19 Mart 2015 Perşembe

Penisilin

Sponsorlu Bağlantılar:

PENİSİLİNLER

Penisilinler, bir­takım mantar çeşitlerin­den  el­de edilen  bakteri öldürücü tesirleri (Bakterisid etki) olan antibiyotiklerdir­­. Doğal olarak el­de edilen  penisilin "Benzil penisilin"dir­­. Bun­dan başka günümüzde kullanılan penisilinlerin birçoğu yarı suni metodlar­la hazırlanmaktadır­­.  Penisilinler, bakteri­nin hücre duvarı üretimi­ni bozarak tesirli olurlar­. Hızlı çoğalan bakteriler penisilinlere karşı çok duyarlıdırlar­. Penisilinler ağız yolu i­le alındıkların­da sindirim kanalın­dan tam anlamıyla emilmezler­. Emilmedeki bu aksaklık midenin asit yapısın­dan ve bağırsaklardaki bakterilerden  kaynaklanır­­. Bunlar penisilin üstün­de bozucu etkide bulunurlar­. Aç karma alman penisilinler daha çok ve ba­sit emilirler­. Yani penisilinler yemeklerden  hiç değilse yarım saat önce ya da iki saat sonra alınmalıdırlar­. Penisilinler kas içerisi­ne veya damar içerisi­ne zerk edildiklerinde %100 oranın­da bedene kazandırılırlar ve bu işlemlerle kısa bir zaman­da bütün bedene yayılma olanağı bulur­. Penisilinler eklem sıvısına, beyinomurilik sıvısına, göz içi sıvılarına, kalp ve akciğer zarı boşluğundaki sıvıya normal koşullar­da zorlukla geçerler­. Lakin bu organlar­da gelişmekte olan iltihabi haller­de geçirimlilik artmakta­dır­­.  Bu özellik, tedavi yönün­den  önemlidir­­. Penisilin tedavisi gören  hastaların deri, akciğer, karaciğer, safra ve bağırsakların­da fazlaca miktar­da penisiline rastlanır­­. Penisilin Bilhassa böbrekler yoluyla, daha az bir oran­da da safra yolu i­le atılmakta­dır­­.  Enjekte edilen  penisilinler vücuttan ba­sit atıldığından, bunların bedene daha geç, yavaş yayılan ve daha geç atılan biçimleri hazırlanmıştır­­.

Ağır hastalara, bulantı ve kusma­sı olan hastalara penisili­nin zerk edilişi gerekiyor­. Bunlar­dan ilkinde gaye istenilen  doza kısa bir zaman­da ulaşılması, ikincisinde hastanın kusma yoluyla verilen  ilacı kaybetmesi­nin engellenme­sidir­­. Penisilin pnömokok, meningokok, gonokok, streptokok, stafilokok infeksiyonlarına karşı kullanıla­bilir­­. Sifilis, ant* raks ve başka birçok bulaşıcı bakteriler penisili­ni etkisiz duruma getiren  ve "Penisilinaz" denilen  bir enzim ürete­bilirler­. "Penisilin G" ve "A­.mpisillin" gibi penisilin çeşitleri sözünü ettiğimiz penisilinaz maddesi karşısın­da tesirleri­ni kaybederler­. Öyle ki bu penisilinler, penisilinaz üretebilen  bakterilere karşı etkisiz kalırlar­. Çeşitli penisilin türleri bulunur­. Bunlar­dan bazısı şunlardır: Penisilin G, Ampisillin, Penisilin V, Amoksisilin, Oksasilin, Metisilin, Nafsilin, Karbenisilin­.

Bazı kişiler­de penisilinlere karşı allerji belirir­­. Önceleri herhangi bir penisiline karşı allerji göstermiş bulunanlardapenisilinlerin yeniden  kullanılmaması gerekir­­. Herhangi bir etkene karşı allerjisi bulunanlardapenisilin kullanımın­da dikkatli olmak gerekir­­. Penisilin allerjisin­den  niçin bu­. kadar çok korkulur? Bu korkunun nedeni, bir­takım allerji olayları­nın Anaflaktik şok denilen  bir şok tablosuyla, ölümle sonuçlanmasındandır­­.  Lakin her penisilin allerjisi de kesin olarak anaflaktik şok tablosu göstermez, Anaflaktik şok tablosu yaygın rastlanmayan bir haldir­­. Çoğu allerji olayın­da penisilin tedavisi­nin 7 ila 10­. günlerinde ürtiker benzeri kaşıntılı deri kızarıklıkları veya deri belirtileri gelişmektedir­­. Kimi hastalar­da da Serum hastalığı görülmekte­dir­­. Bazı allerji hadise­leri çok hafif seyreder­. O kadar ki penisilin tedavisi­nin sürdürülmesine karşın allerji kaybolmaktadır­­.  Kimi olaylar­da da allerji belirtileri, penisili­nin kesilmesin­den  hemen  sonra kaybolmaktadır­­.  Hafif allerji olayların­da belirtilerin dindirilmesinde Antihistaminik denilen  ilaçlar­dan yararlanılmaktadır­­.  Ciddi vakalar­da ise kortizonlu ilaçlar­dan ve EpinefrhV'den  yararlanılır­­. Bazı penisilin türleri havale nöbetleri, ateş yükselmesi, anemi, iğne yerinde ağrı gibi yan tesirlere sebep ola­bilirler­.