili Nurdan Yıl­maz, “18 yaş altı çocuğun anne ve babasının ister sigortası olsun, ister olmasın, ister prim borcu bulun­sun ister bulunma­sın önemli değil. Çocuk 18 yaşın altındaysa devlet bü­tün tedavi masraflarını karşılıyor.” de­di.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ’nda yapılan değişik­likle 18 yaş altı çocukların sağlık giderleri­nin anne ve babasının koruması altın­da olup olmadığına bakılmaksızın devlet tarafın­dan karşılanması uygulamasında provizyon sıkıntı­sı yaşanıyor. Provizyon sıkıntısı yaşayan aile­ler çözümün çok kolay olduğundan habersiz bulunuyor. Hastanelerin provizyon sistemine kayıtlı olmayan çocukların ise muayene ve tedavileri yapılamı­yor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sakarya İl Müdür Ve­kili Nurdan Yılmaz, Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapı­lan düzenleme ile 18 yaş altı çocukların anne ve babalarının sosyal güvenlik çatısı altın­da olup olmadığına bakılmaksızın muayene ve tedavi­lerinin ücretsiz yapıldığı­nı söyledi.

Yılmaz, yaptığı açıklama­da, bazı çocukların provizyon sistemine kayıtlı olmaması sebebiyle sıkıntı yaşandığını ifade ederek, bu sıkıntı­nın kolaylıkla giderilebileceğini söy­ledi. Sadece nüfus cüzdanı ile ilgili SGK müdürlüklerine gidildiği taktirde çocuğun provizyon sistemine hemen kaydedildiğini vurgula­yan Yılmaz şöyle de­di:

“Muayene ve tedaviler­de sadece nüfuz cüzdanı yeterli oluyor. Ancak b­azı çocuklar provizyon sistemine kayıtlı olmaya­biliyor. Bu da hastanelerde sıkıntıya sebep oluyor. Provizyon olmadığı için sistemde görünmüyor. Ancak bu sıkıntı sadece nüfus cüzdanı ile SGK şubelerine gelindiği taktirde sorun hemen çözülü­yor, çocuk provizyon sistemi­ne dahil ediliyor.

Vatandaşların düzen­leme ile ilgili ha­la birtakım bilgi eksikliği yaşadı­ğını vurgulayan Yılmaz, “18 yaş altı çocuğun anne ve babasının ister sigortası olsun, ister olmasın, ister prim borcu bulunsun ister bulunmasın önemli değil.­ Çocuk 18 yaşın altındaysa devlet bütün tedavi masraflarını karşılıyor.­”

İlgili Diğer Konular: Çocuğu 18 Yaş Altına Kayıt Yaptırma