23 Mart 2015 Pazartesi

Göbek Kordonu Ne İşe Yarar?

Sponsorlu Bağlantılar:

Göbek Kordonu Ne İşe Yarar?

Zigotun endometrhıma yuvalanmasın­dan hemen  sonra orta­ya çıkan "Trofoblast" adlı hücreler miktarca çoğalmaya ve Desidua'ya doğru ilerlemeye başlarlar­. Desidua, hamileliğe uygun bir dokuya ulaşan endometriuma verilen  addır­­.  Başka bir deyimle zigotun yerleşip, gelişebileceği uygun bir yataktır­­. Trofoblastlar yan yana gelip parmak gibi uzantılar oluşturarak desiduaya çıkıntı yaparlar­. Bu uzantılara Plasenta villusları denilir­­. Plasenta villusları arasın­da bulunan boşluklar da "Villuslararası boşluk" ismi­ni alır­­. Bu boşluklar anne kanıyla doludur­. Plasenta villusların­da ise fazlaca sayıda kan damarı bulunmaktadır­­.  Bu kan damarı göbek kordonu vasıtasıyla cenine ulaşır ­. Böylelikle anne kanıyla cenin veya fetus kanı arasın­da "Plasenta villusları" vasıtasıyla dolaylı bir bağlantı ve madde alışverişi sağlanmış olmakta­dır­­.  Başka bir deyişle, gebelik süresince anne ve bebek kanı birbiriyle karışmaz­. Plasenta öncelikli iki bölümden  meydana gelir:

1) Anne bölümü
2) Çocuk bölümü

Anne bölümü farklılaşmış desiduadan yapılmıştır­­. Çocuk bölümü ise trofoblast ve mezenkim hücrelerin­den  yapılmıştır­­. Mezenkim hücreleri, korion zarını oluştururlar­. Bu zarın plasenta kısmı­na ise "Korion plağı" denilir­­. Korion zarı­nın iç bölümünde "Amnion zarı" denilen  bir zar bulunmaktadır­­.  Bu zarın sınırladığı boşluk içinde "Amnion sıvısı", çocuk ve göbek"" kordonu bulunmaktadır­­.  Göbek kordonu bir ucuyla çocuğa, başka ucuyla da plasentanın merkezine tutunmuştur­. Gebeliğin sonlarına doğru plasentanın ağırlığı 500 grama, yüzeyi 250 cm2'ye, çapı ise 18 cm’ye yaklaşır­­. Plasenta vasıtasıyla anne ve çocuk kanı birbirlerine karışmaksızın, ikisi arasın­da madde alışverişi el­de edilebi­lir­­. Yani çocuk yaşayıp büyüyebilmek amacı ile anne kanın­dan gerekli yiyecek maddeleri­ni ve oksijeni alır, karbondioksit gibi kendisine gereksiz maddeleri anne kanma vermekte­dir­­. Anne solunum yolu i­le bunu dışarı atar­. Özetle plasenta, rahim içerisindeki çocuğun hem akciğeri, hem sindirim sistemi, hem de böbrekleridir­­. Göbek kordonu 1* 2­.5 santim çapın­da ve 30* 100 santim boyundadır­­.  İçin­den  iki atardamar ve bir toplardamar geçer­. Atardamarlar kanı temizlenmek üzere plasentaya taşımakta­dır­­.  "Umbilikal arterler" denilen  bu atardamarlar, çocuğun aorta damarı­nın alt ucundaki "İliak arter" adlı birer atardamar­dan doğar­.

Plasentadan çocuğa kan taşımakta olan damara ise "Umbilikalı vena" denilir­­. Bu damar başka ikisin­den  daha kaim olup, çocuğun "Venakava inferior" adlı büyük toplardamarına ve bir­takım yan dallarla da karaciğer damarlarına açılır­­.