11 Mart 2015 Çarşamba

Bronkopnömoni Nasıl Bir Hastalıktır?

Sponsorlu Bağlantılar:

Bronkopnömoni Nasıl Bir Hastalıktır?

Bronşlar soluduğumuz havayı soluk borusun­dan akciğerlere taşıyan, dallandıkça inceleşerek bronşiyollere dönüşen  ve nihayetinde sayısız hava keseciklerine (alveol) bağlanan borucuklardır­­.  Bronşlar­dan geçerek hava keseciklerine giren  havadaki oksijen  ince çeperli kılcal damar ağın­dan kana geçerek dokulara taşınır­­. Dokular­da gerçekleşmiş olan metabolizma etkinlikleri neticesin­de or­taya çıkan karbondioksit de gene kan dolaşımı yolu i­le hava kesecikleri­nin duvarlarını kaplayan kılcal damarlara gelmektedir­­. Bu açıklamadan anlaşılabileceği gibi solunum sisteminde hava kesecikleri gaz alışverişi­nin gerçekleşmesini, bronşlar ise hava iletimine imkan veren  ya­pılardır­­.  Bronşların ağız ve burun yo­lu ile dış ortama açık olmaları, dış ortamdaki menfi koşullar­dan mü­him ölçüde etkilenmelerine neden  o­lur­. Bakteriler, zararlı toz ve gaz gibi maddeler solunan havayla beraber direkt bronşlara ulaşa­bilir­­. Fakat bronşlar birçok defans sistemiyle donatılmıştır­­. Yabancı maddeler burun ve yutakta geçişi denetleyen  epey tesirli engelleri aşmak mecburiyetindedir­­. Bunu başaranlar ise fazlaca sayıda hücrenin salgısıyla beslenen  ve bronş duvarını örterek bir set oluşturmakta olan mukus katmanıyla karşılaşır­­. Bununla birlik­te titrek tüylü epitel hücrelerin­den  meydana gelen  bir temizlik sistemi de bulunmaktadır­­.  Bu tüyler fırça gibi çalışarak yabancı maddeleri ve mukusu devamlı dışarıya doğru süpürür­. Fakat koruyucu sistemlerin etkinliği­ni azaltan şart­ları n orta­ya çıkı­şı veya bu sistemlerin aşın yüklenmesine bağlı bir şekil­de bronşlar ilti­haplana­bilir­­. Sonuçta sıklık­la görülmekte olan ve genel olarak Önemli sayılmayan bir hastalık olan bronşit ortaya çıkmakta­dır­­.  Bu akut iltihap bronş ağacı­nın ince dallarına dek ulaşıp çevre akciğer dokusuna da yayıldığın­da bronkopnömoniye, yani bronş-akciğer iltihabı sorununa dönüşmüş olmakta­dır­­.

İlgili aramalar: bronkopnömoni, bronkopnömoni nedir, bronkopnömoni nasıl bir hastalıktır, akciğer iltihabı nedir