11 Mart 2015 Çarşamba

Bağırsak Tıkanması Neden Olur?

Sponsorlu Bağlantılar:

Bağırsak Tıkanma­sı Neden  Olur?

En mü­him neden, bağırsağın bir bölümünün anormal hareketliliğidir­­. Bu ha­reketlilik, ilgili bağırsak bölümünün askısı­nın normalden  uzun olmasın­dan veya bağırsak askısı olmaması gere­ken  bağırsak kısımların­da da askı bu­lunmasın­dan kaynaklanır­­. Öteki hasta­lık sebep­leri arasında, geçirilmiş ame­liyatlar sonu­cu meydana gelen  karın içi yapı­şıklıklar, bağırsak tümörleri veya ba­ğırsak askısı­nın kronik bir iltihap so­nucu çekilmesiyle iki bağırsak kıvrı­mı­nın birbirlerine yaklaşma­sı ve bu kıv­rımların zaman ­ la dönmesiyle ge­lişen  tıkanmalar sayıla­bilir­­. Bağırsak dönmesi­nin bu son biçimi daha çok sigmoit kolon­da görülmekte­dir­­. Bağırsak dönmesi­nin en  yaygın nedeni, sığamsı bağırsak hareketleri­nin artmasıdır (hiper peristaltizm)­. Hareket artışı ishal­ler­de veya ağır yemeklerden  sonra gö­rüle­bilir­­.

İlgili aramalar: bağırsak tıkanmasının nedenleri nelerdir, bağırsak tıkanıklığı neden olur