16 Mart 2015 Pazartesi

Neomisin

Sponsorlu Bağlantılar:

NEOMİSİN

Neomisin de aminoglikozid yapısındaki bir antibiyotik olarak bakteri öldürücü (Bakterisid) için de geçerlidir­­. Neomisin çok tesirli bir antibiyotik olmasına karşılık klinik kullanılışı yeteri ka­dar geniş olmaz­. Zira vücut içerisi­ne verilemeyecek kadar zehirli bir etki­yi bulunur­.

Çok tesirli oluşu ve bağırsaklar­dan emilmeyişi sebebiy­le neomisin, bağırsakların mikroplar­dan temizlenme­si gerektiği özel haller­de kullanılıyor­. Örnek verecek olursak yapılacak olan bir bağırsak ameliyatın dan evvel bağırsakların mikropsuzlaştırılışı amacı ­ile hastaya belli bir dozda neomisin ağız yolu i­le verilmekte­dir­­. Karaciğer komaların­da da bağırsaktaki bakterilerin yok edilişi amacı ­ile neomisin kullanılıyor­. Bilindiği gibi bağırsaklardaki bakteriler, azotlu maddelerden  amonyak hazırlarlar­. Bu da emilerek kana karışır­­. Karaciğer komasıyla kandaki amonyak miktarı arasın­da yakın bir ilgi bulunmaktadır­­.  Neomisin bağırsaktaki bakterileri öldürerek buradaki amonyak hazırlanışını baskı altına alır­­. Neomisin bağırsaklar­da azıcık emilmesine ya da hiç emilmemesine karşın uzun süre neomisin kullanmış bulunanlarda işitme bozukluklarına neden  ola­bilir­­. Neomisin deri yüzeyinde de kullanıla­bilir­­.

İlgili aramalar: neomisin, neomisin nedir