28 Mart 2015 Cumartesi

Vezika seminalis

Sponsorlu Bağlantılar:

VEZİKA SEMİNALİS

Vezika seminalis, kendi üstün­de fazlaca sayıda kıvrılmış tek bir borucuk sistemidir­­. Bu borucuk sistemi­nin duvarı içten  dışa doğru mukoza, kas ve gözenekli bir doku tabakasın­dan meydana gelmiş­tir­­. Mukozat ab akasın­da salgı yapan hücreler de bulunmaktadır­­.  Vezika seminaliste hazırlanan salgı­nın içinde fruktoz ve ‘Vezikülin’ de bulu­nur­. Bu salgı spermium hacmi­nin büyük bir kısmı­nı oluşturur­. Vezika seminalis olgun spermiumlarm depolandığı bir alan olmaz­.Spermiumlar, Epididimis’de depolanırlar­. Vezika seminalis salgısı içinde mevcut olan fruktoz, spermiumun enerji hammaddesidir­­.

Meni, cinsel birleşmede ejakülasyon esnasın­da erkek penisin­den  kadı­nın vaginasma boşalan yapışkan kıvamdaki salgıdır­­.  Bu salgı­nın içinde kadı­nın dişi eşey hücreleri­ni (ovum* yumurta) dölleyecek olan erkek eşey hücreleri, yani spermiumlar bulunmaktadır­­.  Vezika seminalis, idrar torbası­nın arkasında, rektumun da önünde bulu­nur­. Vezika seminalisi oluşturmakta olan borucuk sistemi duktus deferensin son bölümü ile prostat içinde ağızlaşır­­. Bu ağızlaşmadan sonra meydana gelen  2 santimetre uzunluğundaki kanalcığa ‘Duktus ejaküiatorius’ denilmektedir­­. Duktus ejaküiatorius sağda ve solda birer tanedir ve prostatik üretranın arka duvarındaki ‘Kolli-kulus seminalis’ denilen  alana açılır­­. Burada son olarak vezika seminalis salgısı­nın içinde mevcut olan maddeleri daha yakınen  inceleyeceğiz­. Salgı nmkus bakımın­dan çok zengindir, içinde bolca glukoz, bunun yanı sıra fruktoz da bulunmaktadır­­.  Son iki madde spermatozoidlerin enerji hammaddeleri­ni teşkil eder­. Salgı­nın içinde C vitamini, amino asitler ve Vezikülin bulunur­. Vezika seminalisin salgıladığı bu salgı, spermatozoidler için uygun bir korunma, beslenme, taşınma ortamı görevi­ni yerine getirir­­.